Postanvisninger og
Postoppkrav
side 2

 


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

13500 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong ,st. SA BØ I VESTERÅLEN 16 12 35 ( Stempelet ble omgravert fra SL-stempel 11/6-1935 )  Svak Ab. 250,-  
13501 145+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong ,st. IIL FAUSKE 24 VII 37  (Nytt stempel ble utsendt 9/4-1940) Svak AB   250,-  
13502 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong ,st. SL HATTFJELLDAL - 3 V 37  Liten skade i v.side av kupongen.  Svak Ab 225,-  
13503 118+141
+155II
Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet IIL MOSJØEN 12 II 1937 Svak Arkivbr 250,-  
13504 242+212 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet  SL HOMMELVIK 1938   Svak Ab 250,-  
13505 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA HEMNESKJEL 21 6 1937 TIDLIG DATO da dette stempelet ble utsendt 2//7-1937. Svak Ab.  275,-  
13506 212+242 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA HELL 18 7 1938. do s.st. (Stempelet utsendt fra Oslo 27/7-1937)  Svak Ab. 250,-  
13507 212 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL HØYLANDET I NAMDALEN 1938 (Svak dato. Stempelet ble innsendt for omgravering 12/1-1939) Svak Ab 250,-  
13508 141+155II Del av  Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning stemplet SL SVOLVÆR 1936 75,-  
13509 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet IIL SKI 29 XI 1937 (Stempelet ble omgravert til IIA 5/6-1939) Svak Ab 250,-  
13510 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL STØREN 1937  Svak Ab 250,-  
13512 212 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet  SL SAKSHAUG 1938  Svak Ab 250,-  
13513 118+141
+155II
Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet  SL STIKLESTAD 21 I 1937 (Nytt stempel ble utsendt 14/9-37- type SA) Svak Ab. 250,-  
13514 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet  SL INDRE NÆRØY 1937 , do st. bak.  Svak Ab.  250,-  
13515 118+141+
145+155II
Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL OVERHALLA 17 III 1937 (Stempelet ble innsendt 18/3-1938) Svak AB.  Høyt anvisningsbeløp (kr. 445,04)  275,-  
13516 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL EVJEGJERDET  1937  Svak Ab 250,-  
13518 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL FANNREM 1936  Svak Ab 250,-  
13519 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL MERÅKER 1938 Svak Ab. Nk 141 med rundt ø.h.hj.  225,-  
13520 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SA NYPAN -3 12 1936  (Stempelet ble utsendt 24/4-1936 - relativ tidlig dato) Svak Ab.  275,-  
13521 141+129 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA TRONDHEIM ØYA 24 3 1938 (Stempelet ble utsendt 17/1-1938 TIDLIG DATO ) Svak Ab 275,-  
13522 143+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL BUVIK 27 VI1937(Årstallet er nær uleselig, men fikk nytt Ta-stempel 13/10-1937  Svak Ab. 250,-  
13523 145+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SA RINNAN 1937 Svak Ab 275,-  
13525 145+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SA TRONDHEIM 1937 på Nk 155II og SL ULSBERG 1937 på Nk 145  Svak Ab.  275,-  
13526 145+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA BODØ P.A. 11 2 1938, do s.st. (Stempelet utsendt 20/1-1938 - MEGET TIDLIG DATO) Også rammest. Ikke avhentet/ Non reclame 300,-  
13527 129+141 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA RØROS 14 2 1938 (Stempelet ble utsendt 28/12-37 TIDLIG DATO)  Svak Ab.  275,-  
13528 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet  SL OSLO * 1937  Svak Ab 225,-  
13530 155IIx2 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SL OVERHALLA -9 X 1936 , do stemplet bak. (Fikk nytt TA-stempel 29/3-1938)  Svak Ab. 250,-  
13532 212+242 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet TA KVÅL 19 6 1938 (Stempelet utsendt 13/11-1936) Svak Ab.  250,-  
13533 143+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SA SELBU 30 4 1937 ( Stempelet ble utsendt 15/3-1937 MEGET TIDLIG DATO) Svak Ab. 275,-  
13534 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet SA STØREN 1937  Svak Ab 250,-  
13535 212+242 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med Kupong stemplet IIL MERAKER 1938  Svak Ab 250,-  
