Brev/kort-TJENESTEMERKER
side 2


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

5703 40Ix2 Lokalbrev fra Landbruksdep. maskinst. OSLO Br. 24 I 45  40,-  
5709 7 Del av brevforside st. SL SKIEN II, do sidest 40,-  
5715 40Ix4 Brev fra Transportutvalger i Sandnes maskinst. SANDNES *** 25 1 45  Konvolutten har stor rift i konv. lengderetning neders. Viser dog ikke så mye ved montering 20,-  
5717 11 Lang konvolutt fra Skoledirektøren, Hamer maskinst. HAMAR 1935  Arkivbr 40,-  
5719 96+109 Rek-brev fra Byfogden i Trondheim st. IIA TRONDHEIM ANV. 1972, do sidest. Påstempler "Duplikat" + "Retur" på forsiden. Bak st. I22N 7000 TRONDHEIM BKO  Også rammest. " Ikke hentet / Non reclame" Pent brev. 100,-  
5727 2 Lokalbrev fra Stange Formannskap st. SL STANGE 1932 (litt svakt) , do sidest 30,-  
5728 2x2 Brev st. SL AREDDAL 1928, do sidest 35,-  
5731 129a Brev fra Namdalseid skole st. I22N 7733 NAMDALSEID 1977 (Klaff bak er fjernet) 20,-  
5732 129ax2 Brev fra Namsos Kommune st. I22N 7850 FOSSLANDSOSEN 1977, do sidest. (Klaff bak er fjernet) 25,-  
5738 2x2 Brev st. SL GRIMSTAD 1929  25,-  
5743 2 Lokalbrev fra Onsøy Skolestyre Merke er blyantkrysset + st. SL ONSØY 1927, do sidest 25,-  
5754 76+91 Brev st. U22 OSLO KLEMENTSRUD 1972, do s.st. Svak Ab. 30,-  
5755 78+89 Brev maskinst. Bruk Julefrimerke ..etc..OLSO Br. 1972 Med spor fra maskinell postbehandling. Svak Ab 25,-  
5762 81+104 Brev st. Ta ENEBAKK 1973, do sidest. Med spor etter maskinell postsortering (strekkoder) 30,-  
5765 11 Trykksaksbrev fra 5. Sanitetskompani (linjestempel) st. SL GRESSVIK 1934, do. s.st. bak maskinst. TRONDHEIM 2.Tur 100,-  
5769 10+13 Brev fra Hillesøy Fattigstyre st. SL BOTNHAMN 1937, do s.st. 90,-  
5770 13x2+23 Pent dobbelvektig brev st. SL KOPPANG 1938, do s.st. 75,-  
5774a
5774b
16 verdibrev (kr. 716,10) fra Skattefogden i Troms st. TA TROMSØ 1939, do s.st. Bak to pene lakkesegl fra Skattefogden i troms (se 5774b) Konv. litt slitt i n.h.hj 75,-  
5780 20+27 Verdibrev (kr. 2000,-) fra Skattefogden I Rogaland st. SL STAVANGER BK. 1937, do s.st. (bak to delvis ødelagte segl fra Skattefuten) 250,-  
5781a
5781b
20x6+23 Verdibrev (kr. 13.659,23) fra Skattefogden i Rogaland st. STAVANGER BK. 1938, do s.st. Bak to pene lakksegl fra Skattefogden + st. SL BRYNE (se 5781b) Brett langs konvoluttens øvre kant betyr lite 450,-  
5791 31 Lokalbrev fra Universitetsbibloteket, oslo maskinst. BRUK DRONNING MAUD ...etc...OSLO BR. 16.1.40  25,-  
5792 31x2 Brev fra Sorenskriveren i Gjerpen Maskinst. PORSGRUND 12 II 41 + st. SA PORSGRUNN 12 2 41 til Skien. Bak maskinst. SKIEn 20,-  
5793 42I Lokalbrev fra Solum sogneprestembede Maskinst. SKIEN -7 10 42 25,-  
5809 61+63 REK-brev fra P/Kystartelleribrigade Sørlandet, kristiansand s. st. KRISTIANSAND S. BK. 1951, do s.st. Litt medtatt konv. med brett, arkivhull etc 50,-  
5823a
5823b
40IIbx2+
46II
REK-brev fra Moskenes Kommune-forsyningsnemda st. TA SØRVÅGEN 1953 bak brevmerke med VÅRE SJØMANNSHJEM I FREMMEDE HAVNE + st. SL MESTERVIK (se 5823b) 60,-  
5830 50 Bruksbrev fra Statistisk Sentralbyrå sendt LOKALT og maskinst. OSLO Br. -1.10.42 16-19 ---- DETTE ER FØRSTE BRUKSDAG FOR DETTE MERKE  --UVANLIG SAK --- 800,-  
5831 50 Lokalbrev fra Skattefogden i Telemark, maskinst. SKIEN 1945  25,-  
