Posthistorie
side 2


 

ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

20505 Bl.80a
Skriv til Postintendanten i Bodø sendt fra og st. SL RINØY I SALTEN -5 II 28.  Også linjestempel BODØ POSTKONTOR. Sendt i retur. Arkivbrett.   Stedet var først brevhus med navnet RINØ og ble poståpneri under navnet RINØY I SALTEN fra 1/10-1925 (Stempelet ble først levert ut 16/3-1926) Var kun sesongpoståpneri i flere år.  Endret navn til RINØYVÅG fra 13/4-1937.   KUN EN REG. DATO hos Reidar Steen. UVANLIG!
350,-  
20506 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til poståpneren på Toftenes sendt fra og st. SL ØKSFJORD 27 XII 21 (NB. hele DATOBROEN er innsatt OPPNED !!) Arkivhull som berører stempelavtrykk samt svak arkivbrett.  Artig sak 275,-  
20507 Bl.80 Meddelelse til Pk. i Svolvær st. SL SANDNES - 4 VI 27 (tykk rist)  Også linjestempel SANDNES POSTKONTOR   Videresendt til Vik i Vesterålen ifølge baksiden  Arkivbr 175,-  
20508 Bl.80 Skriv til Pk. i Svolvær st. SL HAMNØY I LOFOTEN 19 V 26  (Het Hamnøy i Lofoten fra 1/10-1921, men fikk stempel med denne tekst først i juni 1925) Her ny F-dato (R. Steen har 19 11 36)  Arkivbr.  350,-  
20509 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til Pm. i Svolvær sendt fra og st. SL STRENGELVÅG 21 XI 21 Ble opprettet 1/7-1920 R. Steen har F-dato først i 1935. Her MEGET TIDLIG BRUK  Trolig uvanlig stempel. Arkivbr 350,-  
20510a
20510b
Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til Finnlandsneset sendt fra og st. SL HARSTAD 24 I 16.  Returnert og bak st. SL FINNLANDSNESET 25 I 16  (Endret navn fra Finlandsneset 20/5-1908 (og fikk stempele med denne tekst ca. 1 des. 1908)   Ble nedlagt 1/5-1930  Arkivbr 275,-  
20512 Skriv Skriv til Pm. i Svolvær sendt fra og st. TL BLOKKEN 31VII 26 (Ble opr. 1/4-1909 og ifølge R: Steen er dette ny S-dato)  250,-  
20513 Bl.106a Melding om ankommet Verdibrev st. SL LEKNES I LOFOTEN 23 IV 29, do st. på baksiden. Arkivbr 150,-  
20515 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Bogen i Ofoten postaapneri. St. SL BOGEN I OFOTEN 1918 ved innløsning. St IIL BØ I VESTERAALEN både ut utsendelse og mottakelse.  Svak arkivbr 300,-  
20516 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Liland postaapneri. St. IIL LILAND 1918 ved innløsning. St. IIL BØ I VESTERAALEN både ved ut og innsendelse. Arkivbr 250,-  
20517 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Ramsund postaapneri. St. SL RAMSUND  29 III 1919 (Ble opprettet 1/4-1912 - R. Steen har F-dato = 11.11.24) ved innløsning. St. IIL BØ I VESTERAALEN både ved ut og innsendelse.  Arkivbr 350,-  
20518 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Sjøtun postaapneri. St. SL SJØTUN 28 X 18 (Ble Poståpneri fra 1/7-1917, men fikk stempel først 22/12-1917 )ved innløsning.  D.v.s. TIDLIG BRUK AV STEMPEL  St. IIL BØ I VESTERAALEN både ved ut og innsendelse.  Arkivbr 300,-  
20519 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Skjoldehavn postaapneri. St. SL SKJOLDEHAVN 13 XI 18 ved innløsning . St. IIL BØ I VESTERAALEN både ved ut og innsendelse. Arkivbr 275,-  
20521 Bl.75a Kvittering for postsendinger - her en pakke - st. TA STØ 2 12 57 Arkivbr 125,-  
20522 Bl.361 Duplikatmelding om postinnkasasjon st. IIA KABELVÅG 28 5 70  Uvanlig blankett 200,-  
20523 Bl.75a Kvittering for et verdibrev st. SL BARKESTAD -7 VII 42  125,-  
20524 Bl.115A Kvittering for kjøp av frimerker st. IIA KVALSUND 17 3 61  To arkivhull venstre side 175,-  
20526 Bl.46 Postsaksbrev til Poståpneren Engan i Salten st. TA FAUSKE 30 12 61 Også påsatt linjestempel. FAUSKE POSTKONTOR 75,-  
20527 Bl.125 Melding om postpakke fra utlandet.  St. I ENGAN I SALTEN 13 5 71  (Bra stempel med kort brukstid ca. 28/6-68 til ca. 10/8-71)   Utkrysset og påført " Nektet innløst"  Uvanlig blankettype 250,-  
20530 Bl.75a Kvittering for Postsendinger - her et REK-brev - st. TA ESPENESBOGEN 18 12 56  Microrift + arkivbrett, På baksiden to "regnestykker" 125,-  
20531 Bl.345 Rekvidering av blanketter etc.  Sendt fra og st. TA GRØTAVÆR 16 5 51  Også rammestempel  HARSTAD POSTK.  Meget uvanlig blanketttype  Arkivbrett.. 250,-  
20532 Bl.209b Kvittering for mottatt Verdibrev  st. TA SUND I SALTEN 12 8 64  150,-  
20533 Bl.115A Kvittering for kjøp av frimerker st. SA GROVFJORD 16 8 69  To arkivhull venstre side.  125,-  
20534 Bl.115A Kvittering for kjøp av frimerker st. I22 FRØSKELAND -6 4 67  125,-  
20535 Bl.115A Kvittering for kjøp av frimerker st. I22N 9446 GROVFJORD 11 1 73  125,-  
20539a
20539b
Bl.130 Indenrisk postanvisning  påført " DUPLIKAT"  Blanketten har HÅNDSKREVET annullering TJELDEBOTN 3 /12-15   Bak HÅNDSKREVET annullering HARSTAD 7/12 15  Arkivbrett. Må være meget uvanlig! 450,-  
20542 Bl. 73 Tjeneste-kort st. SA BJARKØY -9 10 37 Stempelet ble uts. 1/10-1934 og innsendt igjen allrede 7/1-1943  BRA 175,-  
20543 Bl. 1B Oppgave over postsendinger siste uke i april-1964 Stemplet IIA REINSTAD 30 4 64   Viser at kun 68 brevpostsendinger utgikk fra poståpneriet denne uken. Artig sak 250,-  
20546 Bl. 1d Verdikart til Bogen i Kvæfjord. sendt fra og st. SL VÅTVOLL 12 IX 49  125,-  
20552 Bl. XIV Oppgave over bokførte sendinger i året 1941 st. TA KORSNES 15 1 42  (Stempelet ble utsendt 12/11-1941 = MEGET TIDLIG AVSTEMPLING   Stedet ble ellers BRH. I  i 1962)  Flott posthistorisk sak. 325,-  
20553 Bl. 1d Verdikart sendt til Bogen I Kvæfjord. Sendt fra og stemplet SL FORØYSÆTER -1 VIII 49 (Ble nedlagt 1/6-1966 175,-  
20555 Pk. Postkort sendt ufrankert og derfor satt i porto, påsatt rosa etikett Bl. 90 .  St. I22N 9430 GAUSVIK -9 9 81   Baksiden er et DOMMERKORT fra en lilleputtkamp mellom Sandtorg og SMIL 7/9-1981   (Noen som husker at de deltok ???? ) 150,-  
20560 Bl. XIV Uppgåve yver bokførde sendingar i året 1937  Semplet SL ESPENES I SENJA -9 1 38  (Endert navn til Espenesbogen fra 1/4-1942)  Flott Posthistorisk sak 275,-  
20562 Bl. 73 Tjeneste-kort st. SL TOVIK 22 VIII 38   Bak 4-kantst. fra Harstad Postkontor 150,-  
20563 Bl. 73 Tjenestekort st. SL NORDMJELE 24 VI 57  To arkivhulll i venstre kant 125,-  
20564 Bl. 281 Tjenestekort st. IIA RØDBERGSHAMN 20 9 54 (Stempelet ble utsendt 10/9-1952)  To arkivhull i høyre side 150,-  
20566a
20566b
Bl. 250 Tjeneste-kort vedkommende ubesørget postforsendelse - med Svarkort.  St. SL KABELVÅG -9 VII 28  Flott sak -se foto 300,-  
20567a
20567b
Bl. 59 DUPLIKAT-FØLGEBREV st. TA ØRNES 29 11 61  Påsatt blå etikette Bl. 90 påført 160 øre i porto.  Returnert. Bak påført "Ikke avhentet" og st. TA ØRNES 29 11 51 Høyst uvanlig 400,-  
20569 Bl. 211C GRUPPEKORSBÅND til Gardbrukere. Sendt til 8334 Gravenmark.  Sendt fra og st. I22 HARSTAD 22 4 76  Ikke vanlig å se 200,-  
20570 Bl. 211D Adresseløse sendinger til Handlene og Kontorer.  Sendt fra og st. TA DRAMMEN -6 11 61 . Sendt til og st. TA VESTRESAND 10 11 61  Uvanlig.  250,-  
20571 Bl. 211D Adresseløse sendinger til Handlene og Kontorer.  Sendt fra og st. IIA TØNSBERG 30 11 57 . Sendt til og st. TA VESTRESAND -6 12 57  Uvanlig!  250,-  
