Skipspost
side 1

 


ID-nr.

DAN-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

1005

4 I-9

Sekkelapp st. TRONDHEIM-BERGEN C 14-4-34

750,-

 

1006

10 E-23

Sekkelapp st. SUNNMØRE F 22-12-39

750,-

 

1007

8 F-3

Rek-brev. NK-144x2 st. SALTENS POSTEKSP. B 14 III 28 Rek-lapp fra samme eksp.  Brev åpnet i tre sider. Arkivhull i venstre side.

1250,-

 

1016

11 C-1

Bk. st. litt svakt. SOGNS POSTEXP. FJ. 4 II 91

600,-

 

1018

13 I-2

Sekkelapp st. RYFYLKE POSTEXP. B 2 XI 03

750,-

 

1021

8 F-9

Nk. 282 på brev st. SALTEN A 1941. Deler av baksiden klippet bort

50,-

 

1035

12 O-6

Nk. 246 på noe avkortet (v.s.) brev st. HARDANGER-SUNNHORDLAND F 1944

40,-

 

1048

9F-3b

Nk. 115 på brev st. SØPOSTKTR. No.3 A 1914

120,-

 

1050
1050a

15G-2

AFA/Michell 342x5 (foran) +374x2 (bak) på tysk følgebrev til Norge. Bak st. BUREAU DE MER DE NORVEGE KRISTIANSAND-FREDERIKSHAVN B 1926 Dekorativ og uvanlig

200,-

 

1051
1051a

15G-4

AFA/Michell 361 (foran) +366 (Bak-Rundt hj.) På tysk følgebrev til Norge. Stempelflora på forsiden bl.a. to fra Oslo Tollpost + BUREAU DE MER DE NORVEGE KRISTIANSAND-FREDERIKSHAVN D 1926. Dekorative og uvanlig

350,-

 

1054

11C-8

Nk. 100 på S/H-kort (Buarbræ, Hardanger) st. SOGN S POSTEXP. D 1911 Sendt til USA

75,-

 

1060

10E-13

Nk. 127x2 på dobbelvektig brev st. SUNNMØR C 4 VIII 26 (som er ny F-dato for dette st.)

150,-

 

1062

13G-2

TYSKLAND 5pf. På trykksaksbrev postet på Nattruten og st. BERGEN-STAVANGER NATRUTEN B 1951. Satt i porto med 25.

400,-

 

1063

13G-2

Dobbeltvektig brev med nk. 127x2 på konvolutt fra Det Bergenske Dampskipsselskap, Bergen. St. BERGEN-STAVANGER NATRUTEN B 1925. Bak uvanlig st. SL STAVANGER BUD. Arkivbrett v.s.

80,-

 

1071

11B-19

Sekkelapp for pakke sendt til Tr.heim utg. st. FJORDANE F 1955

350,-

 

1072

11B-14

Sekkelapp merket "+1pk." Til Sydg. Tr.heim -Bg. St. FJORDANE A 1955

350,-

 

1073

11B-18

Sekkelapp merket " i Måløy" sendt til Nordg. Tr.heim - Bergen st. FJORDANE E 1955

350,-

 

1074

13G-1

Sekkelapp påført " 4P.P." og sendt i Saudaruten st. BERGEN-STAVANGER NATRUTEN A 1939 (litt svakt)

500,-

 

1084

11C-7

Nk. 145 på brev st. SOGNS POSTEXP. C 1934 Arkivbrett

40,-

 

1091a
1091b

11C-7

Brev med Nk. 145 st. SOGNS POSTEXP. C 1934. Bak 5 øres merke fra Norske Sjømænns Understøtelsesfond

50,-

 

1093

8G-1

Nk. 127x2 på verdibrev (Kr. 50,-) st. NORDRE HELGELANDS POSTEKSP. 1923. Noe skadet i ø.v.hj. ved åpningen.

75,-

 

1098a
1098b

9 D-13

Stort klipp fra Følgebrev (hvor mottakers navn er revet bort) st. UT-TRØNDELAG A 1939 + miniatyrst. OSLO p.P. Har vært en pakke i takstgruppe III på 3kg. Frankert med (merker kan være fjernet) 24 stk. nk. 246 + 1 stk nk. 118 noe som gir 485 øre i porto. (skulle ikke portoen ha vært 440øre???) Tiltross for mangler en artig sak.

