Rek./Verdibrev
Side 2


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

19500 364+367 Verdibr. (kr. 228,-) st. TA NARVIK 1947, do s.st. Bak to private segl 150,-
19507 240+361+
362x3
Verdibr. (Kr. 47,-) st. IIA SORTLAND 1947, do s.st.  Bak to private segl.  (Ene nk 362 er skadet)  150,-
19509a
19509b
361+369+
248 (bak)
Verdibr. (kr. 210,-) st. TA NARVIK 19467, do s.st.  Bak påsatt Nk 248 st. TA NARVIK + to vakre postale lakksegl: NARVIK POSTKONTOR III   175,-
19513a
19513b
79 Verdibr. (kr. 2,70) st. SL LONEVVAG 1910, do s.st.  Bak to litt slitte postale lakksegl LONEVVAG + st. SL BERGEN 150,-
19514a
19514b
246x3 Verdibr. (kr. 23,38) st. SL GRINDAL 1936  Bak to pene postale lakksegl. GRINDAL  Konv. med liten ridt i ø.h.hj 150,-
19515 145x3 REK-brev mer etk. DRAMMEN-TANGEN st. SL DRAMMEN T. 1936, do s.st.  Stor rift gjennom hele konv. SE FOTO  50,-
19519 179x2 REK-brev , litt slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL LEVANGER 1930, do s.st.  Brett i nedre kant.  Også linjest. REKOMMANDERT 60,-
19520 179x2 REK-brev , åpnet i tre sider - st. SL FARSUND 1930, do s.st.  60,-
19521 152 REK-brev , slurvet åpnet i tre sider - og med stor rift i høyre side  - SE FOTO - st. SL NORESUND 1934  30,-
19522 152+179 REK-brev  st. SL MO 1930, do s.st 60,-
19523a
19523b
1110IIb+
141
Verdibrev (kr. 1193,52) st. SA VORMSUND 1934, do s.st.  Bak to pene postale segl VORMSUND  150,-
19524 150x2+152 Verdibrev (kr. 1200,-) litt slurvet åpnet i øvre kant st. SL BRENNHAUG 1931, do s.st.  Bak to private segl. 120,-
19526 152 REK-brev ,  åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL ASKIM 1936, do ss.t.  50,-
19528 152 REK-brev , åpnet i tre sider og med stor rift i høyre side  - SE FOTO - st. SL HOKKSUND I EIKER 1930 Også linjest. "REC." 40,-
19530 145x2 REK-brev , slurvet åpnet i tre sider og med flere rifter - SE FOTO - st. SL BRØNNØYSUND 1935  40,-
19532 148x2 REK-brev , åpnet i tre sider - st. SA DRAMMEN B.K. 1936, do s.st 50,-
19536 152 REK-brev , litt slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL HOKKSUND I EIKER 1936, do s.st 60,-
19537 141+153 REK-brev , litt slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL HØNEFOSS 1936  50,-
19539 145+152x2 VERDI-brev (kr. 1000,-) med heller utydelig st. SL KRØDEREN 1936  Sprettet i tre sider. To private segl bak.  60,-
19540 154 REK-brev , åpnet i tre sider - st. SA KLEIVE 1936, do s.st 75,-
19541 154 REK-brev , slurvet åpnet i tre sider  og med rift i øvre høyre hjørne - bak merke - SE FOTO - st. II ARENDAL 1936. do s.st.  Også linjest. "Rekommanderet"  40,-
19543 152 REK-brev , litt slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL LÅRDAL 1936, do s.st 50,-
19544 141+153 REK-brev , åpnet i tre sider og med rift i høyre side  - SE FOTO - st. SL ÅLESUND VERDI 1936. do s.st. 45,-
19545 145x2 REK-brev , slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL SELLEBAKK 1936  50,-
19546 145x2 REK-brev , åpnet i tre sider og med større rift i nedre kant  - SE FOTO - st. SL SØRUMSAND 1936  40,-
19547 145x2 REK-brev , åpnet i tre sider  og  med stor rift som går gjennom hele brevet +ene merke - SE FOTO - st. SL ULSTEINVIK 1930, do s.st-.  30,-
19548 152 REK-brev ,  litt slurvet åpnet i tre sider - SE FOTO - st. SL OTTA 1930, do st 50,-
19549a
19549b
145x2 REK-brev , slurvet åpnet i tre sider og med to rifter - SE FOTO st. SA NIDAROS Bko. -1 4 30, do s.st.  Også flott oblat fra Norges Røde Kors - Olavsjubileet 1930  Bak reklamefoto av Kristiansten Festning med tekst: VELKOMMEN TIL TRONDHJEM 1930  - Navnestriden levde!!   100,-
19552 645 REK-brev st. I22N 9831 LAVONJARG 1982, do s.st.  Ble nedlagt 1/3-1988 - hadde da kun et fåtall husstander.   Også linjest. REKOMMANDERT  200,-
19553 645 REK-brev st. I22N 9610 RYPEFJORD 1982, do s.st.  Også linjestempel REKOMMANDERT  100,-
19555 644x2 REK-brev st. I22N 9722 SKOGANVARRE 1982, do s.st.  Også linjest. REKOMMANDERT  125,-
19556 644x2 REK-brev st. I22N 9846 SMALFJORDEN 1982, do s.st. Midlertidig nedlagt fra 12/12-1986 Hadde da et 20-talls husstander  Også linjest. REKOMMANDERT  150,-
19558 367 REK-berv st.SL ASPELUND 1948, do s.st 150,-
19560 104 Bancobrev (kr. 41,74) st. SL SORTLAND 1918, do s.st. Bak to private segl 60,-
19561a
19561b
77II Bancobrev (kr. 0,95) st. SL SANDEFJORD 1907, do s.st. Bak to private segl MIØEN + st. SL VESTBANERNES P.EKSP.A.3. * 25 I 07 100,-
19562 250 REK-brev st. TA STATHELLE 1943, do s.st.  Bak st. SA  GRESSVIK  (Noen skriverier på baksiden)  75,-
19563a
19563b
103 Bancobrev (kr. 14,40) st. SL BARKESTAD 1911, do s.st. Bak to postale lakksegl BARKESTAD + st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. B  175,-
19564a
19564b
122x3 Bancobrev (kr. 115,50) st. SL KRISTIANIA 1922, do s.st. Bak to private segl " E.S.) + st. SL KRISTIANIA S. *  samt påskrift "Ukjent i Kronprinsensgt. 2 + signatur J.A."  En noe kryptisk påskrift på forsiden angir trolig nye adresse!!   75,-
19565 122x2 Bancobrev (kr. 60,50) st. SL TRONDHJEM V. * 1922, do s.st. Bak to private segl 60,-
19567a
19567b
99+
100x3
Bancobrev (kr. 250,-) st. SL RISØYHAMN -5 IX 1913  ( Het Risøhavn til 21/10-1912? - SL-stempelet RISØSYHAMN ble sendt ut fra Kristiania 21/10-1912, og gammelt stempel innsendt 31/10-1912) Her ganske tidlig bruk.  Bak to private segl + st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A 6 XI 13  125,-
19570 125 Bancobrev (kr. 14,30) st. SA SLEMDAL 18 7 33, do s.st. Het Slemdal i Aker til 1/4-1933. Her tidlig bruk av stempel.  Bak to pene private segl.  125,-
19572 76+77II ite nett REK-brev sendt som postoppkrav (kr. 4,50) og påsatt rosa etikett "Postopkræving."  St. SL ELVERUM 11 XI 04, do s.st. (Nk 76 er skadet i ø.v-hj.) Brevet er påskrevet "Fotografier" i øvre venstre hjørne. Er sendt som Trykksaker/REK/Postoppkrav. Portoen var: Trykksaker mellom 15/125g -5 øre - (Fra 1/1-1888-1/10-1907) + Rek-avgift - 10 øre (Fra 1/1-1877 til 1/7-1917) Selve portoen for Postoppkrav (Oppkravs -10 øre (1/1-1895-1/9-1920) og anvisningsporto - 10 øre (1/1-1899 til 1/10-1907) -Totalt 20 øre er nok fratrukket det oppkrevde Postoppkravsbeløpet .   Litt hjørneslitasje, men fin og uvanlig sak 400,-
