Rek./Verdibrev


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

4505

118x2+188

Rek.-brev st. IIL DRANGEDAL 19 X 33

150,-

 

4509

148x2

Rek.-brev til Østerrike st. SL OSLO 4 II 28. Bak oblat fra Handelsdepartementet, Poststyret

100,-

 

4513

145x2

Verdibr. St. SL GARLI -6 II 34 Sprettet i to sider.

50,-

 

4515

145+
152

Rek.-brev (noe innbrettet i begge sider) til Sv. st. SL TYNSET -8 II 37

80,-

 

4523
4523a

252

Rekbrev st. TA SANDE I VESTFOLD 1943 Bak 7 små blå oblater st. ned 4 avtrykk fra TA SANDE I VESTFOLD Artig og uvanlig.

250,-

 

4526

412x2

Rekbrev til USA st. TA OSLO *** 1954 Noen mindre kvalitetsanm. Mottakerst, bak.

50,-

 

4527

280+
381x2+
382x2

Rekbrev til USA st. TA OSLO ** 1949 Mottakerst. bak.

125,-

 

4531

620+
638

Rekbrev st. I22 LONEVÅG 1971

40,-

 

4535a
4535b

252

Verdibr. St. TA SKØYEN 1943. Bak to små røde oblater med 5 avtrykk fra obl.st.nr. 3048 (??) Utydelige

200,-

 

4540

349x4

Rek.-brev st. TA OSLO **** 1-4-46. Arkivbrett v.s.

100,-

 

4544a
4544b

248x2

Verdibr. St. SA SKIEN 1943. Bak to små røde oblater st. med 4 avtrykk fra privat st. H. Dahlstrøm

75,-

 

4546

145+
151

Verdibr. St. SL DRIVA 1933. Litt stygt åpnet i to sider. Privat segl.

60,-

 

4554

369

Verdibr. St. IIA SØRREISA 1950

90,-

 

4555

245+
357

Verdibr. St. TA OSLO Bko. 1946

50,-

 

4557

107

Rek. Brev til USA st. SL TRONDHJEM 1919. Mottakerst. Bak

100,-

 

4564

125

Rek.-brev litt svakt st. SL EIDSFJORD I VESTERAALEN 1922. Bak st. SL SORTLAND og SL JENNESTAD. R-etik. Har navnet EIDSFJORD i V.ÅLEN

75,-

 

4566

97+
102+
108

Verdibrev med innlagt Kr. 1000,- (porto 67 øre) st. IIL GJESDAL 1917. Bak to lakksegl fra Gjesdal forbrukslag

250,-

 

4575a
4575b

100+123

Bankobrev st. SL REIPAAEN 1920 (Oppr. 1/7-01, endret navn til Reipå 1/10-21). To postale lakksegl bak.

125,-

 

4586a
4586b

246x2

Rek-brev med innhold st. SL LENA 1943. Bak påsatt 3 små blå oblater st. med SL-st. LENA (i alt 6 avtrykk). Uvanlig og dekorativ sak.

200,-

 

4587

240+350

Verdibrev st. SL BRØSTABOTN 1950. Bak to postale lakksegl

125,-

 

4588

350+394x2
+396

Verdibrev (sprettet i 3 sider) st. TA TROFORS (litt utydelig) 1953. To private lakksegl bak

100,-

 

4591

350+388

Verdibrev st. TA LØNSET 1952. Bak to pene postale lakksegl

125,-

 

4593

350

Rek-brev st. IIA GRESSVIK 1955, do sidest. Sprettet i to sider

60,-

 

4596

350

Rek-brev st. IIA MYRE I VESTERÅLEN 1958, do sidest. Portosats var gyldig i 9 mnd. Noen smårifter i øvre kant fra åpningen. Mangler litt av klaff bak.

90,-

 

4598

350

Rek-brev st. IIA BRYNE 1953, do sidest. Sprettet i 3 sider

75,-

 

4599

350

Rek-brev st. IIA HAMMERFEST 1953, do sidest.