13536 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. TA FROSTA 25 5 37 (Stempel utsendt fra Oslo 12/2-1937 ) ergo tidlig bruk her. Svak arkivbrett. 275,-  
13537 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL HARSTAD 1937 Svak Ab 250,-  
13538 141+212 Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. ministempel I-16 T.HEIM P.P. 2 VII 38 Svak Ab 250,-  
13541 435 Uinnløst Inkassasjonsinnbetalingskort med kvittering st. IIA HATTFJELLDAL -4 7 57 (Stempelet ble utsendt fra Oslo 17/12-1954)  Do st. på kvittering. 200,-  
13542 437 Uinnløst Inkassasjonsinnbetalingskort med kvittering st. IIA KRUTÅ 24 7 56 (Ble poståpneri fra 1/7-55 - stempel utsendt fra Oslo 14/6-1955 - Ble nedlagt 1/6-1968)  Do st. på kvittering 250,-  
13544 242+253 Uinnløst Innenriks inkassasjons-postanvisning med kvittering påsatt bl. 362 - Retur til avsender - St. SA HYGGEN 1946  Flott sak 300,-  
13545 252 Uinnløst Innenriks inkassasjons-postanvisning med kvittering påsatt bl. 362 - Retur til avsender - St. SL SAGFOSS 1947  Flott 300,-  
13547 396x3 Uinnløst Innenriksk Inkassasjonspostanvisning med kvittering (som omtrent er løsnet av blanketten) st. SL STAVANGER B. 1952 (Underpostkontor på BUØY) Do st. på kvitteringen 150,-  
13548 358 Uinnløst Innenriksk Inkassasjonspostanvisning med kvittering st. SL STAVANGER B. 1951 (Underpostkontor på BUØY)  Do st. på kvittering 150,-  
13549 242x2+
350
Uinnløst Innenriks inkassasjons-postanvisning med kvittering og talong st. TA GAMVIK 1950. Påsatt Postverkets Bl. 362 også st. TA GAMVIK. Samme stempel finnes på baksiden av kvitteringen,  Nk 350 er skadet i nedre kant.  Flott sak 350,-  
13551 155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL RENNEBU 26 I 36  2 Arkivbr. 250,-  
13552 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL STEINKJER -4 II 37  Arkivbr.  250,-  
13553 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL VERDAL 30 IV 37  2 arkivbr.  275,-  
13554 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. TA MOSJØEN 23 10 37 (Stempelet ble omgravert fra SL til TA og utsendt fra Oslo 23/10-1936)  2 Arkivbr 250,-  
13555 141+155II Uinnløst Innenriks Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. TA GRONG 12 5 37 (Prakt stempelet nær midt på hvert merke)  Stempelet ble utsendt fra gravør i Oslo 12/3-1937 = TIDLIG BRUK  Arkivbr.  275,-  
13556 240+366 Bl. 561 POSTINNKASSASJON - sendt i retur og påsatt Bl 362 - TILBAKE TIL SENDER - st. IIA SKOGANVARRE 1950 både på selve inkassasjonen, kvitteringsdelen og på bl. 362.  Flott sak.  300,-  
13557 251x2 Innenriks inkassasjons-postanvisning med talong st. IIA STORD 28 2 1950, do s.st.  Ikke innløst og sendt i retur påsatt Bl. 362  st. IIA STORD samme dag. Flott sak.  250,-  
13558 141+155II Uinnløst Innnenriksk Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL VENSET 19 II 37, do s.st.  Svak arkivbr 250,-  
13561 212+242 Uinnløst Innnenriksk Inkassasjons-Postanvisning med kupong st.SL BODØ 14 VII 38  Svak arkivbr 225,-  
13562 145+155II Uinnløst Innnenriksk Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL HEGRA 30 XII 36  Svak arkivbr 275,-  
13563 141+155II Uinnløst Innnenriksk Inkassasjons-Postanvisning med kupong st. SL STJØRDAL -1 V 37  Svak arkivbr 250,-  
13564 141+155II Uinnløst Innnenriksk Inkassasjons-Postanvisning med kupong st.  TA RANHEIM 23 8 37  Svak arkivbr 250,-  
13565 100+106 Indenrisk postanvisning st. SL SJØLSTAD 1920, do s.st.  200,-  
13567 437 Inkassasjons-innbetalingskort  med kvittering - ikke innløst. Stemplet SL NESSJESTRANDA 1958, do st. på kvittering 150,-  
13571 401 Postverkets bl. 561 - Inkassasjons-innbetalingskort sendt til Trondheim - vedheftet kvitteringsdel - Ikke innløst og returnert.  Bl. er st. SL SLENESET 23 II 53  + do st. på kvitteringen,.  Fin sak 175,-  
13572 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Skruklien og st. SL SKRUKLIEN 31 I 13, do sidest. Bak st. SL KRISTIANIA 29 I 13   Skruklien (Søndre Land)ble opprettet 1/1-1907 og endret navn til Skruklia fra 1/10-1921   BRA STEMPEL.  Arkivbretter- SE FOTO  325,-  
13574a
13574b
Ufrank. Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Tennæs og st. IIL TENNÆS 14 III 12  Stedet het Balfjoirden til 1/1-1888  (Balsfjorden/troms)  Arkivbretter - SE FOTO  275,-  
13577 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Laksvatn st. SL LAKSVATN 1 III 15, do sidest.  Laksvatn (Balsfjoird/troms) ble opprettet 1/7-1910.  Arkivbretter - SE FOTO  300,-  
