Brev/kort-TJENESTEMERKER
side 3


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

12004 68x3 15 øres porto på lokasendt brev st. IIA ULVIK I HARDANGER 1953  50,-
12006 70 Vakkert brev fra Statens Teknologiske Institut maskinst. Begen Internasjonal Festival 1953 OSLO BR. 1953 Også rammestempel med tekst: Trykksaker.  50,-
12007 70x2 Brev fra Ulvik Sogneprestembete st. IIA ULVIK I HARDANGER 1953  Meget svak AB 45,-
12009 70+71 Brev fra Sognepresten i Onsøy st. SA LISLEBY 1961  Meget svak AB.  45,-
12010 69+72x2 Vakkert REK-brev fra Hordaland landbruksselskap st. TA BERGEN 1955, do s.st 150,-
12013a
12013b
87+90+
95
REK-brev fra Lensmannen i Enebakk (lang konv.)  st. TA ENEBAKK 1969 OBS....  Nk 87 med variant Hvit perle under S (Se FOTO 12013a) (Nk 95 ørlite skadet i øvre kant - se foto)  AB 75,-
12014 106 Trykksaksbrev fra Høybråten Menighet st. I22 OSLO HØYBRÅTEN 1973, do s.st.  Også linjest. "Trukksaker"  25,-
12015 98+99+
106
Brev fra Høybråten Menighet st. I22N 1481 LI 1975, do s.st.  30,-
12016 109 Brev fra Høybråten Menighet st. IIA HØYBRÅTEN 1973, do s.st.  25,-
12017 129a Brev fra Høybråten Menighet st. IIA HØYBRÅTEN 1976, do s.st 20,-
12021 99+101x1+
134
Brev fra Lier Skolekontor st. I22N DR.TANGEN 3000 DRAMMEN 1983, do s.st. 25,-
12024 75+
(BK)
Svakbrevkort til Forsvarets Sanitet med klisje 35 øre GRØNN OFF.SAK oppfrankert med nk. 75 og maskinst. MOELV 1965 75,-
12026 Brev fra Oslo Kommune, Bedriftshelsetjenesten , sendt til Ytre Enebakk - Ikke frankert, men med linjestempel : KOMMUNAL POST  Tydelig postgått og på baksiden st. I24N MANGLERUD OSLO 14.07.92  UVANLIG!!!   150,-
12031 Tj-Bk-52 Bk. maskinst. 4400 FLEKKEFJORD 1977 30,-
12034 TjBK-43 BK. maskinst. 9080 STORSLETT 1973  75,-
12042 33 Brev med innhold fra Sorenskriveren i Vesterålen st. TA BITTERSTAD 13 1 39 , do s.st. (stempelet ble utsendt 15/11-1937)  25,-
12043 43 Brev med innhold fra Sortland Kommune st. SL SORTLAND 1942  25,-
12044 71 Brev med artig innhold vedrørende kjøp av kjole - og anmeldelse av dette kjøpet - fra Lensmannen i Lørenskog (også inneholdende kvittering st. IIA LØRENSKOG 1952) st. IIA FJELLHAMMER 1952, do s.st. Arkivbr.  35,-
12046 64 Stort klipp (del av vinduskonvolutt) maskinst. OSLO Br. -1.10.46  = FØRSTE BRUKSDAG.  Bra sak. - SE  FOTO   350,-
12055 66+95 FB med talong Fra KR 1 til Feltbattilleribataljon I/AR 1/KR 1 Feltpost 7 st. I22 SARSPBORG 22-2-1961. do s.st. (Stempelet ble utsendt 16/11-1960 = Tidlig bruk her. Nytt I22 ble faktisk levert allerede 17/11-1961, men begge stemplene ble vel da brukt parallelt !)  Bak st. SL HJERKINN (2 avtr.) 100,-
12059 14+28 Verdibrev (Kr. 300,-) st. TA TROMSØ 1938, do s.st. Bak to segl (delte) fra TROMS LANDBRUKSSELSKAP  150,-
12066 (79) Privat Helsak" med klisje 25 øre Off Sak. Svarkort fra Mobskjema 3-3  vakkert st. IIA HONNINGSVÅG 1957  50,-
12067a
12067b
Tj.-BK-20A Ubrukt 15 øres Tjenestebrevkort med påtrykk fra Stadsfysikus i Oslo både foran og bak. Neppe vanlig! 50,-