75,-

 

4600

350x2

Verdibrev (Kr. 1663,50) st. SL SURNA 1953, do sidest. To private segl bak

125,-

 

4601

97x4+
108

Verdibrev sendt til Sverige (58 øre i porto) st. SL KRISTIANIA MAJORSTUEN 1924. To vakre postale segl bak.

300,-

 

4605a
4605b

79

Pent lite verdibrev st. IIA SKJOLD 1905 Bak st. SL STAVANGER + to postale lakksegl fra SKJOLDS POSTAABNERI.

150,-

4631 148x2 Bankobr. (4,25) st. SL SOKNEDAL 1933, do sidest. To pr. segl bak. Sprettet i tre sider 75,-  
4639a
4639b
242+248 Rek-brev st. TA OSLO Bko. 1943, do sidest. Bak påsatt nøytral brun papirremse (se foto) Sensur??    OBS:  Nk 242 er fra frimerkehefte 150,-  
4640a
4640b
250 Rek-brev st. TA OSLO Bko 1943, do sidest. Bak påsatt 2 store og 3 små blå postoblater som er stemplet med 10 avtrykk fra oblatstempel nr. 3894 200,-  
4642 460+468 Rek-brev til Sverige st. TA OSLO Bko. 1960, do sidest. 40,-  
4643 522+531 Rek-brev st. I22 TØNSBERG 1963, do sidest 75,-  
4654 154 Verdibrev (kr 147,42) st. SL BEITSTAD 1934 To private segl bak. Sprettet i to sider 60,-  
4655 205+209 bankobrev (kr. 14,34) st. SL TYNSET 1941, do s.st. To private segl bak 75,-
4657 141+143+
149
bankobrev (Kr. 37,46) , sprettet i 3 sider, st. SL INNDYR 1933. To pr. segl bak 50,-
4663 246x2 REK-brev st. SL SANDVIKA 1943. do s.st.  50,-
4664 252 REK-brev med innhold, st. IIA KIRKENÆR I SOLØR 1943 (uleselig på merke), do OK sidest 45,-
4666a
4666b
77IIx2 REK-brev st. SL BERGEN 1908, do s.st. Foruten NORGER-st. også linjest. " Recommanderet " Bak st. IIL FLEKKEFJORD + SL KRISTIANIA-BERGEN I.*  50,-
4667a
4667b
350+394 Verdibrev (kr.222,50) st. IIA GLADSTAD 1952 Bak to postale lakksegl GLADSTAD  150,-
4670 912+949 Postoppkravsbrev (Kr. 3,05) St. I22N BLEIKMYR A 5500 HAUGESUND 1984. Do sidest. med blankett 45. NK912 med rundt n.v. hjørne 25,-
4672a
4672b
350+382 Verdibrev (kr. 664,94) st. SL JERPSTAD 1951, do sidest. bak to pene postale lakksegl JERPSTAD 150,-
4674a
4674b
252 Bankobr. (31,86) st. TA TAU 1941, do s.st. Bak to postale lakksegl. 125,-
4675a
4675b
148+154 Bankobr. (579,13) st. IIL SAND 1936, do s.st. Bak to pene postale lakksegl  150,-
4676a
4676b
148x2 Bankobr. (62,90) st. TA VIKELAND 1937, do s.st. bak ti private segl. 125,-
4678 Fr.mask. REK-brev fra Oslo sparebank st. med frankeringsmaskin nr. 85 (Oslo Sparebank) 1934 Bak segl fra banken  40,-
4679 Fr.mask. REK-brev fra Akers Sparebank st. med frankeringsmaskin nr. 61 i 1935  Konv. er litt slurvet åpnet i øvre kant. 30,-
4681 Fr.mask. REK-brev fra Bergens Privatbank st. med frankeringsmaskin nr. 50 i 1934 40,-
4682 305+325 REK-brev st. TA HAUGESUND 1945, do s.st. Nk. 325 er noe misfarget p.g.a. dårlig lim 150,-
4683a