5832 50 Lokalbrev fra Soknedal landsogns herredskontor st. TA HAUGE I DALANE 1944, do s.st.  40,-  
5835 52 Brev fra vestre Toten Jordstyre st. TA RAUFOSS 1943  30,-  
5836 52x2 Lang konv. fra opland Fylke st. SL LILLEHAMMER 1943, AB 30,-  
5837 52x4 4-blokk på klipp st. TA OSLO ** 28-9-42  DETTE ER FØRSTE BRUKSDAG FOR DETTE MERKET 375,-  
5840 68+78 Brevkort st. IIA ORKANGER 1958, do s.st 35,-  
5841 68x3 15 øres trykksaksporto på brev fra Hamar Folkebibliotek maskinst. HAMAR 1954 30,-  
5847 71x2 REK-brev fra Herredskassereren i Laksevåg Kommune st. SA BERGEN LAKSEVÅG 1951, do sidest. Er sprettet i 3 sider 50,-  
5851 73 REK-brev fra Seljord kommune, forsyningsnemda st. SL SELJORD 1952, do sidest. merke stått litt utover kanten av konv. men er ok.  75,-  
5852 71+72x5 Verdibrevforside (kr. 4000,-) fra Lensmannen i laksevåg st. SL BERGEN LAKSEVÅG 1953 (svake avtrykk) 50,-  
5853 74+82 REK-brev fra Statens Pristilsyn, bergen st. I22 BERGEN-NORDNES 1961 Bak st. I22 BERGEN-KRONSTAD Påsatt linjestempel med tekst: SEDD(EL) ??  50,-  
5859 77x2+87 Brev fra Inspektøren for Skoletannrøkta i Akershus st. I22N 1835 ENEBAKK 1973  Ab 30,-  
5866 75+81x2 Brev fra Soknepresten i Onsøy maskinst. FREDERIKSTAD 1969  40,-  
5868 76+82x2 REK-brev fra Skatteoppkreveren i Horten st. SA HORTEN 1956, do s.st.  60,-  
5869 83Ix2 REK-brev fra Kemneren i Tønsberg st. IIA TØNSBERG 1956  60,-  
5870 68+83I Brev fra Herøy Kommune, Folkeregisteret st. TA HERØYHOLMEN 1958, do s.st.  Noen rifter i øvre kant p.g.a. slurvet åpning av konv 30,-  
5871 83IIx2 Brev fra Inspektøren for Skoletannrøkta i Akershus st. I22 N 1835 ENEBAKK 1972, do s.st.  Svak AB 35,-  
5884 91 Brev fra Troms Politikammer maskinst. TROMSØ 1957  40,-  
5889 87+94 REK-brev fra Aust-Agder landbruksselskap, Arendal st. I22 ARENDAL 1963 60,-  
5899 108x2+113 Brev fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker st. I22 OSLO 31 5 83, do s.st. 40,-  
5902 102+109 Brev st. I22N 8630 STORFORSHEI 1973, do s.st.  40,-  
5903 81+110x2 Brev fra Åna Skole st. I22N 4352 ÅNA 1982, do s.st.  (ene nk 110 er skadet før avstempling)  40,-  
5904 85+94 REK-brev fra Narvik Sorenskriverembete st. TA NARVIK 1960, do s.st.  70,-  
5905 112 Brev st. I22N 9210 ANDSELV 1974, do s.st.  45,-  
5907 113x2 Brev fra Skulesjefen, Fusa Kommune st. I22N 5640 EIKELANDSOSEN 1982 25,-  
5909 98+99x2+113 Brev fra Lensmannen i Hobøl st. I22N 1827 HOBØL 1975, do s.st.  45,-  
5912 75+76+96 REK-brev fra Sjøforsvarskommando Østlandet st. I22 HORTEN BR. 1970, do s.st 75,-  
5913 87+112+115 REK-brev fra Sanitetsbataljonen, Hamar st. I22N 2300 HAMAR 1973, do s.st.  Påskrevet "Retur" på forsiden. Bak str. I22N 1420 SVARTSKOG og påskrevet "ikke innløst"  Artig brev 150,-  
5915 113x2+121x2 Brev fra Innlandet Skole st. I25N 7177 REVSNES 1 1984 30,-  
5920 121+126 Brevkort st. I22N 8694 HATTFJEKLLDAL 1981, do s.st 25,-  
5939 137x4 FØLGEBREV fra Båtsfjord Likningskontor st. I24N 9990 BÅTSFJORD B 1983  150,-  
5940 16x2 Bankobr. (kr. 177,60) st. SL SKARNES 1939, do s.st. To private segl bak 125,-
5941 12 10 øre Lokalporto på brev st. SL HØYANGER 1935  50,-
5942 13 Militært tjeneste svarbrevkort st. TA KRISTIANSAND S. 1938, do s.st. Meget svak Ab. 30,-