12069a
12069b
Tj.-BK-43 Ubrukt 60 +15 øres Tjenestebrevkort med påtrykk fra Stadsfysikus i Oslo både foran og bak. Neppe vanlig! Opplag 12.000 75,-
12072 (129) "Privat Helsak" - Ubrukt - Vinduskonvolutt med påtrykt klisje 1,25 kr. Off Sak.  Mobblankett 5  75,-
12074 (NK 924) "Privat Helsak" fra Østfold infanteriregiment nr. 1.  Vinduskonvolutt med påtrykt klisje 2,50 kr. Stabbur.  Mobblankett 5 (6-1977)  Trolig uvanlig. 175,-
12075a
12075b
85 Postverkets Bl. 93 B - Mottakningsbevis for et Utbetalingskort på kr. 1305,01 Merke st. POSTGIRO OSLO 1962  Bak st. SA BYKRENESØY 1962  Noen stiftehull i v.s. Heller uvanlig.  150,-
12076a
12076b
18 Verdibrev  (kr. 116,14) st. SL JELSA 22 X 34, do s.st.  Bak to lakksegl fra Lensmannen i Jelsa.  150,-
12077 37/45? Verdibrev (kr. 50,-) st. SL JELSA .- 3 X 41, do s.st.  Bak to lakksegl fra Lensmannen i Jelsa.  100,-
12078 4 Brev fra Lillestrøm Formannskap st. SL LILLESTRØM 20 I 26, do s.st.  Bak mottakerst. OSLO 1 TUR 25,-
12080 2x2 Brev fra Vestre Molands Lensmannskontor st. SL LILLESAND 10 I 30, do s.st. 25,-
12081 4x2 Brev fra Lensmannen i Herefoss , Miland og Tovdal st. SL MJÅVATN 15 I 30  Rift i øvre høyre hjørne 30,-
12082 43 Brev fra Telmark Politikammer, Bilavdelingen, Porsgrunn  maskinst. PORSGRUNN 31 VIII 45   20,-
12083 4x2 Brev fra Underfogden i Tønsberg st. SL TØNSBERG -4 IX 31, do s.st.  30,-
12085 4 Brev fra Lensmannen i Nannestad st. SL NANNESTAD 22 I 26 Bak mottakerst. OSLO 1 Tur   25,-
12086 67 Brev fra Madla heradskasse, Hafrsfjord st. SL HAFRSFJORD 17 I 50  Omadressert.  30,-
12087 23x2 Brev fra Stathelle Kommune st. SL STATHELLE 26 VII 37, do s.st.  Bak mottakerst. Maskin Støtt Norsk Arbeid SKIEN   25,-
12088 59 Brev fra Oslo Yrkesskole maskinst. Bruk Aerogram - det er billig og kommer fort frem OSLO Br. 26.6.48  Liten skade på frimerke 30,-
12090 75+82 Brev fra Skatteinspektøren i Buskerud -Drammen st. Riksmessen i Oslo 29.mai-15 juni 1958  OSLO Br. -7 5 58  30,-
12094 50 Brev fra Ligningsnemda / Statsskatteseddel st. TA SANDANE 15 11 43  30,-
12097 45 REK-brev  fra Strinda Forsyningsnemd - Med rødlig rammest. STRINDA 525 FORSYNINGSNEMD - st. SA TRONDHEIM Bko. 26 9 45, do s.st.   Inneholder Flyttemelding  Lukket med stor blå postoblat (som er delt ved åpningen)  50,-
12099 14 Brev fra Lensmannen i Tingvoll st. SL TINGVOLL 11 II 36, do s.st 30,-
12100 4 Brev fra Tingvoll herredssekretariat st. SL TINGVOLL 20 XI 31, do s.st 30,-
12101 45 Brev fra Lensmannen i Stangvik, Kvanne st. TA KVANNE 24 6 41, do s.st.  Litt avkortet i v. s ved åpningen 35,-
12104 113 Brev fra Hjartdal Likningskontor , Folkeregisteret st. I22N 3692 SAULAND 13 7 72  20,-
12106 43 Brev fra Tingvoll Heradskontor st. SL TINGVOLL 9 III 42, do s.st.  25,-
12107 13+21 Brev fra Lensmannen i Flakstd st. SL SKJELFJORD 11 5 38, do s.st 100,-
12108 76x2+
88
REK-brev fra Flakstad kommune - etikett med påskrift i BLÅ farge - st. SL SKJELFJORD 26 2 57   75,-