13578 100x2 Postopkravtil Aasheim st. SL SÆTRE 23 II 12, do sidest.  (Hurum/ Buskerud)  Stempelet ble utsendt 18/12-1897.  Arkivbretter - SE FOTO 300,-  
13579a
13579b
Ufrank. Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Burfjord og st. SL BURFJORD 11 I 13  Burfjord (Kvænanger/Troms) ble opprettet 1/4-1908.  Bak st: SL NORDLANDS POSTEKSP, H 25 XI 12.  300,-  
13580a
13580b
100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Flaknan st. SL FLAKNAN 26 XII 13 Stedet het Flakne frem til 1898, men fikk nytt stempel FLAKAN først i 1906  (Selbu/ Sør-Trøndelag)  Bak st. IIL HELL  og SL LEVANGERBANENS P.EKSP.  Arkivbretter - SE FOTO 300,-  
13582a
13582b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Maasø og st. SL MAASØ 17 I 14, do sidest.  Fikk SL-stempel i 1897 og endret navn til Måsøy fra 1/10-1921  (Måsøy Finnmark)  Bak st. SL VESTFINNMARKENS POSTEKSP. B 18 XII 13 (Bra stempel)  Arkivbretter + at to større rifter er limt sammen fra baksiden og ses lite forfra  - også ørsmå skadet i nedre kant - SEFOTO   Uvanlig stempel 300,-  
13583 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Fosslandsosen og st. SL FOSSLANDSOSEN 4 I 14, do sidest. Het Foslandsosen til 1/10-1898 (Ottersøy Nord-Trøndelag)  Arkivbretter + miniriss i nedre kant - SE FOTO. 300,-  
13584 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Korgen men st. SL BLEIKVASSLIEN 22 III 12   Opprettet 1/7-1898, endret navn til Bleikvasslia fra 1/10-1921(Hemnes/nordland)  Reidar Steen HAR INGEN REGISTRERT DATO med dette stemplet i sin bok Poststeder og Poststempler i Nordland fylke 1848 - ca 1975.  MEGET UVANLIG!  Arlivbretter - SE FOTO  600,-  
13585a
13585b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Grøtøy og st. SL GRØTØY 15 I 14, do sidest..  Stedet het Grøtøen til 1/10-1908 , men fikk nytt stempel med tekst GRØTØY først 22/1-1913- Reidar Sten (Datostempler og Poststeder i Nordland Fylke 1848 ca 1975) har 14/2-1914 som F-dato for dette stempelet. Her en måned tidligere.  Bak st. SL SALTENS POSTEKSP. C  -7 I 14.   Arkivbretter - SE FOTO 300,-  
13586a
13586b
100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Kautokeino og st. SL KAUTOKEINO - 2 III 13, do sidest. (SL-stempelet ble utsendt 25/1-1905 fra gravør)  Bak st. SL VESTBANERNES PEXP. AII 5 II 13 og NORDLANDS POSTEKSP. E -6 II 13 (Danielsen 4C-22)  Liten rift i brett nede + arkivbretter - SE FOTO 325,-  
13587a
13587b
99+102 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Asker og st. IIL ASKER 25 XII 14, do sidest.  Bak st. SL (H)OLMESTRAND Arkivbretter - SE FOTO  275,-  
13588a
13588b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Heia st. og st. SL HEIA STATION - 1  II 11, do sidest.  Ble opprettet 1/4-1902 og endret navn till Heia Stasjon 1/10-1921, men fikk nytt stempel først noen år senere. Blanketten er temmelig medtatt og en stor bit i nedre venstre hjørne er revet av og lim på ihjen (med papirtape på baksiden)  Eller noen rifter etc + arkivbretter - SE FOTO  Bak st. IIL SYDBENENS POSTEKSP. Ø.L. 2 II 11 125,-  
13591a
13591b
100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Karmøvær og st. SL KARMØVÆR 12 I 15, do sidest.   Far først sesongpoståpneri, men fikk helårsdrift fra 1/9-1905.  Endret navn til Karmøyvær fra 1/10-1921  (Nordkapp/Finnmark)  Neppe vanlig på saker som dette!  450,-  
13592 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Fåberg og st. SL FAABERG 5 I 14, do sidest.  Fikk Sl-stempel i 1895, het Fåberg fra 1/10-1921.  275,-  
13594a
13594b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Kviteseid st. SL KVITESEID 25 XII 14, do sidest.  (Het Hvideseid til 1890, men nytt stempel kom først i 1893)  Bak st. SL HOLMESTRAND.  275,-  
13595 100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  med svakt/uleselig  SL-st. AASHEIM I BUSKERUD, sendt til Kristiania og st. SL KRISTIANIA -G * 25 II 12, do sidest.   Formoder at detet er stempelet som ble utsendt  i oktober 1896. Arkivbretter - SE FOTO  275,-  
13597a
13597b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Kistrand og st. IIL KISTRAND 4 II 13  (Het Russemark til 1/4-1884 - Finnmark) Bak st. SL VESTFINMARKENS POSTEKSP: B 25 I 13 (Dan. 6F-3)  Arkivbretter + noen små rifter i nedre kant. 325,-  
13598 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Kvam (Nordre Fron, Oppland ) og st. IIL KVAM 24 XII 13 Arkivbretter + noen rifter 275,-  
