Skipspost
side 4

 


ID-nr.

DAN-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

23500 D-12O-36 Nk 641 på pent bruksbrev med logo fra ”STAVANGERSKE” sendt til Ølen og annullert med I-22-st SUNNHORDLAND A 20 6 73, do sidest. Dette stempelet har en reg. brukstid på KUN 13 ½ måned og er meget vanskelig å finne 1200,-
23501 D-12O-37 Kort frankert med Nk. 701 sendt til Oslo og st. I22 SUNNHORDLAND B 22 2 73.  Et stempel med en reg. brukstid ppå ca. 16 måneder.  MEGET VANSKELIG Å FINNE spesielt på slike bruksting 1200,-
23502a
23502b
Brevkort fra Vesteraalens Dampskipsselsssskap sendt som Dampskibssak til Jennestad.  Bak datert Storkmarknes 17.12.1917.  Artig sak 150,-
23503a
23503b
Brevkort (lignende forrige objekt , men av litt større format) sendt fra Vesteraalens Dampskipsselskab som DAMPSKIPSSAK til Sind i Lofoten.  Bak datert Storkmarknes 9/11-34.  Artig sak. 150,-
23504 Bl.1 d Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S VÆRAN til Dragland. Påsatt rødt linjestempel M/S VÆRAN og annullert med SA-st. DRAGLAND 12-1-52 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23505 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S REINE til Tunstad Påsatt blått linjestempel M/S ” Reine”  og datert, 30/7-54 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23506 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S ”Nyksund” til Sund. Påsatt blått linjestempel M/S ”Nyksund” og datert 2/2-62 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23507 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S Vesthorn til Tunstad. Påsatt grønnblått linjestempel M/S Vesthorn og annullert med TA-st. TUNSTAD 30-6-62 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23508 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S ”Røst” til Sund. Påsatt blått linjestempel M/S ”Røst” og datert  22-6-63 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23509 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/”Flakstad” til Sund. Påsatt blått linjestempel M/S ”Flakstad”  og datert 24/8-63 ved mottakelsen. Arkivbrett. 150,-
23510 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S RØRSTAD til Engan Påsatt grønt linjestempel M/S RØRSTAD og annullert med SL-st. ENGAN I SALTEN 26 XI 63 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23511 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S OFOTEN til Sund. Påsatt blåttfiolett linjestempel M/S ”OFOTEN” og datert 26/2-65 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23512 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/S ”Tysfjord” til Engan.  Påsatt blåttfiolett linjestempel M/S ”Tysfjord” og datert 12/1-66 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23513 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/F Folden til Engan. Påsatt blått linjestempel M/F Folden og annullert med SL-st. ENGAN I SALTEN 15 I 66 ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23515 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra M/F ”BORGØY” til Engan.  Påsatt rødt linjestempel M/F ”BORGØY” og annullert med I22-st. ENGAN I SALTEN 17-8-68 (et stempel med kun få års brukstid) ved mottakelsen. Arkivbrett 150,-