4683b
53IVa (t1) x2 Bankobr. (98,-) st. SL TRONDHJEM 1891, do s.st. Bak 5 røde segl med tekst: Embets segl for byfogden i Trondheim.  Artig og uvanlig brev . Rift i høyre side- øverst 250,-
4684 314-17 REK-brev med hele GRIEG-serien maskinst. Edvard Grieg 1843-1943 BERGEN 15.6.43  = FØRSTE DAG. 30,-
4686a
4686b
350+399 Bankobr. (625,-) st. TA ØKSFJORD 1953, do s.st. Bak to postale lakksegl. Sprettet i 3 sider 125,-
4691a
4691b
Uten frim.
+nk250
bak
Verdibrev (665,-) med fraklippede frimerker st. TA SVOLVÆR 1943 Bak påsatt nk. 250 (betaling for ettertelling/lakk/konv. etc. )  st. TA SVOLVÆR + to stk. små røde oblater begge med to avtrykk fra oblatstempel nr. 1295.  Tiltross for avklipte frimerker på forsiden et bra posthistorisk obj. 150,-
4696a
4696b
154 Verdibrev (kr. 14,-) st. SL BRYNE 1929, do s.st. Bak to postale segl.  Lett arkivbrett samt ørlite "småkrøll" 125,-
4701 246x3 REK-brev med innhold st. SL ÅNDALSNES 1943 Bak to små blå postoblater med privat stempel 75,-
4704 154 Bankobrev (103,-) st. SL SJØHOLT 1936, do s.st. Bak to private segl 100,-
4705 250 Bankobrev (6,04) st. SL ÅRDAL I RYFYLKE 1941  Bak to private segl.  100,-
4709a
4709b
252 Verdibrev (3,90) med innhold st. TA OLSO Bko. 1943, do s.st. Bak to store blå postoblater som er stemplet med rundt stempel (4 avtrykk) med tekst OSLO * HELSERÅD *  Artig 75,-
4714 102a LOKALSENDT bankobrev (5,-) st. SL KRISTIANIA 15 XII 14,, do s.st. Sendt til Det Norske pengelotteri, Kristiania.  Porto for lokalbrev 5 øre + REK-avgift 10 øre (forsikring blir 0 øre da innholdet er under kr. 100,-)  Portosatsen galt frem til 1/7-1917 da lokalportoen ble opphevet . Meget bra brev 850,-
4716 123x2 REK-brev til SVERIGE st. SL KRISTIANIA -G * 1923  70,-  
4717 107+120 REK-brev til SVERIGE st. SL SANDNESSJØEN 1923  75,-  
4718 123x2 REK-brev til SVERIGE st. SL SLATTUM 1923, do s.st. (Liten rift i øvre kant)  100,-  
4719a
4719b
98+108+
118
Nydelig bankobrev (kr. 1,-) til SVERIGE st. SL LØKEN I ROMERIKE 1923, do s.st. Bak to vakre postale lakksegl (SE 4719a) (Ble opr. 1/4-1899 og het Løken i Høland fra 1/10-1933)  400,-  
4721a
4721b
Vakkert bankobrev (kr. 5,-) til SVERIGE st. SL KRISTIANIA MAJORSTUEN * 20 XII 23 , do s.st. Bak to vakre postale segl (se FOTO 4721a) + linjest. " Kristiania mj."  350,-  
4722a
4722b
107x3 Bankobrev (kr. 10,-) til SVERIGE st. SL BJERKVIK 1922, do s.st. Bak to vakre postale segl 250,-  
4725 644+811+
814+1012+
1060
REK-POSTOPPKRAV (med Bl. 45) kr. 1000,- st. I25 ST: OLAVS PLASS 1 OSLO 1991, do s,st. (nk 1060 + et nk 644 er skadet) 50,-  
4728 645 REK-brev st. I22N 5032 MINDE 1982  30,-  
