Posthistorie


 

ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

514

 

Portokart for 1 brev sendt fra FOLDEBU til SLIDRE VESTRE 24/4-1875

400,-

 

522
522a

110+153
Bl.nr 222

Kupong for tollavgift st. SL SANDVIKA 1932 + SL OSLO TOLLPOST 1932

150,-

 

527

390

Kort (Trygve Davidsen Glade Jul! Hellige Jul!) maskinst. OSLO Br. 1955 sendt til DK. Satt i porto ved Aalborg Postkontor med kontoret maskinst. 10øre betalt UVANLIG

150,-

 

532
532a

 

Fransk følgebrev for pakke sendt til Jennestad. Mange stempler på forside bl.a. SL SVOLVÆR og SL OSLO 1929 Bak toll avreg. Fra Svolvær tollkontor. Artig og dekorativ sak.

200,-

 

533

178+
179x3

Litt slitt brev sendt til Canada st. SL GAUSA 1930

125,-

 

542

155Ix2

Brevkort sendt som postoppkrav (kr. 20,90) st. SL OSLO 1931, bak st. SL BERGEN MINDE

250,-

 

544

Ufrank.

Brev med blått st. FROM H-M-SHIP / Passed by Censor mm. Påstemplet dato 18 DEC.1940 og signert. Over dette sort stempel: RECEIVED FROM H.M.SHIPS. Dette er et tjeneste brev postlagt i det britiske imperiet og gitt derfor portofritt (i motsetning til private brev som måtte frankeres) Kan bare identifiseres av avsender adressen og signaturen i sensurstempelet. Arkivbrett.

300,-

 

546
546a

174

- S/H-kort, motiv Hornviken, Nordkapp (Mittet 1/43), til USA st. SL NORDKAP 1929

100,-

 

548a
548b

 

Adressekort (Bl. 146) sendt til Sverige st. TA HALDEN P.A. 1970 + div. andre st. (se foto). Satt i porto med 300 øre oppgjort med svensk merke. Arkivbrett. Artig sak.

200,-

 

549a
549b

 

Adressekort (Bl. 146) sendt til Sverie st. I22 OSLO ØKERN 1970. Satt i porto med 300 øre. Arkivbrett + litt tape på forsiden. Se foto

100,-

 

557a
557b

326x4+
328x4

REK-Bruksbrev til DK. med 4 bl. Av bade 5+10 og 15+10 øre LANDSHJELPEN 1944 st. TA BERGEN BK. 2.12.44. Også Ao-sensur Ikke avlevert -se meget ARTIG bakside.

350,-

 

559

USA

Kort fra Brooklyn, USA til Norge. Frankert med 2c. Satt i porto med 10 centimes - påsatt norsk ovalt stempel (grønn farge) "Porto 12 øre å betale"

150,-

 

560a
560b

England

Luftpostbrev fra England til Norge 1936. Sendt i retur da mottaker var ukjent i Oslo. En mengde stempler både foran og bak. Bl.a. påtegnelse og stempel fra postbudet i Oslo. SE FOTO - Artig og uvanlig.

250,-

 

563

407-409

S/H-kort med motiv Holmenkollbakken (Normann 0-1-253) sendt til Sverige (overfrankert) påsatt hele serien fra OL-1952 og st. IIA HOLMENKOLLBAKKEN 18-2-52

175,-

 

567

Brev til Norge

Brev fra Hamburg til MANDAI i 1838. Påskrevet "Pr. Dampskip" bak fullstendig portoavregning samt st. K.D.P.A. HAMBURG 26.6.38 (Hughmark & Halpern K10) Dette stempelet ibruk fra 1837 til 1842. Brevet litt slitt i øvre kant, ellers meget pent.

400,-

 

572

352x2+
390x2

Sekkelapp til USA st. IIA KJERRINGØY 1957

300,-

 

574

460x2

Brev med parstykke til CANADA st. I22 NORDLILAND 1959 (1,5 cm. Rift øverst)

50,-

 

579

344

Brev til SVERIGE st. maskinst. OSLO Br. 1946. Åpnet i v.s. og påsatt lukkingsremse (hvit med rød tekst) ”Oppnad for valutakontroll.”

125,-

 

580

79

Litt medtatt brev til FRANKRIKE st. IIL CHRISTIANIA 1903. Bak mottakerst. Lyon/Rohne. Arkivbrett.

75,-

 

582

119+
DK-merke

Fargekort (M: Frognersæteren) til HOLLAND med både norsk (nk 119) og dansk frankering (7 øre stålstikk) st. med tekstmaskinst. KØBENHAVN 1935. Pen og uvanlig sak.

150,-

 

583

97+99

Kort til SVERIGE maskinst. KRISTIANIA Br. 1918. 7 øres porto var gyldig i kun 13 måneder

125,-

 

584

145x24

24 blokk 20 øre Løve II fra n.h.hj. med marginal JULI – 1931. St. med linjest. (flere avtrykk) : ” Kvitteres og tilbakesendes snarest ” Uvanlig !

350,-

 

586

Sveits-fr.

Militært Tjenestekort (Svardelen av Blankett 103) Forhåndsfrankert med frankeringsavtrykk fra maskin nr. 6506 (Forsvarets Sanitet), men returnert fra utlandet og derfor påsatt sveitsisk frimerke over dette. Uvanlig bruk

100,-

 

587

Østerike-fr.

Militært Tjenestekort (Svardelen av Blankett 103) Forhåndsfrankert med frankeringsavtrykk fra maskin nr. 6506 (Forsvarets Sanitet), men returnert fra utlandet og derfor påsatt østerisk frimerke over dette. Uvanlig bruk

100,-

 

589

76x4

Brev til ENGLAND med 4-stripe st. SL STAVANGER 1901. Bak mottakerst. BRADFORD

100,-

 

599

Ufr.

Blankett nr. 75 Kvittering for et verdibrev st. SL FREDRIKSHALD 24 X 82 (1882) Meget vakker.

250,-

 

601

460

Brev med maskinst.: NORWEGIAN SHIPS ARE FRIENDSHIPS (Oslo Br. 1962)

40,-

 

602

354

Brev (med innhold) med maskinst.: H7-LOTTERIET TIL FRIHETSKAMPENS OFRE (Oslo Br. 1946)

40,-

 

604a
604b

76x4

Firestripe på brev (venstre merke mangler n.v.hj.tg.) SL KRISTIANIA * 1902. Sendt til Tyskland, der omadressert. Mottakerst. Frankfurt på forsiden. Også linjest. NACHGESANDT. Også to stempler på baksiden.

