Brev/kort-TJENESTEMERKER
side 1


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

5508

50

Brev maskinst. OSLO Br. 1945 Lokalporto. Klaff mangler bak.

50,-

 

5511

61+68

Brev maskinst. SKJERVØY 1954

40,-

 

5515 89 Brev maskinst. FLEKKEFJORD 1965. Satt i porto med 120 øre da brevet var dobbelvektig og ikke enkeltvektig som frankeringa tilsa. 100,-  

5525a
5525b

104+
113+
115

Rek. Brev st. I21 HEIMDAL 1971. Også stempel DUPLIKAT. Ikke utlevert og derfor sendt i retur. Bak st. I21 HEIMDAL 4 uker senere samt påført : ”Ikke levert” med kulepenn. (Nk. 104 skadet)

100,-

 

5529

4

Brev st. SL ØYSTESE 1930

35,-

 

5531

4

Brev st. IIL STORD 1930

35,-

 

5532

(89)

Helsakskonv. Fra Avgiftsdirektoratet maskinst. VM på ski Oslo 17.-27. februar 1966 OSLO 4.2.66. Arkivbrett + fjernet klaff bak.

75,-

 

5548

95x2

Følgebrev (uten kupong) st. TA SKI 1961. Bak st. I20 OSLO PP

40,-

 

5552

74+
95x2

Følgebrev (uten kupong) st. IIA PORSGRUND 1961. Bak st. I20 OSLO PP. Også gummist. Østlandske Sivilforsvarsdistrikt – Oslo. Artig merkekombinasjon

100,-

 

5554a
5554b

87+94

Rek.-brev st. IIA HAMAR * 1964, sendt til Fredrikstad. Påstemplet RETOUR. Bak st. I21 FREDERIKSTAD 1964 + påskrevet ”Adressaten reist til sjøs. ” 90-øren er skadet før avstempling. Arkivhull i n.v.hj.

60,-

 

5567

127b+
137x2

Rek. Brev (stort format) st. I22N OSLO MARIDALEN 1983

50,-

 

5577

4

Brev st. SL LØRENSSKOG 1930

35,-

 

5596

TB-43+
76+77

Brevkort oppfrankert til 100 øre. Maskinst. ARENDAL 11.3.77. Godt BK. Som sjelden ses brukt

175,-

5599

TB-55

Bk. 1,30 + 1,30 stemplet OSLO 11.6.81 på begge kortene. Dog ikke postgått

150,-

5608

TB-8

Ubrukt 15 øres Tjenestebrevkort med betalt svar

20,-

5635a
5635b
87 Brev fra Sanitetsbataljonen, Hamar maskinst. HAMAR 1962 Diverse omadresseringer + påskrift Retur Hamar. Bak st. SL FROGNER, SL LEIRSNUND samt I22 LIERBYEN (to avtrykk) 75,-  
5648 113+131+
137
Rek-brev fra Sanitetsbataljonen, Hamar st. I22N 2300 HAMER 1981, do sidest. Forran linjest. Retur og DUPLIKAT Bak rammest. Ikke hentet/ Non reclame + I24N HAMMERSBORG 2 OSLO. Arkivhull i nedre v. hj 45,-  
5649a
5649b
91 Brev fra I. Saniteskompani Distriktskommande VIKEN maskinst. OSLO Br. 1956. Forran stort st. Retur + lite st. Flyttet Demenage. Bak Stempel/melding fra bud + st. IIA REFSTAD (se foto) 50,-  
5651 95x2 Ølgebrev st. TA SANDEFJORD 1961, do sidest. Bak st. I19 OSLO P.P 50,-  
5654 129b Brev st. I22N 9385 SKALAND 1975, do sidest. Klaffen bak er fjernet. 20,-  
5657 113 Brev st. I22N 9046 OTEREN 1975 20,-  
5661 113 Brev st. TA JØVIK I ULLSFJORD 1974, do sidest. 25,-  
5663 129b Brev st. I22N 9420 LUNDENES 1977, do sidest. Klaffen bak er fjernet. 20,-  
5664 129b Brev st. I22N 9470 GRANTANGSBOTN 1975, do sidest. Klaffen bak er fjernet. 20,-  
5665 129a Brev st. I22N 9380 GRYLLEFJORD 1979, do sidest. Klaffen bak er fjernet 20,-  
5667 79+113 Brev st. I22N 9090 BURFJORD 1975, do sidest. Klaffen bak er fjernet 20,-  
5687 126x2 Brev fra Enebakk Legesenter st. I25N 1835 ENEBAKK A 1980  20,-  
5689 113 Brev fra Borre Ligningskontor st. I22N 3195 BORRE 1974, do sidest. 20,-  
5690 71+75 Brev fra Sund Heradskasse, Steinsland st. TA STEINSLAND 1956  35,-  
5693 50x2 Brev fra Næringsdepartementet maskinst. OSLO SOLLI 1943  20,-  
5694 129a Brev fra Borre Likningskontor., Folkeregisteret st. I22N 3195 BORRE 1979 20,-  
5695a
5695b
87+95+
97x2
Vakkert verdibrev (Kr. 16.000,-) fra Statens Havnevesen st. I22 BERGEN BK. 1969  Bak tre delte, men vakre segl fra STATENS HAVNEVÆSEN * 2DET DISTRIKT *  200,-  
5697 25 Brev fra Landbruksdepartementet maskinst.: riksmessen i Trondhjem 28.juli - 4.august 1935 OSLO Br. 1935 Bak st. BERGEN 2 Tur 25,-  

Neste side -->>

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com