5946 41II Trykksaksbrev fra Akershus dragon regiment nr. 1 maskinst. OSLO BR. 7 5 46 25,-
5947 40IIa+
41IIx3
Brev fra Tollinspektøren i Frederikstad st. SA FREDERIKSTAD* -7.12.46 , do s.st. (1 øre overfrankert) 50,-
5948 32a+40I Brevforside fra Arbeidsdirektoratet maskinst. OSLO Br. 1945  20,-
5952 42II+43II Brev fra Soknepresten i Ullensvang st. IIA LOFTHUS 1953, do s.st.  35,-
5953 61+64 Klipp / del av brevforside med 25 øre oransjerød + 40 øre blå st. TA OSLO ** 1.10.46  = FØRSTE DAG.  Pent klipp (Skanfil /Aune sier kr. 1000,- for FDC) 350,-
5954 63x2 Dobbelvektig brev fra Arbeidsformidlingen maskinst. OSLO BR. 1952  45
5957a
5957b
  Verdibrev (kr. 7,84) fra Statens Forsøksgård, Holt, Tromsø st. IIA TROMSØ 1947, do s.st. Bak to vakre segl med tekst: Forsøksgarden, Holt* TROMSØ* (+ riksvåpenet)  125,-
5958 45II+59 REK-brev fra Statens Bensinkontor, Hamar st. IIA HAMAR 21 11 46 , do s.st 50,-
5959 59+64 REK-brev fra Rikshospitalets og Kvinneklinikkens Forvalter st. TA OSLO BKO. 1949, do. s.st 60,-
5960 40IIb+65a Vakkert REK-brev (med innhold) fra Skattefogden i Østfold st. TA MOSS 5.2.49 Uvanlig kombinasjon. 175,-
5967 49 Trykksaksbr. fra Nord-Trøndelag Fylke maskinst. STEINKJER 1943 65,-  
5968 41I Trykksaksbrev fra Landbruksdep. maskinst. OSLO SOLLI 1942 Bak maskinst. TRONDHEIM 1 TUR 40,-  
5971 71 Brev fra Marinekom. Vestladet st. IIA BERGEN SOLHEIMSVIK 1954, do s.st. Påskrevet "emigrert til Canada" + "Retur" Også påsatt postal opplysningsetk. hvor det er avkrysset for "Avreist" Artig sak. 125,-  
5973 83II Militært Tjenestebrevkort (svardelen) st. IIA ØVRE GRORUD 1967, do s,st.  (Noe fuktskadet - SE FOTO) 40,-  
5975 2x2 Brev fra Lensmannen i Aamli & Gjøvdal st. SL ÅMLI 1929, do s.st. Liten rift i konv. i ø.v.hj 45,-  
5978 7 Brev fra Grimstad  Politikammer st. SL GRIMSTAD 1929 (Svakt på merke , ok sidest.), do s.st. AB 150,-  
5981 79 Militært Tjenestebk. (svardelen) st. Prakt/Lux midt på merke - IIA FOLLDAL 1961 Brett i kortet langs øvre kant. 35,-  
5987 4 Brev st. SL GRIMSTAD 1930, do s.st. AB + litt småkrøll (se FOTO) 25,-  
5989 6 Halvdelen av lang konv. st. SL SKIEN II 1930, do s.st.  20,-  
5991 Nk 245 Militært tjenestebrevkort med svakt maskinst. BERGEN 1950  15,-  
5992a
5992b
40IIb+
65a
Militært Tjenestebrevkort med betalt svar sendt REK fra Sjøforsvarskommando Vest  st. IIA BERGEN Bko. 1949, do s,st. Påført rødt linjest. "Rekommandert" og blått linjest. "RETUR" Svarkortet er ikke brukt og har dessverre avrevet påsatt frimerke.  Se FOTO 5992a. bak st. SA BERGEN + diverse militære stempel. Tross skade pen og artig sak 150,-  
5995a
5995b
65b+71 REK-brev (vindukonv.) fra Marinekommando Vestlandet st. TA BERGEN 1956, do s.st. Påskrevet " Reiser i utenriks fart" + "Retur" Bak vakkert avtrykk fra P-stempel RAVNANGER  Arkivbrett i venstre side.  200,-  
5996 22 Trykksaksbrev fra Nord-Trøndelag Fylke maskinst. STEINKJER 1939 100,-  
5998 50x2 Brev fra Sør-Audnedal Kommune Forsyningsnemd nr. 251 st. TA SØR-AUDNEDAL 1945, do s.st.  40,-  
5999 75+76+
96
REK-brev fra Sanitetsbatajonen , hamar. st. IIA HAMAR 1969, do s.st. Også linjest. "Retour" Bakk lite linjest. (2 linjer) Flyttet /Adresse ukjent.  Rift i konv. i nedre v. hjørne (kan skjules) 75,-  

<<-- Forrige side

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com