"Straffeporto", ny porto, porto betalt etc.


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

19004a
19004b
Dansk fr. Fargekort  med gøyalt motiv (SE 19004a) Påsatt dansk 7 øres frimerke st. Charlottenlund 1919 Satt i porto med 6 øre. Portomerkene st. noe utydelig Kristiania . Ene 1 øres merke er skadet i n.v.hjørne 100,-  
19005a
19005b
Br. fr. Fargekort  "Chums" sig. Philip Boileau 1911 (Reinthal & Newman, Pubs. N.Y.) Påsatt Half Penny merke st. SEACOMBE.BIRKENHEAD 1912  Satt i porto med 8 øre.  Portomerkene er st. SL KRISTIANIA 125,-  
19006 Use fr. Fargekort - Chester N.H. påsatt 2 stk. 1 cents merket st. CHESTER N.H. med utydelig årstall.  Påskrevet " 12 øre" samt påsatt to amerikanske portostempler. .  Sendt til Heradsbygd.  100,-  
19008 Tysk H.sak+
P10x
5 Pfennig tysk helsaksbrevkort st. NEUSTAD 1903  Diverse portpåskrifter, bl. annet " 10 " med blåkritt. Påsatt P-10 som er st.. SA BERGEN TUR 1  1903, do s.st.  Liten rift samt noen bretter i kortet. 100,-  
19009a
19009b
Tysk fr. Tysk julekort i farger påsatt 5 pfennig merke st. BERLIN 1905  Påskrevet " 10 " med blåkritt. Satt i porto med P-10 st. IIL KRISTIANIA 1905  Også st. BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 26 XII 05 125,-  
19010a
19010b
Tysk fr.+
P10x
Gøyalt tysk postkort  - Herren Solo-Personalv. Stadttheater in Magdeburg (SE FOTO 19010a) påsatt 5 pfenning merke st. MAGDEBURG 1900  Mottakerst. SL BUREAU DE REEXP. DE KRISTIANIA Påskrevet diverse portonotater, bl.a.  " 10 " med blåkritt. Påsatt P-10 st. SL KRISTIANIA  26 XII 00   Liten hjørnebrett i kortets ene hjørne. Trolig meget bra kort! 150,-  
19014 200x2+202 S/H-kort Vinter i Norge (Oppi ) maskinst. Støtt hjelpearbeide ...osv. .. OSLO BR. 1938  Påskrevet " 10 " med blå fargestift. Påsatt par nk. 200 (ene merke skadet i hjørne) st. TA RENA -2 1 39, do s.st.  100,-  
19017a
19017b
Usa fr.+
388
Fargekort - Chicagos Gold Coast - Frankert med 3 stk. 3 cent merker.  maskinst. CHICAGO 1959.  Amerikansk portostempel.  + norsk portost. i ramme " Porto 10 øre å betale"  Påsatt nk- 388 st. I22 SLEMDAL 6-4-59  175,-  
19019a
19019b
100 Brev maskinst. AALESUND (3 paralelle linjer) 21.5.11  Påskrevet " 20 " med blåkritt på forsiden. Bak mottakerst. maskin. (4 paralelle linjer) DRAMMEN 1904. Påsatt P-12 (har et dårlig hjørne-se foto) som er st. SA DRAMMEN TUR 1 -2 5 1911  125,-  
19021 Eng.fr.+
118+117
Brev st. SL OSLO HOMANSBY -8 XII 25 og sendt til England.   Satt i porto og påsatt flere ulike portostempler på forsiden, bl. a. sort " T " . Også påsatt engelsk Two Pence POSTAGE DUE-merke på forsiden. Nett lite brev 100,-  
19023 Tysk fr.+
97+143
S/H-kort - Ulm a. Donau - Rathaus - Påsatt 8 Pfrennigs merke maskinst. ULM (DONAU) 1930  T-stempel i ramme + påskrift " 17 " med blå fargestift.  Påsatt Nk. 97 (skadet p.g.a. plassering) + 143 st. SL OSLO -2 I 31  75,-  
19024 Usa fr.+
97+141
Fargekort - Cockle Cove from Joseph C. Lincoln Estate, Chatham, Cape God, Mass. - Påsatt 2 cents merke maskinst. OSTERVILLE MASS 1938  Påsatt to amerikanske portostempler + Norsk oval stempel med tekst: " Porto 12 øre å betale"  Påsatt nk 97 + 141 begge stemplet T i ring + SL ELVERUM 1938.  Fin sak. 175,-  
19025a
19025b
NZ fr.+
238+245x2
