Skipspost
side
3

 


ID-nr.

DAN-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

14505a
14505b
5B-7 S/H-kort - Christiansand Ravedalen -- tett på hus .(ukjent utgiver ) frankert med Nk-76 og st. CHR.A-BERGEN D 1908, do s.st.  Bra kort 100,-
14506a
14506b
5B-9 Fargekort - Statue av H. Wergeland (A/S B.M. Schønbergs K.f.l., Kristiania R.751) frankert med Nk-76 og st. CHR.A-BERGEN F 12 VII 06  50,-
14507 5B-10 5 øres Bk st. CHR.A-BERGEN G 21 VII 87, do s.st. (tidlig dato) Kortet svakt gulnet 50,-
14508 5B-11 5 øres Bk st. KRISTIANIA-BERGEN * 1903. Mottakerst.. SA DRAMMEN TUR 4   Spydhull h.s. + ørliten skade i n.h.hjørne 45,-
14509a
14509b
5B-14 Brev med Nk-127 st. OSLO-BERGEN C -7 VIII 26 = Ny FØRSTE REG: DATO for dette stempelet.  Bak maskinst. OSLO 1 TUR  9 VIII 26  100,-
14510 5B-15 Brev med Nk-127 st. OSLO-BERGEN D 24 VIII 26, do s.st. Bak maskinst. OSLO . 80,-
14516 8F-13 Postverkets Bl. 1 d - Verdikart nr.  st. SALTEN F 1949 ( Kun 8 1/2års reg, brukstid for stempelet) + st. SA VALNES I BODIN  Arkivbr. i øvre kant 75,-
14517 V.k Postverkets Bl 1 - Verdikart sendt fra og med LINJESTEMPEL M/S OSA  Sendt til og st. I22 RØSVIK I SALTEN 1963 Arkivbr.  Bra sak 150,-
14518 V.k Postverkets Bl 1 - Verdikart sendt fra og med HÅNDSKREVET annullering M/S OSA . Sendt til og st. I22 RØSVIK I SALTEN 1963 Svak arkivbr.  Bra sak 150,-
14519 8G-2 Postverkets Bl. 1 b. - Verdikart nr. st. NORD-HELGELAND * 1935  Sendt til Valnes. Arkivbr 30,-
14520 V.k Postverkets Bl. 1 Verdikart nr.  sendt fra og med LINJESTEMPEL M/S "REINE" (Uvanlig ??) Sendt til og st. SA BRETTESNES 1952 Meget svak arkivbr 200,-
14522a
14522b
9E-1 S/H-kort - Parti av Løkken Verk ( Ukjent utgiver - SE FOTO 14522a) Frankert med NK-99 og st. ORKEDALSFJORDENS POSTEKSP. * 1913, do s.st.  Bra kort - og stempel. 200,-
14523 10E-2 5 øres Bk st. SØNDMØRS POSTEKSP. A 1912, do s.st.  75,-
14525a
14525b
10E-8 S/H-kort - Stupetårn med flere stupere i luften -TOPP MOTIV (NPG - 598/6)  Frankert med NK-75 og st. SØNDMØRS POSTEKSP: E 1910  Meget bra kort.  175,-
14531 10E-22 15 øres Bk st. SUNMØRE E 1939, do s.st 125,-
14539 11B-9 5 øres Bk st. FJORDENES POSTEXP. E 1911, do s.st. 60,-
14542 11B-26 15 øres Bk st. FJORDANE K 1937, do s.st 60,-
14545a
14545b
11C-5 Portofritt brev st. SOGNS POSTEXP. A 1916 Ikke attestert og derfor satt i porto med 20 øre - se påtegnelse med blåkritt " 20 " i øvre h-hj. Bak påsatt Nk-103 som er st. SL LEIKANGER 1916, do s.st.  Ab. Bra brev.   150,-
14546 11C-7 15 øres BK st. SOGNS POSTEXP. C 1922, do s.st. 60,-
14547 11C-24 20 øres Bk st. SOGN L 1953, do s.st.  75,-
14548 11D-2 Brev Nk-674 st. SOGN OG FJORDANE N 1972, do s.st 60,-
14550 11D-9b 50 øres Bk. st. SOGN OG FJORDANE E 1972, do s.st. 75,-
14553 11E-1 Brev NK-100 st. FJORDENES POSTEXP. II 1910 75,-
14559a
14559b
13A-1 S/H-kort Bryllupsferd Hardanger - Maleri i Kaffistova, Stavanger (Ukjent utgiver - SE FOTO 11559b) Frankert med NK- 75 st. BERGEN-STAVANGER I * 2? XII 05  = NY SISTE REG: BRUKSDAG for stempelet som kun er brukt i ca. 8 år. 350,-
14560 20A-72 Postverkets Bl 1. Verdikart - st. M/S "RØRSTAD" i blåfiolett farge. Sendt til, og st. I22 HELLIGVÆR -8-7-63 (stempelet ble utsendt 22/12-1959)  Bra sak 350,-
14563a
14563b
12O-21 Sekkelapp for 2 pakker , sendt fra og st. SL HARDANGER-SUNNHORDLAND L 1944  Sendt til Nordre Erdal  Bak st. TA ERDAL  Uvanlig sak 500,-
14565 19A-27 Postverkets Bl. 127c - Fortegnelse over postposer og pakker m.v. sendt fra D/S DYRTEIGEN til ERDAL. Stempelet med IV-st. 27 = D/S DYRTEIGEN (1928-36) og mottakerst. SL ERDAL 15 X 29  Ørliten fuktskade i v.s.  Bland flere tusen slike lister fra postkontoret på Erdal fantes det kun 2 stk. med dette stempelet (hvorav dette er den peneste).  MEGET UVANLIG SAK  1100,-
14566 4I-11 Nk 392 på S/H-kort Trondheim, Kristiansten Festning /Aune 587a/2) sendt til TRONDHEIM-BERGEN E 1955  50,-
14569 20C-3 Brev med Nk. 809+890 st. P-st. D/S "HVALER" sidest. TA HERFØL 17 7 82  Brukt i forbindelse med at HERFØL Postkontor var 75 år 40,-
14570 20C-2 Brev med Nk. 888 st. P-st. S/Y BERGE VIKING, do s.st. + st. I22 OSLO 18-5-81  50,-
14571 11C-7 Julekort med Nk. 99 st. SOGNS POSTEKSP: C 1913, do s.st.  Også påsatt NKS- Julemerke fra 1913  50,-
14573a
14573b
8C-1 Blankett no. 80 Postsak - Tjenestemeddelelse sendt fra og stemplet: LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A til postmesteren i Svolvær. Omhandler anløp til Ramberg av " RISØSUND "  - se tekst.  Flott posthistorie 300,-
14574 8C-2 Blanket 127 c. Fortegnelse over postposer og pakker m.v. avsendt fra - og stemplet: LOFOTENS OF VESTERAALENS PXP. B 12 III 16 til Henningsvær.  Viser oversikt over antall postsendinger til : Lyngvær, Gimsøysund, Vatnfjord, Laukvik og Vikerøy. 100,-
14578 8C-9 Bl. nr. 208 - Porto-kart sendt fra - og stemplet: LOFOTEN OG VESTERÅLEN D 22 VIII 28 (noe som er NY FØRSTEDATO ifølge Danilelsen som har 6 IX 28 som F-dato) sendt til Nyksund.  Omhandler et pengebrev som var overvektig og derfor forlite frankert, 20 øre manglet.  Påsatt nk. 161 - 20 øre Ibsen - som er stemplet med 3 stk T i ring.  Høyst uvanlig sak . Stemplet er dessuten kun registrert bruk i ca. 4 år.  Et toppobjekt. 2200,-