20574 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. TL TANEN 28 I 19.( Endret navn til TANA fra 1/10-1921)   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelsedato. Arkivbrett 450,-  
20575 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. IIA STORSTENNÆS 20 VII 18  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse.Arkivbrett 225,-  
20576 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL BJERKVIK 23 VII 18 (Opr. 1/1-1911)   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 300,-  
20577 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. IIL BARDU 29 IV 18 (Het BARDO til 20/5-1908, nytt stempel kom først 6/3-1915)   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 225,-  
20578 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL TAARSTAD 19 VIII 18 (Het Tårstad fra 1/10-1921)  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett.  350,-  
20580 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. IIL TENNÆS 3 VI 18   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 250,-  
20581 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL FINSNES 31 VII 18   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 200,-  
20582 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL OKSFJORDHAMN 28 III 18   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 300,-  
20583 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  TL URE 28 IV 18  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Påskrevet "RETUR" med blåkritt.  Arkivbrett 300,-  
20585 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. TL BRETTESNÆS 23 IX 18 (Het Brettesnes fra 1/10-1921)   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 250,-  
20586 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  SL HAVNØY I LOFOTEN 18 VI 18 (Fikk stempel 26/3-1913)  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett. Litt patina  275,-  
20588 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. IIA GIBOSTAD 23 VIII 18   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 200,-  
20589 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL LANGENES 27 III 19 (Het Langenes fra 1908 - stempel innsendt 1930)  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett. 300,-  
20590 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  IIL BALLANGEN 23 III 19  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 200,-  
20591 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL SUNDERØY 28 II 19 (Het Sunderøy fra 1908 - endret navn til Tinden fra 1/1-1924)  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 400,-  
20592 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  IIL NYKSUND -2 IV 18 Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 175,-  
20593 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL LØDINGEN 26 X 18  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 250,-  
20594 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL TRÆNA - 5 III 19 (Fikk stemplet 5/10-1912)  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 275,-  
20595 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  SL SØRKJOSEN -6 IV 19  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 200,-  
20597 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL BITAVARRE 31 III 19   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett 250,-  
20598 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st. SL BRENDSHOLMEN 17 III 19   Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse.  Påført "RETUR" med blåkritt. Arkivbrett. 250,-  
20599 Bl. 2 Indenrisk Postopkrav Sendt til og st.  SL DIGERMULEN 17 III 19  Sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN ved utsendelse og innsendelse. Arkivbrett. 300,-  
20601 Kvittering Kvittering for en Indenriksk Postanvisning st. SL JENNESTAD 1912  Ikke vanlig 250,-  
20602 Kvittering Kvittering for et Bancobrev til Arendal med innlagt 163 spd. 48 sk.  Datert. GRIMSTAD POSTCONTOR 30. APRIL 1851 + signatur.  Også påført " Betalt 4/ "   HØYST UVANLIG SAK:  TOPP POSTHISTORIE   Arkivbrett 1250,-  
20604 Bl 356A A-POST -Sekkelapp til Gulgofjorden st. I22N 9970 MEHAMN 8 7 85  150,-  
20605 Bl.73 Tjeneste-kort st. SL HEMMESTAD 1955  Samme stempel på baksiden.  To arkivhull i høyre side 75,-  
20607 Bl.281 Tjenestekort st. SL BREIVIK I SØRØY 1950 , do stempel på baksiden.  To arkivhull i høyre side.  Ble nedlagt 1/10-1970 150,-  
20610a
20610b
Bl.105 Verdipost sendt som Postsak til Gulgofjorden (som da kun var sesongpoståpneri -åpent på vår/sommer)og st. I22N 9980 BERLEVÅG 19 7 73    Bak forseglet med tape, signert og st. I22N 9980 BERLEVÅG   Fin sak 200,-  
20611 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet: I22 FISKENES 18 8 69.  (Ble nedlagt 1/9-1971)  Sendt til Kvalnesberget. Svak arkivbrett 175,-  
20613 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet: I22 KJØPSVIK 31 12 69. Sendt til og stemplet: I22 ENGAN I SALTEN -2 1 70  (Var kun ibruk fra 28/6-68 til 10/8-71)   Arkivbrett 175,-  
20614 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet. I22 LØDINGEN 3 12 68. Sendt til og stemplet. I22 ENGAN I SALTEN -4 12 68 ( Var kun ibruk fra 28/6-68 til 10/8-70) Arkivbrett 175,-  
20615 Bl.1B Oppgave over vanlige postsendinger m.v. siste uken i april/mai 1958 ved Fauskevåg poståpneri.  Stemplet. I22 FAUSKEVÅG 3 5 58  Arkivbretter.  Fin posthistorie 150,-  
20616 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet TA HOL I TJELDSUND 14 6 54. Sendt til og st. SA DRAGLAND 15 6 54  (Nedlagt 1/10-67)  Arkivbrett 125,-  
20618 Bl.211C Gruppekorsbånd til gardbrukere og småbrukere Sendt fra og st. I22 LADEMOEN 23.4.76.  Sendt til og st. I22N 8334 GRAVENMARK 26 4 76.  Ikke vanlig 250,-  
20619 Bl.75a Kvittering for et Verdibrev st. TA SJØVEGAN 16 3 39  (Ble utsendt 14/9-37)  Arkivbrett. 100,-  
20621 Bl.106A Melding om et Rek-brev st. IIA KVALNESBERGET 11 12 65  100,-  
20624 Bl.1 Verdikart sendt fra og st. TA FISKFJORD 29 6 54. ( Overgikk fra Brevhus til Poståpneri fra 1/1-1942) Sendt til og stemplet. SA DRAGLAND 29 6 54.  Arkivhull 150,-  
20626 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet IIA DVEBERG -8 12 58.  Sendt til og stemplet  SL ÅKNES I VESTERÅLEN 10 XII 58. (Fikk stempel av typen I22 i mars  1960)  Arkivbrett.  125,-  
20627 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet I22 YSTRAND 22 3 63  (Ble BREVHUS I fra 1/1-1963 = TIDLIG BRUK av bra stempel..  Sendt til og stemplet SL ENGAN I SALTEN 23 III 63  250,-  
20628 Bl.1 Verdikart sendt fra og stempel. SL ANDENS 13 V 21.  Sendt til og stempelt. IIL BØ I VESTERAALEN 20 V 21 Arkivbrett 100,-  
20629 Bl.281 Postsak/ Tjeneste-kort st. IIA KLO 10 9 57  To arkivhull i venstre side.  Ble poståpneri fra 1/8-1955    Relativ tidlig bruk 175,-  
20631 Bl.605a Oversikt over: Utbetalte innenrikse postanvisninger og utbetalingskort - st. I22N 9969 GULGOFJORDEN 31 7 79 (Var kun sesongpoståpneri på denne tiden)  Uvanlig blanketttype 150,-  
20632a
20632b
Bl.227 Tilbakemelding angående anvisning uten underskrift, Sendt fra og stemplet TA VESTRESAND 19 4 44.  Sendt til og stemplet SA JENNESTAD 11 4 44  Også st. TA VESTRESAND på "baksiden".   Uvanlig blankett. Arkivbrett med litt patina i bretten 175,-  