19573a
19573b
249x2
(246 bak)
Bancobrev (kr. 22,-) st. TA DRØBAK 1946, do s.st. Bak påsatt to store røde Postoblater som er forseglet med 4 avtrykk fra oblatstempel 461 i blå farge.-  Også påsatt Nk 246, st. TA DRØBAK, til dekning av konvolutt og forsegling.   Litt småkrøllet  200,-
19575 118+145+
150
Verdibrev kr, 147,87) st. SL KLEPPE 1 II 37, do s.st.  Bak to private segl..  125,-
19577 250 Verdibrev (Kr. 2,60) st. SL HUSØYSUND 1943, do s.st.  To private segl bak 100,-
19579a
19579b
209 Verdibrev (150,-) st. TA DOMBÅS 1940, do s.st.  Bak to postale lakksegl DOMBÅS  Arkivhull helt i høyre side 150,-
19580a
19580b
350x3+
388+403
Verdibrev (kr. 3861,- + sjekk på kr. 4839,-) st. IIA TØNSBERG 1951, do s.st.  Bak to postale lakksegl TØNSBERG IV + påsatt Nk 350 st. IIA TØNSBERG (Til dekning av ettertelling, lakksegl og verdikonv.)   Portosatsen (Dobbelvektig vektporto + Rek. + assuransegebyr) var kun gyldig i 8 måneder. Flott sak 250,-
19581 148x2 Verdibrev (kr. 152,75) st. SL ØKSENDAL 1933 (Stemplet midt på merkene) , do s.st.  Bak to private segl. 150,-
19582a
19582b
100x2 Verdibrev (kr. 100,-) st. SL AADALS BRUG 1916, do s.st.  Bak to vakre private segl + st. SL NORDBANERNES Peksp. I H  125,-
19584a
19584b
252 Verdibrev (kr. 200,.) påsatt stumm Rek-etikette hvor R`en er overskrevet "V" (for Verdi) Brevet st. TA HOPLAND 1943  Bak to vakre private segl.     175,-
19585 249+252 Verdibrev (kr. 100,-) st. SA MÅLØY 1946   To private segl bak 150,-
19586a
19586b
145x2 Verdibrev (kr. 130,-) st. SL GROVA 1931  Bak to segl fra Tørdals Sparebank 125,-
19587 205+209 Verdibrev (kr. 61,86 - 0,60 - (Portoen !?)) st. SL JØMNA 1941 Bak to private segl 125,-
19588 104 Verdibrev (kr. 81,30)  st. SL SKJOLDEHAVN 1917, do s.st.  Bak to private segl 120,-
19590 282x2 Verdibrev (kr. 100,-) st. SL HEMNES I HØLAND 1942  Liten rift i høyre side + at ene merket virker skitten og har brett (tydeligvis fra FØR avstemplingen)  Bak ti private segl 100,-
19592a
19592b
99+100+
103
Verdibrev (kr. 226,30) st. SL SVOLVÆR 1913, do s.st.  (Nk 102 med en rund hjørnetagg)  Bak to pene segl fra LOFOTENS OG VESTERAALENS PRIVATBANK, SVOLVÆR + stempler: SL Sortland, IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. C samt SL LOFOTENS OG VESTERAALENS PEKSP: D .  125,-
19593 350+357 Verdibrev (kr. 1189,10)  st. SL SVOLVÆR 1949, do s.st.  Diverse private mottakerst. på forsiden. To private segl bak 125,-
19594 205x3 eller
(246x3)
Verdibrev (kr. 39,79) st. TA OTTA 21 2 41  (Ene merke har et dårlig hjørne) bak to pene private segl.. 100,-
19596 245+355+
368
Verdibrev (kr. 500,-) st. IIA STRYN 1950, do s.st. Bak to private segl.  Arkivhull i høyre side. 100,-
19597a
19597b
152 Verdibrev (kr 8,00) st. SL TANNVIKSVÅGEN 1937, do s,st, Bak to vakre postale segl TANNVIKSVÅGEN 175,-
19598 103 Verdibrev Kr. 20,-) st. SL HJELMELAND 1916, do s.st. To private segl bak 100,-
19599 145+152 Verdibrev kr. 160,57) st. SL JELSA 1929, do s.st.  Påsatt REK-etk. hvor R`en IKKE er revet av slik instruksen sa.  Bak to pene segl fra Lensmannen i Jelsa 125,-
19600 76+79+
100
Verdibrev (kr. 249,-) st. SL MARVIK 1910, do s.st. Bak st. RYFYLKE POSTEKSP. E   (Nk 79 er litt skadet og konv. med noen utregninger skrevet med blyant på baksiden)  Lite sted 150,-
19602a
19602b
145+154 Verdibrev (kr. 284,10) st. SL JELSA 1929, do s.st.  Bak to segl fra Lensmannen i Jelsa 125,-
19604a
19604b
364+367 Verdibrev (kr. 27,-) st. IIA BARKESTAD 16 7 47, do s.st.  (Stempelet ble utsendt 12/11-1946)  Bak to vakre postale lakksegl BARKESTAD  (R. Steen har kun reg. stempelet med en bruksdato.)  225,-
19606a
19606b
365+366 Verdibrev (kr. 55,40) st. TA MINDLAND -6 7 47, do s.st.  (Stempelet ble lev. 11/5-1943)  Bak To vakre postale segl MINDLAND 225,-
19608a
19608b
361+369 Verdibrev (kr. 50,-) st. IIA KJØPSVIK 27 5 47 , do s.st. (Stempelet ble utsendt 27/11-1936)  Bak to pene postale segl KJØPSVIK  200,-
19610 367 REK-brev st. TA ØKSFJORD 16 8 48, do s.st. (Stempelet ble lev. i des. 1940, nytt stempel av typen IIA i 1954)   175,-
19613 972-75 REK-brev st. I22N 9500 ALTA 10-7-85, do s.st 45,-
19620 928x3 REK-brev st. I22N 9594 BREIVIK I SØRØY -5 7 83  STUM - REK-etk.  Ble nedlagt 1/3-1992  (Hadde ca, 25 husstander midt på 1970-tallet)  125,-
19621 950x3 REK-brev st. I22N 9593 BREIVIKBOTN -2 5 84, do s.st 75,-
19622 934x3 REK-brev st. I22N 9718 BRENNA 30 1-84, do s.st.  REK-lapp av gammeltype UTEN postnummer.  Ble nedlagt 1/10-1996  (Hadde under 20 husstander på midten av 1970-tallet)   150,-
19626 928x3 REK-brev st.  I22N 9716 BØRSELV -3 1 84, do s.st 75,-
19629 928x3 REK-brev st.I22N 9642 EIDSVÅGEIDET 2-1-84, do s.st. (Hadde under 40 husstander på midten av 1970-tallet)  100,-
19630 950x3 RTEK-brev st. I22N 9510 ELVEBAKKEN -2 5 84, do s.st.  Endret navn til : ELVEBAKKEN 9500 ALTA fra 1/6-1987  75,-
19632 100x2+
105
Verdibr. (kr. 27,00) st. IIL ØSTMARKEN 2 II 20 (Endret navn til Austmarka 1/10-1921)  Bak to private segl.  150,-
19633 99x4 Verdibr. (kr. 3,50) st. SL AASNES 14 I 16, do s.st.  (Endret navn til Flisa fra 1/7-1918)  Bal to private segl.  150,-
19634a
19634b
100x2 Verdibr. st. SL HASLEMO 12 I 16, do s.st. (Ble opprettet 4/12-1910)  Bak to private segl + st. SOLØRBANEN POSTEXP. * 12 I 16.  Merkene med små hjørneskader 150,-
19636a
19636b
104 Verdibr. (kr. 36,00) st. SL MYSEN -8 II 19, do s.st.  Bak to postale segl MYSEN POSTAABNERI + st. SYDBANERNES POSTEKSP. Ø.L. I   175,-
19642a
19642b
100x2 Verdibr. (kr. 10,00) st. SL BRANDVAL 17 I 16, do s.st. Bak to private segl + st. SL SOLØRBANEN POSTEXP. 17 I 16 150,-
19643a
19643b
104 Verdibr. (kr. 20,00) st. IIL GRANLI 11 II 19, do s.st.  Bak to postale segl (ene litt skadet) GRANLI  175,-
19644 104 Verdibr. (kr. 10,00) st. IIL GARVIK 23 II 19, do s.st.  (Endret navn til GARDVIK fra 1/10-1921)  Bak to private segl + st. SL SKARNES  150,-
19645 100x2 Verdibr. (kr. 120,00) st. SL KRISTIANSUND N. 24 II 16, do s.st.  Bak to private segl (begge noe skadet) + noen notater.  100,-
19646 96x2+97+
99+104x2