14579 8C-9 Blankett nr. 80 - Sent fra og stemplet: LOFOTEN OG VESTERÅLEN D 22 IV 29 og sendt til postmesteren i Svolvær.  Omhandler to klisjeer funnet i en postpose fra Trondhjem transitt.  Stempelet er kun registrert brukt i ca. 4 år.  550,-
14582 5B-6 Nk 53 på brev st. IIL CHR.A.-BERGEN C 1889, do s.st.  (Liten rift i høyre side)  75,-
14585 15D-1 Baksiden av konvolutt (storparten av forsiden mangler) st. bl. annet ARENDAL-FR.HAVN 30.5.1871  MEGET UVANLIG stempel som kun er reg. brukt i knappe 5 måneder 750,-
14587 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  D/S " BODIN" til Os-Moldjord 3/8-1955 Stemplet. med LINJESTEMPEL D/S "Bodin" i blått.  Arkivbr 150,-
14588 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  M/S TYSFJORD til Tvervik  20/4-1954  Stemplet med LINJESTEMPEL M/S Tysfjord i fiolett farge. Slett ikke vanlig 200,-
14589 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  M/S VÆRAN til Tvervik 22/10-1954 Stemplet med LINJESTEMPEL M/S Væran i rød farge. Ikke vanlig. Antydning til arkivbr 200,-
14590 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  D/S VEFSEN til Tvervik 16/11-1954 Stemplet med LINJESTEMPEL D/S VEFSEN i blåfiolett farge. Uvanlig.  Antydning til arkivbr.  Liten flik av kartet er avrevet i ø.v. hjørne - se foto 175,-
14591 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  M/S HAMARØY til Tvervik 23/10-1954 Stemplet med  LINJESTEMPEL M/S HAMARØY i blåfiolett farge.  Ikke vanlig.  Arkivbrett 200,-
14592 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  M/S OFOTEN til Tollå 22/2-1955 Stemplet med LINJESTEMPEL M/S OFOTEN i rød farge. Antydning til arkivbrett.  Uvanlig 250,-
14593 Linjest. Postverkets Bl. 1 Verdikart fra  M/S STEIGEN til Tvervik 19/7-1955 Stemplet med LINJESTEMPEL M/S STEIGEN i blåfiolett farge. Uvanlig. Arkivbrett + litt fuktskadd i øvre del + liten flik avrevet i ø.v.hj. 175,-
14594 20A-59 Postverkets Bl. 1 Verdekart fra Tvervik 2/10-1953 Sendt fra og stemplet med KPH-st. M/S BEIAREN i sort farge. Liten rift v.s 250,-
14595 20A-7 Postverkets Bl. 127 Liste over postposer og pakker m.v. , sendt fra og st. med KPH-st. M/B "BJERKVIK" i sort farge (Uvanlig stempel KUN i bruk fra 18/4-1939 til 1943)  Sendt til og mottakerst. TA SANDKOLLEN 8-4-40  Arkivbrett . BRA SAK 500,-
14596 20A-109b?? Postverkets Bl. 1 Verdikart sendt fra og st. med KPH-st. M/S TØTTA i sort farge. Datert 20/9-1940 og sendt til Tvervik.  NB:  Dette stemmer IKKE med opplyningene hos Danielsen som sier at dette stempelet er brukt fra 1949-1965  Trolig er illustrasjonene byttet om i boken ????  Dette er med andre ord 20A-109a  250,-
14598 20A-81 Postverkets Bl 127  Liste over postposer, pakker m.v. sendt fra og stemplet med KPH-st. M/B "SKJERSTADFJORD"  Sendt til Sandkollen og mottakerst. TA SANDKOLLEN 5-8 52  Noe "gnurr" langs v. side -. se foto 100,-
14599 8F-6 Postverkets Bl. 1b Verdikart sendt fra og stemplet SA SALTENS POSTEKSP. D - 3 11 36 ( stempelet var i bruk fra 1934 og forsvant under bombingen av Bodø 27/5-1940) Sendt til Tvervik.  Arkivbr 150,-
14600 8F-9 Postverkets Bl. 1b Verdikart sendt fra og stemplet TA SALTEN A 14-9-44 Sendt til Tvervik  75,-
14601 8F-10 Postverkets Bl 127  Liste over postposer, pakker m.v. sendt fra D/S " FOLDEN" (håndskrevet) og st. TA SALTEN B 13 8 49  Sendt til Tvervik.  Flott dokumentasjon som knytter stempel til skip. Arkivbrett  + litt fukt i kantene SE FOTO   200,-
14609a
14609b
4D-39a Bl 105 - Postsak - VERDIPOST til 9969 Gulgofjorden st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES E 23-7-81  Bak påsatt POSTVERKETS FORSEGLINGSTAPE for VERDISENDING som er signert av tjenestemann + stemplet med to avtrykk av I22-st. TRONDHEIM-KIRKENES E 23-7-81  HØYST UVANLIG SAK 450,-
14610a
14610b
4C-5 Postkort signert C.M. (Christian Magnus) frankert ned Nk. 178 (15 øre Hellig Olav) og st. NORDLANDS POSTEXP. E 22 XII 31 60,-
14614a
14614b
10E-4 Postkort - Søndmør Geirangerfjord fra udsigten (J. Frederiksen 23)  Frankert med Nk 76 og stemplet SØNDMØRE POSTEKSP. B 23 XII 07 (siste siffer er meget svakt) 125,-
14617a
14617b
13G-1 Fargekort - Seilskute (Tysk produksjon) Frankert med Nk 99 og st. SL BERGEN-STAVANGER NATRUTEN A 28 XII 13, do st.  Lite tegnestiftshull i øvre kant 40,-
14620 5B-6 Brev med nk. 77 sendt fra Christiansand til Strømstad, SVERIGE st. IIL CHRA.-A-BERGEN C 1905, do s.st.  Bak mottakerst. STRØMSTAD  100,-
14621 5B-11 Brev med Nk. 100 sendt fra Mandal til Bergen st. SL KRISTIANIA.BERGEN I * 1916, do s.st. Bak mottakerst. BERGEN 1Tur  Inneholder bl.a. et Telegram. 50,-
14622 5B-17 Brev med Nk 126x2 sendt fra Grimstad til Bergen st. SL OSLO-BERGEN F 1926, do s.st. Liten rift i brevets øvre kant 75,-
14623 11B-17 Brev med Nk 202x2 st. SL FJORDANE D 1940, do s.st. Med innhold 50,-
14624 22H-2 Brev med Nk 479 st. NORDKONTAKT KR.SAND S. - TROMSØ-7 5 60, do s.st 100,-
14627 10F-1 Bk. 15 øre Løve st. ROMSDALS POSTEKSP. N 1939, do s.st 50,-
14631 11I-3 REK-Brev med Nk. 359+362x2 . Påsatt REK-etk. fra SLINDE, mens merkene er stemplet TA INDRE SOGN A 1947, do s.st.  Et merke er noe skadet 250,-
14632a
14632b
11I-4 S/H-kort Høyanger - K.Harstad, Kunstforl. Oslo 43 S 12) Frankert med Nk 453 st. TA INDRE SOGN B 1959, do s.st 60,-
14636 20A-8 Klipp med Nk. 237 (eller nk. 197) st. med vakkert P-st. M/S "BOKN"  60,-
14637 20A-77 Klipp med Nk 237 (eller Nk. 197) st. med vakkert P-st. M/S "SAUDA" 50,-