13599a
13599b
100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Storvik og st. SL STORVIK 2 X 13, do sidest. (Opprettet 1/7-1896 Gildeskål/Nordland)  Første reg. dato hos Reidar Steen - Datostempler og Poststeder i Nordland Fylke 1848 - ca. 1975 er 8/5-1919 - Her NY F-dato med nær 6 år .   Bak st. NORDRE HELGELANDS P.EKSP. 29 XI 13 (Dan. 8G-1)  Arkivbretter + liten rift - SE FOTO. 375,-  
13603a
13603b
100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Mesnalien og st. SL MESNALIEN 9 I 11.  Opprettet 1/4-1901, het Mesnali fra 1/10-1921 Ringsaker/Hedemark. Bak st. NORDBANERNES POSTEKSP. II  Arkivbretter. 325,-  
13609 100x2 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud, sendt til Spro og st. SL SPRO 20 VI 13, do sidest.  Opprettet 1/8-1910 Næsodden/Akershus.  Tidlig dato?  Arkivbretter 350,-  
13610 013 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Kleppan i Jarlsberg og st. SL KLEPPAN I JARLSBERG 4 XII 12.   Opprettet  1/10-1902, nedlagt 1/8-1924 Hof/Vestfold.  Arkivbretter 375,-  
13611a
13611b
013 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Østre Halsen og st. SL ØSTRE HALSEN 10 XI 12, do sidest.(Opprettet 1/10-1900 - Tjølling/Vestfold)  Bak st. VESTBANENS P.EKSP. A.3   Arkivbrette 300,-  
13612a
13612b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Imstrefjorden og st. SL IMSTREFJORDEN 28 XI 13, do sidest. (Opprettet 25/10-1898  - Agdenæs/Sør-Trøndelag)  Bak del av st. ....ØNDELAGENS POSTEKSP...   27 XI 13.  Arkivbretter + liten rift i brett..  300,-  
13614a
13614b
103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Hof I Jarlsberg og st. SL HOF I JARLSBERG 24 II 14, do sidest.  Bak st: SL VESTBANERNES POSTEKSP. A. I 1914.  Arkivbretter + noen småskadet SE FOTO.   225,-  
13616 103 Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Hvarnes og st. SL HVARNES -3 II 13 (Hedrum /Vestfold)  Arkivbretter 300,-  
13617a
13617b
U.Frank Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Foslandsosen og st. SL FOSSLANDSOSEN 24 I 14  ( Het Foslandsosen til ca. 1898/1900 ! Otterøy / Nord-Trøndelag  Bak st. SL SVELVIG , SL HOLMESTRAND, IIL VESTBANERNES PEXP. A II, SL NAMSOS og SL LEVANGERBANENE P.EKSP.  Arkivbretter + noen småskader + endel riss som er forsterket på baksiden 200,-  
13618a
13618b
U.Frank Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til Vraadal og st. SL VRAADAL 18 II 15 Endret navn til Vrådal fra 1/10-1921!   Bak st. SL HOLMESTRAND og SL VRAADAL  Arkivbretter + lite riss i brett.  250,-  
13619 U.Frank Indenriksk postopkrav fra Aasheim I Buskerud  (linjestempel + håndskrevet datering) sendt til  Skaalsvikfjorden og st. SL SKAALSVIKFJORDEN 26 I 17   Opprettet 1/4-1894 , endret navn til Vaagland fra 1/10-1918  Halsa/Møre og Romsdal.  Sent bruk av stempel!  Arkivbretter.  375,-  
13620 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Nordheimsund postaabneri til postaabneren i ULVIK annullert med SL-st. ULVIK 27 VI 08. Også grønt linjestempel NORHEIMSUND POSTAABNERI.  Bak SL ULVIK.  Stedet endret navn til ULVIK I HARDANGER fra 1/10-1921. Arkivbretter – se foto 300,-  
13621 77II x 2 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Nordheimsund postaabneri til postaabneren i ROSENDAL annullert med SL-st. ROSENDAL 21 XI 08, do sidest. Andre merke (skadet – SE FOTO) er annullert med IIL-st. NOREIMSSUND. Også grønt linjestempel NORHEIMSUND POSTAABNERI.  NOREIMSSUND endret egentlig navn til NORHEIMSUND fra 30/4-1907, men fikk nok ikke nytt stempel før litt senere.  Bak SL ROSENDAL  Arkivbretter – se foto 300,-  
13622 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Nordheimsund postkontor til postaabneren i Varaldsøe annullert med SL-st. VARALDSØEN 31 X 04, do sidest.  Do stempel bak.  Het Varaldsø til ca. 1896, så Varaldsøen og deretter Varaldsøy fra 1/5-1919 . Arkivbretter – se foto. 325,-  
13623 79 Indenriksk postopkrav, sendt fra Nordheimsund  til Fosse postaabneri  annullert med SL-st. FOSSE I HARDANGER 13 XII 11, do sidest.  Stedet ble poståpneri fra 1/10-1909.  Også st. SL NORHEIMSUND 11 XII 11.( Het NOREIMSSUND til 1/5-1907)  Arkivbretter – se foto 350,-  
13624 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor postaabneren i AALVIK annullert med IIL-st. AALVIK 27 VII 07, do sidest. Do stempel også bak. Arkivbretter – se foto 325,-  