4731 104x2 REK-brev til SVERIGE st. SL TRONDHJEM Ø 1923, do s.st. (Et par ubetydelige smårifter i øvre kant av konv.) 70,-  
4747 155II Brevforside fra bankobrev (kr. 516,48) st. SL KIRKENES 1931, do s. st.  Ab 45,-  
4748a
4748b
100x2 Bankobr. (12,88) ,med innhold , st., SL BLEIK 15, do s.st. (Ble opr. 1/10-1900) Bak to private segl + st. SENJEN-TROMSØ POSTEKSP. E 1915 (Dan. 7B-5 - Bra stempel)  120,-  
4749a
4749b
100x2 Bankobr. (133,53, med innhold st, SL TRONDHJEM 1912. Bak to private segl + st. LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP. D 1912 (Dan. 8C-4)  60,-  
4751a
4751b
100x2 Bankobr. (53,50), med innhold, st. IIL NYKSUND 1916 Bak to private segl + st. LOFOTENS OG VESTERAALENS POSTEKSP. E 1916 (Dan. 8C-5 - Bra stempel)  90,-  
4753a
4753b
100x2 Bankobr. (100,-.), med innhold, st. SL SORTLAND 1917, do s.st. Bak to private segl + del av st. LOFOTENS & VESTERAALENS POSTEKSP. D 1917 (Dan. 8C-4) 75,-  
4758a
4758b
103 Bankobr. (10,10), med innhold, st. SL SOMMERØY I VESTERAALEN 1915, do s.st. (Het Sommerøen i Vesteraalen til 1907 og Sommarøy I vesterålen fra 1/11-1921)  Bak to POSTALE segl + st. (2 avtrykk) LOFOTENS OG VESTERAALENS EXP. A 150,-  
4760a
4760b
103 Bankobr. (16,00), med innhold, st. SL BERGEN BK. 1915, do s.st. Bak to private segl + st. NORDLANDS POSTEKSP: C (Dan. 4C-21) og LOFOTEN OG VESTERAALEN POSTEKSP. C (Dan. 8C-3a)  50,-  
4765 211 Bankobr. (65,03) st. SL VEGÅRDSHEI - 2 XI 40, do s.st. Bak to private segl. 100,-  
4773 109 Verdibr. (kr. 15,-) sendt til SVERIGE st. IIL TVEDESTRAND 1923, do s.st. Bak to private segl 150,-  
4778a
4778b
98+108+
118
Verdibr. (Kr. 2,00) til SVERIGE st. SL TØNSBERG 1924, do s.st.  Også påsatt etikette " Valeur declaree " på forsiden.  Bak to vakre postale segl " TØNSBERG POSTKTR. II "  350,-  
4779 109 Verdibr. (Kr. 15,-) til SVERIGE st. SL SVOLVÆR 1923, do s.st. Bak to private segl.  150,-  
4780 103x4 Verdibr. (Kr. 283,11) st. SL NOTODDEN 1921 bak to pene segl " NOTODDEN OG OPLANDS PRIVATBANK "  75,-  
4782a
4782b
397+400 REK-brev st. IIA VARHAUG 1952 Bak påsatt 2 store rød oblater forseglet med 6 avtrykk fra IIA-stempelet VARHAUG Også st. IIA STAVANGER B.K.  Meget dekorativt brev.  200,-  
4784a 141x4+
145
Verdibr. (KKr. 40,-= st. SL BYREMO 1936, do s.st.  Bak to private segl + st. SA MANDAL  (To Nk. 141 er skadet - SE FOTO)  100,-  
4786 630 REK-brev st. I22N 7112 HASSELVIKA 1974, do s.st 45,-  
4792a
4792b
229+
250 (bak)
Bankobr. (Kr. 955,-) st. TA HAUGESUND 1945, do s.st. Bak påsatt to store rød oblater (den ene er delvis revet av igjen) bundet av 6 avtrykk (tildels svake) fra oblatst. 5260 i blåfiolett farge. Også påsatt nk. 250 st. SA HAUGESUND (merke er helt - står under klaffen)   300,-  
4793a
4793b