14638 20A-100 Klipp med Nk 237 (eller 197) st. med vakkert P-st. M/S "TONJER"  60,-
14639a
14639b
14639c
8C-11 SKOTØYKORT (SK-4VI) med reisende stempel type SL LOFOTEN og VESTERÅLEN E 14 III 42.  Litraen er heller svak, men bokstavplasseringen utelukker egentlig alle andre stempler - SE FOTO 14639a.  Bak vedheftet svarkort fra forsyningsnemnda "Porto Betalt" (Skjema S 80. E. M. 600.000 III 43)  Ikke så vanlig å finne dette vedheftet 400,-
14640 8C-11 UTSTYRSVAREKORT (SK.-2I )med vakkert st. type SL LOFOTENS og VESTERÅLEN E 21 VII 42  Nydelig sak.  850,-
14641 11B-10 FB frankert med Nk 104x2 + Nk 100x3. De to Nk 104 er st. SL DALSØREN 16 VII 13 og FB`et er do sidest. Siden påsatt Nk 100x3 som er st. IIL FJORDENES POSTEXP. F 18 VII 13. Frankeringen på 50 øre fra Dalsøren virket korrekt (50 øre mellom 1/3kg fra 1/7-1906 til 1/7-1917),  MEN ombord på båten har postekspeditøren  trolig oppdaget at dette var en SPERREGODSPAKKE og derfor etterfrankert (ikke straffeporto da feilen trolig var gjort av posten) og derfor påsatt ytterligere 30 øre til dekning av sperregodsavgiften (som fra den ble innført 1/7-1906 var 50% tillegg til vanlig porto - opphøyet til nærmeste hele 10-øring - d.v.s. 30 øre i dette tilfellet).  EN USEDVANLIG ARTIG SAK - Etterfrankering av sperregodspakker kan UMULIG være vanlig!    1250,-
14655 11C-5 5 øres Brevkort pent st. SL SOGNS POSTEXP.. A -5 III 98  Er sendt fra Feios til Kaupanger 50,-
14656 5B-5 5 øres Brevkort st. TL CHRA.A.-BERGEN B 26 IV 94, do s.st.  Mottakerst. KRISTIANIA TUR 1 på forsiden.  Sendt fra Kragerø.  60,-
14658 7B-2 Kort (Ungt romantisk par i fly) frankert med nk. 100 og st. SL SENJEN-TROMSØ POSTEKSP. B. * 19 XII 19  50,-
14659a
14659b
4D-31b S/H-kort - (Se 14659a) - Nord-Norges Åndsvakehjem, Trastad (Foto Per Lorentsen/ K.H.) frankert med nk. 520 st. IIL TRONDHEIM-KIRKENES V -5 7 63 Bra kort sendt til Danmark. Liten hjørnebrett 60,-
14660 221-?? Lang konv. med særstempel MF "LYSEFJORD" STAVANGER-LYSEBOTN, do s.st.  Også linjestempel MF "LYSEFJORD"  Ikke postgått.  Moderne skipspost.  45,-
14661a
14661b
20A-59 Julekort, ikke sig. men trolig tegnet av E. Nielsen, frankert med nk. 390 st. litt svakt M/S "LYSEFJORD"  Datert 1955 250,-
14664 8C-3b Bl. 1 a - Verdikart til Bø I Vesterålen st. SL LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP: C 23 V 28  Dette stempelet har en reg. brukstid på knappe 4 år ifølge Danielsen.  Her NY SISTEDATO med 4 måneder.  Også mottakerst. SL BØ I VESTERÅLEN 23 V 28.   Fin sak som viser oversikten over 16 Verdi - og Rek-brev til ulike steder på ruten 300,-
14670a 10I-2 SEKKELAPP - Brevpost fra Oslo til Åndalsnesruta (trykket tekst) Bak  st. ROMSDALS POSTEKSP: R -6 X 37 Bilde er i 130% størrels 375,-
14672 11B-13 S/H-kort - Vinter i Norge (E.A. Schjørn, Kristiania 20)  Frankert med nk. 120 ,litt svakt st. SL FJORDENE B 23 XII 23 Godt stempel med reg. brukstid fra 1919-1925  Brett + liten rift i kortet høyre side - se foto  275,-
14674 13I-7 Nk 354 på brev st. RYFYLKE POSTEKSPEDITION A 1949, do s.st.  40,-
14675 13I-2 Nk 354 på brev st. RYFYLKE POSTEXP. B 1949 30,-
14676 13I-2 Nk. 359+360x2 på brev st, RYFYLKE POSTEXP. B 1948, do s.st 40,-
14677 13G-3 Nk 372 på brev st. BERGEN-STAVANGER-NATRUTEN C 1948, do s.st. Pen reklamekonv. fra Conni Kjeks = Kopervik Kjeksfabrikk 75,-
14680 15H-1 Blankett 1-38 - Fortegnelse over post fra Kristiansand-Hirtshals sjøpostekspedisjon den 23/2-40 til Hirtshals - st. TA KRISTIANSAND-HIRTSHALS B 23 2 40 - dette er ny siste dato for dette MEGET SJELDNE stempelet . Danielsen har S = 8.7.39.  Arkivbretter + litt slitasje i høyre side (se foto), men TOPP POSTHISTORIE   1900,-
14684 4I-11 Nk 145 på brev med artig logo fra Johan Hansens Sønner a/s, Bergen St. SA TRONDHEIM-BERGEN E 1-6-32, do s.st. (Tidlig dato - stempelet ble utsendt 4/3-1932) 100,-
14687 4C-38 Nk 179 på brev fra Nordlands Privatbank st. SL NORDLAND P 11 VIII 30, do s.st.  Bra stempel med kun 4 års reg. brukstid.  475,-
14689a
14689b
14689c
16C-5 Sekkelapp til Senja indre st. SA TRONDHEIM REISEAVD. 26 4 35 (Noe som er over 3 år tidligere en F-datoen hos Danielsen) Påsatt POSTVERKETS-blybombe med tekst " NORDENFJELDSKE RESERVEPKSP. I  " - SE FOTO 14689a -  Bak st. IIL TROMSØ 24 V 35  Litt småkrøll, men må være SÆRDELES UVANLIG !   1500,-
14690a
14690b
4C-23 Sekkelapp Først brukt til ruten Oslo-Bergen st. SL NORDLANDS POSTEXP. F 18 II 27 , dernest er denne siden annullert (krysset over) og lappens baksiden er brukt på nytt - nå til Stavanger og st. SL OSLO-BERGEN D 19 II 27  Uvanlig og artig. 600,-
14693 19A-790 Nk 99 med pent og tydelig IV-st. 790 = D/S "RUNDEMANNEN"  i rute ved Bergen 1913-21  Uvanlig!  200,-
14695a
14695b
20A-39 Søknadskort for Utstyrsvarer med pent KPH-st. D/S "HVALER" (se 14695a)  i rute på Hvaler ved Frederikstad.  14/5-1935 til 12/1-1953  350,-
14711 8C-12 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTEN OG VESTERÅLEN F -9 III 28 = NY FØRSTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 16 III 29).  Sendt til og stemplet: SL BØ I VESTERÅLEN 100,-
14713 8C-8 Postverkets Bl. 1a  - Verdikart  Sendt fra og st.  SL LOFOTEN OG VESTERÅLEN C 18 VII 28 = NY FØRSTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har  30 VII 28). Sendt til og st. SL BØ I VESTERÅLEN  100,-