13625 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i UTNE annullert med IIL-st. UTNE 11 X 07, do sidest. Arkivbretter – se foto 300,-  
13626 79 Indenriksk postopkrav sendt fra Noreimsund til  SKAANEVIK postaabneri annullert med SL-st. SKAANEVIK 14 IX 09. do sidest. Også st. IIL NOREIMSUND på forsiden. Arkivbretter – se foto 325,-  
13628 103 Indenriksk postopkrav sendt fra Nordheimsund til  Røirvik postaabneri annullert med SL-st. RØIRVIK I HARDANGER 26 XII 11  do sidest. Ble poståpneri fra 1/4-1907 og endret navn til Røyrvik i Haradanger fra 1/10-1921.  Også st. SL NORRHEIMSUND på forsiden. Arkivbretter – se foto 325,-  
13629 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postaabneri til postaabneren i Eidfjord annullert med SL-st. EIDFJORD 30 VII 07,  do sidest.   Endret navn til Eidfjord i Hardanger fra 1/7-1925. Også grønt linjestempel NORHEIMSUND POSTAABNERI. Arkivbretter – se foto.  Bak st. SL EIDFJORD 275-  
13632 79 Indenriksk postopkrav sendt fra Nordheimsund til  FOLKEDAL postaabneri annullert med IIL-st. FOLKEDAL 17 II 10  do sidest. Også SL-st NORDHEIMSUND på forsiden. Arkivbretter – se foto 325,-  
13633 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Noreimsund postkontor til postaabneren i JONDAL annullert med SL-st. JONDAL 15 II 04. Arkivbretter – se foto 275,-  
13634 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i VAKSDAL annullert med IIL-st. VAKSDAL 1 VIII 08. Do stempel bak. Arkivbretter – se foto 275,-  
13635 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i SÆVEREIDE annullert med IIL-st. SÆVEREIDE 24 VII 06.  Dette er det nye poståpneriet SÆVEREIDE som ble opprettet 1/74-1897 og som senere endret navn til SÆVAREID fra 1/10-1921. Arkivbretter – se foto 325,-  
13636 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i GRIMO annullert med IIL-st. GRIMO 9 X 06, do sidest.  Do stempel på baksiden. Arkivbretter – se foto 275,-  
13637 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i BERGEN annullert med SL-st. BERGEN 19 VIII 08.  07. Arkivbretter – se foto 175,-  
13638 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i LOFTHUS annullert med IIL-st. LOFTHUS 2 VII 08, do stempel bak. Også grønt linjestempel NORHEIMSUND POSTAABNERI. Arkivbretter – se foto 275,-  
13639 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i STRANDEBARM  annullert med SL-st. STRANDEBARM – 1 III 09, do sidest. + same stempel bak. Arkivbretter – se foto 300,-  
13640 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i MUNDHEIM  annullert med IIL-st. MUNDHEIM 13 II 09. Arkivbretter – se foto 300,-  
13641 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Noreimsund postkontor til postaabneren i ÆSNÆS  annullert med IIL-st. NOREIMSSUND 10 VII 03.  Stedet het  NORHEIMSSUND fra 1/5-1907.  Arkivbretter – se foto 275,-  
13642 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævninger til postaabnerier, sendt fra Norheimsund postkontor til postaabneren i STEINSTØ annullert med SL-st. STEINSTØ 16 II 08, do sidest. Arkivbretter – se foto 325,-  
13643 102x3 Inneriksk postanvisning (kr. 245,60) st. SL EVENSKJÆR -5 VIII 21, do sidest. Bak st. SL HARSTAD 6 VIII 21 175,-  
13644 104 Innenriksk postanvisning (kr. 4,80) st. SL ETNE 22 Vi 20, do sidest,  Bak st. IIL BERGEN 150,-  
13645 102 Innenriksk postanvisning (kr. 4,80) st. SL HUFTEREN 23 V 20, do sidest. Bak st. IIL BERGEN 150,-  
13646 108 Innenrisk avispostanvisning Kr. 10,00 st- SL HERMANSVERK 28 IX 23, do sidest. og sendt til Bergen.  Mottakerst. SL BERGEN bak 175,-  
13647 118+122 Innenrisk avispostanvisning Kr. 10,00 st. SL BYGSTAD 18 II 23, do sidest.  Sendt til Bergen, Mottakerst. SL BERGEN bak 175,-  
13648a
13648b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang st, IIL NOREIMSUND 26 II 06, ved innløsning påsatt nK 79 st. IIL NYMARK 15 III 06., do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. IIL NYMARK har en registert brukstid fra 6 XI 1887 til 8 II 1919 ifølge NK POSTAL II 275,-  
13649a
13649b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang datert  NOREIMSUND 1/5- 1906, ved innløsning påsatt nK 79 st. IIL HALSENØEN 8 V 06., do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. IIL HALSENØEN har registert FØRSTE KJENTE DATO til 22 XII 11 i NK POSTAL II, men ingen SISTE KJENTE DATO (?!) Endret dog navn til TOFTEVAAG fra 1/1-1915.  ERGO er her ny F-dato med ca. 5 år.   350,-  