252+
246 (bak)
Bankobr. (Kr. 35,-) st. TA TØNSBERG 1945, do s.st. Bak påsatt to små rød oblater bundet av 6 avtrykk fra oblatst. 3925 i blå farge. Også påsatt Nk. 246 st. Ta TØNSBERG + mottakerst. TA OSLO BK  350,-  
4795 487+489 REK-brev st. I22 TØNSBERG 1961, do s.st.  90,-  
4796 62x3 Forside fra Bankobr. (kr. 150,-) st. SL RINGEBU 1895, do s.st  50,-  
4797a
4797b
154 Bankobr. (Kr. 50,02) st. IIL SAND 1938, do s.st. Bak to postale lakksegl " SAND"   150,-  
4798 75+77 REK - TRYKKSAKSBREV (porto 13øre) st. SL CHRISTIANSAND *S* 1900, do s.st.  Sendt til Kristiania.  Meget uvanlig.  600,-  
4801a
4801b
211 Bankobr. (Kr. 99,87) st. SA SVORKMO 1940, do s.st.  Bak to postale segl " SVORKMO "   150,-  
4802 273/288? Bankobr. (Kr. 236,59) st. TA ELVERUM 16 9 41, do s.st. Bak to private segl  125,-  
4805 102a LOKALSENDT BANKOBREV (kr. 20,15) st. SL KRISTIANIA G * 1914, do s.st.  Bak to postale lakksegl (ene det ved åpningen) " KRISTIANIA -G. "  MEGET UVANLIG SAK  900,-  
4807 246x2 REK-brev st. SA STRAUMSGREND 1944 (Ene merke er "halvert" før avstempling)  Mangler klaff bak  50,-  
4811 619x2+
643+644
REK-brev til DANMARK rukllest. LARVIK 22.05.70  Bak Postverkets Bl. 38A - Grønn Tolletk.  Foran dansk Etk. for reg. av REK--brev.  Har vært tapet igjen på baksiden og har derfor spor etter tape  45,-  
4814 154 Verdibrev (kr. 131,02) st. SA ALVDAL 1938, do s,st. Bak to private segl  90,-  
4815 222+323x2 Litt småkrøllet FORSIDE fra REK-brev st. TA BØRSTAD 1945 , do s.st.  (Merkepris etter NK 112,-)   60,-  
4816 222+323x3 FORSIDE fra REK.brev st. TA BØRSTAD 1945. do s.st.  (Merkepris etter Nk. 167,-)  Også påsatt stor blå postoblat.  Ab  80,-  
4817a
4817b
237x5+307
+322x2
REK-brev st. TA BØRSTAD 1945. do s.-st.  To store blå postoblater med håndskrevet sig. bak. Svak AB.  200,-  
4823a
4823b
250 Verdibrev (kr. 2,30) st. SA ÅRNES 1943  Bak påsatt to små røde oblater som bindes av 4 avtrykk fra oblatstempel 4485 i sort farge  300,-  
4824 359+369 Verdibrev (kr. 135,-) st. TA BODØ 1947, do s.st.   Bak to private segl  100,-  
4825a
4825b
246+361
+368
Verdibrev st. TA ALSVÅG 1947 Bak to vakre postale segl ALSVÅG  Nk 361 med et rundt hjørne.  150,-  
4829a
4829b
364+367 Verdibrev (kr. 50,-) st. IIA BØ I VESTERÅLEN 23-7-47 (Stempelet ble utsendt 8/1-1946)  Bak to pene postale segl BØ I VESTERÅLEN   150,-  
4830 364+367 Verdibrev (kr. 45,-) st. TA HERØYHOLMEN 1947, do s.st.  Bak to private segl  120,-  
4832a
4832b
245+369 Verdibrev (kr. 30,-) st. TA FAUSKE 1947, do s.st.   Bak to vakre postale lakksegl FAUSKE  150,-  
4834a
4834b
364+367 Verdibrev (kr. 34,50) st. IIA GIMSØYSAND 18-7-1947, do s.st.  (Stempelet ble utsendt 30/9-1946) Bak to pene postale lakksegl  GIMØYSAND  En brett i øvre h.hjørne berører nk. 367.  130,-  