Verdibr. (kr. 570,00) frankert med 58 øre st. SL FLISA 31 XI 18, do s.st.  (Het Aasnes til 1/7-1918)  Tidlig bruk av stempel og flott fargekombinasjon på frankeringen  Bak to private segl.  250,-
19647 99+105 Verdibr. (kr. 8,00) st. SL FLISA 29 II 20, do s.st.  (Het Aasnes frem til 1/7-1918) Bak to private segl. 150,-
19650 99+102x2 Verdibr. (kr. 39,56) st. SL AABOGEN 20 I 20, do s.st.  (Het Åbogen fra 1/10-1921)  Bak to private segl 150,-
19651 99+100x2 Verdibr. (kr. 12,-) st- SL GJESAASEN 27 III 19, do s.st.  (Het Gjesåsen fra 1/10-1921)  Bak to private segl 150,-
19652a
19652b
19652c
99+102x2 Verdibr. (kr. 16,00) st. SL GJESAASEN 16 I 20 , do s.st ( Ble opprettet 15/11-1904 og het Gjesåsen fra 1/10-1921)  Ene nk 102 er med Nk-variant nr. 1 " Stort brudd i ramme 2 ut for E i ØRE (også hvit strek i sjallstykket)  Bak to pene postale segl : GJESAASEN + st. SL SOLØRBANEN POSTEXP. *  16 I 20.   250,-
19653a
19653b
100x2+
102
Verdibr. (kr. 31,50) st. med heller utydelig st. SL DISENAAEN 13 I 20 (Ble opprettet 1/7-1900 og het Disenå fra 1/10-1921)  Bak to artige private lakksegl 150,-
19654a
19654b
104 Verdibr. (kr. 20,00) st. SL GRINDER I SOLØR 13 I 19, do s.st. Bak hele 5 artige private lakksegl. 125,-
19660a
19660b
79x2 Verdibrev (kr. 395,-) st. IIL NYKSUND 13 VII 06, do s.st.  Bak st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. B 13 VII 06 Samt to private lakksegl 150,-
19661a
19661b
103 Verdibrev (kr. 93,00) st. SL BARKESTAD -4 VIII 25, do s.st.  Bak st. SL LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP. C - 4 VIII 25  Samt to vakre postale lakksegl BARKESTAD  200,-
19662 100+103 REK-brev til SVERIGE st. SL SARPSBORG 1916, do s.st.  Bak st. GNOSJØ   75,-
19663a
19663b
76+98+
100x4
Bankobrev (Kr. 125,42) til SVERIGE (Porto 48 øre) st. IIL ISE 1910. Bak st. IIL SYDBANENS POSTEXP. Ø.L. + del av IIL KONGSVINGERBANEN + mottakerst. GNOSJØ  Pent brev.  250,-
19666a
19666b
107 Bankobrev (Kr. 8,50) st. SL GLOMFJORD 1922, do s.st. Bak to pene postale segl GLOMFJORD  Litt slurvet åpnet i ø.v.hjørne 150,-
19667 123x2+
125
Bankobrev (kr. 523,92) st. IIL HALSA I HELGELAND 1924 To private segl bak.  Litt slurvet åpnet i ø.h.hjørne. 100,-
19668 145x2 Bankobrev (kr. 16,-) st. SA SETERSTØA 19 9 33  Sprettet i tre sider. Prtivate segl bak 75,-
19670 153+207 Verdibrev (kr. 455,03) st. SL SEGELSATD BRU 1940, do s.st.  Bak to private segl. 150,-
19672a
19672b
249+368 Verdibrev (kr.47,00)  st. SL BRØSTABOTN 1947.  Bak to POSTALE segl BRØSTABOTN 200,-
19675 141+153 Verdibrev (kr. 130,-) st. SL SVELGEN 1936, do s.st.  Bak to private segl 130,-
19676 77x2 Verdibrev (kr. 6,30) st. TL REITAN 1900, do s.st.  Bak to private segl samt st. TL NORDBANERNES POSTEXP 125,-
19677 273/288 Verdibrev (kr.35,50) st. SA MOSS 1941, do s.st.  Bak to private segl 130,-
19678a
19678b
249+403 Verdibrev (kr. 275,-) st. TA HOMMELVIK 1952. Bak to POSTALE segl HOMMELVIK 200,-
19679a
19679b
148x2 Verdibrev (kr. 212,-) st. IIL SKODJE 1937, do s.st.  Bak to POSTALE  segl SKODJE 180,-
19682a
19682b
104 Verdibrev (kr.10,10) st. SL STORKMARKNES 1918, do s.st.  Bak to pene private segl fra VESTERAALENS DAMPSKIPSSELSKAP   125,-
19683 282x2 Verdibrev (kr. 75,-) st. TA OS 1941, do s.st.  Bak to private segl 150,-
19685 125 Verdibrev (kr. 10,-) med innhold, st. SL STORKMARKNES 1924, do s.st.  Bak to private segl. 120,-
19687 77IIx2 Verdibrev (kr. 50,-) st. SL ELVERUM 1912, do s.st.  Bak to private segl 125,-
19689 248+
262+364
Verdibrev (kr. 29,25) st. TA BORKENES 1947  Bak to private segl.  150,-
19690a
19690b
Fr.mask Verdibrev (kr. 12,15) st. BERGEN 1946 (Med frankeringsmaskin fra DET BERGENSKE DAMPSKIPSSELSKAP) Bak påsatt to store blå postoblater som er forseglet med linjestempel : p.p. Det Bergenske Dampskipsselskab.  Artig sak.  100,-
19692a
19692b
103 Verdibrev (kr. 15,-) st. SL SOMMERØY I VESTERAALEN 1916, do s.st.  Bak to POSTALE segl SOMMERØY I VESTERAALEN + st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. B  175,-
19694 100+103 Verdibrev (kr. 200,-) st. SL LANGENES 1916 Bak to private segl + st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A  130,-
19695a
19695b
104 Verdibrev (kr. 76,70) st. SL SOMMERØY I VESTERAALEN 1918, do s.st.  Bak to POSTALE segl SOMMERØY I VESTERAALEN + st, SL LOFOTENS OG VESTARAALENS POSTEKSP. D 1918 200,-
19696a
19696b
356+357 Verdibrev (kr. 213,-) st. TA HAUGESUND 1949, do s.st.  Bak påsatt nk. 242+335 st. SL HAUGESUND + to POSTALE lakksegl HAUGESUND POSTKONTOR I  150,-
19697a
19697b
154 Verdibrev (kr. 275,-) st. SA OSLO 1932, do s.st.  Bak to private segl med tekst:  A/S NORSK LABRADOR & GRANITININDUSTRI, OSLO  Artig!  80,-
19698a
19698b
242+249x2 Verdibrev (kr. 275,-) st. TA OSLO 1942, do s.st. Bak to private segl med tekst:  A/S NORSK LABRADOR & GRANITININDUSTRI, OSLO 100,-
19699 107 Verdibrev (kr. 217,50) st. SL KRISTIANIA 1918, do s.st,  Bak To private segl 75,-
19700 191+202x4 Verdibrev (kr. 201,20) st. SL OSLO SOLLI 1939, do s.st.  Bak to private segl + st. SA STAVANGER BK 100,-
19701a
19701b
250x2 Verdibrev (kr. 137,90) st. TA BERGEN 1945, do s.st.  Bak påsatt to store blå postoblater (delt ved åpningen) bundet av stempel; pr. Norsk Bjergningskompani A/S.  Også julemerke fra Norges Røde Kors (delt ved åpningen)  75,-
19702a
19702b
240+350 Verdibrev (kr. 100,-) st. IIA OSLO VIKA 1956, do s.st.  Bak påsatt nk. 392 st. med miniatytst. OSLO VIKA 1956 samt to POSTALE lakksegl:  OSLO POSTKONTOR VIKA  120,-
19705 246x3 Verdibrev (kr.5,60) St. TA PORSGRUNN 1944 Bak to Private lakksegl 100,-
19707 125 REK-.brev med påstemplet "Etk"  NORGE R, st. IIL SVOLVÆR 1925, do s.st. 75,-
19711 357 REK-brev st. SL STORKMARKNES 1951, do s.st. 100,-
19712 125 REK-brev (med påstemplet NORGE-R-etk.) st. SL SLAGNES 1925, do s.st.  125,-
19715 Bl.591 Rek-brev fra Postgirokontoret sendt som Postsak st. I22 OSLO ETTERSTAD 1967  50,-
19716 Bl.591 Rek-brev fra Postgirokontoret sendt som Postsak st. I22 OSLO SENTRUM B.K.O. 12 1971 50,-
19717 Bl.590 Rek-brev fra Postgirokontoret sendt som Postsak st. I22 OSLO VÅLERENGA 1960 60,-
19718 200+202+
208x2