175,-

 

609

229+242x2+
350x8

Følgebrev til DANMARK (vekt 9,60 kg, porto Kr. 9,20) st. TA NESBYEN 1954 + st. BUREAU D’ECHANGE DE COLINS POSTAUX + diverse linjest. Artig sak

400,-

618 Frank.
maskin
Trykksaksbrev til DANMARK st. med frankeringsmaskin nr. 278 Joachim Grieg & Co, Oslo 20 5 1942.  Påsatt kontrollst. Ao i ring i Oslo, og kontrollst. Ak i ring i Købehavn. Videre påsatt stort stempel (av typen II-rings) TILLADT INDFØRT U.M. (Udenriksminnisteriet). Ifølge dansk ekspert er dette et USEDVANLIG SJELDENT STEMPEL 800,-  
624a
624b
521x2 Garantibevis sendt ufrankert (bak maskinstemplet OSLO 16 11 65 -tekstmask: Bruk Julemerket etc.) og derfor satt i porto med 80 øre. Påsatt to stk 40 øre Runer som er st. med linjest. OSLO SENTRUM POSTKONTOR BUDAVDELINGEN  - VAKTSJEFEN OSLO 1  (over 3-linjer)  Uvanlig sak. 200,-  
626 127 Brev adressert til: Det Amerikanske Konsulat, Stavanger st. IIA HELLELAND 5 V 26. do sidest. Foran påsatt linjest (2-linjer) BEDES GODHEDSFULDT UDLEVERET FØRSTE POSTUDBÆRING 6-MAI-1926.  Må være MEGET UVANLIG!  500,-  
634 311-313 Brev til Sverige st. TA OSLO BKo -1 4 43 (Førstedag) med Ao-passeringsstempel + stempel " Retur avsandaren" (2 stk) på forsiden Bak st. STOCKHOLM 21.4.43 Et FDC som skiller seg ut fra massen 150,-  
640 Ufr. Kvittering for postinkassasjon st. SL KRAGERØ 1936 40,-
641 Ufr. Kvittering for Innlevert postpakke (Bl. 71 a) st. SL KRAGERØ 1936  50,-
642 Ufr. Kvittering for postinkassasjon st. IIL KRAGERØ 1936 40,-
645 99x2 Brev fra Oluf Bjørnseth & Co, Bergen maskinst. BERGEN 1919 Frimerkene er gjennomhullet OB & Co .  Ene merket er plassert over brevets høyre side. (Ørlite musespist i ø.v.hj av konv.)  150,-
649 Lov Lov om Ladestedsrettigheter for Losse og Ladestedet AALESUND (4 sider) Gitt av Kong Carl Johan 30 juni 1824  Litt fuktskadet 250,-
653 432I Lang konv.(svak arkivbr.) med maskinst: SPEIDERARBEIDET 50 ÅR OSLO Br. 1957 75,-
654 331+332 Brev til Sverige maskinst. (nk 331) NORSK FELTPOSTKONTOR TYSKLAND-OSLO *** 1949. Nk 332 er st. IIA NORSK FELTPOSTKONTOR TYSKLAND * 1949 Artig sak 100,-
656 Ufr. kvittering for innlevert REK-brev st. SL AKKERHAUGEN 1945 100,-
657a
657b
Ufr. Liste over : Postverkets Frimerkesalg til Samlere fra November 1943 (10 sider) Bak st. TA OSLO **** 1943 Kan ikke være vanlig! (meget svak arkivbr.) 250,-
659a
659b
392 Brev fra British Colombia, Canada med frankeringsavt. satt i porto med rundt st. T 10 CENTIMES, videre påsatt Bl. 90 påført 20 øre å betale. Bak påsatt nk. 392 st. TA TRONDHEIM .T. 1953 150,-
661 Avis Ikke nettopp posthistorie , men dog. KRAGERØ ADRESSE nr. 66 fra lørdag 17 august 1867 (23. årgang) pent eks. på 4 sider, med bl.a. annonse for dampskipene MOSS og FOLDIN Arkivbrett + arkivhull v.s. eller pen. Må være uvanlig!! 350,-
663 Avisk. Blankett nr. 83 - Beregning av aviskontingen st. SL ULEFOS 11 Vi 19 meget uvanlig blankettype. Lett arkivbrett 400,-
666 200/240 Lokalsendt trykksaksbrev maskinst. OSLO BR 3.7.41 Sendt av Skipsfartens arbeidsgiverforening ifølge påtrykk bak 25,-
668 519a Julekort (3 nisser) st. IIA HAUGESUND 1965 (litt svakt) Omadressert og påført linjest. (3 linjer) : Ubes.avd.1. 21.des. 1965 Oslo sentrum 75,-
669 USA Kort fra USA sendt til Skien 1952, satt i porto med 3 ulike portost., bl.a. Norsk rektulangulært st. i ramme: Porto 60 øre å betale (6o øre er handskrevet) i rød farge. Fin sak. 150,-
670a
670b
242 Nyttårskort sig. Rolf Bjerke 910 (dahm) Maskinst. OSLO Br. 1946 Omadressert 3-4 ganger og påført flere håndskrevne opplysninger fra diverse postbud. Også påsatt lite rammest. med tekst: Ubes.-avd. D 125,-
671 USA Kort sendt fra USA til Ski st. pr. Oslo i 1931. satt i porto med div. portost. Bl. annet grønnlig norsk ovalst med tekst. : Porto 12 øre å betale.  Fint.  150,-
672a
672b
77II Privat fotokort (?) Motiv 4 unge damer - trolig de samme 4 som har underskrevet på kortet. (flott lokalhistorie - se FOTO 672b). Sendt til USA og st. TL EGERSUND 1911, do s.st. Påsatt linjest. ADVENTISED + annet (meget svakt) rødt st 175,-
673 Frank.Ma Brevkort fra Norges Handels-kalender (S.M.Bryde, Olso) frankert med 10 øre fra frankeringsmaskin nr. 954 i 1946 og sendt til Arendal. Påsatt linjest. RETUR og rammest. UKJENT / Inconnu i rosa farge 125,-
674a
674b
102b S/H-kort - Slagteren, Nordmarka (Enerett S.Gran 206 - se foto 674a) påsatt heftemerke 15 øre Posthorn + julemerke fra Norges Røde Kors (bibdes av stempel) og st. SL NORDSTRAND 1935, do.s.st 125,-
677a
677b
77II Fargekort Christiania, Slottet (J.W.Cappelen ) st. IIL Kristiania 1903 (svakt) Sendt til UNGAREN. Mottakerst. SZABADKA. Pent kort og uvanlig adresseland. 175,-
678a
678b
77II S/H-kort. Christiania , Universitetet (C.St. 602, eneret) St. IIL KRISTIANIA 1903 og sendt til ØSTERREICH, BØHMEN. Mottakerst.  Uvanlig adresseland. 150,-
680 240x4 Trykksaks-BANDEROLE (Bryllupsinvitasjon??) i 2. vektklasse (50/100 gram - Porto 20 øre fra 1/10-46 til 1/6.-52) St. TA EGERSUND 1951. do s.st.  Ørlite småskrukket, dog ikke særlig vanlig. 150,-
687 Ufr. NORDKAPP DIPLOM (med vakkert motiv fra Nordkapp ) fra ungdomsbåten, BRAND IV, Sykkulven st. IIA NORDKAPP 30.7.55  Artig sak.  150,-
688 Fr.mask Brev frankert med frankeringsmaskin nr. 914 (Akers Mek. Verk.) med logo og tekst: BYGG I NORGE VED A/S AKERS MEK VERKSTED + logo med flott båt.  St. OSLO -8 4 1940  (MERK DATO) og sendt til DANMARK  Flott til motivsamling. bl.a 150,-
689 Bl.79 Postens bl. 79 (Febr. 1931 A6) Kvittering for betalt bladkontingent. st. SL LILLEHAMMER 1932  AB.   Kan ikke huske å ha sett denne blanketten før.  150,-
690 Bl.75 Postens bl. 75 (Jan.1921) Kvittering for innlevert verdibrev st. TL LILLEHAMMER 1921 AB.  50,-
691 Bl.77 Postens bl. 77 (Aug. 1930) Kvittering for innlevert REK-brev st. SL LILLEHAMMER 1932  AB .  75,-
692 Bk.75a Postens bl. 75a ( 2-35 A6 ) Kvittering for innlevert verdibrev st. SL LILLEHAMMER 1936  AB  50,-
693 119 Trykksaksbanderole med innlagt trykksak (se foto) st. SL ÅDALSBRUK -9 IV 37. do s.st. Pen og uvanlig sak.  300,-
697 Ufr. Blankett nr. 242 - kvittering for en Anvisning - st. SL BRUSAND 1932 Arkivbr.  Ikke så lett å finne fra småsteder. 150,-
698 Ufr. Lite papirklipp (fra brev??) med uvanlig stempel : Administration des Postes de Norwege (Liten tynnhet h.s. bak.) UVANLIG ??? 75,-
699 145 Brev adressert til Oslo, men trolig postlagt i Sverige og st. PKP. 53B 21.2.36 (svensk jernbanecoupe stempel) samt linjestempel: "Från Norge"  Bak st. OSLO 1 Tur 23 II 36  350,-  
706 Ufr. Kvittering for sendt postanvisning (Bl. 130) st. SL OGNA 1931 (2 arkivhull)  20,-  
714a
714b
ROMANIA Fargekort sendt fra ROMANIA til Norge i 1927 Her påsatt Postverkets Bl. nr. 280 (August 1926) - Forespørsel fra Brevbudskspedisjonen  Denne ses ikke ofte.  Kortet er et etter et maleri av E.MARVAN, Bucuresti.   250,-  
717 50+53+
56