13650a
13650b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang datert  NOREIMSUND 14/11 1904, ved innløsning påsatt nK 79 st. SL RØRVIK I SØNDHORDLAND 19 XI 04., do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. SL RØRVIK I SØNDHORDLAND ble utsendt 08/1891 og innsendt 13/¤-1907 ifølge NK POSTAL II (som noterer stemplet til 7 punkter).  400,-  
13651a
13651b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang datert NOREIMSUND 8/11 1904, ved innløsning påsatt nK 79 st. SL ØISTEBØ 14 XI 04., do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. SL ØISTEBØ ble utsendt 8/1893 og innsendt 4/1-1915 ifølge NK POSTAL II 225,-  
13652a
13652b
76+79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang gikk linjestempel i grønn farge NOREIMSUNDS POSTAABNERI 26/1 1907, ved innløsning påsatt nK 76+79(rundt hjørne)  st. IIL FOLKEDAL 29 I 07, do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. IIL FOLKEDAL har en registert brukstid fra 23 II 1896 til 23 4 1924 ifølge NK POSTAL II 300,-  
13653a
13653b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang datert NORHEIMSUND 11/9-1905, ved innløsning påsatt nK 79 st. IIL DIMMELSVIK 15 IX 05., do stempel på baksiden.  Arkivbretter - ellers pen. IIL DIMMELSVIK har en registert brukstid fra 30 VII 1886 til 22 XII 1929 ifølge NK POSTAL II.  250,-  
13654a
13654b
79 Blanket nr. 2 -Indløsningsbevis for inderisk postopkrævinger til poståabnerier - sendt fra Noreimsund til Nymark.  Ved avgang påsatt linjestempel i grønn farge NOREIMSUNDS POSTAABNERI 2/3 1907, ved innløsning påsatt nK 79 st. IIL ESPE5 III 07, do stempel på baksiden + IIL NOREIMSSUND -9 III 07.  Arkivbretter - ellers pen. IIL ESPE har en registert brukstid fra 25 VII 1884 til 10 II 1936 ifølge NK POSTAL II. 225,-  
13655 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND 14 VII 11. Sendt til SØLLESVIK postaapneri. Her påsatt Nk 103 st. SL SØLLESVIK -4 VIII 11. Arkivbretter - ellers pen.  SL SØLLESVIK ble utsendt 12/1902 og innsendt 17/9-1940 ifølge NK POSTAL II  250,-  
13656 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 18/2-13  Sendt til HELGÅDALEN postaapneri. Her påsatt Nk 103 st.IIL HELGAADALEN 14 III 13, do sidest. Arkivbretter - ellers pen.  IIL HELGAADALEN har en registert brukstid fra 17 VII 1901 til 30 IX 30 ifølge NK POSTAL II  250,-  
13657 76+79 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND 19 XI 11. Sendt til EIDFJORD postaapneri. Her påsatt Nk 75 + 79 og st. SL EIDFJORD -5 XII 11. Arkivbretter - ellers pen.  SL SØLLESVIK ble utsendt 10/1899 og innsendt 11/8-1925 ifølge NK POSTAL II 250,-  
13658 100x2 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND 6 X 10. Sendt til EIDFJORD postaapneri. Her påsatt Nk 100x2 og st. SL EIDFJORD 12 X 10. Arkivbretter - ellers pen.  SL SØLLESVIK ble utsendt 10/1899 og innsendt 11/8-1925 ifølge NK POSTAL II  250,-  
13659 79 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND20 XII 11. Sendt til OMASTRANDEN postaapneri. Her påsatt Nk 79 og st. SL OMASTRANDEN 27 XII 11. Arkivbretter - ellers pen.  SL OMASTRANDEN ble utsendt 10/1896 og innsendt 20/1-1923 ifølge NK POSTAL II  275,-  
13660 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 18/3-14 Sendt til VALESTRANDSFOSSEN postaapneri. Her påsatt Nk 103 og st. IIL VALESTRANDSFOSSEN 26 II 14. Arkivbretter - ellers pen.  IIL VALESTRANDSFOSSEN har en registrert brukstod fra 26 IX 1884 til 18 II 04 ifølge NK POSTAL II  Her NY SISTE KJENTE DATO med ca. 10 år 275,-  
13661 99+103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND 3 VII 11. Sendt til HOL postaapneri. Her påsatt Nk99 + 103 og st. IIL HOL 8 VII 11. Arkivbretter - ellers pen.IIL HOL har en registert brukstid fra 16 X 1886 til 16 XI 1937 ifølge NK POSTAL II  250,-  
13662 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og stemplet SL NORHEIMSUND 14 XII 11. Sendt til HERAND postaapneri. Her påsatt Nk103 og st. IIL HERAND 12 XII 11. Arkivbretter - ellers pen.  IIL HERAND har en registrert brukstid fra -1 VI 1918 til ???  ifølge NK POSTAL II  Her er det da NY FØRSTE REG. DATO  275,-  
13663a
13663b
103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 16/II-14. Sendt til FLUBERG postaapneri. Her påsatt Nk 103 og st. IIL FLUBERG 24 II 14, do sidest. Bak st. SL VALDRESBANENS POSTEKSP. B 19 II 14 Arkivbretter - ellers pen.  IIL FLUBERG har en registrert brukstid fra 15 VI 1887 til 2 X 1937 ifølge NK POSTAL II 225,-  