4836 364+367 Verdibrev  (kr. 50,-) st. IIA FINNSNES 1947  Bak to private segl.   120,-  
4837a
4837b
365+366  Verdibrev (kr. 100,-) st. TA GRYLLEFJORD, do s.,st. Bak to pene postale segl GRYLLEFJORD  150,-  
4839a
4839b
361+369 Verdibrev (kr. 44,-) st, SL BRØSTABOTN 1947  Bak to vakre postale lakksegl BRØSTABOTN   150,-  
4841a
4841b
361+369 Verdibrev (kr. 65,35) st. SL ASPELUND 1947, do s.st.  Bak to vakre postale lakksegl ASPELUND   150,-  
4843 246x2 REK-brev st. TA SABDEFJORD 1945, do s.st. Bak mottakerst. TA HAUGESUND  45,-  
4845 253x2 VERDIBREV (kr. 550,-) st. TA HAUGESUND 1943, do s.st. Lett "småkrøll". 60,-  
4846 373 REK-brev st. TA HAUGESUNDF 1948, do s.st.  To arkivhull i nedre kant (Kan repareres/skjules)  75,-  
4847 373 REK-brev st. SA TYSSE I SAMNANGER 1948. do.st. Bak st. TA HAUGESUND  To arkivhull i nedre kant kan repareres/skjules 80,-  
4851 240+354x3 REK-brev st. TA HAUGESUND 1950, do s.st.  To arkivhull helt i nedre kant kan lett skjules 60,-  
4852 357 REK-berv st. TA BIRKELAND 1950, do s.st.  To arkivhull i øvre kant kan repareres.  Bak st. SL HAUGESUND  45,-  
4853 240+471+
493+497(bak)
VERDI-brev (kr. 1000,-) st. I22 HAUGESUND 1961, do s.st. (Nk 493 er skadet før avstempling) Bak to POSTALE lakksegl HAUGESUND POSTKTR IV  Også påsatt NK 497 (til dekning av konvolutt, lakksegl og ettertelling)  st. I22 HAUGESUND   Flott brev i nett størrelse 150,-  
4855 381+385 REK-brev med interessant innhold - Postal sak st. TA KLEPP STASJON -se foto - st. TA KLEPP STASJON 1954, do s.st. 100,-  
4856 435+460 Rek-brev st. IIA STAVANGER B.K. 1959, do s.st. 60,-  
4859 814+904+
912+1088
Rek-brev st. I22N 9343 LANGHAMN 1991  Taperester på baksiden 35,-  
4860 912+1044 REK-brev st. 9343 LANGHAMN 1988, do s.st. 40,-  
4861a
4861b
75+77 REK-TRYKKSAKSBREV -Porto 13 øre - st. SL SANDEFJORD 1909 Bak st. SL KRISTIANIA -G * 1909  Slett ikke vanlig 850,-  
4863a
4863b
211 Bankobrev (kr. 8,64) st. SL FEIRING 1940 Bak to postale segl FEIRING -SE FOTO  150,-  
4864 154 Bankobrev (kr. 220,-) st. SL SELSBAKKEN 1940, do s.st.  Bak to private segl. Lett bøy i høyre side 100,-  
4865a
4865b
53IIIx2 BANKOBREV (kr. 29,-) st. I STANGE 31 12 1888 , do s. st. Bak to postale segl STANGE POSTAABNERI Merke i øvre v. hjørne har en hjørnebrett, eller pent brev 250,-  
4866 645+807 REK-brev st. I22N 1914 YTRE ENEBAKK 2 1984, do s.st. Sendt til Askim, påskrevet RETUR og st. I22N 1800 ASKIM både på for- og bakside 40,-  
4868 108 REK-brev til SVERIGE maskinst. NORGE R KRISTIANIA 1923 (heller uvanlig stempel) Også linjest. " REKOMMANDERET"  75,-  