23516 Bl.1 Verdikart, Postverkets blankett 1,  sent fra D/S ”Risøsund” til Tunstad. Påsatt blåttsort linjestempel D/S ”Risøsund”  og annullert med TA-st. TUNSTAD 24-5-53 ved mottakelsen. Arkivbrett. 150,-
23517 20A-9a Nk 390 på brev til ENGLAND st. KPH-st. D/S "BØRØYSUND" (2 avtrykk) Sidest. SL SVOLVÆR -7 VIII 54.  Stempel inbruk fra 1935-1958 125,-
23518 20A-96 Nk 390 på brev til ENGLAND st. KPH-st. D/S "SVINESUND" , do sidest. Også st. IIA HALDEN 16--9-54.  I bruk fra 1936 - ??  100,-
23519 20A-25b Nk 390 på brev til ENGLAND st. KPH-st. D/S "FÆMUND II", do sidest. + st. SL FEMUNDSENDEN 11 VIII 54  I bruk fra 1936 75,-
23520 11C-22 Nk 241+332 på brev til ENGLAND st. SL SOGN I. .3 V 52, do sidest,  I bruk 1933-1961 60,-
23521 ?? Nk 518+542 - Brev til DANMARK  st. FREDERIKSHAVN 24.2.63,  Videre linjestempel FRA NORGE . Også påsatt stempel M/S "Skipper Clement" 75,-
23522 10H-4 Nk 396 på brevforside st. IIA ÅNDALSNESRUTA ** -5 2 54, do sidest.  I bruk fra 1950-1960 Pen logo fra Ålesundsfirma 45,-
23523 10H-2 Nk 145 på brev st. TA ÅNDALSNESRYTEN -5.4.39, do sidest.  I bruk fra 1937 - 1950.  Logo fra Kristiansunds firma 45,-
23524a
23524b
10F-1 Nk. 217/220(?) på S/H-kort med motiv fra Veien Merok - Djupvasshytta (Foto Normann) st. TA MOTORFERJA "GEIRANGER" 23 8 39, do sidest.  KLare og fine avtrykk.  I bruk fra 7/1938 til 5/41.  Uvanlig å se i denne kvalitet 450,-
23526a
23526b
23526c
13F-1 Fargekort: The Awakening of Love (Teinthal & Nevman Pubs. N.Y.) frankert med Nk 76 og med heller utydelig stempel: STAVANGER-BERGEN DAGRUTEN A 24 XII 18, do sidest.  Dette er i den perioden Dagruten var midlertidig nedlagt (3/2 1917 til 1/7-1919)  - stemplet er derfor brukt som "reservestempel" i Nattruten.  Bemerk påskriften sist på kortet. BJERGINGSDAMPER HERKULES, BERGEN. 200,-
23527a
23527b
23527c
5D-4 Fargekort st. SL BREVIK-KRISTIANIA D 3 VI 12.  SE påskrift nederst på kortet: DS EIDANGER KR.-SAND.   Flott sak som "låser" kortet til skipet 250,-
23528 4A-7 Ubetalt brev - 5 sk. betalt av motttaker - se rødt 5-tall i øvre venstre hjørne - St. I BODØ 19 7 1871 - sendt til Bergen og transitt st. HMFST - G-HMBRG 2?  7 71  Flott brev i fin kvalitet.  Stemplet var ibruk fra 1869-1893 350,-
23529a
23529b
-- Sekkelapp påstemplet M/B GJENDE" og påskrevet Gjendebu.  Bak stemplet SL MEMURUBU -4 VII 81.  Artig sak 200,-
23530a
23530b
19A-490 S/H-kort - Kristiania Carl Johansgade - frankert med Nk 75 og st. med IV-stempel 490, do sidest.  Ble brukt ombord på D/S "ROBERT" i perioden 1900-1920 i ulike ruter på Ryfylkefjordene.  Flott sak i god kvalitet 750,-
23531 19A-326 Klipp fra baksiden av brev hvor IV-stempel 326 er brukt som forsegling av brevet.  Stemplet var i bruk på D/S "DUEN" i rute Kristiania - Asker i årene 1912-1934.  Dog meget uvanlig bruk. 250,-
23532 4I-9 Brevkort 15 øre Løve st. SA TRONDHEIM-BERGEN -4 5 35 - LITRA er falt ut av stempelet (avtrykket er slått så hardt og tydelig at her er det ingen tvil om at LITRA er borte) .  ER DOG UTVILSOMT det stemplet SOM HAR HATT LITRA C.  HØYST UVANLIG SAK.- og ukjent hvor lenge stemplet ble brukt uten litra 600,-