Brev frankert med 2 Pence og maskinstemplet. Portostempel på forsiden + påskrevet " 32 " med sort fargestift.  Bak satt i porto med 32 øre. Nk 238 er st. SL STAVANGER BUD -1 IX 47, mens paret av nk 245 er stemplet STAVANGER BUD *T* 11.9.47  Begge stempler er uvanlige.  (Ene nk 245 har rift) 150,-  
19026 Usa fr. Gratulasjonskort i farger maskinst. BOOKLYN 1907  To amerikanske portostempler + påskrift " 24 " med blå fargestift.  Både " 24 " og T i ring er senere overstrøket !?  Videre st. SL BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA og SL KRISTIANIA 5.II.07  Pent kort 75,-  
19027a
19027b
Fransk fr.+
237x2+
388+396
Fargekort fra La Cote D`AZUR - påsatt 18 F.`s-merke st. PARISTRI No. 1 DEPART 1952  Påskrevet " TO21" + 42 øre (helt oppe i øvre høyre hjørne) Påsatt div. merker til dekning av "straffeportoen" . Disse er st. TA ELVERUM 1951  100,-  
19029 Italia fr. Fargekort fra Rhodos med italiensk merke maskinst. RODHOS 1981.  Frimerke er i tillegg rablet over med rød kulepenn.  Påsatt (Svensk??) LØSEN-etk. 3kr.20øre !  Sendt til Elverum.  Ingen andre stempler.  !!??  50,-  
19031a
19031b
NL fr.+
680x2
Konvolutt med Speiderlogo påsatt 55C-merke maskinst. GRAVENHAGE 1977  Nederlandsk portostempel + påskrift " + 1,60" på forsiden.  Bak par nk 680 syt.  I22 OSLO GRORUD 1977  75,-  
19032a
19032b
396x2+
Bl.90
Brev hvor frimerke er falt av. Påsatt blå Bl.90 påskrevet 60 øre på forsiden. Bak påsatt to stk nk. 396 st. IIA LILLEHAMMER 1953.  Liten rift i konv. i øvre h. hjørne er pent reparert 125,-  
19035a
19035b
611x2+Bl.90 Fargekort- Tvedestrand (Mittet 2882/49) sendt ufrankert og påskrevet med blå fargestift " 1.00 " Påsatt blå Bl. 90 påskrevet 100 øre.  Påsatt par nk. 611 som er krysset ut med blå kulepenn.  Sendt til Elverum.  Brett i kortets høyre side 75,-  
19039 Bl.90 Ufrankert brev (stor størrelse) til Oslo påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 650 øre å betale 60,-  
19040 814+924+
Bl.133
Brev (stor konv.) st. I22N 3410 SYLLING Påsatt grønn Bl. 133 påskrevet 400 øre å betale. 60,-  
19041 Bl.70 og 133 Ufrankert kupong sent til Oslo først påsatt rosa Bl. 70 st. I22N 14?? SKI 1995 over denne påsatt grønn Bl. 133 st. med linjestempel: " St. Olavs plass postkontor 0130 OSLO" samt datert 30/10 og signert.  Gøyal sak 100,-  
19043 939+Bl.90 Brev st. I22N KOPPERUD 2800 GJØVIK, do s.st.  Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 300 øre å betale.  Klaff bak er fjernet.  75,-  
19044 Ufr.+Bl.90 Brev til Oslo sendt ufrankert. Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 250 øre å betale 60,-  
19045 832+Bl.90 Brev maskinst. 5500 HAUGESUND 1982. Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 375 øre å betale.  Arkivbrett. 75,-  
19047 Ufr.+Bl.90 Ufrankert brev til Oslo st. I22N 2400 ELVERUM  Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 500 øre å betale.  Liten skade i øvre venstre hjørne av konv 60,-  
19048 Ufr.+Bl.90 Ufrankert berv st. I22N HEDDAL 3670 NOTODDEN 1985 + påskrift i ramme " Porto kr. 5,- å betale"  Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 500 øre å betale og st. I24 OSLO SENTRUM BKO 5  Liten rift i venstre side av konv.  75,-  
19049 924+Bl.90 Brev st. I22N 2070 RÅHOLT Påsatt rosa Bl. 90 påskrevet 400 øre å betale, samt st. I22N 2070 RÅHOLT 1985  75,-  
19050 Ufr.+Bl.90 Ufrankert brev til Oslo Påsatt rosa Bl. 90 st. I22N 5500 HAUGESUND BREV 1985, do s.st 75,-  