REK-brev sendt som Postoppkrav (kr. 89,73) st. SA TRONDHEIM Bko. 1941, do s.st.  Også påsatt Bl. 45 Postoppkrav/Remboursement.  To arkivhull i øvre kant. Porto 85 øre-  Ikke så vanlig. 150,-
19719 185-88 Del av forside fra REK-brev til Sverige frankert med hel B. Bjørnsson-serie st. SA OSLO 17 3 22, do s.st 25,-
19720 238+247 REK-TRYKKSAK (porto 27 øre) st. TA OSLO Bko. 1944   Ses ikke så ofte 150,-
19722a
19722b
58B Banco-brev (kr 3,50) st. SL RØST 20 VI 1896.   Stempelet ble utsendt fra gravør 14/2-1896 = TIDLIG AVSTEMPLING. Bak st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. B og IIL NORDLANDS POSTEXP. D.  250,-
19724 145+154 Banco-brev (kr. 310,-) st. IIL TROMSØ 1932, do s.st.    50,-
19725 141x4 REK-brev st. IIL MOLDE 1928, do s.st.  Litt rust fra binders på to merker 60,-
19728 Bl-590 REK-brev fra Postgirokontoret , sendt som postsak og st. I22 ÅRVOLL 1959  100,-
19733a
19733b
364+367 Bancobrev (kr. 56,33) st. TA MYRE I VESTERÅLEN 1947, do s.st.  Bak to vakre POSTALE LAKKSEGL MYRE I VESTERÅLEN   (Nk 367 er skadet)   Het Sommarøy I Vesterålen frem til 1/1-1940 180,-
19734 246+249 REK-brev med PROVISORISK PÅFØRT REK-ETK. (Påskrevet REK med blåkritt + gitt reknr. " 2 "  ) st. IIA BØRSELV 16 11 46, do s.st.  Stempelet ble utsendt fra Oslo 19/6-45 til erstatning for stempel som forsvant under krigen.  Nye REK-etiketter var fortsatt ikke laget på dette tidspunkt.  Flott posthistorie 300,-
19735a
19735b
145x3 VERDI-brev (kr. 140,80) st. SA MÅLØY 30 8 37, do s.st.  Bak to POSTALE lakksegl MÅLØY POSTKONTOR + påsatt 2 stk. nk. 143 til dekning av lakk og ettertelling. 175,-
19736 1015+1019 REK-brev st. I22N ELVEBAKKEN F 9500 ALTA 28 09 87, do s.st 50,-
19737 930x3 REK-brev st. I22N 9612 FORSØL 31 12 83, do s.st.  Ble nedlagt 12/8-1996  (Ca 25 husstander midt på 70-tallet)  100,-
19738 972-75 REK-brev st. I24N FUGLENES C 9600 HAMMERFEST 09 07 85  70,-
19739 950x3 REK-brev st. I22 GAMVIK -3 5 84 , do s.st.  OBS REK-etikett er med postnummer 9970 GAMVIK Dette er IKKE KORREKT, GAMVIK skulle hatt 9975 (9970 var postnummeret til MEHAMN)  UVANLIG !!!   250,-
19740 950x3 REK-brev st. I22N 9765 GJESVÆR 30 4 84, do s.st.  REK-etk. er av gammel type UTEN postnummer 80,-
19744 906x4 REK-brev st. I22N 9644 HAKKSTABBEN -4 1 84, do s.st.  Ble nedlagt 18/12-1997  150,-
19745 934x3 REK-brev st. med stativdatost. 9600 HAMMERFEST (med Isbjørn + gradetall) 01.06.83  REK-etk. har navnet STRANDGT. POSTFILIAL 9600 HAMMERFEST  Uvanlig kombinasjon!!   100,-
19747 928x3 REK-brev st. I22 HAMNINGBERG 30 7 83, do s.st.  Var PKT. C fra 1974, kun åpnet i sommersesongen 1/6-30/9.  Ble nedlagt 1/1-1992  175,-
19749 950x3 REK-brev st. I22N 9590 HASVIK 30 4 84, do s.st 60,-
19750 950x3 REK-brev st. I22N 9690 HAVØYSUND -7 5 84, do s.st 50,-
19753 950x3 REK-brev st. I22N 9750 HONNINGSVÅG 30 4 84, do s.st.  50,-
19754 930x3 REK-brev st. I22N 9654 HØNSEBY 16 3 84.  Ble nedlagt 14/4-1997 (Hadde 16 husstander i 1974)   150,-
19756 930x3 REK-brev st. 9672 INGØY 3 1 84, do s.st 120,-
19757 906x4 REK-brev st. I22N 9762 KARMØYVÆR -3 i 84, do s.st.  REK-etk. av gammel type UTEN postnummer.  Ble nedlagt 1/8-1996  100,-
19758a
19758b
928x3 REK-brev st. I25N 9730 KARASJOK LP C 12.07.83, do s.st.   Legg merke til påskrift på baksiden - SE FOTO  - Egentlig var brevet forsøkt sendt fra JERGUL brevhus, som ble nedlagt to år tidligere og erstattet med landpostrute.   Artig posthistorisk påskrift. 150,-
19759 950x3 REK-brev st. I24N 9520 KAUTOKEINO C 02.05.84   60,-
19760 950x3 REK-brev st. I22N 9860 KIBERG 30 4 84  REK-etk. av gammel type UTEN postnummer 70,-
19761 972-75 REK-brev st. I22N 9900 KIRKENES 10 7 85, do s.st.  REK-etk-UTEN NAVN og POSTNUMMER 60,-
19762 928x3 REK-brev st. I22N 9719 KJÆS -5 7 83, do s.st.  REK-etk. av gammel type UTEN postnummer.  Ble nedlagt 1/10-1996  Under 10 husstander 200,-
19763 950x3 REK-brev st. I22N 9790 KJØLLEFJORD -2 5 84, do s.st.  REK-etk. av gammel type UTEN postnummer 60,-
19764 928x3 REK-brev st. I22N 9715 KOKELV 3 1 84, do s,st.  REK-etk. UTEN navn og Postnummer.  Ble nedlagt 18/12-1997  80,-
19769 906x4 REK-brev st. I22N 9533 KONGSHUS 4 1 84, do s.st.  Nedlagt 1/1-1998  150,-
19772 618+620+
631+1145
REK-brev st. I24N 6280 SØVIK 2 20.01.93 Nk 620 er skadet - se foto. 35,-
19773 145x2 REK-brev st. SL ÅLESUND VERDI 16 IV 31, do s.st 50,-
19774 122x2 REK-brev, med påstemplet NORGE-R- No. st.  St. SL HAUGSBYGDEN 1 VIII 22, do st.  (Opprettet 1/7-1894, endret navn til Haugsbygda fra 1/10-1921 - Nytt st. ble først bestilt 9/7-1923) Her SL HAUGSBYGDEN mens poståpneriet het HAUGSBYGDA     Litt skadet i øvre kant p.g.a. slurvet åpning 125,-
19775 109 Verdibrev (kr. 200) st. SL HARAMSØY 5 X 23, do s.st.  To segl fra Haram Sparebak bak.  Het Haramsøen fra 1/1-1907, endret navn til Haramsøy fra 1/10-21  Stempel ble bestilt først 9/7-1923 og levert kort etter da gammelt st. ble innsendt 2/8-1923.  Her TIDLIG BRUK  125,-
19776 122x2 REK-brev uten rek-etk eller stempel, men med påstemplet nummer.  st. SL AALESUND 22 VIII 22  , do s.st 50,-
19778 121+125x2 REK-brev med påstemplet NORGE R -st.  Sendt i postoppkrav (kr. 94,61) Påstemplet "POSTOPPKRAV"  St. SL AALESUND 31 V 23, do s.st.  Porto 95 øre.   Heller uvanlig 175,-
19779 109 Verdibrev (kr. 46,60) st. SL VOLDA 13 XII 22, do s.st.  To private segl bak. Brett i konv.  (Het Volden til 1/4-1921)   100,-
19781 246x2 REK-brev st. SL STJERNARØY 25 VII 45. do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK 100,-
19782 245+250 REK-brev st. TA AUBØSUND 27 12 48  100,-
19783 367 REK-brev st. SA SAUDA 15 7 48, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK 100,-
19784 367 REK-brev st. SL TANANGER 13 III 48, do s.st. 100,-
19785 362+363 REK-brev st. SL BRATTLAND -2 I 48, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK  deler av klaffen mangler bak 100,-
19786 367 REK-brev st. TA EGERSUND 21 2 48, do s.st.  Bak st. STAVANGER BK.   Reklamekov. fra T. Tengesdal Øgrey.  Bak st. SL STAVANGER BK 80,-
19787 367 REK-brev st. IIA SANDNES ** 10 8 48 , do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK 80,-
19788 367 REK-brev st. TA SANDNES 13 7 48, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK 80,-