14714 8C-7 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTEN OF VESTERÅLEN B 27 VII 28 = NY FØRSTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 19 X 29)  Sendt til og stemplet: SL BØ I VESTERÅLEN  100,-
14715 8C-6 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTEN OG VESTERÅLEN A 23 IX 28 = NY FØRSTE KJENTE BRUKSDATO (Danilesen har 19 V 29) Sendt til og stemplet: SL BØ I VESTERÅLEN  100,-
14716 8C-4 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTEN OG VESTERÅLEN D 30 IV 28 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO (Danilesen har 2 IV 28)  Sendt til og stemplet SL BØ I VESTERÅLEN 100,-
14717 8C-3b Postverkets Bl. 1b - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTEN OG VESTERAALENS POSTEKSP. C 20 I 24 = NY FØRSTE KJENTE BRUKSDATO for et vanskelig stempel med reg. brukstid på knappe 4 år (Danilesen har 8 III 24)  Sendt til og stemplet. IIL BØ I VESTERAALEN 26 I 24   150,-
14718 8C-3b Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP. C -8 II 28 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO for et vanskelig stempel med reg. brukstid på knappe 4 år (Danilsen har 23 I 28)  Sendt til og stemplet: IIL BØ I VESTERAALEN 150,-
14719 8C-3a Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. SL LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP. C 21 II 23 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 8 XI 22)  Sendt til og stemplet: IIL BØ I VESTERAALEN  100,-
14720 8C-2 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. B 5 III 28 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 6 I 28)  Sendt til og stemplet: SL BØ I VESTERÅLEN  100,-
14721 8C-1 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  Sendt fra og st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A 13 I 28 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 26 X 27)  Sendt til og stemplet: IIL BØ I VESTERAALEN  100,-
14723 16C-4 Postverkets Bl. 1b - Verdikart  Sendt fra og st. SL TRONDHJEM REISENDE 17 IV 24 = NY SISTE KJENTE BRUKSDATO (Danielsen har 4 I 21)  Brukt som RESERVESTEMPEL.  Sendt til og stemplet: IIL BØ I VESTERAALEN  375,-
14728 4D-36 Postverkets Bl. 1 - Verdikart  Sendt fra og st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES B 31 12 69 Sendt til og stemplet: I22 GULGOFJORDEN -3 I 70 (Dette stempelet har en brukstid på knappe 4 år - aug. 69 / juni 73)  150,-
14732 20A-66c Postverkets Bl. 1d - Verdikart  Sendt fra og st. med KPH-st. M/S "OSA" Sendt til og st. SA DRAGLAND 31 3 51  I bruk fra 1950 -60  300,-
14733 20A-5b Postverkets Bl. 1 - Verdikart  Sendt fra og st. med KPH-st. M/S "BEIARN" Sendt til og st. I22 HELLIGVÆR 3-4-63  275,-
14735 20A-2a Postverkets Bl. 127c - Liste over post. Sendt fra og stemplet med KPH-st. D/S "ASKØY"  Sendt til ERDAL og datert 6/3-1939   475,-
14736 Linjest. Postverkets Bl. 127c - Fortegnelse over postposer og pakker etc.  Sendt fra og st. med LINJEST. D/S "ERDAL"  Sendt til ERDAL og datert 5/7-1940  Uvanlig stempel å finne 300,-
14738 Linjest. Postverkets Bl. 135c - Liste over post fra:  Stemplet med LINJEST:  M/S VESTERHORN  Sendt til BOGEN og datert 25/5-53  Uvanlig stempel og blankett. Noen arkivbretter. 250,-
14739 Linjest. Postverkets Bl. 1 - Verdikart  Sendt fra og st.med LINJEST.  M/S VÆRAN  Sendt til HELLIGVÆR og datert 28/8-61  200,-
14740 8C-6 Postverkets Bl. 75 a - Kvittering for et REK-brev. til Øksnes.  Sendt fra og st. LOFOTEN OG VESTERÅLEN A 15 III 42   Artig sak 200,-
14741 8C-6 Postverkets Bl. 1a - Verdikart  - brukt som lister over OVERTIDSARBEID i julen 1932  for Postekspeditør Ledraak (eller er det Ledsaak!)  Semplet SL LOFOTEN OF VESTERÅLEN A -3 I 33  MÅ VÆRE MEGET UVANLIG Å FINNE BRUKT SLIK!!!  Gøyal posthistorie 450,-
14742 5D-1 Postverkets konvolutt (type 8) sendt til KRA. - BERGEN E (Hr. Gulbrandsen)  og st. SL BREVIK-KR.SAND.S A 30 X 05  Sidest. IIL ARENDAL samme dag. Do st. bak.  Mangler klaff bak.  Artig.  100,-
14743a
14743b
12O-1 Postverkets konvolutt (type3) - Værdipost til:   Sendt til KRA-BERGEN  og st. SL HARDANGER-SUNNHORDLAND POSTEKSP. A 20 X 05  Bak et helt og et delvis ødelagt LAKKSEGL fra HARADANGER-SUNNHORDLAND POSTEKSP. A   Litt småkrøll, men uvanlig. 450,-
14744 13I-4 Postverkets Konv. (type 5a) Almimindelige breve : Sendt til Østg. CHRA. - BRG.  og st. SL RYFYLKE POSTEKSP. D. *   Et par bretter, men uvanlig sak 175,-
14745a
14745b
14745c
13I-2 Postverkets konvolutt (type 3) Værdipost til: sendt til ØSTG. KRA. - BERGEN og st. SL RYFYLKE POSTEKSP. B 28 X 05  Bak to pene POSTALE SEGL med tekst: RYFYLKE POSTEKSP. B   Også st. SL JÆDERBANENS POSTEKSP. A 29 X 05.   Lette arkivbretter - ellers pen.  UVANLIG SAK 550,-
14747 20A-113 Klipp nk. 396 med KPH-st. M/S " VÆRØY"  125,-
14749 20B-9 Klipp to stk nk. 396 med KPH-st. SOGN III  (1944-65)  100,-
14751 20A-109b Klipp mednk. 396 med KPH-st. M/S "TØTTA" 1949-65  Egentlig er dette stempel nk. 109a etter Danielsen men i boken er 109a og 109b OMBYTTET 60,-
14752 20A-66c Klipp med nk. 396 med KPH-st. M/S "OSA * (Type 3)  1950-60.  50,-
14753a
14753b
4D-42 Fargekort - Ålesund (Olav Lystad, Ørsta) frankert med Nk. 734 og sendt til DANMARK st. I"" TRONDHEIM-KIRKENES I 26 7 75, do s.st 60,-
14755a
14755b