13664a
13664b
Ufr. Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 31/1-1917. Sendt til HOVET I HALLINGDAL postaapneri. Her stemplet SL HOVET I HALLINGDAL -5 II 17. Bak st. IIL HOL 1 og 2 II 17 samt DRAMMEN 9F 01 1 17 Arkivbretter - og noe splittet (3-4 cm) i en av disse.  SL HOVET I HALLINGDAL ble utsendt 01/1915 og innsendt 2/1952 ifølge NK POSTAL II  200,-  
13665a
13665b
Ufr. Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og gikk håndskrevet annullering AASHEIM I BUSKERUD 31/1-12. Sendt til ANDEBO postaapneri. Her stemplet IIL ANDEBO 16 II 12. Bak st. IIL SEM 1 II 12 samt IIL VESTBANERNES PEXP. AII 17 II 12 Arkivbretter -  IIL ANDEBO har en registrert brukstid fra 7 XII 1882 til 6 4 1914 (da stemplet ble omgravert til IIL ANDEBU).  225,-  
13666 Ufr. Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 21/11-13. Sendt til SÆTERSTØEN postaapneri. Her stemplet SL SÆTERSTØEN -2 XI 13. Arkivbretter -   SL SÆTERSTØEN ble utsendt 11/1896 og innsendt 23/11-1921 ifølge NK POSTAL II  225,-  
13667 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 3/2-13. Sendt til NANNESTAD postaapneri. Her påsatt Nk 103 og stemplet SL NANNESTAD 10 II 13.  Arkivbretter.   SL NANNESTAD ble utsendt 05/1895 og innsendt 1/7-1938 ifølge NK POSTAL II  200,-  
13668 Ufr. Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og gitt håndskrvet annullering AASHEIM I BUSKERUD3/12-18. Sendt til JERPSTAD postaapneri. Her stemplet SL JERPSTAD 13 XII 18  Arkivbretter -   SL JERPSTAD ble utsendt 06/1900 og innsendt 2/1962 ifølge NK POSTAL II  Videre medfølger POSTSAKSKONVOLUTTEN som denne blanketten ble returnert til AASHEIM i. Denne er st. SL JERPSTAD 13 II 18. Bak påsatt to POSTALE LAKKSEGL JERPSTAD samt st. SL NORDBANERNES POSTEKSP. II A 13 XII 18 og SL DRAMMEN TUR 14 XII 18.  FLOTT OG UVANLIOG SAK 475,-  
13669 103 Blanket nr. 2 - Indenrisk postopkrav sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 3/2-13. Sendt til ASPEDAMMEN postaapneri. Her påsatt Nk 103 og stemplet IIL ASPEDAMMEN -8 II 13 Arkivbretter -IIL ASPEDAMMEN har en registrert brukstid fra 23 XII 1888 til 26 I 1919 ifølge NK POSTAL II  225,-  
13670 103 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL OPDAL 26 III 14 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 9/3-14. Ved innløsning Arkivbretter + litt løs i en brett 275,-  
13671a
13671b
Ufr. Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til Tomter og st. SL DALFJERDINGEN 4 II 13 ved retur av blankett uten innløsning av krav. - sendt fra påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 10/1-13. Bak st. IIL SYDBANERNES POSTEKSP. Ø.L.  Arkivbretter. 325,-  
13672a
13672b
79 Blanket 2  Indløsningsbevis for inderrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. SL RØIRVIK I HARDANGER 27 III 09 samt påsatt Nk 79 ved innløsning av krav. - sendt fra Norheimsund 22 /3 -1909 Bak st. SL RØIRVIK I HARDANGER 27 III 09 (Dette stemplet er brukt fra 3/1907 til 1923 og noteres til 6 punkter i NK POSTAL II) Arkivbretter.  375,-  
13673 100x2 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL EIDEM 3 XII 13 samt påsatt par Nk 100 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 28/11-13. Arkivbretter.  325,-  
13674 103 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL MARSTEIN 11 III 12 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 24/2-12. Arkivbretter 325,-  
13675a
13675b
79 Blanket 2  Indløsningsbevis for inderrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. SL VINNESVAAGEN -5 II 07 samt påsatt Nk 79 ved innløsning av krav. Sendt fra og påsatt linjestempel NOREIMSUNDS POSTAABNERI 1/2-1907. SL-stempel VINNESVAAGEN også på baksiden. (VINNESVAAGEN (HO) var ibruk fra 09/1898 til det ble nedlagt fra 10/1912 Noteres til 7 punkter i sjeldenhetsgrad i NK POSTAL II.) Arkivbretter.  Flott og uvanlig sak.  450,-  
13676a
13676b
103 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til Telneset og st. IIL TELNÆS 6 II 13 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 31/1-13. Bak st. SL NORDBANERNES POSTEKSP. I -5 II 13 og IIL VESTBANERNES PEXP. AII 5 Ii 13. Arkivbretter - og noe løs i en brett.  (SL TELNÆS er registert brukt fra 25 XI 1887 til 30 V 1908 ifølge NK POSTAL II - ergo er dette NY SISTE KJENTE DATO 350,-  