19789 246+
249x2
Verdibrev (kr. 507,84) Vakkert st. SA NESFLATEN 10 7 45, do s.st.  Bak to delte private seg + st. SL STAVANGER Bk 175,-
19790a
19790b
229+
343x2
Verdibrev (kr. 1344,22) st. SL ERØY 11 IV 46, do s.st.  Bak påsatt to store blå oblater st. Aa. Torkelsen Erøy   200,-
19791 357 REK-brev st. IIA SANDNES ** 9 9 48, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK 80,-
19792 354+359 REK-brev st. TA TAU 28 7 48  Bak st. SL STAVANGER BK.  Liten rift i øvre kant + litt skadet klaff bak 100,-
19793 246x2 REK-brev st. SA SAUDA 26 7 45, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER BK.  Ene merke er skadet i ø,v. hjørne - SE FOTO 80,-
19794 367 REK-brev st. SL FORSAND 17 III 48, do s.st.    100,-
19795 242x3+
362x2
REK-brev st. TA SANDNES -9 3 48, do s.st.  Bak st. SL STAVANGER Bk 80,-
19797 350+
359x2
Verdibrev (kr. 541,04) st. SA NESFLATEN .4 5 48, do s.st.  Bak to private lakksegl + st. SL STAVANGER BK 200,-
19799 74+77IIx6 Vakkert Verdibrev (kr. 1000,-) annullert med IIL-stempel AA3 XI 06, do s.st.  Bak to private segl.  Flott brev 275,-
19803a
19803b
361+369 Verdibrev (kr. 100,00) st. TA ANDENES 1947, do s.st,  Bak to POSTALE segl ANDENES 200,-
19805a
19805b
361+369+
363
Verdibrev (kr. 230,-) st. TA NARVIK 1947 (noe svake avtrykk) Bak to POSTALE segl NARVIK POSTKONTOR III + Påsatt nk 363 vakkert st. TA NARVIK.  Pen sak 175,-
19806 103x3 Verdibrev (kr. 95,60) st. SL NARVIK 1921, do s,st.  Bak to segl fra N.K.F.  (Narvik kommunale Fiskehandel)  100,-
19808 100+102x4 Verdibrev (kr. 518,60) st. IIL BARDU 1920, do s.st.  (Stemplet ble utsendt 6/3-1915) Bak to segl fra Bardo koop. handelslag.  + st. SL HARSTAD  (Ene nk. 102 er skadet - se foto)  150,-
19809 107 Verdibrev (kr. 40,-) st. SL TROMSØ 1922, do s.st (litt svake avtrykk) Bak to private segl (dele) 80,-
19810a
19810b
103+107 Verdibrev (kr. 115,96) st. SL FINSNES 1921  Bak to private segl + st. SL HARSTAD og NORDLANDS POSTEKSP. O  150,-
19811a
19811b
104 Verdibrev (kr. 30,-) st. SL HAUGESUND  Bak to (Delte og litt slitte) POSTALE segl  HAUGESUND POSTKONTOR III  75,-
19812a
19812b
106 Verdibrev (kr. 31,75) st. SL SKALAND 1920, do s.st.  Bak to POSTALE segl SKALAND  175,-
19814 152 REK-brev fra Torsken tilsynsmandskontor st. IIL GRYLLEFJORD 16 XI 32, do s.st 100,-
19820 240+245+
362x3
Verdibrev (kr. 36,-) st. IIA SØRREISA 1947  (Stemplet ble utsendt 7/3-1945 (Et Nk 362 er skadet i ø.v.hj. - SE FOTO)  To private segl bak.  150,-
19821a
19821b
240+245+
362x2
Verdibrev (kr. 53,-) st. IIA SØRREISA 1947 (Stempelet utsendt 7/3-1945)  Bak to POSTALE segl SØRREISA 200,-
19822a
19822b
359+363+
368
Verdibrev - Lang konvolutt med noe småkrøll i høyre side (Kr. 45,) st. TA JØVIK I ULLSFJORD 1947 , do s.st.  (Het Jøvik i Ullsfjord fra 1/4-1938 - tidligere Jøvik i Sørfjord)  Bak to POSTALE lakksegl JØVIK I ULLSFJORD.  Brevet lar seg lett "forkorte" ved montering.   150,-
19823 211 Verdibrev (kr. 56,93) st. SL VEITEBERG 1940, do s.st.  Bak to private segl 125,-
19824 207x2 Verdibrev (kr. 230,-) st. SA OPPDALSØYRA 1940  Bak to private segl 125,-
19825 100+104 Verdibrev (kr. 127,10) st. SL EIDSVAAG 1919, do s.st.  Bak to private segl + IIL st. MOLDE 150,-
19829 144x2 Verdibrev (kr. 12,00) st. SL ARNEBERG 1928, do s.st.  Bak to private segl 125,-
19831 118x2+
153
Verdibrev (kr. 128,15) st. SL YTRE KVAMSØY 1937  To private segl bak 125,-
19832 211 Verdibrev ( kr. 74,03) st. SL VERVING 1940, do s.st.  Bak to private segl 100,-
19833 154 Verdibrev (kr. 175,00) st. SL NAUSTDAL I NORDFJORD 1938, do s.st.  Bak to proivate seg 125,-
19834 145x3 Verdibrev (kr. 145,00) st. SL LOEN I NAUSTDAL 1937  Bak to private segl 125,-
19835 154 Verdibrev (kr. 54,85) st. IIL ØLEN 1939, do s.st.  Bak to private segl 125,-
19837 154 Verdibrev (kr. 87,76) st. SL ENGAVÅGEN 1936  Bak to private segl 75,-
19839 397x2 REK-brev.  st IIL GIBOSTAD 1953, do s.st.  Sprettet i tre sider.  75,-
19840 350 REK-brev st. IIA HAMNVIK 1952, do s.st.  Portosats med KORT brukstid.   Sprettet i to sider 100,-
19841 367 REK-brev st. IIA SØRREISA 1947. do s.st 75,-
19842 357 REK-brev st. SL BRØSTABOTN 195 75,-
19843 367 REK-brev til Oslo st. IIA STORSLETT 1948, do s.st. 100,-
19845 357 REK-brev til Oslo st. SL ROTSUND 1948, do s.st 100,-
19846 390+400 REK-brev til Oslo st. IIA LYNGSEIDET 1953, do s.st.  Nk 400 er skadet i øvre kant.  75,-
19848 367 REK-brev st. IIL GRYLLEFJORD 1948, do s.st. (Stempelet ble utsendt 26/1-1948)  100,-
19849 367 REK-brev til Oslo st. SL FURUFLATEN 1947, do s.st.  100,-
19852 367 REK-brev til Oslo st. TA ANDSELV 1949, do s.st. 100,-
19853 359+
364x2
REK-brev til Oslo st. SL STORSTEINNES 1947, do s.st 100,-
19854 397x2 REK-brev til Oslo st. SL BITAVARRE 1952, do s.st.  100,-
19856 388+402 REK-brev tuil Oslo st. TA GRYLLEFJORD 1952, do s.st.  Sprettet i tre sider 100,-
19857 148 REK-brev til Oslo med logo fra Vesteraalens Dampskipsselskap, Storkmarknes, st. SL STORKMARKNES 1928, do s.st.  Sprettet i tre sider , arkivhull i venstre side 75,-
19858 148 REK-brev fra J.M. Johansen. Stamsund (logo) til Oslo st. SL STAMSUND 1928, do s.st.  Sprettet i tre sider, arkivhull i venstre side 75,-
19859 145x2 REK-brev fra M.P. Bjørnstad Dampskipsexpeditiion, Narvik (logo) til Oslo st. SL NARVIK 1928, Sprettet i tre sider, arkivhull i v.s. Liten rift i øvre kant 45,-
19861 145x3 VERDI-brev (kr. 43,57) til Oslo st. SL TENNES, do s.st.  To private segl bak 75,-
19862 252 VERDI-brev (kr. 20,-) til OSlo st. SL EGGUM 1948, do s.st.  Bak to pene private segl 90,-
19863 125 Brev (dette har vist havnet i feil avdeling) til Jennestad st. SL KLEIVEN I VESTERAALEN 1924, do s.st.  Endret navn til KLEIVA I VETERÅLEN fra 1/1-1921, men fikk nytt stempel først i juni -1925. Litt småkrøll 75,-
19864a
19864b
100x2 Medtatt- SE FOTO - VERDI-brev (kr. 100,-) til Jebbestad st. SL KVALNESBERGET 1911, do s.syt.  Bak to private segl + st. SL NORDLANDS POSTEKSP. L. *  Stedet het KVALNES til 1/1-1911  Her TIDLIG DATO med nytt navn 11 III 11.  75,-
19865a
19865b