20633 Kvittering Kvittering fra landpostbud på at et brev til HAUGE I DALENE er motttatt.  Datert Bø i Vesteraalen 18/9-15 + signatur.   Artig sak. Arkivbrett 150,-  
20634 Bl.210 Duplikatmelding angående en pakke st. I25N 8420 FRØSKELAND LP A 1992  100,-  
20635 Bl.191B Tilskudd (av penger) til Engan i Salten  Sendt fra og stemplet IIA FAUSKE 20 7 66  Gitt HÅNDSKREVET annullering " ENGAN I SALTEN 20/7-66" ved bestillingen  av pengene.  Artig sak 200,-  
20637 Bl.81a Kvittering for  Bladabonnemang  st. TA SANDSET I VESTERÅLEN -9 9 52   Arkivbrett 125,-  
20638 Bl.106 A Melding om REK.brev st. SL ÅKNES I VESTERÅLEN 1 XII 58  100,-  
20639 Bl.19 Regning for utlevert portosending  sendt til og stemplet med frankeringsmaskin.  ÅS -1-3-99  (kr. 14.00 i manglende porto påsatt).  Returnert til 8520 Ankenesstrand og der st. I24N 8520 ANKERNESSTRAND 2 26.02.99  Litt uvanlig portregning 125,-  
20640a
20640b
Bl.125 Melding om brevpostsending fra utlandet (Sverige)  st. I22N 9465 TENNVOLL 16 5 92  Bak påsatt Nk. 1087 st. I22N 9465 TENNVOLL 16 5 92  Videre også st. I25N 9465 TENNVOLL LP A 16.05.92  Heller uvanlig sak 150,-  
20641a
20641b
Bl.357 OPPKRAVSFØLGEBREV ( kr. 4,48) st. SL BOGEN I OFOTEN 12 IX 51  Bak st. IIA KVALNESBERGET Lett brett i blanketten 150,-  
20642a
20642b
Bl.563 Oppkravsadressekort (kr. 238,20) Sendt fra og stemplet med frankeringsmaskin ved. 2550 OS I ØSTERDALEN 6-11-78  Bak mottakerst. I22N 9493 ÅKNES 10 11 78 samt også med nummermankulatørst.  POSTVERKET 9493 ÅKNES.   ÅKNES fikk I22N stempel med postnummer 9493 ÅKNES 26/8-1975 - iløpet av 1980 ble postnummeret endret til 8486 ÅKNES og nye stempel med dette nummeret ble utsendt.  Ergo er ikke brukstiden så veldig lang og stemplene er sikkert ikke så lette å finne nå i ettertid!!!   200,-  
20643 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet SL INNHAVET 18 VI 64.  Sendt til og stemplet. SL ENGAN I SALTEN 20 VI 64.  Arkivbrett 125,-  
20644 Bl.1 Verdikart sendt fra og stempelt I22 BREIDVIKØYRA -9 6 70. (Ble BREVHUS I fra 1/4-1960 og nedlagt 1/9-1971 ) Sendt til og stemplet. I22N 9486 Kvalnesberget -9 6 70  Kvalnesberget fikk I22N -stempel 6/3-1970 og ble nedlagt 1/9-1971 ERGO ET STEMPEL MED MEGET KORT BRUKSTID - og totalt sett en uhyre sjelden kombinasjon av to VANSKELIGE STEMPLER - en liten perle!!!  Svak arkivbrett.  550,-  
20645 Bl.850+
B203
Melding om uttak fra POSTSPAREBANKBOK st. I22 XXXIII NORGES POSTSPAREBANK 23 1 67 - Vedrøren en bok  ved Engan i Salten   Kortet er vedheftet en maskinskrevet/kopiert meddelelse (B. 203   2.66-1000) fra Norges Postsparebank som vi aldri har sett før. SJELDEN ??   400,-  
20646 Bl.361 Postverkets 2net varsel om postinkassasjon nr. 220 ,hvor 2net og postinkassasjon er overstrøket, og det istedet for nok dreier seg om et REK.brev (hvor muligens det vanlige varslet er kommet bort eller at kontoret var lens for riktig blanketttype og brukte denne som en nødløsning!? )  st TA VESTRESAND 19 4 63 og 22 4 63   Uvanlig 200,-  
20649 Bl.174 Melding om to annkomne Bancobrev som kan hentes.  St. SL LANGENES 19 II 20  (Dette stempelet "uten hake på G" var ibruk fra 1908-1928 og er ikke så vanlig)  Kan ikke huske å ha sett denne blanketten før.  Arkivbrett 350,-  
20650a
20650b
Bl.95 Postverkets Postsaks konvolutt for Verdipost sendt til Gulgofjorden st. I22N 9970 MEHAMN 1983  Bak påsatt Postverkets forseglingstape som er stemplet med samme stempel.  Fin sak. 150,-  
20651 Bl.1a Verdikart sendt fra og stemplet SL HANØY 29 X 21 (Het Hanøy fra 1908, men fikk stempel først 26/3-1913)  Sendt til og stemplet. IIL BØ I VESTERAALEN. Arkivbrett 150,-  
20652 Bl.186 Gjenpart av innenriksk telegramanvisning frankert med Nk. nr. 642+643 og st. I22N 8600 MO 1972  Også st. I22 FAUSKE  Uvanlig sak 325,-  
20653 Bl. Modtagelses-bevis  for et Verdibrev (kr. 20.80) sendt til Kjøbenhavn  stemplet IIL SVOLVÆR 15 III 07  Meget uvanlig blankett å se. Mangler en flik i øvre høyre hjørne 275,-  
20654 Bl.106 Melding om REK-sending st. TA SUND I LOFOTEN -4 7 67 100,-  
20655 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet TA MEGÅRDEN 5 3 70. (Ble nedlagt 1/6-1972)   Sendt til og stemplet: I22 ENGAN I SALTEN -7 3 70  (Stempelet var kun ibruk fra 28/6-68 til 10/8-70) Arkivbrett. 175,-  
20656 Bl.359 Possak fra Postverket som  inneholder Postinnkassasjon fra Nidar Chocoladefabrikk.  Stemplet TA TRONDHEIM LADEMOEN 1947   100,-  
20660 Bl.242 Kvittering for et Verdibrev st. IIA SORTLAND 1950  Arkivbrett 75,-  
20661 Bl.106 Melding om Verdibrev st. I22N 9493 ÅKNES -1 3 79  (Stempel levert 26/8-75, stdet fikk nytt postnummer (8481) 2/6-80 og fikk da også nytt stempel).  125,-  
20662 Bl.305 Melding om betaling av postboksavgift st. SA GROVFJORD 28 12 65  UVANLIG BLANKETT  To arkivhull i venstre side 100,-  
20663a
20663b
Bl.227 Tilbakemelding om feil ved postanvisning st. TA SEGELVIK (meget svakt) + I22N 9185 SPILDRA 1988  Bak er forklaring gitt + stemplet TA SEGELVIK 1988  100,-  
20664 Bl.169a Søknad om identitetskort st. I22N 8264 ENGAN I SALTEN 20 5 72  (Stemplet utsendt 10/8-1971, endret navn til ENGAN 1/9-1975) Bilde og navn er dekket til på foto.  Høyst uvanlig blankett. 150,-  
20665 Bl.801A Melding til Postbanken om ny innskyter  st. SA JENNESTAD 1961  Do stempel på baksiden.  MEGET UVANLIG BLANKETT 150,-  
20666 Bl. Kvittering for Postanvisning hvor baksiden er brukt til intern melding sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 3 X 24. Sendt til -og returnert fra - med stempel SL EVENSKJÆR -5 X 24  100,-  
20668 Bl.1 Verdikart sendt fra og st. I22 HARSTAD B.K. 12 7 78  Sendt til og st. I22N 9417 BOGEN I KVÆFJORD 12 7 78 75,-  
20673 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet I22 FINNEID 11 12 62  Sendt til Engan I Salten.  Meget svak arkivbr 100,-  
20677 Bl.1a Verdikart sendt fra og stemplet SL SUNDERØY - 3 VI 21  (Het Sunderøen til ca. 1908, men fikk nytt stempel noe senere Endert navn til TINDEN fra 1/!-1924  BRA STEMPEL.. Sendt til og stemplet  IIL BØ I VESTERAALEN 5 VI 21  Arkivbrett 275,-  
20678 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet I22 STYRSVIK 20 12 63.  Sendt til og stemplet SL ENGAN I SALTEN 21 XII 63  Meget svak arkivbrett 125,-  
20679 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet I22N 9417 BOGEN I KVÆFJORD -1 11 77  Sendt til Harstad.  75,-  
20680 Bl.1 Verdikart sendt fra og stemplet I22 BREIVOLL 28 6 65. ( Stempel ibruk 4/63 til 5/71).   Sendt til og stemplet SL ENGAN I SALTEN -3 VII 65  Svak arkivbrett 125,-  
20682 Postsag Postverkets konv. 7B stemplet (litt svakt) SL MAURNES I VESTERÅLEN 19 VII 29   (Stempelet ble utsendt i januar 1928 og stedet endret navn til MAURNESC fra 10/10-1938)  Bra stempel.  200,-  
20684a
20684b
617x2+
881x7
REK-brev fra H.M. KONGENS HOFFMARSKALK med påstemplet rammestempel i blått "LISTEBREV "  Maskinst. OSLO SOLLI   Bak forseglet med oblat fra H,M. KONGENS HOFFMARKSKALK   Artig sak 150,-  