12110a
12110b
98+101+
104+137
REK-brev. fra Lensmannen i Berlevåg og Gamvik st. I22N 9980 BERLEVÅG 10 4 1978.  Også linjestempel " DUPLIKAT " i sort farge.  samt påskrift " RETUR  "  Bak påskrift " IKKE HENTET " samt st. I22N 9980 BERLEVÅG 13 5 78  Et arkivhull i nedre kant (kan fylles)  100,-
12112 50+
71x2
REK-brev fra TRanøy Forsyningsnemd  st. TA VANGSVIK 1952, do s.st.  (Tj-50 med rundt hjørne)  Ørliten rift i konv. i øvre kant.  Med innhold 75,-
12113 50x2 Brev fra Tranøy Kontrollnemd  st. TA VANGSVIK 1945., do s.st.  45,-
12114 87 Brev fra Tranøy kommune st. I22 VANGSVIK 1963, do s.st.  NB: LUX stempel midt på frimerke. 60,-
12115 71 Brev fra Lensmannen i Tranøy st. TA LANGHAMN 1955, do ss.t.  45,-
12117 82 Brev fra Lensmannen i Tranøy st. TA LANGHAMN 1956  45,-
12118 82 Brev fra Troms Off. Landsgymnas st. IIA FINNSNES 1957, do s.st 45,-
12119 76x2+
95
Brev fra Lensmannen i Tranøy st. IIA SØRREISA 1965   50,-
12120 42 Brev fra Ordføreren i Salangen st. SL ØVRE=SALANGEN 1941, do s.st 45,-
12121 14 Brev fra Herredskassereren i Salangen st. IIL SJØVEIEN 1934, do s.st.  Littt slurvet åpnet høyre side 40,-
12122 87 Brev fra Troms Off. landsgymnas st. IIA FINNFJORDBOTN 1964, do s.st-. (Ble poståpneri fra 1/7-1957)  60,-
12123 71 Brev fra Ankenes Ligningskontor st. TA ANKENESSTRAND 1952, do s.st.  Noen tall skrevet på konv. + liten rift i øvre venstre hjørne 40,-
12126 43+46 Verdibrev (kr. 378,-) fra Skattefogden i Troms st. TA TROMSØ Bak to segl fra Skattefogden. 100,-
12128 42 Trykksaksbrev fra Det Norske Meterologiske Institut st. IIA BLINDEREN 1951, do s.st 45,-
12130 28 Verdibrev (kr. 265,00) fra Skattefogden i Troms st. TA TROMSØ 1939, do s.st.  Bak deler av to segl fra skattefogden 125,-
12131 31 Trykksaksbrev fra Tranøy Ligningsnemd st. SA STONGLANDSHALS 1939, do ss.t 50,-
12132 6 Brev fra Troms Landbruksselskap st. SL TROMS 1930, do s.st. 45,-
12133a
12133b
46 Verdibrev( kr. 13,35)  fra Lensmannen i Ullensaker st. SL JESSHEIM 1943, do s.st.  Bak to små blå Postoblater forseglet med 4 avtrykk fra stempel med tekst: Lensmannen i Ullensaker 125,-
12135 Tj-2 Brev fra Ustein Formannskap st. SL ULSTEINSVIK 26 II 30, do s.st.  45,-
12136 Tj-25 Brev fra Lensmannen i Herøy st. SL GURSKØY 28 IV 36, do s.st.   (het Gurskø til 1/10-1921) 45,-
12138 (Tj-87) Helsakskonv. fra Avgiftsdirektoratet med påtrykt klisje Nk. Tj. 87, maskinst. Flykningshjelpen 1964 OSLO 12.6.64   75,-
12142 Tj-61 Konv. fra JELSA FORSYNINGSRÅD st. SL JELSA 1948, do s.st.  45,-
12144 4 Brev fra Lensmannen i Nedre Stjørdal sendt til Tromsø og st. SL STJØRDAL 1933, do s.st. 40,-
12147 4 Brev fra Lensmannen i Talvik (gunmmistempel) sendt til Tromsø og st. IIL TALVIK 1933, do s.st. 60,-
12154 4 Brev fra Lensmannen i Øksnes og Langenes, sendt til Tromsø og st. SL ØKSNES 1933, do s.st. 45,-
12155 4 Brev fra Lensamnnen i Hasvik, sendt til Tromsø og st. SL HASVIK  12 X 1933 (2  avtrykk) Stempelet ble omgravert til SA-stempel kort tid senere  75,-