79 Nett lite VERDI-brev (kr. 15,82) til Jennestad st. SL SOMMERØEN I VESTERAALEN 1900 (Fikk SL-stempel i sept-1895 og het Sommerøy i Vesteraalen fra ca. 1908)  Bak to private segl å st. NORDLANDS POSTEXP. G (3 avtrykk) og SL SORTLAND 150,-
19866a
19866b
103 Nett lite VERDI.brev (kr. 31,-) til Jennestad st. SANDNESSJØEN 1914, do s.st.  Bak to pene private segl + st. IIL NORDLANDS POSREKSP. C og LOFOTEN & VESTERAALENS POSTEKSP. D   125,-
19867a
19867b
100x2 VERDI-brev (kr. 4,43) til Jennestad st. SL RISØYHAMN 1914, do s.st.  Endret navn fra RISØHAVN 1/11-1912  Bak to  private segl + st. IIL LOFOTEN OG VESTERAALEN PXP. A.  80,-
19868a
19868b
77x2 Nett lite VERDI-brev (kr. 25,00) st. SL RISØHAVN 1902, do s.st.  (Endret navn til RISØYHAMN fra 1/11-1912)  Bak to private segl + st. IIL LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A   150,-
19869 79 VERDI-brev (kr. 25,-) til Ankenes st. SL NARVIK 1903, do s.st.  Bak to private segl 50,-
19871a
19871b
79 Nett lite VERDI-brev (kr. 10,-) st. SL SKJOLDHAVN 1908, do s.st.  Bak to private segl + st. SL LOFOTEN OG VESTERAALENS POSTEKSP. C  120,-
19873 125+127 REK-brev - NORGE R - til Jennestad st. SL SANDVÅG 1924, do s.st.  Ble opprettet  1/7-1920   Litt medatt 80,-
19874a
19874b
69 Nett lite VERDI-brev (42,50) st. SL SØRREISEN 1897, do s.st.  Bak to private segl + st. IIL LOFOTEN OG VESTERAALENS PXP- A og SL NORDLANDS POSTEXP. F.  150,-
19875a
19875b
100x2 VERDI-brev (15,66) st. SL DYRØYHAMN 1915, do s.st.  Bak to private segl + st. IIL LOFOTEN OG VESTERAALENS PXP. B + SL SENJEN-TROMS POSTEKSP. A *   Med innhold  100,-
19876a
19876b
81 VERDI-brev (kr, 116,-) til Jennestad st. SL ANDSNES 1909  Bak to private segl + st. IIL LOFOTEN OG VESTERAALENS PXP. B (to avtrykk 21 IV 09 og 22 IV 09) + SL SENJEN-TROMSØ POSTEKSP. A * 20 IV 09  Noe krøllet i høyre side + en rift i samme side - SE FOTO  125,-
19879 206x2+
209
VERDI-brev( 580,78)  til OSlo st. TA BIRKELAND 1940, do s.st.  Bak to private segl.  125,-
19880a
19880b
75+77+
82
VERDI-brev (kr. 78,50) til SVERIEG st. SL BYGDØ 1902  (Nk 82 er skadet i n-h- hj- SE FOTO)  Bak to private segl + st. IIL CHRISTIANIA + I VASE + PKXP No 7.C  175,-
19881 205x3 VERDI-brev til Oslo st. SL SELJE 1941, do s.st.  Bak to private segl 100,-
19883 211 VERDI-brev (27,82) til Oslo st. SL SANDSHAMN 1940, do s.st.  Bak to private segl  100,-
19884 152 VERDI-brev til Kvanne st. SL STANGVIK 1937, do s.st.  Bak to private segl.  100,-
19889a
19889b
145+152 Verdibrev (kr. 37,40) St. IIL SKODJE 1938, do sidest.  Bak to postale lakksegl SKODJE 160,-
19891a
19891b
103 Verdibrev (kr. 57,58) st. IIL EINARSTRANDEN 1915, do s.st.  Bak to postale segl EINARSTRANDEN (liten brett + rift i høyre side)  175,-
19892a
19892b
103 Verdibrev (kr. 40,00) st. SL BRANDBU 1913, do sidest. Bak To private lakksegl + SL-st. GJØVIKBANENS POSTEKSP. A  120,-
19893a
19893b
79x2 Verdibrev (kr. 400,-) st. SL GJØVIK 1902, do sidest.  Bak et lakksegl fra banken (har vært et til, men dette er klipet ut) + I-st. VESTRE THOTEN 1902 80,-
19894a
19894b
100x2 Verdibrev (kr 6,25) st. SL JAREN 1912, do sidest.  Bak to private lakksegl (det ene mangler halvparten)  100,-
19895a
19895b
103 Verdibrev (kr. 93,63) st. IIL GRAN 1911, do s.st.  Bak et privat segl ( har vært to, men det andre en klippet ut) + Sl-st. GJØVIKBANENES POSTEKSP. A  75,-
19896a
19896b
77IIx2 Verdibrev (kr. 200,-) st. SL GJØVIK 1902, do sidest.  Bak to segl fra banken + I-st. VESTRE THOTEN 125,-
19897a
19897b
103x2 Verdibrev (kr. 331,05) st. IIL ASKIM 1914, do sidest.  Omadressert Bak to private segl + SL-st. GJØVIKBANENS POSTEKSP A + IIL SYDBANENS POSTEKSP: Ø.L. + nær uleselig stempel.  125,-
19898a
19898b
99+
103x2
Verdibrev (kr. 500,-) st. SL RAUFOSSEN 1915, do ssssssidest.   Bak to postale lakksegl  RAUFOSSEN + SL-st. GJØVIKBANENS POSTEKSP. A 175,-
19899a
19899b
207+211 Noe medatt (Rifter + litt småkrøll - SE FOTO)  Verdibrev (kr. 663,87) st. TA DRAG I TYSFJORD 1941, do sidest.  Bak to postale lakksegl DRAG I TYSFJORD   120,-
19900a
19900b
125x2 Verdibrev (kr. 466,50) st. IIL GVARV 1923, do sidest.  Litt fuktskadet venstre side (kan nok skjules ved montering) Bak to postale lakksegl GVARV + SL-st. STORKMARKNES  120,-
19902 474+476+
477
Vakkert REK-brev til SVERIGE st. I22 BØLER 1962, do sidest 125,-
19903 512+557+
561+589+
629+672
Flott REK-brev til ISLAND st. I22N 4370 EGERSUND 1975, do sidest. 125,-
19904a
19904b
250 REK-brev st. SL HÅGÅR 1945, do sidest.  Bak forseglet med to store blå postoblater 80,-
19906 75+77II REK-TRYKKSAKSBREV st. SL KRISTIANSUND * N *1901  Bak st. SL KRISTIANIA O (?).  Flott brev. 400,-
19907 53IVax3 Verdibrev (kr. 147,37) st. SL BERGEN 1891  Bak to private segl 250,-
19909 79 Verdibrev st. SL LINDAAS 1903  Bak to private segl + SL-st. BERGEN  100,-
19911a
19911b
252 Verdibrev (kr. 150,-) st. TA GRYLLEFJORD 1945, do sidest.  Bak forseglet med to store blå postoblater bundet med avsenderens kontorstempel 80,-
19912 154 Postens konvolutt Bl 311 st. SL OSLO MAJORDSTUEN 1931, do s.st 60,-
19913 104 Verdibrev (20,-) st. SL KIRKENÆR I SOLØR 1919, do s.st. Bak to private segl.  (Stedet het Kirkenær til 1/7-1915).  150,-
19914 104 Verdibrev (10,-) st. NORDRE ODALEN 10 III 1919, do s.st.  Bak ti private segl.  (Het Sagstua fra 1/4-1920).  150,-
19915a
19915b
100+104 Verdibrev (10,50) st. SL ARNEBERG 28 I 20, do s.st.  Bak to POSTALE segl (delte) + st. SL SOLØRBANEN POSTEXP: * 28 I 20  - dette er ny S-dato for dette stempelet , Ånenesen/Tiemer har 27 X 18 som sistedato 200,-
19916 116 Verdibrev (75,00) st. IIL SPARBU 1915, do s.st.  Mangler klaffen bak 150,-
19920 357 REK-brev til Oslo st. IIA HOMMELSTØ 21 2 49, do s.st.  Fikk IIL-st. 30/9-47 Første reg. dato hos R. Steen er 16 12 50.  Her NY F-DATO 21 2 49 125,-
19921 357 REK-brev til Oslo st. TA SØRVÅGEN 28 9 50, do s.st 100,-
19922 357 REK-brev til Oslo st. SL VÆRØY 18 IX 50  100,-
19923a
19923b
211 Verdibrev (kr. 10,71) hvor R`en på REK-etk. er overskrevet V med blåkritt for å synliggjøre V-etk.  Sendt til Oslo og st. SA NORDSKOT 28 2 38  Endret navnm fra Grøtøy til Nordskot fra 1/7-35.  Artig brev. 175,-
19924a
19924b
19924c