4871 154 Bankobrev (kr. 37,25) st. SL ØVRE VATS 1936, do s.st.  Bak to private segl 100,-  
4873a
4873b
211 Bankobrev (kr. 89,80) st. TA TAU 1941 , do s.st. Bak to postale segl TAU  150,-  
4876a
4876b
364+367 Verdibrev (kr. 58,-) st. TA BJERKVIK 1947, do s.st. Bak to postale segl BJERKVIK 175,-  
4880a
4880b
252 Verdibrev (kr. 2,60) st. TA OSLO BKo. 1943, do s.st. Bak påsatt to store blå oblater bundet med 4 avtrykk fra oblatst. 3894 i blåfiolett farge. 225,-  
4881a
4881b
252 verdibrev (kr. 1,30) st. TA OSLO BKo. 1943, do s.st.  Bak påsatt 3 små rød oblater bundet av 6 avtrykk fra oblatst, 1779 i rødlig farge,. 225,-  
4882a
4882b
246+356+
(344 bak)
Verdibrev (kr. 59,-) st. TA OSLO TØYEN 1946, do s.st. Bak påsatt 2 store rød oblater bundet med 6 avtrykk fra oblatst. 6416 i grønn farge. Også påsatt Nk. 344 st. TA OSLO TØYEN  Litt slurvet åpnet i ø.h.hjørne (bak frimerkene som er uskadde - SE FOTO)  275,-  
4883a
4883b
309x3 REK-brev st. SA OSLO 1942, do s.st. Bak påsatt 5 små rød oblater som er bundet av 4 avtrykk fra oblatstempel nr. 4117 i svart farge. En oblat også st. SL OSLO  + TA HAUGESUND 12 10 42.  En annen linjest. " DUPLIKAT"   Såvidt vi har fortått skulle oblatstemplene KUN BRUKES på VERDIBREV.   Dette er derfor UREGELMENTÆRT BRUK.   UVANLIG!   325,-  
4888a
4888b
77IIx2 Bancobrev (kr 34,12) med innhold, st. noe utydelig TROMSØ 1907, do s.st. Bak to private segl samt to transittst. NORDLANDS POSTEKSP: C (Dan. 4C-3) og LOFOTENS OG VESTERAALENS PXP. A (Dan. 8C-1)  80,-  
4895a
4895b
100+103 Bancobrev (kr. 130,48) med innhold, st. SL HOVDEN 1916 (litt svakt på merkene, pent sidest.), do st. (Stempelet ble utsendt ca. 1908)  Bak to private segl + transittst. LOFOTENS OG VESTERAALEBS POSTEXP. C (Dan. 8C-3a) og SL SORTLAND 125,-  
4903a
4903b
61+62x3 Vakkert Bancobrev (Kr. 250,00) st. IIL AAS 13 VI 95, do s.st.  Bak to private segl + st. BUREAU DE REEXP DE KRISTIANIA 10 VI 05, IIL CHRISTIANIA 19 VI 95 og et noe svakt st. ......POSTEXP.  Sendt til ASKIM  Pent brev.  200,-  
4906a
4906b
205+209 Pent Banko-brev (kr. 45,26) st. SL BUDALEN 21 XII 40 Bak to vakre postale lakksegl BUDALEN 175,-  
4918 209 Verdibrev (Kr. 110,-) st. SL STEINSGÅRD 13 XII 40 . Bak st. SL DAL + to private segl 100,-  
4920a
4920b
250+(246) Noe medtatt Verdibrev (kr. 25,-) st. TA SANDEFJORD 12 3 46, do s.st.  - SE FOTO .  Bak påsatt to store røde postoblater som bindes av 4 avtrykk fra oblatstempel nr. 1281 i grønn farge. Også påsatt nk 246 st. TA SANDEFJORD 200,-  
4922a
4922b
205+209+
211
Verdibrev (kr. 1500,-) st. TA TROMSØ 4 2 39 Bak 2 vakre segl med tekst: TROMS LANDBRUKSSELSKAP  80,-  
4935a
4935b