20686 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL TAPPELUFT 14 XI 18.  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20688 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL ELVEBAKKEN  25 VI 18.  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20689 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL DYRØYHAMN 11 VI 18. (Het Dyrøhavn frem til 20/5-1908, men fikk nytt stempel  SL DYRØYHAMN først 18/7-1914)  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett. 275,-  
20691 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og gikk håndskrevet annullering  BØ I V. 27/2 (1919). Sendt til og stemplet SL BORGE 4 III 19   Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten.  Svak arkivbrett 300,-  
20692 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1919. Sendt til og stemplet SL LEINES 28 I 19.  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett.  275,-  
20694 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL KJØLLEFJORD -2 VIII 18.  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20695 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet SL NAMSOS 12 IV 11 .  Sendt til Skye i Bø.  Arkivbretter. 250,-  
20696 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL HANØY 7 IX 18 (Stempelet ble utsendt 26/3-1913 og innsendt igjen 27/8-1938) .  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20697 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL DRAG I SALTEN 24 X 18 (Opprettet 1/1-1902, endret navn til Drag i Tysfjord fra 1/7-1938) .  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20699 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1919. Sendt til og stemplet SL ANDENES 7 III 19.  Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 300,-  
20700 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 1918. Sendt til og stemplet SL ELVEGAARD 26 VI 18.  (Endret navn til ELVEGÅRD fra 1/10-1921) Også st. IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten. Svak arkivbrett 350,-  
20701 Bl 1b Verdikart sendt fra og st. SL SOMMERØY I VESTERÅLEN 1 XI 24  ( Het Sommrøy i Vesteraalen til 1/1-22 og fikk nytt stempel først 6/3-1922)  Ankomtst.  IIL BØ I VESTERAALEN 3 IX 24  Arkivbrett samt lite spydhull 150,-  
20702 Bl 1b Verdikart sendt fra og st. TA SANDSET I VESTERÅLEN 23.12.44 (Stempelet ble utsendt 21/3-42) Sendt til og st. SA JENNESTAD 23 12 44   Arkivbrett. 125,-  
20704 Bl 1a Værdikart sendt fra og st. SL SKAARVAAGEN I VESTERAALEN 29 VII 16 (Het Skaarvaagen i Vesteraalen fra 1/10-1907 og endret navn til Skårvågen i Vestarålen fra 1/10-1921)  Blanketten er litt skadet i øvre venstre hjørne - SE FOTO. Arkivbrett.   Heller uvanlig stempel 150,-  
20705 Bl 1b Verdikart sendt fra og st. SL RINGSTAD -9 IV 28  Sendt til og st. SL BØ I VESTERÅLEN  Svak arkivbrett 125,-  
20706 Bl 1a Øvre del av Værdikart sendt fra og st. SL EIDET I MALNES 27 XI 15  Het ifølge R Steen Eidet i Maalnes ved opprettelsen 1/7-1893 men stempelet som ble utsendt fra Christiania 13/7-1893 hadde teksen Eidet i Malnes.  Endret navn til Eidet i Vesteraalen trolig fra 1/1-1916 (dog sier  R. Steen fra 1905 !) og stempel med denne tekst ble utsendt fra Kristiania 18/12-1915.  Her SEN BRUK av gammelt stempel 175,-  
20707 Bl 1 Verdikart sendt fra og st. SL HOVDEN 28 VI 21   Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN 29 VI 21 Arkivbrett.  Ørlite slitasje i kantene 150,-  
20708 Bl 1a Verdikart sendt fra og stemplet SL LOKAN I VESTERAALEN 2 -VIII 20 (Ble opprettet 1/1-1915 og endret navn til Lokan fra 1/2-1928 (?))  Kun reg. med EN DATO av R. Steen.  Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN 2 VIII 20  Arkivbrett.  Høyst uvanlig stempel.  300,-  
20709 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet SL DRAGENES 19 XI 28. ( Ble opprettet 1/10-1912) KUN EN DATO registrert av R. Steen.   Sendt til og st.  IIL BØ I VESTERAALEN 20 XI 28  Arkivbrett + liten rift i høyre side. 200,-  
20710 Bl 1b Verdikart sendt fra og st. SL GRYTTING 24 XI 28 ( Ble poståpneri fra 1/7-1912) Sendt til og st. SL BØ I VESTERÅLEN 25 IX 28 (Stempelet ble utsendt fra Oslo 1/2-1928) Arkivbrett.  175,-  
20711 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet TA VIK I VESTERÅLEN 18 8 48  Sendt til og st. SA JENNESTAD 21 8 48   Arkivbrett + ørliten skade v.s.  100,-  
20713 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet SL FRØSKELAND 15 IX 24.  Sendt til og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 16 IX 24  Svak arkivbrett 125,-  
20714 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet SL EIDSFJORD I VESTERAALEN 17 III 24  (Het Eidsfjord til ca. 1912, men fikk nytt stemepl først 1/7-1915 .  Endret igjen  navn til Eidsfjord i Vesterålen 1/10-1921, men fikk stempel med denne tekst først noen år senere)   Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN 18 III 24  Svak arkivbrett.  Uvanlig st.   200,-  
20716 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet TL BRETTESNÆS 3 II 23 . ( Hadde endret navn til Brettesnes allrede 1/10-1921, men fikk nytt stempel først i des. 1925).  Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN 5 II 23  Også linjest. " INGEN VERDI" , men dette er overstrøket.  Svak arkivbrett 150,-  
20717 Skriv Skriv fra en vikar (M. Lorentzen)  ved Ramberg poståpneri til Svolvær postkontor st. SL RAMBERG 6 IV 28  Arkivbrett + liten rift i høyre side.   125,-  
20718 Bl 1a Verdikart sendt fra og stemplet SL REINE 16 XII 22 ( R. Steen har KUN EN REG. DATO !!)  Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN 19 XII 22 Akrivbrett Ørlite  + musespist i øvre v.hjørne 175,-  
20719 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet SL KJEØY 6 -IV 28 (Stempelet ble utsendt 6/2-1913 og returnert 12/2-1930 - KUN EN REG. DATO hos R. Steen)   Sendt til og st. SL BØ I VESTERÅLEN -9 IV 28 ( Stempelet ble utsendt fra Oslo 1/2-1928)   Bra stempel 250,-  
20720 Bl 1b Verdikart sendt fra og stemplet  SL VÆRØY 30 IV 32   Svak arkivbrett.  175,-  
20721 Bl 1 Verdikart sendt fra og stemplet TA LILAND 18 5 54 (Ny siste reg. dato for dette stempelet i henhold til R. Steen ) Sendt til og st. SL BOTN I OFOTEN 19 V 54  Arkivbrett. 100,-  
20722 Bl 1 Verdikart sendt fra og stemplet TA NORDFOLD 11 2 65  Sendt til og st. SL ENGAN I SALTEN 16 II 65  Svak arkivbrett 100,-  
20723 Bl 1 Verdikart sendt fra og stemplet TA KVARV I SALTEN 27 11 62  Sendt til og st. SA ENGAN I SALTEN 28 XI 62   Svak arkivbr 100,-  
20726 Bl 1 Verdikart sendt fra og stemplet I22 ULSVÅG 16 11 63  Sendt til og st. SL ENGAN I SALTEN 19 XI 6 150,-  
20727a
20727b
20727c
20727d
Bl 224 mm Meget uvanlig sak vedrørende en pakken sendt fra MUGEIN IBZ DRESDEN til HARSTAD Her er pakken nektet mottatt og derfor sendt i retur.  Følgepapirer fra begge steder er vedlagt.  Bl 224 (denne har noe patina p.g.a. overliggende papirer) er st. IIL HARSTAD -2 XII 02   Spennede POSTHISTORIE som det neppe finnes mange av.  SE FOTOENE 1200,-  
20728 Bl.-59 Postverkets Bl. 59 - Duplikat-følgebrev st. TA LARVIK 13 8 45, do s.st bak 14 8 43.  Uvanlig sak 275,-  
20730 Bl. Kvittering for indbetalt indenrigsk postanvisning st. SL KOPPANG 23 VIII 04 Arkivhull i venstre side 200,-  