77II+79 Verdibrev (kr. 200,-) fra Nordands Privatbank, Bodø til Jennestad annullert med IIL BODØ 22 I 01, do side st.  Bak to vakre segl fra banken + st. IIL LOFOTEN og VESTERAALENS PXP. A 25 I 01 .  Nk 77 med stor fargeflekk over G i NORGE - SE FOTO 100,-
19925 105x2 Verdibrev (kr. 200,-) sendt til Langnes i Veseraalen og st. IIL FAUSKE 14 XI 21, do s.st.  Bak to pene segl fra K. Tondal 75,-
19927 245x2 REK-brev fra Utskifttingsformannen i Troms Fylke, sendt til Ervik pr. Harstad st. SL HARSTAD 25.III.41 (A. Jørgensen nr. 13)., do stempel bak 50,-
19928 127x2 REK-brev til  Vesteraalens Dampskipsselskab, Storkmarknes - med påstemplet NORGE R-stempel - annullert SL SORTLAND 16 VI 24, do s.st 75,-
19929a
19929b
104 Verdibrev (kr. 77,78) fra Bergens Komm. Fiske- & Landbruksauktioner til Florø st. SL BERGEN BK. -1 VI 18, do s.st.  Bak st. SL FLORØ -3 VI 18.  Påsatt to segl med samme tekst som logoen 45,-
19930 145x2 Verdibrev (kr. 30,-) fra Overrettssakfører Helmer Aslaksen, Moss til Oppegård st. SA MOSS 19 5 33 Bak to delte private segl.  45,-
19932 144x2 REK-brev (transperang REK-etk.) fra Fauske -Fabrikktilsyn til Sulitjelma st. SL VALNESFJORD 26 I 27, do s.st.  Het Valnesfjorden til 15/2-08, men fikk ikke nytt stempel før 22/1-1913 - var ibruk til jan. -39)  150,-
19933a
19933b
104 Verdibrev (kr. 11,34) til Grønnø st. SL SØRFJORDEN I HELGELAND 17 VIII 18, do s.st.  Bak to pene POSTALE LAKKSEGL + st. SL NORDRE HELGELANDS P.EKSP: (Dan 8G-19  175,-
19934a
19934b
100+104 Verdibrev (180,00) til Grønnøy st. SL NORDNESØY 17 VIII 18, do s.st. Bak to POSTALE LAKKSEGL + SL-st. NORDRE HELGELANDS PEKSP. (Dan 8G-1).  Stedet het Nesøy i Helgeland til 1/4-1915 Her tidlig bruk - Reidar Steen har reg - brukt i 1918 (uten dato).  175,-
19935a
19935b
68+69 Verdibrev (109,25) til Grønnø st. SL NUSFJORD 31 I 97.  Het NUFSFJORD frem til 10/6-1895.  Reidar Steen har F-dato 1/4-1918 for dette stempelet. HER OVER 20 ÅR TIDLIGERE.  Bak to pene POSTALE LAKKSEGL NUSFJORD samt IIL-stempel LOFOTEN og VESTERAALENS PXP. B 31 I 97 (Dan. 8C-2)  275,-
19936a
19936b
144x2 Verdibrev (kr. 23,-) til Vaag st. SL LEINES 13 XII 24, do s.st.  Bak to delte POSTALE SEGL  125,-
19938a
19938b
125 Verdibrev (kr. 16,26) til Våg i Steigen st. IIL KJERRINGØY 24 XI 25, do sidest. Transperang Verdi-etk.  Bak rester fra to postale lakksegl (se foto). 100,- NY
19939 246+282 REK-brev til Vesteraålens Dampskipsrederi, Storkmarknes st. TA LEINES 18 11 41, do sts. (Fikk TA-stempel 1/2-1937)  OBS - legg merke til at V-merke er satt på hode = PROTEST MOT TYSKERNE.  100,- NY
19940a
19940b
125 Verdibrev (kr. 47,-) til Vaag i Steigen st. SL LEINESFJORD 10 XI 25, do s.st.  (Het Leirangerfjord til 1/1-1924) Nytt stempel ved navneendringen 1/1-1924 - men stempelet ble ødelagt av brann allrede i desember 1927 HØYST UVANLIG STEMPEL - INGEN reg. datoer hos Reidar Steen.  Bak to private segl.  600,- NY
19942 152 REK-brev til Vesteraalens Dampskipsselskap, Storkmarknes st. TL BODØ 11 V 28, do s.st.  Med logo fra O.J.B. JØRGENSEN, BODØ.  40,- NY
19943 597I+618+
638
REK-brev til Kabelvåg st. TA BODØ 21 12 67.  Sendt fra Høysterettsadvokat AAGE HOLM, Bodø (logo) Micorift i høyre side. 45,- NY
19944 79 Verdibrev (kr. 12,00) til Bodø st. I BEIEREN 23 11 1900, do sidest.   Siste reg dato for dette stempelet hos Reidar Steen er 28/9-1900 - og nytt stempel av type SL ble utsendt fra gravør 16/11-1900  DETTE MÅ DERFOR VÆRE EKSTREMT SENT BRUK AV I-STEMPELET - Kanskje fra siste bruksdag!?  Bak to private segl.  Noe skrift på forsiden - se foto. 300,- NY
19945a
19945b
127x2 Verdibrev (kr. 12,60) til Vaag st. SL SKAGSTAD 12 V 24, do sidest.  Bak to vakre postale segl SKAGSTAD.  (Het Engeløen til 1/4-1909 - nedlagt på 60-tallet) Lite sted i Steigen.  Vakkert brev.  175,- NY
19947 125 Verdibrev (kr. 66,00)  til Våg i Steigen st. IIL NORDFOLD 19 X 25, do sidest.  Transperang REK-etk. Bak deler fra to private segl.  Siste reg. dato hos Reidar Steen er i 1918 Her NY SISTEDATO 125,- NY
19948a
19948b
102x2 Verdibrev (kr. 70,00) til Langenes, Vesteraalen st. SL DJUPVIK I SALTEN 25 IX 20, do sidest.  Reidar Steen har F-dato = 8/8-1938 og S-dato 13/9-1939 for dette stempelet som ble kassert i 1941  HER 18 ÅR TIDLIGERE.  Bak to vakre postale segl DJUPVIK I SALTEN.  Også transittst. SL SALTENS POSTEKSP. C 25 IX 20  (DAN 8F-4) og SL LOFOTEN& VESTERAALENS POSTEKSP. D 27 IX 20 (DAN 8C-4) 175,- NY
19949a
19949b
240+388+
403
Verdibrev (kr. 110,50) til Engan i Salten st. SL RØSVIK I SALTEN 29 XII 52, do s.st. Bak to pene postale segl RØSVIK I SALTEN  150,- NY
19950a
19950b
246x2 Verdibrev (kr. 137,50) til Bodø st. SL BRASØY 18 III 43  Bak påsatt 3 små røde postoblater som er bundet til brevet av 7 avtrykk fra SL-st. BRASØY ( Siste reg. dato hos Reidar Steen er 15 1 40 - her NY S-dato)   Også mottakerst. TA BODØ P.A. 20 3 43 bak 200,- NY
19951a
19951b
77x2 REK-brev - med påstemplet NORGE R-etk.  til Jennestad st. SL BOGØEN 31 III 01 (3 avtrykk)  Bogøen fikk SL-stempel 29/8-1895 - endret navn til Bogøy fra 5/4-1908, men fikk nytt stempel først 23/12-1912.  Bak privat segl + Transittst. SL NORDLANDS POSTEKSP. N * 31 III 01 (DAN 4C-14)  = NY F-dato for dette stempelet.- samt IIL LOFOTENS og VESTERAALEN PXP. B 1-Iv 01 (DAN 8C-2) Konv. med logo fra Maler A. M. Michalsen. 200,- NY
19952 127x2 Verdibrev (kr. 150,00) til Vaag i Steigen st. SL BOGØY 24 IV 25 , do sidest. (Stempelet var ibruk des. 1913-1937) Bak to delte private segl 125,- NY
19953a
19953b
250+367 verdibrev (kr. 52,50) sendt til Tromsø og st. SA NORDSKOT 16 7 47, do s.st.  Bak to postale lakksegl NORDSKOT.  (Stedet het Grøtøy frem til 1/7-1935).  175,- NY
19954a
19954b
108+127 Verdibrev (kr. 700) med transperang V-etk. sendt til Vik pr.vaag, Steigen og st. SL GRØTØY 11 VII 25, do s.st.  (Het først Grøtøen - fikk nytt stempel GRØTØY i 1913 dette ble ødelagt i brann i 1934.)  Bak to vakre postale segl GRØTØY  200,- NY
19955a
19955b
350+360 Verdibrev (kr. 500,-) sendt til Spillum i Namdalen og st. TA LEKANGER I SALTEN -7 5 47 (noe utydelig)  Bak to postale segl LEGANGER I SALTEN.  Ble nedlagt 1/7-1967 200,- NY
19956a