249+368 VERDI-brev (Kr. 45,-) st. IIA VIK I HELGELAND 1947 Bak to postale segl VIK I HELGELAND  180,-  
4943 79 VERDI-brev (kr. 10,-) st. IIL SIGERFJORD 1907, do s.st.  Bak to private segl.  100,-  
4945a
4945b
365+366+
(246)
Verdibrev (kr. 55,68) st. SL BRØNNØYSUND 1947. do s.st. Bak to postale segl BRØNNØYSUND POSTKONTOR II + Nk 246 st. TA BRØNNØYSUND  Arkivbrett 150,-  
4949a
4949b
152 Verdibrev (kr. 8,50) st. SL KAUTOKEINO 1936, do s.st.  Bak to vakre private segl 100,-  
4952 141+145 LOKAL-sendt REK.-brev, med transperang REK-etk., st. SL ÅDALSBRUK 1929, do s.st.  Sendt i retur med artig påskrift på forsiden.  Arkivhull oppe + venstre side (kan igjenfylles) Med "gøyalt" innholdt. 75,-  
4955 350+432 REK.brev st, TA ULEFOSS 1957, do s.st.  Er noe slitt særlig i øvre kant. 50,-  
4958 250 REK-brev, med masse innhold - diverse brev fra bror til søster + en kvittering st. SL HOMMELVIK 1941 (se foto) - , st. TA HOMMELVIK 1951, do s.st 100,-  
4962 252 REK-brev st. TA HOPLAND 1946  100,-  
4964 390+396x2 REK-brev st. IIA NESNA 1953, do s.st. 100,-  
4967 148 REK-brev st. SL SORTLAND 1928, do s.st. 100,-  
4968 77II+79 REK-brev til SVERIGE med påstemplet REK-etk. "NORGE R" , st. IIL TØNSET  1900 Vakkert brev 150,-  
4969 125 REK-brev st. SL LUNDE I TELMARK 1928, do s.st. Meget pent 125,-  
4976 350 REK-brev st. TA FARSUND 1953, do s.st.  Portosats med kort brukstid.  Sprettet i tre sider.  Merke med et rundt hjørne 75,-  
4981a
4981b
75+76+
79x2
VERDI-brev (kr. 64,11) til SVERIGE st. SL FREDERIKSHALD 1900, do s.st. Bak diverse stempel - SE FOTO  Litt småkrøllet.  175,-  
4986 152 VERDI-brev (kr. 55,-) st. TL VESTNES 1936, do s.st. Bak to private segl.  100,-  
4989a
4989b
350+400+
413
VERDI-brev (kr. 1053,25) st. SL HUSØYSUND 1953, do s.st.  Bak to vakre postale lakksegl  HUSØYSUND  175,-  
4990a
4990b
240+472 VERDI-brev (kr. 210,84) st. TA GEILO, do s.st.  Bak påsatt nk . 461 (til dekning for verdikonv + lakksegl) st. TA GEILO + to postale lakksegl  GEILO POSTKONTOR II  To arkivhull i v.s 150,-  
4992 252 VERDI-brev (kr. 125,10) st. SA LESJA 1943, do s.st.  Bak to private segl 80,-  
4993a
4993b
152 VERDI-brev st. TA ÅLESUND VERDI 1937, do s.st,  Bak påsatt Nk 145 st. TA ÅLESUND* å to postale lakksegl ÅLESUND POSTKONTOR I  125,-  
4994a
4994b
358 VERDI-brev (kr. 450,-) st. TA HEMSEDAL 1950, do s.st.  BAk to vakre postale lakksegl HEMSEDALS POSTAABNERI  To arkivhull i v.s. kan igjennfylles 150,-  
4995a
4995b
350+394 VERDI-brev st. (kr. 90,-) TA ROSSFJORDSTRAUMEN 1954, do s.st.  Bak restene etter to postale lakksegl ROSSFJORDSTRAUMEN   Endel "rablerier" på forsiden av konvolutten skjemmer litt 75,-  

 

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com