23534a
23534b
13F-1 5 øres Brevkort st. STAVANGER-BERGEN DAGRUTEN A 29 V 18, do sidest.  Dette er fra den tiden Dagruten var midlertidig nedlagt (3/2-1917 til 1/7-1919) . Stemplet er derfor brukt som "reservestempel" i Nattruten. Og fra baksiden av kortet finner vi: Jeg sender dem i dag med D/S GANN ......  Fin sak som "låser" stemplet til et spesielt skip denne dagen 750,-
23535a
23535b
10A-7 Nk 100+108 på Rekommandert Trykksak sendt som Postopkrav på kr. 8,60. til Stangvik st. SL Kristiania 26 Xi 19. Påsatt både REK-stempel og linjestempel POSTOPKRAV.  Transittstemplet SL NORDMØRE POSTEKSP. E. 30 XI 19 på veien inn fjorden. Dette stemplet var ibruk fra 1912-1934.  Her på en høyst uvanlig sak 850,-
23536a
23536b
20A-7 Nk 241 på julekort (Norsk Arbeid 308) med KPH-st, M/B "BJERKVIK" , do sidest, I bruk fra april 1939 til nedleggelse i 1943 200,-
23537a
23537b
20A-81 Julekort (Norsk Arbeid) med KPH-st. M/B "SKJÆRSTADFJORD" , do sidest.  Ibruk fra 26/5-1943 til nedleggelse 1/10-1962 100,-
23538a
23538b
20A-111 Nk. 391 på brev til England med KPH-st. D/S "VESTERØ", do sidest.  I bruk fra 14/5-1936 til Nedleggelse i 1957. Bak mskinst. FREDERIKSTAD 31.12.54 150,-
23539 20A-24 Nk 392 på brev til ENGLANd med KPH-st. M/S "FYKAN" , do sidest. I bruk fra 08/1939 til nedleggelse i 1965  200,-
23540 352+438 Luftpostbrev til AUSTRALIA st. TRONDHEIM-KIRKENES NORDKAPP 21-7-59  I bruk fra 1954 tiol 1983.  FLOTT BRUKSBREV 150,-
23541a
23541b
4I-12 S/H-kort i storformat Trondheim utsikt fra Domkirketårnet (Oppi 475) frankert med NK 411 og sendt til England. St. SA TRONDHEIM-KIRKENES P 29 8 52 . I teksten på kortet er påført at skipet er ERLING JARL. Fin sak 125,-
23542a
23542b
19A-563 S/H-kort Chillenbergen and Peter`s Hole-on the Namsen, sendt til ENGLAND, frankert med Nk 147 og st. SA TRONDHEIM-BERGEN F 14 7 47, do sidest. (stempel i bruk fra 1932-1962) 150,-
23543a
23543b
19A-479 S/H-kort: ÅLESUND KIRKE - frankert med Nk 99 st. IV-563, do sidest. = HJÆLSETRUTEN (Ålesund-Hjælset) I bruk fra 1908-1910. Kortet er datert Ålesund 18/9-10. 350,-
23544 18A-36 Julekort frankert med Nk 99 st. III-st. 36 = D/S "HVALER" i rute Frederikstad-Hvaler 1893-1921.  Kortet er også maskinst. FREDERIKSHALD 24.4.11. 175,-
23545a
23545b
23545c
18A-103 S/H-kort Söbodbroen og Faroen, Telemarken (Eneberettiget Boghandler Nilssen, Skien) - frankert med nk 76 og st. III-103 = D/S "NORDSJØ" i rute D`Skien-Notodden 1904-1929  Også sidest. SA LARVIK TUR 29-7-1904  D.V.S. MEGET TIDLIG BRUK AV DETET STEMPELET 250,-
23546a
23546b
18A-186 Fargekort - Det norske flagg (PA. 6905) frankert med Nk 76 og st. III-186 = D/S "HAMAR" i rute på Mjøsa 1888-1916.  Også st. KRISTIANIA TUR 1 1 IX 05. 125,-
23547a
23547b
12O-16 Klipp fra Følgebrev frankert med Nk 222x4 + 242 St. SL HARANGER-SUNNHORDLAND F 25 VII 47.  BAk st. SA VOSS -1 7 47 50,-
23548a
23548b
4C-20 S/H-kort Geirangerfjorden (1538 Kirkhorn, Molde) Frankert med Nk 118+121+126 st. NORDLANDS POSTEKSP. B 28 VII 25 - også st. DEUTSCHE SEEPOST M/S MONTE SARMIENTTO  Sendt til Tyskland 150,-