12157 4 Brev fra Lensamannen i Bø (gummistempel), sendt til Tromsø og st: SL BØ I VESTERÅLEN 1933  45,-
12158 4 Brev fra Lensmannen i Steigen, sendt til Tromsø og st. SL VÅG 1933, do ss.t.  (Stempelet ble utsendt  11/7-1927 og kassert 11/12-36)  125,-
12159 4 Brev fra Lensmannen i Stamnes, Sandnessjøen, sendt til Tromsø og st. SL SANDNESSJØEN 1933, do s.st 45,-
12161 4 Brev fra Hadsel Sogneprestembede, sendt til Tromsø og st. SL MELBO 1933, do s.st.  Arkivbrett.  50,-
12162 4 Brev fra Lensammen i Kjøpsvik (gummistempel) , sendt til Tromsø og st. SL KJØPSVIK 1933, do ss.t.  50,-
12163 2x2 Brev fra Norges Landbrukshøiskole, sendt til Oslo og st. SL LANDBRUKSHØISKOLEN I ÅS 1931 (2 avtrykk)  45,-
12164 4 Brev fra Bærum kommune, sendt til Oslo og st. SL SANDVIKA -5 V 31  45,-
12166 4 Brev fra Lensmannen i Beitstad (gummistempel) sendt til Tromsø og st. SL BEITSTAD 1933, do s.st 50,-
12168 4 Brev fra Lensamnnen i Vik, sendt til Tromsø og st. SL BERG I HELGELAND 1933, do s.st. 60,-
12170 14 Brev fra Lensmannen i Nesna, sendt til Tromsø og st.  SL NESNA 1933, do s.st.  50,-
12171 14 Brev fra Flakstad lensmannskontor pr. Skjelfjord, sendt til Tromsø og st. SA SKJELFJORD 27-11-33, do s.st.  Ble opprettet 1/1-1931 - første reg. dato med dette stempelet hos R. Steen er 11/9-1939  Her ny F-dato med ca. 6 år.  125,-
12173 14 Brev fra Lensmannen i Tjøtta, sendt til Tromsø og st. SL TJØTTA 1933, do s.st.  50,-
12174 14 Brev fra Lensmannen i Flatanger (gummistempel), sendt til Tromsø og st. SL SØRFLATANGER 1933, do s.st.  Dessverre er konv. skadet i øvre kant - se FOTO  20,-
12178 14 Brev fra lensmannen i Hemnæs, sendt til Tromsø og st. SL HEMNESBERGET 1933, do s.st.  40,-
12184 71 Brev fra Tromsø Tolloppsyn, sendt til Selfangskommisjonen Oslo, maskinst. TROMSØ 1955  ( Frimerket litt skadet i ø.h.hjørne) 30,-
12186 90 Brev fra Lensmannen i Øvre Stjørdal, sendt til Oslo og st. I22N 7520 HEGRA 1969, do s.st.  ( Klaff bak er fjernet) 30,-
12190 BK Ubrukt - Militært Tjenestebrevkort  fra 1880-årene. Lite spor av papirtape bak 75,-
12191a
12191b
BK Ubrukt -  Militært Tjenestebrevkort med svar - fra 1880-årene. Trolig uvanlig!  300,-
12192 BK Brukt, ikke stemplet -  Militært Tjenestebrevkort , datert BERGER pr. SVELVIG 24/10-1886 og sendt til RØKEN 75,-
12193 BK Militært Tjenestebrevkort st. SL CHRISTIANIA 1885, mottakerst. TL MINNE 16 II 85  ( Het Langset til 1/10-1881 og Minnesund fra 1/10-1918) 150,-
12195 BK Militært Tjenestebrevkort vakkert st. I-st. TRØGSTAD JERNBST. 1/6-1886 175,-
12198a
12198b
BK Militært Tjenestebrevkort (Mønstringskort) med vakkert I-st. BUSKØ 20/10-1890, do sidest.  Dato, måned og siste del av årstallet er skrvet for hånd (SE 12197a)  Ble opprettet 1/2-1872 og endret senere navn til Buskøen (1898?)   Uvanlig stempel 250,-
12199 BK Militært Tjenestebrevkort (mønstringskort) med pent I-st. SULEN 7/6 10 1890, do s.st. (Notert i 2R på røde merker i NK) (Fikk I-st. i 1879 og SL-stempel ca. 1899 - Het Hardbakke fra 1/1-1908)  250,-