Hefte på 32 sider - UNIONSSAGEN i Spørsmål og Svar (Dagbladets Bogtrykkeri, Kristiania 1894)  Heftet har nok ligget øverst i en større bunt hefter, sendt som trykksaker (15 øres poro tilsier en vekt mellom 250/500 gram )  St. SL KVITESEID 24 VII 94 (NB: Meget tidlig dato) Hefte er litt "SPRØTT" i papiret og litt fuktskadet ---SE FOTO --  TOPPP POSTHISTORISK OBJEKT.   

1500,-  
719 101 Kort sendt fra USA til Norge, frankert med 2x 1Cent G. Washington st. WASHINGTON 1938  Påsatt ovalt stempel med tekst: " Porto 12 øre å betale"  Påsatt Nk. 101 st. T i ring + vanlig st.  Kortet har motiv fra Mount Vernon, Va. og har svak brett som ses lite bakfra 200,-  
720a
720b
239+
241+
242
Pent - Nisdsekort (Norsk Arbeid - SE FOTO 720b) maskinst. JULEPOSTEN MÅ LEVER.....OSLO Br. 1946.  Frankert med 10 øre og satt i porto med 10 øre - påskrevet 10 med blå fargestift.  Påsatt Nk. 239 0 241 til dekning av "straffeporto". disse st. TA ØKERN  125,-  
723 Ufr. Blankett 75 - Kvittering for et verdibrev til Hamar (kr. 5,-). Ikke stemplet med påskrevet ØVRE HØLAND 15/1-1891  Arkivbrett 200,-  
724 Ufr. Blankett 77 Kvittering for er REK-brev til Oslo St. SA HORTEN 23 7 4  Flere arkivbretter - se foto  50,-  
727 Ufr. Blankett 75 - Kvittering for et verdibrev kr. 5,- til STOCKHOLM st. SL MERAKEER 12 IX 93 (Stempel utsendt 30(8-1892) Arkivbretter + noe fuktskadet -SE FOTO 125,-  
728 Ufr. Blankett 75a  Kvittering for et verdibrev kr. 30,- til Kongsberg,  St. IIL NEDRE EGGEDAL -2 X 29  3 svake arkivbretter ellers pen 150,-  
729 Ufr. Blankett 242 Kvittering for en anvisning kr. 22,00  til OSlo.  St. SA VÅLE I VESTFOLD 19.-1-45  Flott kvalitet 125,-  
730 Ufr. Blankett 81 - Avis-bestilling (Har ikke sett denne før - Uvanlig !!?)  st. SL HEMNESBERGET 1903   Arkivbretter 350,-  
732 Ufr. Blankett 81 - Avis-bestilling (Har ikke sett denne før - Uvanlig !!?) st. SL HENNINGSVÆR 1904  350,-  
734 Ufr. Blankett 80 - Tilbagemeldelese vedkommende LAURVIGS Post hertil af 20 de. M.kart nr. 202  - No 28 var til Sandefjord.  Stempelet med linjestempel (2 linjer)  Postkontorets Brevpostafdl. / Christiania  21-10-1881 + signatur.  Må være meget uvanlig! 450,-  
739 Bl. 77 Kvittering for innlevert REK-brev. st. IIA SNØFJORD 22-1-53  Neppe sendt så mange REK- brev herfra. Uvanlig sak.  300,-  
743a
743b
  Postverket blankett for en POST-ANVISNING  (med verdi angitt i SPD. og SKILL.)  Ubrukt i topp kvalitet - SE FOTOS  Trolig fra 1860/70-årene.  Høyst uvanlig  250,-  
748a
748b
Ufr. Lang konvolutt fra Sorenskriveren i Vesteraalen st. SL BITTERSTAD 1907. Ikke frankert, ei heller sendt som Portofri sak derfor satt i porto med 30 øre. Bak påsatt 3 stk. Portomerke nr. 10 som er st. SL JENNESTAD  200,-  
749 Bl. Internt skriv: Kings Bay Kullkomp. melder pr: telefon idag: D/S "Stein-Ravn" fra Harstad, mandag 10/8 - om kvelden til: Ny-Ålesund. St. I22 HARSTAD 10 8 59  Fin posthistorie 150,-  
750a
750b
99 S/H-kort Fra Bandakkanalen (J.Frederiksens forl. Norge 132) Frimerker er påsatt kortsiden og maskinst. KRISTIANIA -2 XII 1915 Kortet er adressert til BRASIL  Bak st.med linjest." PRINTED MATTER"  Samt mottakerst. 1 FEV 1916 + svakt maskinst. RIO DE JANEIRO 21-1-1916  Gøyal sak 100,-  
751a
751b
481+482 Brev til CAPE OF GOOG HOPE, SØR-AFRIKA-SAMBANDET st. IIA FINNSNES 26-2-1960 = FØRSTE DAG FOR UTGAVEN Også st. PORT ELISABETH 21 IV 60 på forsiden . Linjest. " RETOUR " samt " Non Reclame / Unclaimed / Onafgehall  Bak st. PORT ELISABETH -1 III 60 (Ankomsdagen) + IIL OSLO ANK. UTLAND 28-6-60  (med andre ord tok det sin tid før brevet kom tilbake igjen)  Gøyalt FDC - det finnes neppe mange slike. Lett slitasje.   150,-  
756 Bl.80 Postverkets Bl. nr. 80 - En meddelelse fra poståpneren i Utskor til postmesteren i Svolvær st. SL UTSKOR 18 XI 33 (Poståpneriet ble opprettet 1/4-1930 og nedlagt 1/1-1963)  250,-  
759 Bl.80b Postverkets Bl. nr. 80b - En meddelese fra poståpneren i Henningsvær til postmesteren i Svolvær st. SL HENNINGSVÆR 20 VII 30  150,-  
760 Bl.nr.2 Postverkets Bl.nr. 2 - Et Indenriksk postopkrav på kr. 42,30. Sendt fra og stemplet IIL BØ I VESTERAALEN -8 V 18 til og stemplet som kvittering for innløsning SL SUND I LOFOTEN 17 V 18.  Også mottakerst. IIA BØ I VESTERAALEN 27 V 18 som kvittering på at beløpet var mottatt. Fin sak 150,-  
761 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL AUSTNESFJORDEN 1926 (Het Østnesfjorden til 12/2-1908, men fikk stempel med tekst Austnesfjorden først i desember 1912.  Ble nedlagt 1/8-1968)   Svak Ab 250,-  
764 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse til postmesteren i Svolvær st.SL TINDEN 31 VIII 27  (Het SUNDERØY til 31/12-1923 )  250,-  