20731 Bl. Kvittering for indbetalt indenrigsk postanvisning st. IIL FELTPOSTKONTOR No.I 20 VII 97  Arkivhull i venstre side og noe falmet  dog UVANLIG  275,-  
20732 Bl. Blankett 361 (overstrøket og påført 71)  Annet varsel om postinkassasjon st. I22N 3883 BØRTEGREND 11 7 70  To arkivhull i toppen 45,-  
20736 335 20 øre London på klipp med stor del av provisorisk linjestempel (KIS)TRAND   Brukt rett etter krigen i Finnmark 150,-  
20739 Kvitt. GRATIS POSTBEVIS (dansk) for et anbefalet berv sendt til A: LOTHE, HAUGESUND Sendt fra og signert. ESKEFJORDS POST EXPEDITION 13 JULI 1883  Noen arkivbretter.  UVANLIG !??  250,-  
20740 180 PORTO-KART - Postvesenets bl. nr. 203 - sendt fra Hammerfest til Honningsvåg - påsatt 30 øre Hellih Olav st. SL HONNINGSVÅG 27 III 31   HØYST UVANLIG SAK - ET KREMOBJEKT!!   1500,-  
20742 P8x5+
P14x4
Del av portokart påsatt 5-blokk P8 + 4 stk. P14 Alle st. IIL BAADSFJORD 20 V 24.  Kartet er utvilsomt sendt fra TANARUTEN  - se liten del av stempel (tanaru)TEN xx xx 24 i øvre kant .  P-14 er ikke vanlig å finne i flere eksempler på samme portoregning.    350,-  
20744 393+399 Brev med logo fra B.C. Middelton, Stavanger. Sendt som REKOMMANDERTE TRYKKSAKER til Røyken - Se linjestempler + Bl. 360 "POSTOPPKRAV"  St. IIL STAVANGER B.K. 1952, do s.st.  Uvanlig forsendelse 250,-  
20745 P.sak Postverkets konvolutt Nr. 5 A sendt til Måndalen og st. SL TORVIK I ROMSDAL 31 V 48  150,-  
20746 Bl-75A Postverkets kvittering for et alm. brev til Skattefogden i Finnmark. 9800 Vadsø st. I22 GULGOFJORDEN -7 10 70 (detet stemplet ble kun brukt 1969-73 og var midlertidig nedlagt fra 16/11-70 til 1/5-71- ble nedlagt 1/10-1971 men igjen opprettet som sesongpoståpneri fra 1972 (1/5-30/9)- Stempelt  forsvant i brann i mai -73)  Også linjestempel (2 linjer) BERLEVÅG KOMMUNEKASSE 9980 BERLEVÅG 125,-  
20748 Bl. 130 Postverkets Tjenesteblankett for Postanvisning - Het påskrevet INKASSASJONS-postanvisning - POSTSAK- Ny anvisning -  Porto kr. .... er påsatt den opprinnelige blankett -- SE FOTO   St. SA JENNESTAD - 3 7 44  Uvanlig sak.  Arkivbrett 250,-  
20749 Bl. 10 Postverkets verdikart sendt fra og st. SL KIRKENES 24 X 15. Sendt til og st. IIL BØ I VESTERAALEN Arkivbertt.  150,-  
20751a
20751b
Bl. 186 Gjentpart av innenriksk telegramanvisning sendt ssom postsak til Vestresand. Påsatt nk 470 og st. I22 NARVIK -8 8 64  Uvanli sakg.  Arkivbrett 300,-  
20755a
20755b
Pk. Julekort - Hytte ved vann (Knut Aune) Ikke frankert og påskrevet 50 (?) med blåkritt Stemplet IIA RYGGE STASJON 16 12 63 (to avtrykk)  Sendt til Espenesbogen 100,-  
20756 Bl. 603 INNKORTMELDING st. I22N 9969 GULGOFJORDEN 29 7 76  Var på dette tidspunkt sesongpoståpneri med sesong 1/5 -31/8  MEGET UVANLIG BLANKETT 150,-  
20757 Bl. 356 Sekkelapp BREVPOST fra Tromsø til 9182 Segelvik st. I20 TROMSØ 10 8 87 100,-  
20758 Bl. 191A Postverkets blankett for TILSKUDD av sedler il GULGOFJORDEN st. I22 VARDØ 23 7 69  75,-  
20759 Bl. 191B Postverkets blankett for TILSKUDDav sedler til GULGOFJORDEN st. I22N 9950 VARDØ 26 6 73  75,-  
20762a
20762b
366 Postverkets blankett 107 a - Etterspørsel etter innenriks pakke - frankert med nk 366 og st. IIA HAMMERFEST 10 4 48, do s.st.  Blanketten er sendt fra Harstad og har også linjestempel HARSTAD POSTKONTOR . Har gått frem og tilbake et par ganger før den ble avgjort.  SE FOTO  Flott posthistorie.  Arkivbretter 750,-  
20764 Lykkebr. Lykkebrev (loddseddelen) på litt avkortet brev st. I22 HASLUM 1964  175,-  
20766 247+
251
Brev til Stabekk st. TA SMESTAD 6 11 43. Sendt som Postoppkrabv (kr. 6,91) og påsatt gul etikett Bl. nr. 360. Fin sak.  250,-  
20768 392 Fullstendig trekningsliste fra DET NORSKE PENGELOTTERI 526 TREKNING st. IIA BALLANGEN 1962  175,-  
20770 Bl.51 Kvittering for avsendt telegram fra Harstad til Oslo st. SL HARSTAD P.A. 4-VII 40   Arkivbrett.+ liten rift   175,-  
20774 Bl.1a Værdikart sendt fra og st. SL LITLØY I VESTERAALEN -8 II 15 Var uoffisielt poståpneri under navnet Gaukværø til 1/10-1910 - Ble da opprettet som poståpneri. Nedlagt 1/7-1924  VANSKELIG STEMPEL  Kartet er sendt til og mottagerst. IIL BØ I VESTERAALEN   Arkivbrett/Spydhull 350,-  
20780 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL TJELLEBOTN 26 VI 18 (Het Tjelle i Ofoten til 1/3-1895 - og Kjeldebotn fra 1/!0-1921) Meget bra stempel. Ak.br.  450,-  
20781 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL SMINES I VETERAALEN 22 III 19 Ak.br 275,-  
20782 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL NUSVAAG 10 III 19 Ak.br. 300,-  
20783 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL HENNINGSVÆR 20 I 19 Ak. br.  175,-  
20784 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL NORDLILAND 21 I 19 (Ble opprettet 1/1-1917)  Ak. br. 275,-  
20785 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. IIL SKROVEN 27 II 19 (Het Skrova fra 1/10-1921)  Ak.br.  250,-  
20786 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL VÆRØY 13 X 18 (Fikk SL-stempelet 26/3-1913) Ak.br.  250,-  
20788 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SALANGSDALEN 15 VII 18 Ak.br. 225,-  
20789 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. TL BRETTESNÆS 15 III 19  (Het Brettesnes fra 1/10-1921)  250,-  
20790 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL FRØSKELAND 14 III 19  Ak.br 250,-  
20791 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL NORDNESØY 6- II 19 (Het Nesøy i Helgeland til 1/4-1915)  Svak Ak.br. 275,-  
20792 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL FURUFLATEN 23 VII 18 Ak.br. 275,-  
20793 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL GIMSØYSAND - 2 VIII 18 (Het Gimsøy til 1911)  Ak.br.  250,-  
20794 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. IIL HALSA I HELGELAND 10 XI 18 Ak. br.  250,-  
20795 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. TL KABELVVAG 31 III 1911 ( Het Kabelvåg fra 1/10-1921)  , sendt til Bø i Vesteraalen.  Svak ak.br. 175,-  
20796 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. med firkantstempel BERGEN 15 IV 11. Sendt til Bø i Vesteraalen.  Også rødt linjestempel BERGENS POSTKONTORS PAKKEAVDELING  Svak ak.br. 150,-  
20797 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL OKSFJORDHAMN 31 V 18 (Het OKSFJORDHAVN allerede fra 20/5-1908, men fikk nytt stempel med denne tekst først i okt. 1919)  Ak. br 250,-  
20798 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL FINSNES 3 IV 18 Påskrevet RETUR Ak. br 250,-  
20799 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL KJØPSVIK 20 II 19  (Het Kjøpsvik allrede fra 15/2-1908, men fikk stempel med denne tekst først i januar 1915)  Ak. br.  275,-  
20800 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL ALSVAAG 9 X 18 ( Het Alvsåg fra 1/10-1921)  Ak.br 300,-  
20801 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL BARKESTAD 12 II 19 Ak. br.  225,-  
20802 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL VOTTESNES 5 II 19 Ak. br 250,-  
20803 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL STRØNSTAD I VESTARAALEN 25 XI 18 275,-  