12201a
12201b
BK Militært Tjenestebrevkort st. SL KRISTIANIA *** 8 E 14 VI 89 Bak linjestempel (2 linjer) 2 KOMPAGNIE AF / NUMEDALS LINIEBATAILLON  + Linjestempel Kristiania den ..  Svak arkivbrett 100,-
12203 BK Ubrukt -  Militært Tjenestebrevkort (Mønstringskort) 75,-
12204 BK Militært Tjenestebrevkort (Mønstringskort) st. IIL RAULAND 1902  100,-
12205a
12205b
BK Ubrukt - Schema No. 214 -  Militært Tjenestebrevkort med Svar (Mønstringskort) UVANLIG!  275,-
12206a
12206b
BK Ubrukt Brevkort (Schema no. 230)  Kan faktisk ikke huske å ha sett akkurat dette før!  150,-
12207a
12207b
BK Militært Tjenestebrevkort)Mønstringskort) med Krigstjenestekort (M-skjema 5Ia) påsatt Nk. Tj. nr. 13 som IKKE er stemplet.  SE ELLERS FOTO   UVANLIG ? 200,-
12208a
12208b
BK Ubrukt -  Brevkort fra Arbeidsformidlingen  angående Meldepliktige under siste krig - NASJONAL ARBEIDSINNSATS - DOBBELTKORT  Har ikke sett dette før.  200,-
12209a
12209b
BK Militært Tjenestebrevkort vedrørende frivillig tømmerhogst for årsklasse 1945.  DOBBELTKORT hvor svarkortet er påsatt Nk. Tj-59 og adressert til Jegerkorpset, infanteriregiment nr. 8, Bankplassen 2 .  SE FOTO Uvanlig!   300,-
12211a
12211b
Konv. Konvolutt - Underretning om krigstjenestegjøring 191  - sendt portofritt til Nordstrand og maskinst. KRISTIANIA Br. (svakt stempel ) 12.II 21 3-5E Liten rift i øvre kant 150,-
12213 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st. IIL SKJOLD 3 XII 25  45,-
12214 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.SL ØVRE VATS -5 XII 25 . Dette er NY SISTE REG DATO  - Rogalandsboken har -2 VIII 15 som sin siste reg. dato.  Her over 10 år senere 80,-
12217 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.SL NEDRE VATS -3 XII 25  45,-
12218a
12218b
Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.heller svakt SL DAGSLAND 15 I 26  30,-
12219 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.SL SKJOLDESTRAUMEN -7 XII 25 = Tidlig dato -første reg. er .2 I 25  50,-
12220 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.SL VORDENESET - 3 XII 25 = Tidlig dato - første reg. er -5 I 25  50,-
12221 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.TL STAVANGER 12 XII 25   30,-
12222 Ufr Militært tjenestekort (Mønstringskort) Svardelen st.SL (av spesiell type med  dato og klokkeslett)  HAUGESUND -3 XII 25 6E  - Stempelet er kun reg. brukt i 9 år or ses ikke særlig ofte 45,-
12223 KTK Ubrukt Krigstjenestekort med Svarkort - påtrykket klisje 60 øre blågrå Off Sak 75,- NY
12224 KTK Ubrukt Krigstjenestekort med Svarkort - påtrykket klisje 25 øre grøn Off Sak. 75,- NY
12225 KTK Ubrukt Krigstjenestekort med Svarkort - påtrykket klisje 5 øre rødfiolett + 20 øre grøn Off Sak 75,- NY
12226 KTK Ubrukt Krigstjenestekort med Svarkort - påtrykket klisje 85 øre  gulbrun Off Sak 75,- NY

<<-- Forrige side

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com