5B-8 S/H-kort i småformat - Kristiania. Gols Stavkirke, Bygdø ((Ukjent utgiver) frankert med Nk. 99 og sendt til DANMARK st, IIL CHR.A.-BERGEN E 12 XII 17  Kortet er datert Fjekkefjord 12/12-17 75,-
14759 Linjest. Linjest. - Nk 77II med del av det uvanlige linjestempelt (VØR)INGEN   Bra sak. 350,-
14770 8F-5 Brev frankert med Nk. 103 og st. SL SALTENS POSTEKSP. D 1921, do s.st 60,-
14773 4I-10 Brev frankert med Nk. 145 og st. SA TRONDHEIM-BERGEN D 1933, do s.st.  Liten rift i øvre kant + litt småkrøllet klaff bak 50,-
14777a
14777b
4C-31 Blanket 208 - Postverkets POSTOPKRAV`s konvolutt påsatt NORGE R -stempel og stemplet SL SVOLVÆR 1916 og sendt til Kra. Omk.   der påført med blyant : " Forsendelser av denne art skal ikke rekommanderes"  Bak st. SL NORDLANDS POSTEKSP. X 14 X 16  Arkivbrett.  Pen og uvanlig sak.  350,-
14780 8C-4 Sekkelapp til Østre Lofoten st. SL LOFOTEN & VESTERAALEN POSTEKSP. D 12 XI 19.  Bak firkantet journalstempel fra Tromsø postkontor 325,-
14784 Håndsk. Håndskevet - Postverkets Bl. 1 - Verdikart - Sendt fra M/S TYSFJORD til HELLIGVÆR 31/12-65   (Håndskrevet)  175,-
14786 7B-19 Postverkets Blankett 1b - Verdikart sendt fra og st. SA SENJA-TROMSØ H 15 8 45 (Var reservestempel for ekspedisjonen) sendt til Bogen 100,-
14788 8C-1 Postverkets blankett 1 a - VÆRDIKART No.  Sendt fra og st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A -4 I 95 Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN  Arkivbrett + rift i øvre del av bretten 125,-
14789 4D-19 Postverkets Bl. 1 - Verdikart, sendt fra og st. TA TRONDHEIM-KIRKENES F 31 10 54.  Sendt til og st. IIA BOGEN I KVÆFJORD  Arkivbrett 100,-
14790 4D-52a Postverkets Bl. 18 - Sendt til Gulgofjorden og st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES V 11 7 73  Arkivbrett. Se ikke ofte.  150,-
14791a
14791b
4D-48a Postverkets Bl. 105 - Verdipost til -- Sendt til Gulgofjorden og st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES R 17 2 73  Bak påsatt tape som er signert av posteksp. samt gitt to stempler I22 TRONDHEIM-KIRKENES R (Begge svake) SE FOTO  225,-
14793 19A-154 Nk 99 med IV-stempel nr- 154 = D/S ØYBUEN i rute Stavanger-Rennesø 1913-36  UVANLIG !!?   Litt patina på merket 250,-
14795a
14795b
9B-3b Postverkets konvolutt nr. 5A - Almindelige brev - sendt til Trhjem - Namsos og stemplet IIL MOLDE 1909.  Bak artig påskrift - SE FOTO + st. SL TRONDHJEM -NAMSOS B 12 XI 09   Noen bretter 250,-
14808a
14808b
4D-39 Sekkelapp - Postverkets Blankett 350 - VERDIPOST til Gulgofjorden st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES E -1 6 76  Bak st. I22N 9980 BERLEVÅG -2 6 76   275,-
14809 5B-9 Nk 53 V på brev st. IIL CHRA-B-BERGEN F 1892 75,-
14812 20A-91 Klipp med nk 246 st. KPH-st D/S "SULDAL"  50,-
14813 20A-89 Klipp med nk 237 st. KPH-st. M/S "STOLMEN"  45,-
14814 20A-93 Klipp med nk 245 st. KPH-st. M/S " SULDALSPORTEN"  Sidest. SL (RYFYLKE) POSTEKSPEDITION A 2. VII 49  50,-
14816 20B-7 Lite klipp med nk 145 st. KPH-st. SOGN I  40,-
14817 20A-111 Klipp med par nk 242 st. KPH-st. D/S "VESTERØ"  50,-
14819 20A-114 Merke med stor del av KPH-st. (M/K) ØRNEN  Brett i merke ses ikke forfra 40,-
14820 12Q-3 Uadressert brev med nk 597 st. SA BERGEN-FITJAR A -2 I 2!  (Årstallet må jo være feilstilt), do s.st 45,-
14823 4J-2 Trykksaksbrev frankert med nk 543 + 617 st. I22 BERGEN-MÅLØY B 1971, do s.st 60,-
14824 4J-3 Brevkort nr. 142 st. I22 BERGEN-MÅLØY C 1972, do s.st.  60,-
14825 4J-4 Brevkort nr. 142 st. I22 BERGEN-MÅLØY D 1972, do s.st.  60,-
14826 4J-5 Brevkort nr. 142 st. I22 BERGEN-MÅLØY E 1972, do s.st.  60,-
14827a
14827b
4C-5 S/H-kort  Præstvandet, Tromsø (Mittet & Co 184) frankert med nk 99 og  st. SL NORDLANDS POSTEXP. E 1910, do s.st. 50,-
14831 4C-27a Brev frankert med nk 102 og st. SL NORLANDS POSTEKSP. O 1919, do s.st.  60,-
14833 4C-34 Brev fra J-E. Mowinkel, Bergen frankert med nk 103 og st. SL NORDLAND D 1922, do s.st. Mircoskade i ø.h.hj.  75,-
14834 4D-5a Bk nr- 142 st. SA TRONDHEIM-KIRKENES F 1972, do s.st.  50,-
14835 4D-20a REK-brev med rek-etk TRONDHEIM-KIRKENES I frankert med nk 644+798 og st. TA TRONDHEIM-KIRKENES I -5 1-78, do s.st.  Også linjestempel HÅKON JARL  Sendt til VEST-TYSKLAND  175,-
14836 4D-39a+
4D-39b
Trykksaksbrev frankert med nk 835 og st I22. TRONDHEIM-KIRKENES E -2 1 79, do s.st. + sidest. med 4D-39b (samme telkst) - Sistnevnte stempel var kun i bruk ca. 5 år.  Også linjestempel : "ERLING JARL"  100,-
14837 4D-43 Trykksaksbrev frankert med nk 628 og st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES K 1971, do s.st 50,-
14838 4D-51 Trykksaksbrev frankert med nk 628 og st. I22 TRONDHEIM-KIRKENES U 1971, do s.st 60,-
14839 4D-49+
4D-29
Trykksaksbrev frankert med nk. 655 og st. IIA TRONDHEIM-KIRKENES S 1971, sidest med I22 TRONDHEIM-KIRKENES S 1971   50,-
14843 19A-424 Klipp med par nk 141 st. med IV-st. 424 = D/S HVALER i rute Frederikstad - Hvaler 1934-36 200,-
14844 19A-480 Nk 77 st. med IV-st. 480 = D/S BJØRNEN i rute Bergen-Fitjar 1900-1904 eller D/S TERNEN i samme rute fra 1904-1920  150,-
14846 19A-804 Postverkets bl. 127 c Fortegnelse over postposer og pakker ertc. sendt fra og st: med IV-stempel nr. 804 = M/b VÅGSØY i rute på Indre Sogn (1927-1936).  Sendt til SKJERJEHAMN og datert 18/8-1934  Arkivbrett.  Fin sak. 250,-