23549 20A-85b Nk 392 på brev til ENGLAND med KPH-st. D/S "SKOGØY", do sidest. I rute Rombak-Herjangen-Skjomnes mars 1945 til 1956 200,-
23550 20A-1 Nk 392 på brev til ENGLAND med KPH-st. M/B "AKERØ" , do sidest.  I rute På Hvaler fra mai 1951 til 1961 350,-
23551 20A-25 Helsak med KPH-st. D/S "FÆMUND II"  Datert 18. juli 82 75,-
23552a
23552b
20A-81 Julekort signert ELBJØRG (Mittet & Co serie N 2781) med KPH-st. M/S "SKJÆRSTADFJORD" I bruk fra 26/5-1943 til nedleggelse 1/10-1962 150,-
23553a
23553b
5B-5 S/H-kort - Viktoria Hotel, Stavanger - med dampbåt utenfor hotellet .(Johs Floor)- udelt bakside.  St. IIL CHR.A.-BERGEN E 21 VIII 02, do sidest.  Mottakerst. BERGEN TUR ! 22-8-1902 125,-
23554a
23554b
19A-563 S/H-kort Trolltindene (M & Co) - udelt vbaksiden. Nk 99 på kort datert Molde 23 juni og st. med IV-st. 563, do sidest. = HJÆLSETRUTEN . Ålesund-Hjælset 1900-1902 125,-
23557 20A-33 Klipp med Nk 246 med KPH-st. M/b "HAVGOLLA" I bruk fra 2/29135 til nedleggelse i 1951  75,-
23558 20A-21 Klipp med Nk 239 med to avtrykk fra KPH-st. D/S "FLØIEN" I bruk fra 2/1936 til nedleggelse fra 4/1953  100,-
23559 20A-55 Klipp med Nk 332 med to avrykk fra KPH-st. M/S "LANDANES" I bruk fra 8/1950 til innsendelse i 1964  80,-
23560 10A-19 Verdikart sendt fra Nordmøre til Todalen.  Stemplet med HJELPESTEMPEL type SA NORDVIKSTRANDA 14 6 49 og mottakerst. med TA NORDMØRE B 15-6-49 (Arkivbrett)  FIN OG UVANLIG SAK   750,-
23561 11I-4 90 øres Aerogramme sendt via rederi i Oslo til USA st. TA INDRE SOGN B 31 1 60, do sidest 150,-
23562 20B-9 Klipp med Nk 469 med KPH-st. SOGN III I bruk fra 10/3-1944 til nedleggelse i 1965. I rute på Indre Sogn 75,-
23563 20A-81 Nk. 392 på klipp med KPH-st. M/B "SKJERSTADFJORD" I rute Vågan-Breivik i Skjerstad. Utsendt 26/5-1943 - nedlagt 1/!0-1962  30,-
23564a
23564b
13G-3 Nk 127 på Postkort  til ESTLAND med stempel BERGEN-STAVANGER, NATTRUTEN C 27 VI 27  Også motttakerst.  UVANLIG ADRESSELAND. Kortet er sendt fra:  din EINAR - M/S ALGØ   150,-
23565a
23565b
13H-3 Nk 122 på Gartulasjonskort st. SL HØGSfjorden C 23 XI 20 (eller muligens 23?) Siste del av stempleteksten viser ikke da stempelet er slått hart men skjevnt.  Er dog ingen tvil om hvilke stempel dette er.  UVANLIG STEMPEL MED KORT REGISTERT BRUSKTID.  I følge DANILESEN fra 1 II 21 til 31 V 23 550,-
23566 12N-1 Nk 53 på brev st. SØNDHORDLANDS POSTEXP. 25 V 93, do sidest.  Registert brukstid hos Danilesen fra 24 VIII 1886 til 5 V 1899  150,-
23567a
23567b
10I-2 Sekkelapp - Avispost fra Oslo til Åndalsnesruta.  Bak to avtrykk fra Sl-stempel ROMSDALS POSTEKSP. R -6 X 37.  Flott sak 375,-
23569a
23569b
9B-8 FARGEKORT  MOLDE (Nr. 2958 A/S Peter Alstrups Kunstforl.) Frankert med Nk 76 og st. IIL CHRA.A-BERGEN E 14 XI 07, do sidest 75,-
23570 5B-5 Brevkort 5 øre grønn POSTHORN st. IIL CHR.A-BERGEN B 16 VI 90 Sendt fra Flekkefjord. 50,-
23571a
23571b
9F-8 Julekort (N.K. No. 2381) frankert med Nk 98 og st. SL SJØPOSTKONTORET NR 3 C 24 XII 09 Stemplet ble utsendt 3/7-1908 60,-
23572a
23572b
13I-5 Fargekort Parti fra ISFJORDEN, ROMSDAL (A.R. E. Kulls Grafiska Konst-Aust, Malmø 9483 UDELT BAKSIDE) Frankert med NK 100 og sendt til USA st. SL RYFYLKE POSTEKSP. E. -8 XII 11, do sidest. BRA KORT - fint stempel..  250,-