20804 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL ØKSNES 5 III 19 Ak.br. 250,-  
20805 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL MOEN I MAALSELVEN 19 VI 18  Het Maalselven til 1/7-1915, så Moen i Maalselven fra 1/7-1915 til 1/7-1918 og fra 1/7-1918 Moen i Målselven   Meget bra stemepl med kort brukstid.  Ak.br.  550,-  
20806 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL AARSTEIN 20 VI 18 (Het Årstein fra 1/7-1918 , men fikk nytt stempel først noe senere) 325,-  
20808 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL GRAVDAL 23 X 18 Ak.br.  200,-  
20809 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. SL SUND I LOFOTEN 19 II 19 (SL-tykk rist som var ibruk 1907-28)  Ak.br. 225,-  
20810 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SØRREISA -8 VI 18 Ak.br.  200,-  
20812 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SOMMARØY I SENJEN 30 V 18 (Het Sommmerøen i Senjen til 20/5-1908 - og Sommarøy i Senja fra 1/10-1921).  BRA STEMPEL som var ibruk i perioden 1913-1925  Ørliten skade i n. v. hjørne.  Ak.br.   300,-  
20813 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SULIITJELMA 19 VII 18  Ak.br 200,-  
20815 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SKALAND 15 VI 18 (Het Berg til 1/4-1910)  Ak.br 250,-  
20816 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. IIL TUFJORD 31 VIII 18   Ak.br.  275,-  
20817 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st. IIL SIGERFJORD 26 II 19 Ak.br 175,-  
20819a
20819b
Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919, sendt til og st.SL MEFJORDVÆR  20 III 19  (het Mefjord i Senjen til 1/1-1914) på baksiden  Påskrevet RETUR  Ak.br 300,-  
20820 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st.SL LAKSVATN 18 VII 19 (Opr. 1/7-1910)  Ak.br 225,-  
20821 Bl.2 Indenrisk postoppkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918, sendt til og st. SL SAMUELSBERG 1918  Ak.br.  200,-  
20822 Bl. 80 Melding sendt fra - og st. SL BOGEN I OFOTEN -8 V 44. Sendt til postmesteren i Narvik.  Ak.br 75,-  
20823 Bl. 80 Melding sendt fra - og st. SA BLEIK 27 4 59. Sendt til postmesteren i Harastd.  Arkivhull i venstre side 75,-  
20824 Bl. 80 Melding sendt fra - og st. I22N 9581 Bleik 19-11-74  Sendt til postmesteren i Harstd. Akrivhull i venstre side.  75,-  
20826 Bl. 80 Melding sendt fra - og st. SA LENVIK I OFOTEN - 9 2 44  ( Utsendt 1/4-1936, var inne til reperasjon 9/3-45.  Ble nedlagt 1/4-66) Sendt til Postmesteren i Narvik.  Ak.br. 150,-  
20827 Bl. 80 Postsak. Tjeneste-meddelelse til Svolvær postkontor, sendt fra og st. SL STEILO 28 V 21 Ak. br 200,-  
20828 Bl. 80 Skriv til postmesteren i Svolvær, sendt fra og st. SL HAMNØY I LOFOTEN 1 III 26  Het Havnøy i Lofoten til 1/10-1921, men fikk nytt stempel først i juni 1925 - her TIDLIG BRUK  Ak. br 275,-  
20829 Bl. 80 Melding til Postmesteren i Narvik, sendt fra og st. TA LILAND 9 7 42  Stempelet ble utsendt 12/12-39 - R. Steen har 16/8-44 som F-dato.  Ak. br. 175,-  
20830 Bl. 80 a Skriv til Postkontoret i Svolvær, sendt fra og st. SL HOLANDSHAMN 14 XI 33  (Het Holand i Lofoten til 1/10-21- nytt stempel levert noen år senere).  Ses sjelden.  Ak. br 200,-  
20831 Bl. 80 Postsak. Tjeneste-meddelelse til Svolvær postkontor, sendt fra og st. SL VAAGE I SALTEN 2 VII 21 (Het Vaaje i Salten frem til 15/2-1908, og Våge i Salten fra 1/10-1921, fikk dog ikke stempel med denne tekst før i januar 1928). Ak. br. 300,-  
20836 Bl. 80 Skriv til Svolvær Postkontor, sendt fra og st. SL LONKAN I VESTERAALEN 8 -VII 26 Ble opprettet 1/1-1915, het Lonkan fra 1/10-1921, men fikk nytt stempel først i 1/2-1928.  Uvanlig, kun en reg. dato hos R. Steen  Ak. br.  350,-  
20837a
20837b
Bl. ? Oppslag vedrørende LEDIG POSTÅPNERSTILLING ved Vatnfjord i Lof.  Bak påskrevet: Oppslått ved poståpneriet til 31/8-49 + signatur og st-st. VATNFJORD I LOFOTEN.  Uvanlig blankett fra lite poståpneri som ble nedlagt 1/7-1962.  Flott posthistorie.  Arkivbretter.  425,-  
20838 Sk. Skriv til Postkontoret i Svolvær , sendt fra og st. SL BORGVÆR 21 X 16.  Ble opprettet 1/1-1895 og nedlagt 1/10-1965 (hadde da I22-stempel). Ingen registreringer fra bruken av SL-stempelet hos R. Steen.  UVANLIG!. Ak. br 325,-  
20839 Bl. 80a Skriv til Flaksted fra Svolvær Postkontor (Linjestempel)  Returnert og st. SL FLAKSTAD 27 IV 29.  Stempelet er IKKE reg. brukt av R. Steen.  275,-  
20842 Bl.80 Postverkets bl. 80 - Meddelelse sendt til Narvik og st. IIL BALLANGEN 11 11 42  Svak arkivbrett 100,-  
20844 Bl.80 Postverkets bl. 80 - Postsak  Tjeneste- meddelelse sendt til Svolvær og st. SL KRAAKBERGET -5 VII 26  Ble oppretett 1/4-1910 og endret navn til Kråkeberget fra 1/10-1921, men fikk stempel med denne tekst først 1/10-1928.  Her ETTER navneendringen.  Arkivbrett. 250,-  
20851 Bl.80 Postverkets bl. 80 - Postsag Tjeneste-meddelelse med LINJESTEMPEL BRØNNØYSUND POSTKONTOR 1/6-1923  Uvanlig!?  Arkivbrett  250,-  
20854 Bl. Værdikart sendt fra og st. IIL KJERRINGØ 4 VI 1894 - sendt til Sørfolden.  Arkivbretter.  Stempelet ble levert som IILh (hullstempel), men hullene ble fjernet i des- 1889.  Tidligste reg. dato hos R Steen er 28/4-1896  Her nesten 2 år tidligere 200,-  
20855a
20855b
20855c
Bl.75 HELT ARK med ialt 8 stk utskrevne blankett 75. sendt til ulike steder og med ulike beløp innlagt i Verdibrevne,  Ikke stemplet med sig. Fr. Bernhoft  og datert i 1886  - Bak påskrevet ØRNÆS - ergo er brevene trolig sendt derfra ( Det hadde vært noe å funnet et av de 8 brevene det her er kvittert for) - SE FOTO) Må være MEGET sjelden- trolig UNIK?   Ørnæs ble opprettet 1/10-1879 - og endret navn til Ørnes fra 1888.  Arkivbretter.   1200,-  
20856a
20856b
Postsak Konvolutt merket POSTSTYRET - Postverkets Undervisningsleder og sendt til Leiv Hansen i Harstad stemplet med RØDT 4-kantstempel HARSTAD POSTK. 23 APR. Jrn. 555/48  Bak forseglet med stor rød postoblat som er stemplet med 4-kantstempel  - POSTVERKETS - 17 ARP. 1948 -UNDERVISNINGSLEDER  Har inneholdt eksamensoppgaver i Postal geografi - og skulle åpnes rett før eksamen.  Bak påført: Åpnet Kl 9 1/2 7/5-48   ARTIG SAK - og neppe vanlig.  250,-  
20857a
20857b
Bl.297 Kvittering st. SL BOGEN I SENJA 30 XI 31 Påskrevet innlevert 2/11-25  Er stempelt feilstillet !!????   Stedet het BOGEN I SENJEN til 1/10-1921og stemplet BOGEN I SENJA ble utsendt 25/3-1925  Her trolig tidlig bruk (i 1925!?)  150,-  
20858 Bl. Kvittering for utlevrte frimerker St.  SL TVERVIK -8 XI 37.  PÅ postkontoret st. med I25 BODØ *** 10.11.37-2T  (et av stemplene som forsvant under bombingen av Bodø i 1940)  Kort brukstid for dette .  Fin sak 250,-  
20859 Bl 107b ETTERSØRSEL ETTER INNENRIKS Postanvisning sendt fra Andselv til Narvik  PÅsatt par Nk 362 st. TA HARSTAD -3 11 47.  Også 4-kant st. LUFTKOMMANDO NORD REGNSKAPSAVDELINGEN BARDUFOSS STASJON samt 4-kant st. HARSTAD POSTK. SE FOTO  Arkivbretter.  Gøyal sak 350,-  
20862 Bl.2 Indenrisk postopkrav til Aasvær fyr postaaperi sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919   St. IIL AASVÆR 18 II 19  Ikke store stedet og neppe vanlig 300,-  