769 Bl.80 Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL LAUPSTAD I LOFOTEN 8- XII 27  (Poståpneri fra 1/10-1911  Stempelet ble reparert i 1929)  200,-  
770 Bl.80a Skriv til Postmesteren i Svolvær st. SL GRAVDAL 18 XII 33   150,-  
776 Bl. 80a Skriv fra poståpneren i Reine til postmesteren i Svolvær som viser oversikten over ankomne rek.- og verdibrev + verdipakker i årene 1926-28  Vakkert st. SL REINE 15 VIII 29  (Tykk rist - utsendt 1/2-1928) Svak Arkivbrett. Fin sak 225,-  
777 Bl. 80 Skriv fra poståpneren i Mortsund til postmesteren i Svolvær st. SL MORTSUND -3 IV 28  (var kun i virksomhet i fisketiden.  Ble nedlagt 1/10-1976) Svak Ab 250,-  
778 Bl. 80 Meddelelse fra poståpneren i URE til Poststyrets anvisningsrevisjon. Oslo st. TL URE 6 X 33 . Også 2 linjers linjestempel "Poststyrets Anvisningsrevisjon"  Svak Ab.  Uvanlig sak 300,-  
780 Bl. 80a Skriv fra Postmesteren i Svolvær til Poståpneren i BØ I VESTERAALEN st, IIL BØ I VESTERAALEN og sendt i retur. (Poststedet endret navn til BØ I VESTERÅLEN 1/10-1921 men fikk nytt stempel med denne tekst først 1/2-1928) Her gammelt stempel brukt etter navneendringen. Svak Ab 200,-  
782 Bl. 80b Meddelelse til Postmesteren i Svolvær fra poståpneren i Eidsfjord i Vesterålen st. SL EIDSFJORD I VESTERÅLEN 30 XI 32 (Het Eidsfjorden i Vesterålen fra 1/10-1921, men fikk stempel med denne tekst først 2/10-1928)  Svak Ab. 275,-  
784 Bl. 80b Meddelelse fra poståpneren i Vestresand til Postmesteren i Svolvær st. SL VESTRESAND 1 II 27 Svak Ab 250,-  
786 Bl.80 Meddelelse fra poståpneren på RØST til Postmesteren i Svolvær st. SL RØST 20 VIII 32   (Utsendt 1/2-1928 )  Svak arkivbrett 275,-  
787 Bl.80b Meddelelse fra poståpneren i ØKSNES til Postkontoret i Svolvær st. SL ØKSNES 8 II 33  (Stempelet ble kassert 3/2-1939) Arkivbrett 200,-  
788 Bl.80a Skriv fra poståpneren i BALSTAD til Postmesteren i Svolvær st. IIL BALSTAD 24 V 28  (Stempelet ble utsendt 1/2-1928  og omgravert til IIA-stempel allerede 12/5-1934) BRA STEMPEL  Arkivbrett 375,-  
789 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse fra poståpneren i STORKMARKNES til Postmesteren i Svolvær st. SL STORKMARNES 19 I 19  Arkivbrett 175,-  
790 Bl.80a Skriv fra poståpneren i FRIDHEIM til Postkontoret i Svolvær st. SL FRIDHEIM 12 X 27  Arkivbrett 250,-  
791a
791b
Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse til Poståpneren i KLEIVEN I VESTERAALEN fra Svolvær postkontor. Sendt i retur og bak st. SL KLEIVEN I VESTERAALEN 27 VIII 16 (26mm) Stempelet ble utsendt i 1902 og returnert 20/6-1925  Ses meget sjeldent ifølge R Steen som kun har reg. stempelet brukt i 1918. Arkivbrett.  275,-  
792 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse fra Poståpneren i JENNESTAD til Postmesteren i Svolvær st. SL JENNESTAD 21 IX 29  Dette stempelet var inne til reparasjon i 1929  og et hjelpestempel var i bruk, dette ble returnert 10/9-1929 Her er SL-stempelet RETT ETTER REPARASJONEN (Stempelet ble forøvrig omgravet til SA i des-1934) Arkivbrett 275,-  
794 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse fra Poståpneren i GIMSØYSAND til Postmesteren i Svolvær st. SL GIMSØYSAND 11 XI 21 (Opprettet i 1911) Arkivbrett  275,-  
795 Bl.80a Skriv fra Poståpneren i LEKNES I LOFOTEN til Postkontoret i Svolvær st. SL LEKNES I LOFOTEN 3 XI 28  Arkivbrett. 250,-  
796 Bl.80a Skriv fra Poståpneren i BITTERSTAD til Postmesteren i Svolvær st. IIL BITTERSTAD 21 XI 28  Arkivbrett 200,-  
797 Bl.80 Skriv fra Poståpneren i Værøy st. SL VÆRØY -2 III 26  Arkivbrett 250,-  
798 Skriv Skriv fra Poståpneren i SØRVAAGEN til Postmesteren i Svolvær st. SL SØRVAAGEN 6 -XII 26  Opprettet 1/4-1907  - Stemplet ble kassert 1/7-1927  = SEN BRUK  Arkivbrett. 300,-  
799 Bl.80a Skriv fra poståpneren i NYKSUND til Postkontoret i Svolvær st. IIL NYKSUND 29 VIII 30  (Stemplet ble kassert 10/10-1939)  Arkivbrett 200,-  
800 Bl.80 Postsak - Tjenestemeddelelse fra Poståpneren i STAMSUND til Postmesteren i Svolvær st. IIL STAMSUND 13 XI 24 Arkivbrett. 175,-  
801 Bl.80a Skriv fra Poståpneren i LANGENES til Postkontoret i Svolvær st. SL LANGENES 29 IV 29  R. Steen opplyser at dette stempelet skal være kassert 9/3-1928 og erstattet av et SL-stempel med tynn rist.  DETTE KAN IKKE STEMME!!  Arkivbrett 275,-  
802 Bl.80b Meddelelse fra Poståpneren i BARKESTAD til Postkontoret i Svolvær st. SL BARKESTAD 13 II 33 250,-  
807 Bl.80a Skriv fra Poståpneren i SUND I LOFOTEN til Postkontoret i Svolvær st. SL SUND I LOFOTEN 19 XI 26  (Stempelet ble innsendt 9/3-1928) 275,-  
809 Bl.106a Melding om ankommet Bancobrev st. `TA ERDAL - 9 11 45  Ørlite fuktskade h.s ses knapt (+ to-tre møllhull) 125,-  