19051 Bl.90 Brev til Oslo sendt ufrankert. Påsatt rosa Bl 90 (Etikett 2 Type B.c. Tagget v.s.) påskrevet "500" øre å betale.  Brevet st. I22N 2200 KONGSVINGER 1986  75,-  
19052a
19052b
Fr.mask+
Bl.90
Følgebrev (Bl. 72D påsatt Bl. 72B) frankert med kr. 28,00 ved hjelp av frankeringsmaskin på ELVERUM  Sendt i retur og derfor pålagt ny porto. Påsatt rød  Bl. 90 (Etikett 2 Type C.b. Utagget) , påskrevet "2800" øre å betale.   Bak st. I22N 2400 ELVERUM 1989   75,-  
19054 876+Bl.133 Brev st. I22N 5084 TERTNES 1982  Påsatt grønn Bl. 133 (Etikett 1a Tagget begge sider) påskrevet "270" øre er krevd opp. Også denne er st. I22N 5084 TERTNES   75,-  
19055 1012+
Bl.133
Brettet skriv (Trykksaker) st. I22N 2300 HAMAR 1988.  Påsatt grønn Bl. 133 (Tagget begge sider) påskrevet "420" øre er krevd opp.  Også denne er st. I22N 2300 HAMAR 60,-  
19057 Kortbr.46+
807+Bl.133
Oppfrankert Postbrev st. I22N 1745 SKJEBERG 1984. Påsatt grønn Bl. 133 (Etikett 1a Tagget begge sider) som er st. I22N 1745 SKJEBERG 75,-  
19059 906+Bl.133 Brev maskinst. 2400 ELVERUM 1982 Påsatt grønn Bl. 133 (tagget begge sider) st. I22N 2400 ELVERUM 60,-  
19060 904+Bl.133 Brev sendt som B-post st. I22N 1347 HOSLE 1986, do s.st.  Påsatt grønn Bl. 133 (Etikett 2A Tagget venstre side)  st. I24N 1347 HOSLE A   75,-  
19061 BK-182+
Bl.133
Brevkort (1,75 Bever) st. I22N POSTTERMINALEN  1 4600 KRISTIANSAND S 1984  Påsatt grønn Bl. 133 (Etikett "A tagget på begge sider) med do st 75,-  
19063 1134+
Bl.133
Baksiden av blad (trykksak) med utydelig maskinst. 2400 (ELVERUM)  Påsatt grønn Bl. 133 25,-  
19065 Bl.133 Ufrankert vinduskonv. med logo LØMOTRE AS Påsatt Bl 133 (Etikett 2B Tagget begge sider)  st. I22N 2400 ELVERUM 1994  50,-  
19068 Bl.70 Ufrankert sending til Hjemmets Bokklubb påsatt grønn Bl. 70 st.I22N 1750 HALDEN 1995  50,-  
19069 Bl.70 Ufrankert sending til Hjemmets Bokklubb påsatt grønn Bl. 70 st.  I22N POSTTERMINALEN 3100 TØNSBERG 1995 50,-  
19070 Bl.70 Ufrankert sending til Hjemmets Bokklubb påsatt grønn Bl. 70 st. I24 STAVANGER POSTTERMINAL P10  1995  50,-  
19071 Bl.70 Ufrankert sending til Hjemmets Bokklubb påsatt grønn Bl. 70 st.I24N HAUGESUND BOK 4 5500 HAUGESUND 1995  Sidest. I22N 5500 HAUGESUND BREV 50,-  
19073 Bl.70 Ufrankert brev med logo fra Den Norske Sjømannsmisjon st. I24 STAVANGER POSTTERMINAL B15  1995  Påsatt rosa Bl 70  . Liten skade i konvolutten øvre høyre hjørne + arkivbrett+ noe fargeavsmitting på konv.. 30,-  
19074 Fransk fr. Fargekort - Savoie - Les Trois Vallees - med artig maskinst. ( Med bl. annet utforkjører etc.)  Påskrevet T 90/320 med rød tusj. samt T. 2,- (kr.) med blå tusj.  Må være fin til motivsamling bl.a. 60,-  
19075 Tysk fr. Fargekort med 8 småbilder (Dortmund) maskinst. 1100 JAHRE DORTMUND  4600 DORTMUND 1 1982   Påsatt blåfiolett st. T 10/120 i ramme samt norsk portostempel over to linjer: PORTO 225 ØRE Å BETALE. (225 er skrevet med penn)  Fin sak 125,-  
19077 Fransk fr. Fargekort - Interiur de la Sainte Chapelle st. PARIS 1970 med et maskinst med tekst og bilde (Dame som leier hund i band)  Påskrevet T10/80 med blå penn. Norsk portostempel i ramme med tekst: PORTO 25 ØRE Å BETALE (hvor 25 er skrevet med penn)  150,-  
19078 Ufr. Ufrankert brev til Stange st. I22 OSLO * BREV 1 * 1979  Påsatt to linjers portostempel (som siden er overstrøket med blå penn!!)  : PORTO 250 ØRE Å BETALE  (250 er skrevet med penn) 150,-  