20863a
20863b
20863c
Bl. Sekkelapp for bankosekk sendt fra Bodø til Sund i Lofoten , inneholdende kr. 49.978,50 og med vekt på 1,2kg.  Bak lakksegl fra NORGES BANK AFDELING BODØ samt POSTAL PAKKELAPP - POST 273 BODØ -  Artig sak. 175,-  
20869a
20869b
Bl. 1d Verdikart til Bogen, sendt fra og st. SA SKOGØY 20 3 46, do s.st.  Stempelet ble utsendt i slutten av mars 1933 og gikk tapt i en brann 11.12.65 Dagen etter ble fakltisk postkontoret nedlagt for godt.  Bak er blanketten st. IIA BOGEN I KVÆFJORD  27 3 46 ( Stempelet ble utsendt i mars 1945). Spydhull + svak arkivbrett 125,-  
20871 Bl. Kart over pakkepost avsendt fra NORDFOLDEN til SØRFOLDEN 18de juli 1893  Vedrørende en portofri pakke til ordfører Nils Lie.  Signert (trolig av poståpneren på Nordfolden).  Arkivbrett + ørlite patina, men artig sak fra to småsteder 350,-  
20873a
20873b
Bl.80 Tilbakemeddelelse fra Harstad postkontor til GRØTØEN. datert HARSTAD POSTK. 2.11.1902 og signert.  Bak svar fra GRØTØENS POSTAABNERI st. IIL (litt svakt) GRØTØEN 5 XI 02.  Het Grøtø frem til 1894, men endret da navn til GRØTØEN - fikk nytt stempel først i 1899 ifølge R. Steen.  Endret igjen navn til Grøtøy fra 1/10-1908.   Noen arkivbretter . Meget uvanlig stempel - ses sjelden 300,-  
20874 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 19 XI 18.  Sendt til og st. SL VASDALSVIK 27 XI 18.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved returen.   Vasdalsvik ble opprettet i 1911 og endret navn til Vassdalsvik fra 1/10-1921  UVANLIG STEMPEL - ses sjelden.  Arkivbrett. 350,-  
20875 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 23 VI 18.  Sendt til og st. IIL KJOSEN 29 VI 18  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved returen.  Svak arkivbrett 200,-  
20876 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 14 X 18.  Sendt til og st. SL RASTEBY 24 X 18  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved returen. Rasteby ble poståpneri fra 1/10-1918  - ergo MEGET TIDLIG AVSTEMPLING fra lite sted (nedlagt i 1967)  Arkivbrett.  300,-  
20877 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1 II 19.  Sendt til og st. SL BOGØY 7- III 19.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved returen.   BOGØY het Bogøen til 5/4-1908, men fikk nytt stempel SL BOGØY først 23/12-1912.   300,-  
20878 Bl.2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 12 X 18. Sendt til og st. IIL INDYR 17 XI 18.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved returen.  Indyr ble opprettet 1/7-1888 og endret navn til INNDYR fra 1/10-1921  Svak arkivbrett 250,-  
20880 Bl.203 PORTO-KART sendt fra og st. IIL BODØ 26 X 93 til Sørfold.  Vedrørende et verdibrev sendt til København som var underfrankert med 8 øre.  På Sørfolden har de raust påsatt 10 øre (ved bruk av portomerke Nk. nr. 3) som er LUX st. I SØRFOLDEN 27 10 1893.  Arkivbrett og noen smårifter, men dette må være meget vanskelig å finne fra et så lite sted!?   850,-  
20881a
20881b
Sekkelapp Sekkelapp fra Norges Banks Avdeling, Bodø vedrørende en verdisending på kr. 15000,- til postmesteren i Kabelvaag. Påstemplet Portofritt og signert av bankens kasserer. Også journalnummer fra Kabelvaag postkontor på forsiden.: K.P.J. No. 344/1920 som daterer sekkelappen trolig til høsten 1920. Bak påsatt stort rekttangulert pakkepoststempel med tekst (P)AKKEPOST FRA BODØ  Et lakksegl fra banken er fjernet på baksiden.  Pakkepoststemplet trolig sjeldent!  450,-  
20882 Kvitt. Kvittering for innlevert pakke (nr. 6) st. SA DRAGLAND 17 6 58  Lite sted i Tjeldsund kommune i Nordland. Ble nedlagt 1/10-1967.  Artig og neppe vanlig.  250,-  
20883a
20883b
Bl.191 Tjeneste-kort til Postkontoret i Svolvær st. SA AUSTNESFJORDEN 31 X 27.  Bak påsatt linjestempel  AUSTNESFJORDEN (poståpneri).  Trolig signert av poståpneren.  Reidar Steen har 16.7.39 som fin første reg. dato med dette stempelet.  Her hele 12 år tidligere 200,-  
20884 Bl.80 Postsag Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL RISVÆR I LOFOTEN 6 IV 27.   250,-  
20885 Blk.2 Indenriksk postoppkrav sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN 13 III 19, sent til og stemplet SL RISVÆR I LOFOTEN 20 III 19  Også stemplet IIL BØ I VESTERAALEN ved retur av blanketten 250,-  
20886a
20886b
76 S/H-kort - Romatisk par - sendt til Kanebogen, Karstad og st. SL FELTPOSTKONTOR No. 10 22 XII 09   Stemplet ble brukt i Kirkenes under anleggsvirksomheten ved utbyggingen av gruvene i Bjørnevatn og foredlingsanlegget i Kirkenes . Kontoret var i drift fra november 1908 til oktober 1912 350,-  
20887a
20887b
Bl.227 Tilbakemelding og postanvisning sendt fra Jennestad til Tranøy.  Stemplet med HJELPESTEMPEL type SL JENNESTAD 15 III 52  ( Reidar Steen har INGEN REG. DATOER for dette hjelpestemplet som kun var ibruk i knappe 3 uker) og mottakerst. IIA TRANØY 19-3-52.  Adressert tilbale til Jennestad og st. IIA TRANØY også på adressesiden.  Flott og uvanlig blankett.  600,-  
20888 Bl.2 Postverkets blankett nr. 2 - Indenrisk postopkrav, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 13 III 19. Sendt til og st. SL RISVÆR I LOFOTEN 20 III 19.. Også mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN ved mottakelsen.   200,-  
20889 Bl.2 Postverkets blankett nr. 2 - Indenrisk postopkrav, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 3 XII 18. Sendt til og st. SL RØSTLANDET 10 XII 18.  Mottkerst. IIL BØ I VESTERAALEN etter innløsningen 200,-  
20890 Bl.80 Postverkets Bl. 80 Melding til postmesteren i Narvik.  sendt fra og st. TA KJØPSVIK 29 7 43 samt signert (trolig av poståpneren!)  Påsatt firkantst. fra Narvik Postkontor.  TA Kjøpsvik ble utsendt 27/11-1936 125,-  
20891a
20891b
Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til Postmesteren i Svolvær, sendt fra g påsatt linjest. KABELVÅG POSTKONTOR 19/5-25 + signatur.  Bak linjestempel fra Svolvær postkontor  - videresendt til Digermulen, her st. SL DIGERMULEN 18 VI 21 og returnert.   Dette er det første SL-stemplet til DIGERMULEN utsendt i 1895 og innsendt i 1928 KUN EN REG. DATO hos Reidar Steen, nemlig i 1916 .Masse posthistorie.  175,-  
20892 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær sendt fra og st. SL ERIKSTAD 4 X 22  Opprettet 1/7-1909  Dette er senere enn siste reg. dato hos Reidat Steen. (9 I 21).  200,-  
20893 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær sendt fra og st. SL NUSFJORD 7 II 22   Arkivbett.  200,-  
20894 Bl.80 Skriv til Postmesteren i Svolvær st. SL SVENSGAM 16 IX 32   (Nedlagt 1/12-1955) Lite sted.  Blanketten er temmelig medtatt og noe sprø i papiret 100,-  
20895 Skriv Skriv til Postmesteren i Svolvær st. TL BLOKKEN 19 III 27  Dette er 12 år senere enn siste reg. dato hos Reidar Steen.   Arkivbrett 200,-  
20896 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær sendt fra og st.SL LØDINGEN 23 X 22 (Åpen stjerne - Siste reg. dato hos Reidar Steen er 22/3-1919).  Arklivbett 175,-  
20897 Bl.80a Skriv til Postmesteren i Svolvær st. SL HENNINGSVÆR 27 VII 28    Arkivbett 100,-  