810 Bl.127c Fortegnelse over postposer og pakker m.v., avsendt fra M/S ASKØY 26/9-1930 til ERDAL, her mottakerst. SL ERDAL 26 IX 30 125,-  
811 Bl.127c Fortegnelse over postposer og pakker m.v., avsendt fra, og stemplet SL ASK I NORDHORDLAND 17 X 34.  Sendt til D/S DYRTEIGEN  150,-  
812 Bl.127c Fortegnelse over postposer og pakker m.v., avsendt fra, og st. IIA ASK I NORDHORDLAND 22 1 48. Sendt til ERDAL 150,-  
815a
815b
Bl.73 Postsak - Tjenestekort st. SL HAMNØY I LOFOTEN 1 -VIII 27  (Het HAVNØY i LOFOTEN til 1/10-1921, men fikk nytt SL-stempel HAMNØY I LOFOTEN først i juni 1925) Het reg. brukt ca. 9 år tidligere enn hos R. Steen 200,-  
816 Bl.73 Postsak - Tjenestekort st. SL STEILO 25 II 28 (Stempelet ble omgravert til SA-st. i sept.-1934)  150,-  
820a
820b
Bl Skriv fra Postmesteren i Svolvær (820) til poståpneren i Nusfjord. Bak (se 820a) svar fra poståpneren st. SL NUSFJORD 14 VIII 33 250,-  
821a
821b
Bl. 80 Meddelelse til Postkontoret i Svolvær , sendt fra poståpneren i Ringstad st. SL RINGSTAD 13 IX 32  Bak (se 821a) diverse stempler fra SORTLAND og SVOLVÆR POSTKONTOR . Også påsatt par av Nk 145 st. med linjestempel SVOLVÆR POSTKONTOR KASSEREREN  i rødt. (merkene er påsatt som dekning for gebyr til etterspørsel av postanvisning)  Fin sak 400,-  
831 Bl.352 Postverkets samlekonv. for INNENRIKSKE POSTINKASSASJONER maskinst. STØTT LANDSFORENINGEN MOT KREFT POSTGIROKONTO 99 BERGEN 10.11.49  Sendt til og st. SL BOTN I OFOTEN (2 avtrykk)  Innlagt finnes (se foto) : MELDESEDDEL OM POSTINKASSASJON st. SL BOTN I OFOTEN   Uvanlig å finne med meldeseddel inntakt. 250,-  
834 Bl.51 Kvittering / Gjenpart av det avsendte telegram . Til Postmester Jacobsen Gjøvik (Sjøvik?) , sendt fra og st. SL SVOLVÆR 31 VIII 29  Flott og uvanlig sak 300,-  
840 Bl.80 Meddelelse fra poståpneren i Skjelfjord til Pm. i Svolvær st. SA SKJELFJORD 27 5 31  Poståpneriet ble opprettet 1/1-1931  = Tidlig bruk. (Nedlagt i 1965) Svak arkivbr 300,-  
841 Bl. 1b Verdikart fra poståpneren i Eggum til Leknes i Lofoten st. SL EGGUM 30 IX 29  Ørlite spydhull og svak arkivbr 200,-  
843 631x2+
925
Oppkravsadressekort, sendt fra og stemplet I22N 8000 BODØ 1988, til Stamsund. Foran st. med rektangulært st. 12 153 POST 8340 STAMSUND , bak st. 122N 8340 STAMSUND A  40,-  
844 645+807-1043 Oppkravsadressekort med mottakerdelen inntakt, sendt fra og st. I22N 8300 SVOLVÆR 1988. Foran st. med rektangulært st. 712 103 POST 8340 STAMSUND Bak st. I22N 8340 STAMSUND B  75,-  
845a
845b
925+
1031x8
Oppkravsadressekort , sendt fra og st. I22N 9400 HARSTAD 1989. Foran st. med rektangulert st. 712 333 POST 8025 RØSTLANDET, Bak st. I24N 8025 RØSTLANDET A  Et frimerke er skadet i ø.h.hj. Et er LUX-stemplet.  60,-  
854a
854b
644+1022+
1051x3
Oppkravsadressekort med inntakt talong (av den "gamle rød typen), sendt fra og st. I22N STORTORGET 9000 TROMSØ 1988. Foran også st. med rektangulært st. 712 103 POST 8340 STAMSUND Bak st. I22N 8340 STAMSUND B  60,-  
855a
855b
907+912 Oppkravsadressekort (nl. 563 sp-h) med inntakt mottakerdel, sendt fra Oslo Postterminal til Kabelvåg, her omadressert til 8373 Ballstad og derfor ilagt omadresseringsporto Kr. 18,,-  Rosa bl. 90 er påsatt på forsiden - hvor det også er st. med rettangulært st.  712 302 POST 8373 BALLSTAD  1989 . Merkene som dekker omadresseringsportoen kr. 18,. er påsatt på baksiden og st. I24N 8373 BALLSTAD A  Også st. I22N 8310 KABELVÅG .  Heller uvanlig. 100,-  
858a
858b
Tysk.frank Tysk "PAKETKARTE" sendt fra FLENSBURG til MELBU  . Foran også st. IIL BUREAU D`ECHANGE D`OSLO COLINS POSTAUX 1952 + mottakerst. IIL MELBU  Artig 50,-  
863 Bl. 2 Indenriksk postopkrav til Nordre Honningsvåg st. IIL BØ I VESTERAALEN 2 VI 18 og 22 VI 18. Sendt til og st. SL NORDRE HONNINGSVAAG 12 VI 18  (Endret navn til Nordvågen i Finnmark fra 1/10-1921)  Arkivbrett.  250,-
866 Bl. 1a Verdikart til Bø i Vesteraalen mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN 30 X 15.  Sendt fra og stemplet SL EIDET I MALNES 30 X 15 .  Ifølge Reidar Steen het stedet Eidet I Maalnes, men dette navnet er iallefall ikke brukt i stempelteksten!  Endret navn til Eidet i Vesteraalen og fikk nytt stempel med denne tekst 18/12-1915 (utsendt fra gravør)  Her sen bruk av SL EIDET I MALNES.  Lite spydhull samt arkivbretter viser lite 325,-
869 Bl.80 Meddelelse sendt til Postmesteren i Svolvær st. SL NYKVAAG - 3 IV 26  Endret navn til Nykvåg fra 1/10-1921, men fikk først stempel med denne tekst i januar 1928.  Her sen bruk av gammelt stempel.  Meget svak arkivbrett 300,-
870 Bl.80 Meddelelse sendt til Postmesteren i Svolvær st.SL ØKSNES 18 VII 33  (Stempelet ble kassert 3/2-1939)  Svak arkivbrett 175,-
872 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL RØST -9 IX 17  Svak arkivbrett. 250,-