19079 Ufr. Ufrankert brev st. I24 OSLO POSTTERMINAL BREV 23 1985  Påsatt to linjers portostempel med tekst:  PORTO 500 ØRE Å BETALE (hvor 500 er skrevet med penn)  150,-  
19080 Ufr. Ufrankert vinduskonvolutt fra K Elanders med pent maskinst. POSTEN 350 ÅR 1647 - POSTEN 1997 OSLO Br 3  1997  Påsatt 5 linjers stempel med tekst: MANGLENDE PORTO + AVGIFT - KREVD OPP HOS AVSENDER. POSTENS BREVSENTER 0020 OSLO   75,-  
19081a
19081b
P9x2 S/H-postkort Circular Quay - datert Sydney 16/6-05 og sendt til Norge.  Påsatt 1d merke fra South Wales st. N:S:W. SYDNEY JY 1 05  Også påsatt stempel for straffeporto - i Norge påført "8" med blåkritt og påsatt to stk. portomerke nr. 9 st. SL VESTFOSSEN 9 VIII 05.  Pen og uvanlig sak.  250,-  
19083 Ub. Br. Ubetalt helbrev til Drammen st. med RØDT I-st. CHRISTIANIA BYPOST 13/10- 8. E.M. 1864  (Type 1) + sort I-st.  CHRISTIANIA 14 10 1864.  Påsskrevet 5 -tall med rødkritt. D.v.s At porto er oppkrevd med 5 skilling hos mottaker.  Ørliten rift i øvre kant er pent "reparert".  Svak arkivbrett.  Ikke så vanlig.  200,- NY
19085a
19085b
Ub. Br. Ubetalt brevomslag sent til Jevnager st. blått I HØNEFOS 18 12 1857 (Type 1) - ikke så vanlig.   Påført 10 i øvre venstre hjørne - også portoangivelse - karteringsnunner " 1- 10/ " bak.  Inndikerer ubetalt dobbeltvektig brev,  Arkivbretter 150,- NY
19090a
19090b
Ub. Br. Ubetalt brevomslag til Hoff st. I SANDE I JARLSBERG 22 2 1865  Påskrevet "10" i øvre høyre hjørne.  D.v.s dobbelvektig ubetalt brev.  Bak pent lakksegl fra: NORDRE JARLSBERG SORENSKRIVERI`S SEGL  .  Arkivbretter 125,- NY
19091a
19091b
Ub. Br. Ubetlat helbrev datert BERGDAL 5 aug. 1859 , st. I SARPSBORG 5 8 1859 og sendt til Frederiksstad.  Karteringsnr. + porto angitt med " 3-5" i Sarsborg.  Påplusset utbringelsesgebyr (1 skilling)i Frederikstad og anitt som "6/" skilling å betale i øvre venstre hjørne.  Arkivbrett.  75,- NY
19092 Ub. Br. Vakkert brevomslag st. I EIDSVOLD 22 3 1864.  Påskrvet "5/"  skilling å betale i øvre venstre hjørne 75,- NY
19093 Ub. Br. Ubetalt helbrev til Lunde i Waage, Gudbrandsdalen st. I CHRISTIANIA 2 6 1867.  Påført "4" med rødkritt som så er korrigert med mye større "5-tall" med rødkritt.  Svak arkivbrett 60,- NY
19095a
19095b
Ub. Br. Ubetalt brev (deler av innholdet er borte) til Stavanger st. I EGERSUND 28 11 1865 (doto er håndskrevet).  Påført "5" i øvre venstre hjørne som så er påplusset utbringelsesbegyr med 1 skilling og rettet til "6" med rødkritt i Stavanger.  Arkivbrett + ørlite riss. Bak segl med tekst  : Jæderens og Dalernes Sorenskrivers segl 100,- NY
19096 Ub. Br. Ubetalt helbrev til Frederiksstad st. I EIDSVOLD 1 10 1863, transittst. I CHRISTIANIA 11 10 1865  Påført portoangivelse "5" med rødkritt på Eidsvold, rettet til "6" (påplusset utbringelsesgebyr ) I Frederiksstad Haken med brunrødt kritt angir at portoen er kontrollert.  Arkivbrett 75,- NY
19099 Ub. Br. Brevforside til Kristiania med håndskrvet annullering ROMEDAL 15/10 samt stemplet I CHRA BYP. 8F 16 10 1872.  Brevet er påført PORTOFRI SAG av både Sersjant og Kaptein, men dette var tydeligvis ikke nok for Posten som har satt brevet i porto med 5 skilling som det fremgår av påskrift i øvre venstre hjørne . 125,- NY

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com