20898 Bl.80b Meddelelse til Postmesteren i Svolvær st. SL RINØY I SLTEN 15 V 31   Ble poståpneri fra 1/10-25 (fikk stempel i slutten av mars 1926) Stempelet ble kassert i april 1937 KUN EN REG. DATO HOS Reidar Steen ( 13/5-35)  To arkivhull + arkivbrett.  UVANLIG STEMPEL 300,-  
20899 Bl.80 Meddelelse til Postmesteren i Svolvær st. SL SMEDVIK 21 I 25 .  Ble poståpneri fra 1/1-1919  Reidar Steen har KUN EN REG. DATO i sin bok. (2/12-35).  Her 10 år tidligere:  UVANLIG STEMPEL.  Arkivbrett.  300,-  
20901a
20901b
Bl.80 Melding til Postmesteren i Svolvær st. SA BRETTESNES 10 1 47.  Siste reg. dato hos Reidar Steen er 18/12-1940.  Også linjestempel fra Bodø postkontor forran og bak.   Videresendt til SØRFJORDEN I HELGELAND - SE FOTO av baksiden.  Arkivbrett.  125,-  
20902 Bl.80a Skriv til Postmesteren i Svolvær st. IIL SIGERFJORD 17 VI 29  Arkivbrett 100,-  
20903 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær sendt fra og st.SL SKAARVAAGEN I VESTERAALEN 20 IX 20   Het Skaarvaagen til 1/10-1907 (og fikk nytt stempel først noe senere) og endret navn til Skårvågen i Vesterålen fra 1/10-1921 (fikk også nå nytt stempel først noe senere).  Svak arkivbrett 275,-  
20904 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til anvisningsavd. i Oslo sendt fra og st.SL NORDSTRAND 24 XII 32  Linjestempel fra anvisningsavdelingen bak.  Svak arkivbrett 100,-  
20905a
20905b
Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær sendt fra og st. SL EGGUM 8 II 17, do stempel bak. (SE FOTO).  Første registrerte dato hos Reidar Steen er 21/1-1937 - her ca. 20år TIDLIGERE!  Vanskelig stempel!  Arkivbrett. 300,-  
20907a
20907b
Bl.80 Skriv til poståpneren i Borkenes sendt fra og stemplet SL SUND I LOFOTEN 19 I 29 (SL TYKK RIST - ifølge Reidar Steen er dette stemplet sett brukt i perioden 1910-18 og ble innsendt 9.3.28 -  Nytt stempel ble utsendt 1/2-1928 - (var det også med tykk rist!!??).. Bak st. SL BORKENES 1-II-29   Svak arkivbrett 175,-  
20909 Bl.80b Meddelelse til Postmesteren i Svolvær st. SL RINGSTAD 26 VIII 31  Arkivbrett.  150,-  
20911 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Harstad sendt fra og st. SL SØRLAVANGEN 23 II 28  Også st. fra Harstad postkontor. Arkivbrett 150,-  
20912 Bl.80 Meddelelse til Postkontoret i Harstad st. SA FROVÅGHAMN 22 4 35   Het FROVÅG I TRANØY til 1/7-1931.  Også stempel fra Harstad Postkontor.  Arkivbrett. 250,-  
20913 Bl.80 Postsak -Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Harstad sendt fra og st. SL MEHUS I SENJA 11 IX 28  Het MEHUS I SENJEN til 1/10-1921 - Fikk nytt stempel Mehus i Senja først helt i slutten av mars 1925.  Arkivbrett 250,-  
20914 Times TIMESEDDEL for en extrapost mellom Sommarøy i Vesteraalen  (linjestempel) og Tinden.  17/3-1927.  Har vært innom SOMMARØY I VESTERAALEN, STEINLANDSFJORD, ØKSNES og BARKESTAD poståpnerier.  Flott posthistorisk sak med diverse signaturer etc, etc.  Noen arkivbretter.  Fotoet er litt avkortet i alle sider p.ga. størrelsen.  500,-  
20915a
20915b
1087 Postens blankett nr. 126 - MELDING OM POSTSENDING FRA UTLANDET vedrørende et postoppkravspakke fra Sverige til Tennvoll. St. I22N 9465 TENNVOLL 1992.- Bak påsatt kr. 4,50 til dekning av porto denne st. I24N  9465 TENNVOLL LP A 13.05.92, do sidest.  Brukt i landpostbudruten TEBBVOLL - SOLØY - FOSSBAKKEN.   Flott posthistorie og heller uvanlig blankett å se 175,-  
20917 127 Postens blankett nr. 203 - PORTO-KART fra Kristiania til Kjelstraumen. Påsatt flere uvanlige linjestempler fra KRISTIANIA PAKKEPOSTAVDELING , samt firkantstempel KRISTIANIA * 10 III 24 * - SE FOTO  Nk. 127 er st. SL KJELDSTRAUMEN  21 III 24 ( Austreim(Hordaland - ble iopprettet 1/10-1921)  Uvanlig stempel fra lite sted. FLOTT POSTHISTORIE 1100,-  
20918 Ufr. Postens blankett nr. 1 - VERDEKART sendt fra og st. IIA SVARTVIK I FINNMARK 22-12-60( Ble nedlagt 16/10-1966) og sendt til M/S SØRØY 175,-  
20919a
20919b
Ufr. Brev datert BILBAO 1859 og sendt til TØNSBERG - masse stempler forann og bak - SE FOTO + vedlagte liste  Påstemplet sort portotall  26.  Fint og uvanlig brev i god kvalitet 800,-  
20920a
20920b
Ufr. Brev fra HARLINGEN til MANDAL 1866 - diverse stempler forann og bak - SE FOTO  Bl. annet pent SANDØSUND (Kaasa nr. 5)  Fin sak. 350,-  
20923a
20923b
Ufr. Brev fra PARIS 1856 til ARENDAL  . Sort portotall 26 forann + I-st. SVINESUND 12 12 1856 Også stempel + påtegning bak  SE FOTO  Flott sak 600,-  
20925 Bl. 242 Kvittering for innlevert postanvisning på kr. 70,20 st. I22 TVERVIK -7 4 61   (Stempel utsendt 7/10-1957 , nytt st. i aug 1971 Nedlagt 1/9-1975) 100,-  
20926a
20926b
397 Brev maskinst. FINNSNES -4.3.57 og sendt til Elvebakken, Alta.  Påskrevet UKJENT og st. SL Elvebakken -2 IV 57 på baksiden - Returnert til Finnsnes og st. IIA FINNSNES 13 4 57 bak.  Da avsender ikke var påført har brevet gått til kommisjonen for ubesørget post.  Påsatt tre oblater fra Brevkommisjonen SE FOTO   Seglene er fortsatt IKKE brudt - og innholdet er fortsatt inntakt.  FIn og artig sak 250,-  
20927a
20927b
Bl. 80a Bl. 80  sendt til Bodo og st. SL GRØTØY 2 IV 30   Bak påsatt nk. 152 st. IIL SVOLVÆR.  Har vært innom BODØ og SVOLVØR postkontor samt poståpneren i REINE - SE FOTO   Fin posthistorie Arkivbrett og spydhull som berører stempel fra Grøtøy 150,-  
20928a
20928b
P-12x2+
14x3
Talong fra Følgebrev st. IIA TORSKEN 8 VI 24.  Bak påsatt portomerker Nk 12x2 + 14x3 som er st. SL RØSVIK I SALTEN 26 VI 24  Pen sak.  150,-  
20930 Bl. 80 Meddelelse sendt til Postkontoret i Kabelvåg . Sendt fra og st. SL TVEITEVÅG 10 VIII 34  Arkivbrett 150,-  
20931 Bl. Modtagelses.bevis  for en udenriks postanvisning til Emden på Norske kr. 10,-  St. IIL BODØ 13 XI 04  Ses ikke ofte til utland.  Arkivbrett 150,-  
20932 Bl. 71b Kvittering for  5 innleverte postpakker til Snefjord , derav i sperregodspakke.  Blanketten er st. TA TOFTE I HURUM 18 8 48  Arkivbrett . Meget uvnlig blankett å se.  200,-  
20933 Bl. 75 Kvittering for innlevert verdibrev st. SL LANGNES 25 XI 19 Arkivbrett 100,-  
20934 Bl. 1a Værdikart sendt til Sørfolden, sendt fra og st. IIL KJERRINGØ 25 VI 93  Stempelet hadde tidligere piper (hullstempel) som ble fjeernet 11/12-1889 - endret navn til KJerringøy fra 15/2-1908.  Tidligst registrerte dato hos Reidar Steen er 28/4-1896.  Her ny F-dato.  Arkivbrett.  Fin sak.  200,-  
20935 Kr.k Kringkastningskort st. SL TISTEDAL .9 III 46.  Artig sak til hjemstedsamling.  150,- NY
20936 141 Portokart sendt fra og st. IIL ØVRE BØ -4 X 27, sendt til og st. SL ODDA -7 X 27. Gjelder en pakke sendt fra Odda som var feilfrankert.  Signert av poståpneren ved ØVRE BØ postaabneri 4-10-27. TJØRNTVEIT.  Flott posthistorie 600,- NY
20937a
20937b
470 Postverkets Bl. 186 GJENPART av innenrisk telegramanvisning st. TA SKÅNEVIK 20 7 65, do sidest. Sendt til VESTRESAND , BØSTAD.  Arkivbrett.  SUPERT OBJEKT TIL HJEMMSTEDSSAMLING 600,- NY
20938 Kv. Kvittering for innlevert VERDIBREV Kr. 50,- med porto kr. 0,40 fra adressat på OPSTAD pr. SKARNÆS - signert av Landpostbud SVARTBEKKEN.  Fin og uvanlig sak.  SUPERT TIL HJEMSTEDSSAMLING 375,- NY

   

    

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com