873 Bl.80a Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL KLEIVA I VESTERÅLEN 14 XI 31  Endret navn fra Kleiven i Vesteraalen 1/10-1921, men fikk nytt stempel først i juni 1925  Vanskelig stempel, ses sjelden  375,-
874 Bl.80a Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL VIK I VESTERÅLEN - 3 X 28  Endret navn fra Vik i Vesteraalen 1/10-1921, men fikk nytt stempel først i januar 1928.  Stempelet ble forresten kassert allerede 5/4-1937  Sjeldent.  Arkivbrett  375,-
875 Bl.80a Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL RAMBERG 16 IX 33  Svak arkivbrett 225,-
876 Bl.80 Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL SMINES I VESTERAALEN - 1 XI 26  Stempelet ble innsendt i 1928  Uvanlig?  Svak arkivbrett   300,-
882 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL EIDSFJORD I VESTERAALEN 19 I 21 Endret navn fra Eidsfjord rundt 1912, men fikk nytt stempel først 1/7-1915  Ny navneendring til Eidsfjord I vesterålen fra 1/10-1921  Gammel stempel var dog fortsatt i bruk noen år.  Dog ikke helt vanlig.  Arkivbrett  350,-
883 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st.SL GIMSØYSAND 14 XI 19  Svak arkivbrett  250,-
884 Bl. Skriv fra postmesteren i Svolvær til poståpneren i Sommerøy I Vesteraalen , sendt i retur og st. SL SOMMERØY I VESTERAALEN 15 XI 21 Het Sommerøy til ca. 1908. Ny navneendring til SOMMERØY I VESTERÅLEN 1/1-1922.  Gammelt stempel ble da innsendt 9/3-1922.  Sen bruk av stempelet.  Svak arkivbrett  325,-
885 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL SOMMERØY I VESTERÅLEN 11 III 26  Het Sommerøy i Vesteraalen til 1/1-1922   Nytt stempel utsendt først 6/3-1922  - stemplet ble innsendt igjen allerede 29/1-1931.  Arkivbrett. 325,-
886 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. IIL SKROVEN 30 III 16  Het Skrova fra 1/10-1921, men det gamle stemplet var i bruk til 20/6-1925.  Svak arkivbrett  175,-
887 Bl.80a Meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL SKROVA  -2 VI 30  Het Skrova fra 1/10-1921 men fikk førest stempel med denne tekst i juni 1925   Svak arkivbrett 175,-
889a
889b
l. Skriv fra Postmesteren i Svolvær til poståpneren i Laukvik i Lofoten. Sendt i retur og st. SL LAUKVIK I LOFOTEN 23 VI 33   Arkivbrett  200,-
892 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL VOTTESNES 12 VIII 16  Uvanlig stempel - kun en dato registerert av R. Steen. Arkivbrett 300,-
894 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til postmesteren i Svolvær st. SL SUNDERØY 30 X 22  Omhandeler et telegram fra postexpeditøren ombord på D/S RØST som ikke er ankommet.  Stedet het Sunderøen til ca. 1908 så Sunderøy Endret så navn til TINDEN fra 1/1-1924  Her relativ sen bruk av SL-stempelet fra Sunderøy.  Svak arkivbrett 350,-
895 Dk.fr. Trykksaksbrev fra Danmark til Oslo st. KØBENHAVN 1972  Her påsatt OPPLYSNINGSSTEMPEL med tekst: " Forsinket på grunn av feil postadresse VIKA POSTKONTOR"  Også dansk julemerke + linjest. "Tryksager"  Pent og dekorativt. 150,-
898 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til Svolvær st. SL KABELVAAG 28 II 17 ( Endret navn til Kabelvåg fra 1/10-1921) Svak arkivbrett. 225,-
899a
899b
Bl.80 Meddelelse til Kabelvåg  med Linjestempel SVOLVÆR POSTKONTOR 1/12-1932 + do. FOR POSTMESTEREN. Bak svar fra Kabelvåg st. SL KABELVÅG -2 XII 32   Svak arkivbrett 150,-
900 Bl.80a Skriv til postmesteren i Svolvær st. SL VIK I VESTERAALEN 7 - V 26 . Stedet het faktisk Vik i Vesterålen allerede fra 1/10-1921, men fikk først nytt stempel med denne tekst i januar 1928.  Her gammel stempel etter navneendringen. Svak arkivbrett.  250,-
901 Bl.80a Skriv til postmesteren i Svolvær st. SL RØSTLANDET 25 VII 34  250,-
904 Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til  Postkontoret i Svolvær st. SL ALSVAAG 10 X 16  Endret navn til Alsvåg far 1/10-1921, men fikk nytt først i feb. 1928  Svak arkivbrett. 275,-
906 Skriv Skriv fra postmesteren i Svolvær , sendt i retur og st. SL BORGE 2 XII 32  Stempelet ble utsendt 1/2-1928 og kassert igjen allerede 4/7-1936 Da stedet endret navn til BØSTAD fra 1/7-1936 Svak arkivbrett.  UVANLIG STEMPEL  450,-
907a
907b
Bl.80 Postsak - Tjeneste-meddelelse til  Postkontoret i Svolvær st. SL MELBO 20 V 20 , sendt tilbake til Svolvær og igjen returnert til Melbo st. SL MELBO 28 V 21 på baksiden. Atter gått tilbake til Svolvær.  Svak arkivbrett 200,-
909 Bl.80b Meddelelse til Postkontoret i Svolvær st. SL SORTLAND .4 XI 32 (stempelet er skadet i nedre kant -se foto) Også linjestempel " Sortland postkontor" i lilla farge.  Svak arkivbrett + spor etter binders 175,-