19956b
240+369 Rek brev til Tunstad st. med stort st. DRONNING MAUD LAND + gradetall 10 2 51, do sidest.  Også påsatt rødt gummistempel  ANTAKKTIS 1949-1952  Norsk-Britisk-Svensk Vitenskapelig ekspedisjon.  Dekroativ logo.  Bak st. TA Oslo 10-5-52 + TA TUNSTAD 13-5-52 (to avtrykk)  150,- NY
19959 972+973+
974+975
REK-brev st. I22N 9722 SKOGANVARRE 10 7 86 ( 3 avtrykk)  Også påsatt linjest. "Rekommandert".   Hadde 44 hustander midt på 1970-tallet.  100,- NY
19962 972+973+
974+975
REK-brev st. I22N 9846 SMALFJORDEN 12 7 85  NB:  REK-etk har nummer 01 - kanskje en inndikasjon på at antall REK-brev ikke var særlig mange!   Hadde 28 hustsnader  (og var stadig minkene) midt på 1970-tallet.  Ble midlertidig nedlagt fra 12.12.1986 - og endelig nedlagt fra 1/4-1988.  Neppe vanlig  250,- NY
19963 906x4 REK-brev (med merke som ikke er så enkelt å finne brukt alene på brev) st. I22N 9534 STOREKORSNES 12-1-84, do sidest.  REK-etk. er fortsatt uten postnummer.  Påsatt linjest. "Rekommandert".   DET ER MELDT AT ET STEMPEL GIKK TAPT 18.09.84, men om det var dette vet vi ikke sikkert.  Hadde 40 husstander midt på 1970-tallet.  Ble nedlagt 9/9-1996 125,- NY
19964 950x3 REK-brev st. I22N 9925 SVANVIK 30 4 84, do sidest.   Påsatt linjest. "Rekommandert"  75,- NY
19968 950x3 REK-brev st. I22N 9540 TALVIK -2 5 84 , do sidest.  Påsatt linjest. "Rekommandert"  60,- NY
19969 972+973+
974+975
REK-brev st. I22N 9845 TANA 11 7 85 (4 avtrykk)  Påsatt Linjest. "Rekommandert" 60,- NY
19970 930x3 REK-brev st. I22N 9547 TAPPELUFT 2-1-84,  Do sidest.  Påsatt linjest.  "Rekommandert"    Hadde 30 husstander midt på 1970-tallet (minkende) Ble nedlagt fra 1/1-1985 150,- NY
19971 930x3 REK-brev st. I22N 9670 TUFJORD -2 1 84, do sidest.   Hadde 40 husstander midt på 1970-tallet (minkende) 125,- NY
19972 972+973+
974+975
REK-brev st. I22N 9800 VADSØ 1 10-7-85, do sidest.  Påsatt linjest. "Rekommandert" 50,- NY
19973 928x3 REK-brev st. I22N 9927 VAGGETEM -4 1 84 (Stemplet midt på merkene, dog litt grøtete stempelavtrykk)  Påsatt linjest. "Rekommandert"  REK-etk er uten postnummer.  Hadde 36 husstander midt på 1970-tallet. 125,- NY
19975 950x3 REK-brev st. I22N 9820 VARANGERBOTN C 2 5 84, do sidest.  Påsatt linjest. "Rekommandert"  Ble opprettet 1/9-1981  og fikk da postnummeret som Skipagurra hadde hatt tidligere 75,- NY
19976 972+973+
974+975
REK-brev st. med motivdatostempel (Vakt utenfor festningen!) 9950 VARDØ + gradetall - 10.07.85 , do sidest.   Påsatt linjest. "Rekommandert"  60,- NY
19977 1008 REK-brev st. I25N 9717 VEIDENESKLUBBEN A 02.05.87  Hadde postnummer 9785 frem til 1/4-1987 - fikk nytt stempel først 2/5-1987. = FØRSTE BRUKSDAG.  REK-etk. er faktisk av gammel type UTEN POSTNUMMER noe som tyder på ytters få REK-brev herfra.   Ca. 20 husstander på midten av 1970-tallet. Påsatt linjest. "Rekommandert" 175,- NY
19978 930x3 REK-brev st. I25N 9810 VESTRE JAKOBSELV A 12.03.84, do sidest.  Påsatt linjest. "Rekommandert" 75,- NY
19979 950x3 REK-brev st. I22N 9550 ØKSFJORD -5-5-84  Påsatt linjest. "Rekommandert"   60,- NY
19980 983+994 REK-brev st. I25N 9600 ALTA  F 20.10.86, do sidest. - Dette stempelet ble tatt i bruk ved åpningen av ny Postfilial i sentrum .  Påsatt linjestempel "Rekommnadert"   100,- NY
19981 983+994 REK-brev st. I22N 9000 KIRKENES E 21.10.86, do sidest.   Påsatt linjestempel "Rekommandert"   Brukt hvor!?   50,- NY
19982 618+808+
642+644x3
REK-brev til TYSKLAND st. I22N 9815 NYBORG 31-8-81, do sidest.  DETTE ER SISTE ÅPNINGSDAG FOR DETTE POSTKONTORET.  -  Kan der finnes stort flere REK-brev til TYSKLAND denne dagen!??? 250,- NY
19983 791Bv+
790BBx2
Brev påsatt linjest. "Rekommandert", men uten REK-etk. st. I22N 9770 LAKSELV 28 4 78.  Også påsatt to rektangulere stempler fra HOPEN met. stasjon 60,- NY
19984 984x5 REK-brev st. Motivdatostempel (hvalros) 9174 HOPEN, do sidest.  Påsatt stumm REK-etk.  Linjestempel "Rekommandert" + to 4-kant stempel fra HOPEN. 75,- NY
19985 680+FH43 REK-brev sendt EKSPRESS påsatt 6 par fra frimerkehefte og stemplet med motivdatostempel (lomvi!) 9176 BJØRNØYA 22.10.77 (4 avtrykk)   Påsatt linjestempel "Rekommandert" + rød etk. EXPRES/EKSPRESS.  125,- NY
19986 704+774BB+
775BB
REK-brev st. med motivdatostempel (lomvi?) 9176 BJØRNØYA 22 10 77 (3 avtrykk) Påsatt rødt rammestempel "REKOMMANDERT"   75,- NY
19989 703+FH43 REK-brev sendt EKSPRESS påsatt 6 par fra frimerkehefte st. med motivdatost. (rein) LONGYEARDBYEN + gradetall 19-11-77 (4 avtykk) + do sidest.  Påsatt linjest. "Rekommandert" + rød etk. EXPRES/EKSPRESS. 125,- NY
19990 733-738 REK-brev med hele seriene Geologer + Arbeidervern st. med motivdatostempel (rein) LONGYEARDBYEN 12-4-77 påsatt REK-etk. 9170 Longyeardbyen  Også påsatt rammestempel "REKOMMANDERT"   60,- NY
19992 757x2+
758+759x2
REK-brev st. med motivdatostempel  9175 SVEAGRUA (moskus)+ gradetall- 12.3.76, do sidest.  REK-etk. 9170 LONGYEARBYEN 60,- NY
19994 620x2+
795-98
REK-brev med bl.a. hel serie Norsk Kystfart st. med motivdatost. (isbjørn) ISFJORD RADIO + gradetall - 19-10-77 (3 avtrylkk).  Rek-etk. 9170 LONGYEARBYEN  Påsatt rødt rammest. REKOMMANDERT. 60,- NY
19995 928x3 REK-brev st. I22N 9636 KORSFJORDEEN -3 1 84. Påsatt linjest. Rekommandert.  Stedet fikk nytt postnummer 9536 fra 1/4-1987.  Hadde 34 husstander midt på 1970-tallet (minkende)  100,- NY
19996 961x2+
1049
REK-brev st. 9536 I22N KORSFJORDEN 05.01.89, do sidest.  Hadde postnummer 9636 frem til 1/4-1987.   Bruker fortsatt gamle REK-etk. med feil postnummer.  HAdde 34 husstander midt på 1970-tallet (minkende) 100,- NY
19997 930x3 REK-brev st. I22N 9640 KVALFJORD -4-1-84, do sidest.  PÅsatt linjest. Rekommandert.  Hadde 30 husstander på midten av 1970-tallet (minkende)  125,- NY
19998 595+597I+
644
REK-brev til TYSKALND st. I22 KVIBY I ALTA 31 3 75.  Rek-etk. 9530 KVIBY I ALTA.  Hadde fått REK-etk. med postnummer, men IKKE stempel!   150,- NY
19999 930x3 REK-brev st. I22N 9968 LAGGO -4.1.84   REK-etk av gammel type uten postnummer.  LITE STED MED UNDER 10 HUSSTANDER Ble nedlagt 5/12-1991 200,- NY

 

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com