14848 53IV-t2 Brev med logo fra Bergens Smørfabrikk frankert med nk 53 og st. SL BERGEn 1891, do sidest.  Også påskrift: pr " KARMSUND"   150,-
14849 8I-8 Søknadskort for utstyrsvarer (E.M.IX-49)  vakkert st. SL MID-HELGELAND C 1950, do s.st 550,-
14850 8I-11 Skotøykort (E.M.1000 000. III 44) vakkert st. TA MID-HELGELAND B 1945 Vanskelig stempel!   1100,-
14859 4D-15a Bancobrev (kr. 440.76) frankert med nk. 152x2 og st- SA TRONDHEIM-KIRKENES U 12 3 36 , do sidest.  Også påsatt Verdietik. med tekst: TRONDHEIM-KIRKENS U.  (Stempelet gikk forøvrig tapt ved D/S NORDSTJERNENS forlis i sept. 1954)  Pent bruksbrev.   850,-
14862 18A-379 Nk 77II med vakkert III-st. 379 = Ukjent brukssted, men trolig brukt på båt!  Uvanlig!!   200,-
14863a
14863b
10A-4 Sekkelapp (kopi forstørret) st. SL NORDMØRS POSTEKSP. B 28 II 19 - artig påskrift. Bak st. IIL MOLDE 600,-
14865a
14865b
10A-7 Sekkelapp (kopi forstørret) st. SL NORDMØRS POSTEKSP. E 7-VII 19  Bak st. (Cf-13) SL NORDBANERNES PKEKSP. * K -8 VII 19  750,-
14866a
14866b
Sekkelapp (kopi forstørret) st.påtrykket: AVISPOST fra Oslo til Nordmør N.  Bak noe som ligner på en signatur - eller en forkortelse(Åls.???)  Arkivbrett 175,-
14867a
14867b
Sekkelapp (kopi forstørret) st. til Molde ? tr. st. SL TRONDHJEM 18 XII 24 Bak st. IIL MOLDE 23 XII 24 + påskrift: Mottatt fra D/S HAVDA den 22/12-24 . ?? Bankoavdeling 22/12-24 + signatur Påsatt LAKKSEGL fra TRONDHEIMS POSTKTR. III  Flott sak 375,-
14868a
14868b
13G-1 Sekkelapp (kopi forstørret) st. SL BERGEN-STAVANGER. NATTRUTEN A 21 II 19  Bak påskrevet:   Indeholder 15 - femten - verdi til Stavanger fra Jæderbanen D - samt påsatt vakkert LAKKSEGL med tekst BERGEN STAVNGER NATTRUEN A  Lekker sak som vil pynte opp i enhver samling 1500,-
14869a
14869b
10A-3 Sekkelapp (kopi forstørret) st.IIL MOLDE -7 VIII19 og sendt til Romsdal R.  Bak st. SL NORDMØR POSTEKSP. A -8 VIII 19 + påskrivft:  Ankom feilaktig her + signatur.  PÅsatt TO LAKKSEGL, et med tekst MOLDE POSTKONTOR IV og et med tekst: NORDMØRS POSTEKSP. A  Nydelig sak.  1500,-
14871a
14871b
4I-1 Sekkelapp (kopi forstørret) st. SL BERGEB-TRONDHJEM A 25 XI 08 (Tidlig til å være reisende stempel på sekkelapp)  Adressert til Krsund N og transitt.  Bak diverse påskrifter - SE FOTO.  Hjørnebrett 750,-
14873 4D-9b Postverkets Bl 1 d - Verdikart til Sandkollen st. SA TRONDHEIM-KIRKENES N 13 10 37 (to avtrykk)  Kun registrert bruk i knappe 4 år.  Gikk tapt ved D/S MIRA`s forlis 4/3-41  Også st. SL SANDKOLLEN 20 X 37 ved mottagelsen.  Arkivbrett 250,-
14874 4D-32a Postverkets bl. 1 - Verdekart st. IIA TRONDHEIM-KIRKENES U * 28 10 58, sendt til og st. SL ÅKNES I VESTERÅLEN 29 X 58.  150,-
14875 8F-1 Kvittering for (og gjenpart av det avsendte telegram) befordring av telegram fra Ofoten til Poståpneren Kjerringøy fra Røsvik telegrafekspedition 27/7-1909.  Vakkert st. IIL SALTENS POSTEKSP. * 27 VIII 09.  Liten rift fra spydhull.  Svak arkivbrett.  Høyst uvanlig sak 750,-
14876 11B-2 Militært Tjenestebrevkort st. IIL FJORDENES POSTEKSP. FR. 23 III 91  Sjeldent å se slike kort med reisende stempler fra denne tiden.  425,-
14878 19A-30 Nk 77 med IV-stempel nr. 30 (type 2) = D/S "GLITNER" i rute Kristiania-Bundefjorden Stempelet ble sendt fra Kristiania 3/7-1907 Returnert via postintendanten i Kristiania allrede 2/9-1907.  MEGET KORT BRUKSTID = SÆRDELES UVANLIG STEMPEL 450,-
14879 15G-4 Sekkelapp for Pakkepost fra Kr.sand-Frederikshavn  Sendt til Stavanger og st. SL BUREAU DE MER DE NORWEGE KRISTIANSAND - FREDERIKSHAVN D 17 X 14  Litt såskrukket - se foto 375,-
14882 19A-232 Nk. 76 med IV-st. 232 = D/S HERDLØFJORD i rute Bergen-Manger 1907-21  150,-
14892 10E-6 Brev frankerty med 2 stk Nk. 120 og sendt til Sandshavn.st. SL SØNDRMØRE POSTEKSP. C 1923. 75,-
14894 10E-14 Nk 119 på brev til Sandshavn påstemplet TRYKSAKER.  Stemplet SL SUNNMØR D 1934  Bra stempel som var ibruk knappe 10 år.  150,-
14895 10E-15 Konvolutt med logo fra O. NØRVE - AALESUND frankert med Nk 145 og stemplet SL SUNNMØR E 1931, do sidest.  Stempelet har en registrert brukstid på klnappe 10 år.  150,-
14896 10E-2 Konvolutt med logo fra BENDIX M. HJELLE A/S, BERGEN, frankert med Nk 126 og sendt til Sandshamn. Konvolutten som er påstemplet TRYKSAKER / REISE-ADVIS er stemplet SL SØNDMØRS POSTEKSP. A 1924 75,-
14897 10E-7 Brev frankert med par Nk 120 og sendt til Sandshamn stemplet SL SØNDMØRS POSTEKSP. D 1922, do sidest 100,-
14898 10E-11 Brev med logo fra NILS N. MUSÆUS, AALESUND frankert med Nk 119, sendt til Sandshavn og stemplet SL SUNNMØR A 1931.  Stemplet har en reg. brukstid på ca. 9 år. 175,-
14899 10E-8 Brev til Grønnøy frankert med Nk 122 og st. SL SØNNMØRS POSTEKSP. E 1922, do sidest.  Mangler klaff bak 75,-
14900 10E-13 Brev til Sandshavn frankert med Nk 145 og st. SL SUNNMØR C 1933, do sidest.  Stemplet har en reg. brukstid på ca. 9 år 150,-
14902 6F-16 Kvittering for innlevert pakke st. IIA VESTFINNMARK E -4 9 52  Stemplet har en reg. brukstid på knappe 8 år.  Kan ikke være vanlig på en blankett av denne typen!  250,-
14904 19A-271 Nk 145 med vakkert omv. IV-stempel 271 = M/S "LAVANGEN"  Rute ved Tromsø 5/9-29 - aug. 36  150,-
14905 19A-873 Nk 191 (som utkom 23/11-1934) med IV-st. 873 = D/S "SKJÆRHALDEN" i rute Frederikstad-Hvaler  St. utsendt 10/7-1934 - i bruk til mai 36 MEGET UVANLIG 250,-