910 Bl.80a Skriv til postmesteren i Svolvær st. SL STEINLANDSFJORD 25 VI 32 (Ble opprettet 1/1-1920) Heller uvanlig stempel. Svak arkivbrett 275,-
912a
912b
Bl.73 Postsak - Tjeneste-kort sendt til Postkontoret Svolvær st. TL LYNGVÆR 13 II 28 - Ytterligere to avtrykk fra samme stempel på baksiden.  MÅ være fra en av de siste bruksdagene!!!  Nytt stempel var utsendt fra Oslo 1/2-1928 og TL-stempelet ble innsendt 9/3-1928  Fin sak 200,-
913 Bl. 2 Indenriksk postopkrav sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 22 VIII 18. Sendt til Aa i Lofoten og mottakerst IIL AA I LOFOTEN 27 VIII 13 i BLÅFIOLETT-FARGE.  Vakker sak.  Svak arkivbrett. 200,-
920 460x3 Brev fra Norsk Selenkompani sendt til Sverige og påsatt Bl. 39 c. ILBUD / EXPRES .  Maskinst, DRAMMEN 13.6.60 125,-
921 75+76x2 REKOMMANDERT TRYKKSAKSBREV fra Overrettsakfører  Ivar O. Sundet st. SL KRISTIANSUND N. -6 IV 04 og sendt til Kristiania.  Mottakerst. bak. SL KRISTIANIA G. *   Også påsatt rammest.  NORGE R No.   Ene merke mangler en hjørnetagg.  Pen sak 550,-
923 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Aspelund, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 17 I 18  Stemplet SL ASPELUND -7 I 18 (Stempel utsendt fra gravør 7/4-1915) ved inløsning ,samt mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN 18 II 18.   250,-
926 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Lyngvær, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 20 VIII 18.  Stemplet TL LYNGVÆR 26 IX 18 ved indløsning.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN  10 X 18 ved retur. 300,-
927 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Mortsund, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 25 VIII 18.  Stemplet SL MORTSUND 21 IX 18 ved indløsning.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN  18 IX 18 ved retur 275,-
929 Bl.2 Indenriksk postopkrav til Selvær, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 20 II 19.  Stemplet SL SELVÆR 19 III 19 ( Stempel ses sjeldent !) og påført  "RETUR " med blåkritt.- ikke innløst og returnert.  Mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN  24 III 19 ved retur 350,-
931a
931b
Sekkelapp Pakkepost til Molde st. TA ÅLESUND 15 8 44. Bak Påskrevet " Inneholdt 7 pk." og st. TA MOLDE * 15 8 44. (Bilde er i 130% størrelse) 125,-
933a
933b
Sekkelapp Brevpost fra Oslo til Molde (trykket tekst) Bak påskrevet " Ank. + signatur" og st. IIL MOLDE **** -3 2 55 samt TA KRISTIANSUND N* -3 2 55  (Bilde er i 130% størrelse) 150,-
935a
935b
Sekkelapp Pakkepost, 4 pk. til Molde st. TA LARVIK -2 5 45  Bak. påskrevet " 2pk. + signatur" og st. SA MOLDE *** -5 5 45 175,-
936a Sekkelapp ILPAKKEPOST  1pk. til Gjøvik st. TA MOLDE * 16 11 54  Ingen påskrift, stempel bak.   (Bilde er i 130% størrelse) 250,-
938 Bl. 81 AVIS-BESTILLING for et abonnement på Norsk Fiskeritidende  påtrykt AVISSAG på baksiden og st. SL FRAMNES 22 XII 03 på forsiden Uvanlig sak.  Arkivbretter 350,-  
939 390 Fullstendig Trekningsliste for DET NORSKE PENGELOTTERI 11. mars 1957 st. litt svakt TA GLOMSFJORD 15-3-57.  Høyst uvanlig trykksak 400,-  
940 Konv Litt småkrøllet Konvolutt til RENNEVINSAVSTEMNINGEN i 1934   Artig sak.  75,-  
941 Portokart No 61 - Dupl.-Kart til Svenske Steder , sendt fra  FREDERIKSVÆRN til BORÅS  dem 7 August 1869  vedrørende i verdibrev.  Signert og mottakerst. BORÅS 8/8-1869  Arkivbrett.  UVANLIG SAK !!     300,-  
942 Portokart No-132 - Dupl.-Kart til Svenske Steder, sendt fra FREDERIKSVÆRN til STOCKHOLM den 15 Juli 1869 vedrørende en avissag til postkontoret.  Signert og mottakerst. I STOCKHOLMS K..K. 17/7-1869  Arkivbrett.  UVANLIG SAK !!  300,-  
944 Bl.75 Blankett No 75, kvittering for et Verdibrev - kr. 100,- til Surendals Sparebank , sendt av John Rimstad. Signert av Anders Kosevig og st. I THINGVOLD 6 6 1881  Arkivbrett - eller meget pen.  UVANLIG SAK  300,-  
947 Sekkelapp Sekkelapp st. IIL MOLDE 4 V 22, sendt til Aukra og mottakerst. SL AUKRA -5 V 22  275,-  
949a
949b
Sekkelapp Sekkelapp påstemplet "Pakkepost " etc.  Sendt til Melbu - Vesterålen og st. SL ÅFARNES 15 XII 41  Også påskrift Melbu Vesterålen bak 275,-  
950a
950b
Sekkelapp Sekkelapp  påsatt Bl. 39c ILBUD/EXPRES  + påskrift (Se foto) Også st. SL ÅNDALSNES -6 XI 51  Også artig påskrift bak - SE FOTO 950a   350,-  
951 Bl.1c Verdikart til Bø i Vesterålen, sendt fra og  st. SL VALEN I SØNDHORDLAND 27 V 21 (Endret navn til Valen i Sunnhordland fra 1/10-1921, men fikk nytt stempel først 12/3-1923) Også mottakerst. IIL BØ I VESTERAALEN 4 VI 21  Arkivbrett 250,-  
952a
952b