23573a
23573b
10I-2 NK 222 på brev til USA st. SL ROMSDALS POSTEKSP. R -1 VI 40, do sidest.  Bak TYSK sensur remse og st. OBERCOMMANDO DER WEHRMACHT. Omadressert i USA. TIDLIG KRIGSBREV TIL USA 475,-
23574 5B-Hs. Nk 68 med HÅNDSKREVET annullering KRANIA / BERGEN 13/11  (MERKET MED STOR RIFT _ SE FOTO)  MEGET SJELDEN ANNULLERING fra ca. 1898/1900  375,-
23575 12H-1 Nk 102 på brev st. BERGEN-ØYGARDEN * 22 VIII 19, do sidest.  Ifølge Danielsen er stemplet registert brukt fra 17 VI 1919 til 14 VIII 1925.  UVANLIG STEMPEL - her i topp kvalitet 600,-
23576 17A-44 Nk 396 på klipp med HJ type SL HARDANGER-SUNNHORDLAND E * 31 VII 52 Teoretisk brukstid ca. 1/2 år 300,-
23577 17A-38 Blankett 1 b VERDIKART sendt fra og annullert med HJ type SA BANDAK POSTEKSP C * -8 11 37 (Datoen er feilstilt med 9 år - skulle vært 1946 - og måneden med 1 - 11 skal nok være 1o.) - sendt til og mottakerst. SL ØYFJELL 9 X 46 HJELPESTEMPLET er teoretisk brukt fra 10/7-1946 til 29/10-1946.  D.v.s ca. 3 1/2 måned.  Artig sak.  750,-
23578 17A-39 KLipp fra Helsak (20 øre Løve) oppfrankert med Nk 359 og st. med HJ type SA ROMSDAL R 23 11 47 Teoretisk brukstid ca.5 1/2 måned.- dog IKKE avbildet hos DANIELSEN.  250,-
23579 191 Merke med IV-stempel 27 - brukt ombord på D/S DYRTEIGEN fra 6/10-1928 til utsendelsen av KPH-stempel i februar 1936.  Fin sak 200,- NY
23580 14 Brevforside frankert med Nk 14 og sendt lokalt i Bergen annullert med I-stempel BERGEN 26 8 1868 også gikk HÅNDSKREVET annullering Pr. "OLAF KYRRE" 26/8.  Fin og uvanlig sak 450,- NY
23581a
23581b
Ubet Ubetalt brev sendt fra LUBECK til MOSS st. I-stempel K.D.O.P.A. LUBECK 15 4 4-1/2-8N Bak transittstemplet I-st. SANDØSUND 17 4 1866 På forsiden stort rødt portoangivelse " 15 " .  Og påført HÅNDSKREVET ANNULLERING Pr. DAMPSKIPET CHRISTIANIA.  Fin sak. 600,- NY
23582a
23582b
16A-1 Verdibrev (kr. 20,-) frankert med 2 stk Nk 145 st. SL VESTENFJELDSKE RESERVE P.XP. 13 I 31 (to avtrykk) Brevet påsatt verdietikette: VESTENFJELDSKE RESERVE POSTEKSP. Bak to POSTALE LAKKSEGL VESTENFJELDSKE RESERVE P.XP. MEGET UVANLIG SAK 950,- NY
23583 20A-43 VAkkert brev til USA frankert med hel serie OL i OSLO 1952 . Nk 407-09 alle stemplet med KPH-st. M/S "HØLE" . do sidest. Bak transittste. TA STAVANGER 16 8 52. HØYST UVANLIG OG DEKORATIV SAK 1200,- NY
23584 9A-2 Søknadskort for Arbeidsklær st. SL NAMDALENS POSTEKSP.D A 22 V 46, do sidest.  Pen - og ikke helt vanlig sak. 375,- NY
23585 8E-8 Søknadskort for arbeidsklær (Nr 6 IIIa ) st. TA OFOTEN A 22 8 44, do sidest. Pen - og ikke helt vanlig sak 450,- NY
23586a
23586b
43 Merke med pent HÅNDSKRVET ANNULLERING " OLAF 3/7-83 " Norert til 8 punkter i NK POSTAL II . Pent utseende, men rift i merke og liten tynnhet bak 375,- NY
23587a
23587b
12O-2 Postsakskonvolutt sendt som VÆRDIPOST til Østgående hurtigrute KRA. - BERGEN og st. SL HARADANGER-SUNNHORDLANDS POSTEKSP. B 28 X 05  Bak to flott POSTALE LAKKSEGL HARADANGER SUNNHORDLAND POSTEKSP * B.  Et flott og uvanlig objekt 750,- NY

 

<<-- Forrige side

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com