150,-

 

1106

6F-6

Følgebrevsklipp med NK. 220+246x3 st. VESTFINNMARK C 1940 (To avtrykk) Bak st. SL TALVIK

25,-

 

1119

11C-10

Lite klipp med Nk. 144 prakt st. SOGNS POSTEXP. F 1929

30,-

 

1123

11B-14

Nk. Tj.-43 Lux st. FJORDANE A 1939

40,-

 

1128

4J-4

Nk. 817 og Nk. 818 begge prakt/lux st. BERGEN-MÅLØY D 2-6-78

120,-

 

1129

4J-1

Par Nk. 820 lux st. BERGEN-MÅLØY A 1978

50,-

 

1132

(8J-5)

Verdibrev med Nk. 350+394x2 med meget utydelig P-stempel BORKAMO (Bak lakksegl fra Erling Borkamo) med verdietikett fra SØR-HELGELAND A. Uvanlig sak !

1200,-

 

1136

4C-10

5 øres brevkort st. NORDLANDS POSTEKSP. I* 15 VI 06. Bra st. med reg. br.tid ca. 7 år

200,-

 

1137

10A-15

Bruksbrev med Nk. 145 st. NORDMØRE E 1-12-37 (første del av stempeltekst litt svak). Bra avtrykk av meget uvanlig st. Reg. Br.rid er 2 år og 6 mnd.

1100,-

 

1138

 

Nk. 100 med håndskrevet annullering: Eliassen D.S. Nordland (på to linjer) Meget uvanlig annullering fra skip. Liten del av stempel viser

800,-

 

1139

 

Nk. 100 med håndskrevet annullering: 16.2.10 S.L.V. (samt noen krysseduller) Også del av st. veSTFInmarken. Meget uvanlig annullering som vi dog ikke har klart å tyde. Er det signaturen til en postekspeditør eller hva ??

450,-

 

1141

8F5

Nk. 106 på bankobrev st. SALTENS POSTEKSP D 1920. Bak to private segl + st. SL GRØNNØY

100,-

 

1145a
1145b

15G-3

Nk. 76 på fargekort (Kristiansand Kirken og Parken) st. BUREAU DE MER DE NORWEGE KRISTIANSAND-FREDRIKSHAVN C 1906. Sendt til Danmark, omadressert med st. fra København (to ulike) og Charlottenlund. Også linjestempel: KASSEBREV København Brevpostkontor Filatelikontoret (over tre linjer) Straffeporto / Ny porto er notert med 10 øre, men er siden strøket over. Artig og dekorativ sak.

250,-

 

1161

12O-19

Nk. 246 på bruksbrev st. HARDANGER-SUNNHORDLAND I 1944 Do sidest.

40,-

 

1168

20A-9b

Postsakskonv. St. D/S ”BØRØYSUND” Bak st. IIA OSLO VIKA 1982

75,-

 

1173

4C-33

Brevkort med nk. 143 st. NORDLAND C 1928

125,-

 

1178

4C-29b

Bruksbrev (med reklame fra Reidar Olsen, Tronhjem) st. NORDLANDS POSTEKSP. U 1927, do sidest.

80,-

 

1181a
1181b

9F-3a

S/H-kort (Stiftsgaarden, Trondhjem) st. SØPOSTKTR. No. 3 A 23 VI 1905 = NY siste reg. dato. Mottakerst. IIL CHRISTIANSUND N Bra st. med kun 4,5 års reg. br. Tid.

250,-

 

1194

8F-2

Verdikart, sendt fra og st. SALTENS POSTEKSP. A * 1937 Mottakerst. SL VALNES I BODIN. Ørlite fuktskadet.

25,-

 

1195

8F-3

Verdikart, sendt fra og st. SL VALNES I BODIN 1940 til Bodø, transittst. SALTENS POSTEKSP. B 1940

25,-

 

1196

8F-4

Verdikart, sendt fra og st. SALTENS POSTEKSP. C 1935. Mottakerst. SL SANDKOLLEN

20,-

 

1197

8F-7

Verdikart, sendt fra og st. SL VALNES I BODIN 1934. Transittst. SALTENS POSTEKSP. E 1934

30,-

 

Neste side -->>

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com