14906 19A-719 Nk 98 med IV-st. 719 = D/S "HJELMA" i rute Bergen - Herlø sept. 1911 - ca. 1922  (Strek fra kopiblyant bak på merke)  200,-
14907 19A-379 Nk 77II med IV-st. 379 = D/S "STORFJORD" i rute Ålesund- Bergen juni 1899 - ca. 1908  Uvanlig!?  200,-
14908 20A-12 Nk 341 på klipp med KPH-st. D/S "DØNNA" i rute Sandnessjøen - Dønna - Træna  1/3-1935 - 1953  175,-
14909 6C-2 Brevkort 15 øre Løve st. SL ALTAFJORD - 5 IV 31, do sidest.  Reg. brukstid for stempelet er ca. 5 år. Her brukt sent i bruksperioden.  Arkivhuller i nedre kant.  275,-
14910 8G-1 Brev med Nk 77II sendt til Meløy og st. SL NORDRE HELGELANDS P.EKSP. 28 I 10, do sidest 45,-
14911 11C-9 Brevkort 5 øre Posthorn sendt til Rasvig i Folden og st. IIL SOGNS POSTEXP. E 14 V 01 = MEGET TIDLIG BRUK 45,-
14912 5B-11 Nk 118x2 på trykksak sendt til TYSKLAND og st. SL KRISTIANIA-BERGEN H -8 XII 24 , do sidest.  SEN BRUK AV STEMPEL som ble innsendt 14/2-1925.  60,-
14916a
14916b
15B-1 S/H-kort med udelt bakside - BERGEN - Sømandshjemmet (O. Svanøe, Bergen No 94) Påsatt nk 77II og st. BUREAU DE MER DE NORWEGE A 19 XI 03 og sendt til FRANKRIKE.  Flott kort 150,-
14918 4E-1 Konvolutt med logo BERGEN LINE - Det Bergenske Dampskipsselskap sendt til DANMERK , frankert med Nk 765 og st. med motivdatostempel TRONDHEIM-KIRKENES NORDKAPP -3 .7.76, do sidest.  Pent bruksbrev 100,-
14920 10I-1 Søknadskort for utstyrsvarer sendt til forsyningsnemda i Molde og st. IIA ROMSDALS POSTEKSP. R 27 4 50, do sidest.  Kun ca. 5 1/2 år brukstid.  Mindre rift i kortets øvre kant midt på, samt noe patina ellers 250,-
14925 4I-3 NK 144 fra klipp fra Bankobrev st. BERGEN-TRONDHJEM C 23 XI 27.  Også VERDIETIKETT med tekst: BERG.-TR.HJ. EKSP. C  UVANLIG!!!    250,-
14926a
14926b
Håndsk. Deler av brevomslag til Tønsberg med håndskrevet annullering PR DAMPSKIPET BJØRN FARMAN  - omslaget er påført blått notat " 8 " = Portoangivelse!    Gøyal sak.  350,-
14927a
14927b
8C-11 Halvsålingskort st. SL LOFOTEN og VESTERÅLEN E -3 x 45, do sidest 350,-
14928a
14928b
8C-12 Skotøykort st. SL LOFOTEN og VESTERÅLEN F -8 XII 43, do sidest.  Bak vedheftet svarkort fra forsyningsnemda.  400,-
14929 8C-6 Postverkets blankett nr. 75a - Kvittering for et verdibrev til Vinmonopolet i Tromsø st. SL LOFOTEN og VESTERÅLEN A 26 I 42 (og kvittert av den reisende postekspeditøren - Bjerknes!??)   Svak arkivbr 150,-
14930 8C-9 Postverkets blankett nr. 80 - Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. LOFOTEN og VESTERÅLEN D 5 X 32 - også påført Lofoten D 5/10-32 og signet av postekspeditør Espejord.   Omhandler 2 verdibrev til Tromsø som ikke var forseglet etter reglementet.   Fin og artig posthistorie.  Arkivbrett.  Stemnpelt har en registrert brukstid på ca. 4 år.  300,-
14931 9E-1 Brevkort 5 øre Posthorn sendt til Trondhjem og st. SL ORKDALSFJORDENS POSTEKSP. * 30 I 18   Omhandler bestilling av varer som ønskes sendt pr. ORKDØLEN 175,-
14932 Linjest. Postverkets bl. nr. 1 - Verdikart til Tunstad sendt fra og stemplet med sort linjest. D/S "RISØSUND"  14/4-53.  Reidar Steen angir i sinm bok at stemplet er sett i 1943!     Signert .  Arkivbrett 200,-
14936 5B-6 10 øres Brevkort nr. 37 sendt til FRANKFURT st. IIL CHR.A-BERGEN C 7 V 96, do sidest.  Mottakerst. FRANKRURT 9.5.96.   Nydelig kvalitet.   Sendt fra Begen Kredikbank, Bergen 175,-
14938 4C-3 10 øres Brevkort nr. 46 sendt til MARBERG I HESSEN st. IIL NORDLANDS POSTEXP. C 18 VII 95, do sidest.  Mottakerst. MARBURG 21.7.95.   Sendt fra Trondhjem.   Ørsmå skader i et par hjørner - SE FOTO  150,-
14939a
14939b
12O-5 S/H-korti småformat med udelt bakside påtrykket NORDLANDFAHRT der HAMBURG-AMERIKA LINIE på forsiden -   og motiov fra BUARBRÆEN, HARDANGER Frankert med NK. 77II og st. SL HARDANGER -SØNDHORDLANDS POSTEKSP. E -9 VII 05, do sidest.  Mottakerst. HAMBURG 12.7.05 150,-
14941 15F-2 Brevkort 10 øre- sendt til HAMBURG og annullert med IIL st. BUREAU DE MER II  NORWEGE II 15 IX 90.  Mottakerst. HAMBURG 17/9-90  Heller uvanlig stempel 350,-
14942a
14942b
9F-1b? Brev til HAMBURG frankert med to stk. Nk. 77II og st. IIL SØPOSTKONTOR No. 3 6 I 99, do sidest.   Bak mottakerst. HAMBURG  9 I 99  150,-
14943 Brev fra HAMBURG til MANDAL st. HAMBURG 15/3-67.  Bak stemplet med det MEGET UVANLIGE OVALSTEMPLET NORWEGIAN DIRECT  (som KUN var i bruk fra Nov-1864 til 1867)   Et TOPP utstillingsobjekt.  Oppsatt på utstillingsark og tekstet på tysk.    900,-
14944a
14944b
14944c
Brev fra STAVANGER til FRANKRIGE annullert I-st. STAVANGER 2 5 1868 og sendt med dampskipet "KONG SVERRE" i Kiel-ruten. - st. I SANDØSUND 5 5 1868 (som ble brukt på "Kong Svrre" bak.  Også påstemlet sort portotall "9".  Flere andre stempler bak - SE FOTO  Teksten for utstilling på tysk. Savk arkivbrett.  FIN SAK 750,-
14946 NYDELIG brev fra HAMBURG til STAVANGER frankert med 20pf. merke st. HAMBURG 12 9 1879  Brevet er påført " Pr. Dps. Finnmarken"  Arkivbrett merkes knapt.   TOPP UTSTILLINGSOBJEKT 850,-
14947 REK-brev frankert med Nk. 205/246 annullert med KPH-st. FYLLINGSNES  (Hamre /HO. 5/34 - Nedl. 1/1-70) Påsatt REK-etk. med navn. INDRE NORDHORDLAND L.   Pen og uvanlig sak.  850,-
14952 8F-4 Nk. 109 på verdibrev (kr. 12,24) til Vaag.  St. SL SALTENS POSTEKSP. C 22 VII 25, do sidest.  Litt småkrøll høyre side.  To private segl bak. 175,-