Bl.250 Tjenestebrevkort vedkommende ubesørget postforsendelse med tilhørende (sammenhengende) Svar-tjenestekort.  Angående en oppkravssebding fra Trondhjem til Verdal hvor adressaten er ukjent (SE ELLERS FOTO)  Hovedkortet st. SL VERDAL 19 X 26, svarkortet (som er frankert med 20 øre Løve II) er st. SL TRONDHJEM P.P. 22 X 26  Flott sak som sjelden ses 750,-  
953a
953b
Bl.125a Melding Fra Oslo postkontors toøøpostavdeling  vedrørende en pakke fra Amsterdam påhilende en porto av 3 kr 30 øre.  Rammest. fra OSLO POSTKONTOR TOLLPOSTAVDELINGEN SCHWEIGÅRDSDATE 15 11-2-53 + Linjest. " Følgebrevet hentes ved skranken her"  Bak påsatt frimerker for 330 øre (Nk 350x3 + nk 389x2) st. SL OSLO TOLLPOST 11 II 53  Flott sak 375,-  
956 bl. Kvittering for et REK-brev levert til Landpostbud. Sendt til Borregaard i Sarpsborg. Signert av landpostbudet 8/5-1926 / Svartbekken.  Arkivbrett.  Uvanlig blankett !! (Fra trykning i  Okt. 1925)  Arkivbrett 175,-  
957 bl. Kvittering for et REK-brev til København, Danmark levert til Landpostbud.  Signert 30/8-1919 / J. Thorsen  Uvanlig blankett !! (Fra trykning i Mai 1919) Arkivbrett 200,-  
958 bl. Kvittering for et Verdibrev (Innlagt kr. 45,20 - Porto 0,40kr.) til Lensmann Johnsen, Kongsvinger - Innlevert til Landpostbud og signert 13/1-1931 / Svartbekken.  Uvanlig blankett!! (Fra trykning i Sept. 1929) Arkivbrett 175,-  
959 Jernbg. FRAKTEGODS-FRAKTEGODSBREV  sendt med jernbane fra Porsgrund til Bratsberg Bruk. Påsatt POSTSTEMPEL type SL OKLUNGEN 23 IX 29 (to avtrykk) Meget uvanlig å finne poststempler brukt på slike fraktegodsbrev. Flott og dekorativ sak til hjemstedssamling.  To små arkivhull i venstre side + en svak arkivbrett 600,-  
960 470+522 Gjenpart av Innenriks telegramanvisning sendt fra Måløy til Vestresand st. I21 MÅLØY 21.12.43, do s.st.  Arkivbrett.  Uvanlig sak 450,-  
961 Bl.2 Indenriksk postoppkrav kr. 11,40  til Mosjøen st. IIL BØ I VSETERAALEN 23 X 18  Pskrevet: " Beløpet vil bli sendt pr. anv."  Også påsatt linjestempel: MOSJØEN POSTKONTOR  Noe patina i øvre kant - se Foto 150,-  
965a
965b
  DESPATCH NOTE (Bulletin D`Expedition) for en pakke fra CANADA til Vik i Vesteraalen Stemplet GØTERBORG 1 PAK. 13 DEC. 1931, SL OSLO 14 XII 31 og IIL SVOLVÆR 17 XII 31  Bak st. SL VIK I VESTERAALEN 18 XII 31  Arkivbrett.  Neppe vanlig!  300,-  
969 Timeseddel Timeseddel fra 1919 for posten mellom BØ I VESTERAALEN og EIDET i VESTERAALEN sendt via STRAUMSJØEN.. St. IIL BØ I VESTERAALEN (med HÅNDSKREVET dato/år) 26/11-19 , SL STRAUMSJØEN 27 XI 19, samt HÅNDSKREVET EIDET I V. 27/11-19.   NYDELIG SAK som er noe større enn fotoet viser p.g.a begrensninger i scanner.  Arkivbretter.   HØYST UVANLIG SAK 900,-  
977 100+102 Gjenpart av telegramanvisning - Til innlandet, Danmark og Sverige. Påsatt nk 100+1+2 st. SL TROMSØ P.A. 1920, do s.st.  MÅ være meget uvanlig 750,-  
978 Bl.106 Melding om en rekommandert sending  st. SL GRAVERMARK  30 X 1969  Fikk I22N-st. 1/11-1969 så dette er mye mulig siste bruksdag for dette stempelet !? 175,-  
979 Bl.808 Kvittering for innlevert innskuddsbok st. SL ENGAN I SALTEN 14 IV 64  Meget uvanlig blankett å finne.  250,-  
980 Bl.354 Sekkelapp fpr en ILPAKKEPOST til 9969 Gulgofjorden st. I22N 9950 VARDØ 20 6 75  Flott sak 175,-  
982 Bl.36 Kvittering fra Kristiania til Postmesteren i Harstad på at kr. 8000,- er mottatt.  Datert KRISTIANIA 31 MARTS 1903 og signert.  Meget uvanlig blankett. Arkivbrett. 300,-  
985 Bl.115 Kvittering for kjøpte frimerker st. TA TÅRSTAD 5 8 54  To arkivhull i øvre kant. 125,-  
987 Bl.75a Kvittering for postsendinger, her et Bancobrev. st. IIL SNØFJORD 31 3 59  Svak arkivbr.  Neppe særlig vanlig 175,-  
988 Bl.2 Postopkrav til Bø i Vesteraalen, sendt fra og st. SL SKIEN I 1911   Arkivbrett 175,-  
991 Bl.2 Postopkrav til Hamarøy, sendt fra og st.  IIL BØ I VESTERAALEN 1918 . Mottakerst. SL HAMARØY  Litt skadet i venstre side + arkivbrett 225,-  
992 Bl.2 Postopkrav til Spydeberg, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918.  Mottakerst. SL SPYDEBERG 1918.  Akkivbr 200,-  
993 Bl.2 Postopkrav til Bogen i Ofoten, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918.  Mottakerst. SL BOGEN I OFOTEN 1918 Arkivbrett 300,-  
994 Bl.2 Postopkrav til Kraaberget, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919.  Mottakerst. SL KRAAKBERGET 12 II 19  Ble opprettet 1/4-1910 og endret navn til Kråkberget fra 1/10-1921 . BRA STEMPEL   Arkivbrett+ ørlite patina 450,-  
995 Bl.2 Postopkrav til Sørflatangen, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1918.  Mottakerst.  SL SØRFLATANGER 1918  Arkivbrett 300,-  
996 Bl.2 Postopkrav til Erikstad, sendt fra og st. IIL BØ I VESTERAALEN 1919.  Mottakerst. SL ERIKSTAD 27 I 19  (Opprettet 1/7-1909)  Arkivbrett 325,-  

 

    

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com