14954 Nk 145 på brev maskinst. OSLO Br. 19 II 31 og sendt lokalt.  Påsatt firkantstempel FRA SKIP 175,-
14956a
14956b
12I-2 Bankobrev (kr. 130,-) frankert med Nk 127x2  og sendt til Ytyre Arna. St.med to avtrykk fra SL INDRENORDHORDLAND POSTEKSP S -6 IX 24.  Bak to POSTALE segl med tekst INDRE NORDHORDLAND POSTEKSP. S 750,-
14957a
14957b
12I-3 Bankobrev (kr. 175,-) frankert med Nk. 122x3 og sendt til Ytre Arna.  St. med 4 avtrykk fra SL INDRE NORDHORDLAND POSTEKSP. L 1 -XII 22.  Bak transittst. IIL SALHUS 1 IX 22 og forseglet med to POSTALE SEGL INDRE NORDHORDLAND POSTEKSP L 750,-
14960 (8C-2) Posten bl-. nr. 80 Artig melding til Postkontoret i Ssvolæd fra LOFOTEN B som forteller at akrivkisten er innsendt til reperasjon. Datert LOFOTEN B 5/10-20 og signert B. Aspenes.  Arkivbrett 175,-
14969 4I-10 Reklamekonvolutt for Flagmagarin fra smørfabrikken RECORD, Bergen. frankert med NK 145 og st. SA TRONDHEIM-BERGEN D -8 4 32, do sidest.  Dette er NY F-DATO for dette stempelet .  Danielsen har 12 4 32 som F-dato 150,-
14971a
14971b
Helbrev st. KDOPA HAMBURG 24 11 (1855) samt do st. fra 26.11.  Sendt til FREDERIKSHALD,  Påskrift " Pr. ST. OLAF"   Bak karteringsnummer + portoangivelse " 7 - 16 ". Arkivbretter - SE FOTO 250,-
14973a
14973b
Vakkert brevomslag sendt som portofri sag til Salten- annullert med I-stempel SØNDRE LAND 20 1 1860 (Fikk stempel i 1859 - noteres til 2R på Nk. nr. 4) Transittst. I-stempel NORDLAND (type 4) 30 1 1860  Brukt på D/S NORDCAP på tur nr. 2 i nordgående retning - gikk fra Trondhjem 29/1.  Bak segl fra fogden + transittst. CHRISTIANIA 23 1 1860.  Kartnummer "3" - fra Søndre Land kan ses inne i Christiania-stempelet.  Fin og ikke helt vanlig sak.  850,-
14975 REK-brev til Oslo sendt fra Ålesunds Nye Kreditbank - og frankert med frankeringsmaskin nr. 758 (MED 60 ØRE) 2 II 34.  Linjestempel "REKOMMANDERES"  Påsatt REK-etk. fra ÅNDALSNESRUTEN samt SL-stempel ÅNDALSNESRYTEN 2 II 34.  Artig sak 450,-
14976 20A-41 Pent trykksaksbrev til USA med KPH-stempel M/S "HYLSFJORD"  (ibruk fra Nov - 1947 til 1958)  300,-
14977 4D-45c Artig postkvittering (Bl. 75 A) med I22-stempel TRONDHEIM-KIRKENES N -7-5-80  (Ekspedisjonen ble nedlagt fra 31/12-1983) 175,-
14978 11C-1 Vakker 5 øres Brevkort til Bergen st, IIL SOGNS POSTEXP. FJ.  (FJALIR) 20 I 90  (Ble brukt fra 1882-1899)  Fin og heller uvanlig sak. 550,-
14979 4I-11 REK-brev sendt fra Harstad til Stavanger -frankert med 2 stk . Nk. 246 st. SA TRONDHEIM-BERGEN E 29-7-42, do sidestemplet.  Påsatt REK-etk. med tekst TRONDHEIM-BERGEN E.  Litt gnurr på frimerkene p.g.a at brevet har vært utsatt for litt fuktig lagring i sin tid - SE FOTO 475,-
14980a
14980b
Vakkert brevomslag til Trondhjem annullert med I-stempel HADSEL 13 9 1858 (fikk stempel i 1857) og transittst. NORDLAND 16 9 1858 (type IV). Gått med D/S ÆGER på sørgående tur nr. 26 i 1858.  Gikk fra Lofoten p-o 13/9 og passerte Nordland P.o. 16/9 i følge rutetabellen.  Bak karteringsnummer "7". + lakksegl (vi har ikke tydet teksten, men det lar seg trolig gjøre ved litt manipulering på PC) 750,- NY
14984a
14984b
14984c
4C-4 Gøyalt BANCObrev (kr. 12,00) frankert med Nk. 77IIx2 og annullert SL GAMVIK 29 Iv 03, do sidest, Sendt til Vadsø - og omhandler en fattigstyresak.  Påskrevet vedtak i fattigstyret i Vadsø på forsiden.  På veien oppdaget av brevet ikke var forseglet, dette gjort på den reisende postekspedisjonen NORDLAND POSTEKSP. D - som har påsatt to lakksegl (med tekst NORDLANDS POSTEXP. D) samt annullert med IIL-st. NORDLANDS POSTEXP. D 29 Iv 03 og påført.  "Innholdet ikke ettertellet" + signatur.  Flott og uvanlig sak.  850,- NY
14987 4B-1 5 øres Brevkort med pent st. NORDLANDS AMB.POSTEXP. 17 1 1893, do sidest. Sendt til Christiania og motttakerst, KRISTIANIA TUR 1 26-1-1893 750,- NY
14988 13J-2 Vakkert brev med logo fra Arb. Vestbø. Sandeid sendt til Stavanger og st. TA RYFYLKE II B 23 2 41, do sidest.  Flott avtrykk av vanskelig stempel 800,- NY
14989a
14989b
8H-2 Vakkert 5 øres Brevkort fra L.A.Meyer, Mo (se logo bak) st. SL HELGELANDS POSTEKSP. B * 26 11 04.  Stempel med relativt kort brukstid. (F = 12 VII 99 - S = 27 I 06)  250,- NY
14990 17A-37 Hj-kort 15-10 øre Prins Olav - annullert med KPH-st. ÅRSETH I ROMSDAL (Veøy/Møre og Romsdal - Fikk kph-st. jan 1939 - Nedl. 1/4-1956) Sidestemplet med HJELPESTEMPEL ROMSDALS POSTEKSP. N * 20 10 46  IKKE VANLIG - ei heller kombinasjonen av stempler. 850,- NY
14991a
14991b
12Q-4 BANKOBREv (kr. 61,19) frankert med Bk 145x3 og stemplet BERGEN-FITJAR B 14 3 38, også påsatt verdietikette med tekst BERGEN-FITJAR B.  To vakre segl fra Tormund Fagerbakke , Bekkervik bak.  Vakkert og uvanlig skipospostobjekt 1200,- NY
14992 11E-6 Forside fra bankobrev sendt fra A.O. Steen, Førde til Bergen. Annullert med SL-st. FJORDANE C 27 VI 33 (4 avtrykk)  Påsatt verdietk. med tekst FJORDANE II. C.   Fin sak 300,- NY
14994 8F-10 Par Nk. 245  på brev tul USA st. TA SALTEN B 6 7 52, do sidest.   75,- NY
14995 13J-2 Forside fra Kortbrev sendt fra Hinderåvåg til Kleppe, annullert med IIA-st. RYFYLKE IIA -1 9 42, do sidest 200,- NY
14996 12H-2 Nk. 145 på brev st. SL BERGEN-ØYGARDEN * -3 XII 35., do sidest 200,- NY

 

<<-- Forrige side

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com