13677 103 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL TORSNES 6 I 12 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og st. SL NORHEIMSUND 21 XII 11.  (SL TORSNES (HO) er registert brukt fra 8/1896 til det ble innsendt 2/2-1918 ifølge NK POSTAL II.) Arkivbretter.  375,-  
13678 103 Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. IIL HEGRE 18 III 12 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 15/3-12. Arkivbretter 275,-  
13679a
13679b
77IIx2 Blanket 2  Indløsningsbevis for inderrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. IIL VINÆS 27 VIII 03 samt påsatt Nk 77II x2 ved innløsning av krav. - sendt fra Norheimsund 15/8-1903. (IIL-stempel VINÆS er registert brukt fra 24 VII 1888 til 16 VIII 1904 i følge NK POSTAL II som noterer stemplet til 8 grader i sjeldenhet.) 600,-  
13680a
13680b
P.fr+
103
POSTSAG  med verdi kr. 2,00- sendt portofritt til Aasheim i Buskerud og st. SL TENNSKJÆR 21 XII 14. Bak to POSTALE LAKKSEGL TENNSKJÆR samt st. SL VESTBANERNES PEXP. A III, SL SENJENS.TROMSØ POSTEKSP: c * . SL HOLMESTRAND og SL. NORDLANDS POSTEKSP. B .  Innlagt i konvolutt er:   Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL TENNSKJÆR 21 XII 11 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 7/12-14  Bak er blanketten st. SL SENJEN-TROMSØ POSTEKSP. F. 18 XII 14. Arkivbretter og litt løs i en brett.  En flott og meget uvanlig sak med masse stempeldokumentasjon.  SUPER POSTHISTORIE.  750,-  
13681a
13681b
P.fr+
103
POSTSAG  med verdi kr. 2,00- sendt portofritt til Aasheim i Buskerud og st. SL BY I FOSEN 15 II 15. Bak to POSTALE LAKKSEGL BY I FOSEN samt st. SL VESTBANERNES PEXP. A II, SL TRONDHJEM-NAMSOS B  Innlagt i konvolutt er:   Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL BY I FOSEN 15 II 15 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 29/1-15  Bak er blanketten st. Arkivbretter.  Fin posthistorie 600,-  
13682a
13682b
P.fr+
103
POSTSAG  med verdi kr. 2,00- sendt portofritt til Aasheim i Buskerud og st. SL SÆTERSTØEN 14 III 12. Bak to POSTALE LAKKSEGL SÆTERSTØENS POSTAABNERI samt st. SL VESTBANERNES P:EKSP. A III og IIL KONGSVINGERB. POSTEKSP. *B*   Innlagt i konvolutt er:   Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL SÆTERSTØEN 14 III 12 samt påsatt Nk 103 ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 20/2-12   Arkivbretter. Flott POSTHISTORIE.  475,-  
13683a
13683b
P.fr+
103
POSTSAG  med verdi kr. 2,00- sendt portofritt til Aasheim I Buskerud og st. SL HOF I SOLØR 27 III 14. Bak to POSTALE LAKKSEGL HOFFS POSTAABNERI samt st.SL VESTBANERNES p.EKSP. A.3 * og SL SOLØRSBENERNES POSTEXP. * 28 III 15. Innlagt i konvolutt er:   Blanket 2  Indenrisk postopkrav sendt til og st. SL HOF I SOLØR 27 III 15 samt påsatt Nk 103 (skadet - SE FOTO) ved innløsning av krav. - sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 12/3-5   Arkivbretter. Flott POSTHISTORIE 475,-  
13684 129+145

Postverkets bl. 351 - Innenriks Inkassasjons-Postanvisning st. SL KVIKNE6 IV 38. Ikke innløst og krysset ut og retrurnert. Fin sak.  Pris: 325,-

13685/13685a - 102 - Innenrisk postanvisning st. SL ØYSTESE 11 Vi 20, do sidest. Bak st. SL NORHEIMSUND.

 

325,-  
13685a
13685b
102 Innenriks postanvisning st. SL ØYSTESE 11 Vi 20, do sidest. Bak st. SL NORHEIMSUND 175,-  
13686 76+79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. IIL SÆVEREIDE 22 III 07 - påsatt Nk 76+79 til dekning av porto ved innløsning av krav. Sendt fra og datert Norheimsund 4/3-1907. IIL SÆVEREID er registert brukt fra 26 IX o2 til ??? ifølge NK POSTAL II (altså her de bare regietrt EN dato for dette stemplet som dog ble innsendt 8/2-1915).  Her ny SISTE KJNETE DATO. Arkivbretter 375,- NY
13687 77IIx2 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. SL ODDA 18 XI 06 - påsatt Nk 77IIx2 til dekning av porto ved innløsning av krav. Sendt fra og datert Norheimsund 15/11-1906. Arkivbretter 250,- NY
13688 103 Blankett nr. 2 Indenrisk postopkrav til Aasnes sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 21/11-13  Ved innløsning påsatt nk. 103 st. SL AASNES 29 XI 13, do sidest.  Stemplet var ibruk fra 8/1892 til 17/7-1918.  Arkivbretter.  300,- NY
13689 99+103 Blankett nr. 2 Inderrisk postopkrav sendt fra og st. SL NORHEIMSUND 5 XI 11.  Ved innløsning påsatt Nk 99+103 st. SL OMARSTRANDEN -8 XI 11, do siodest.  Stemplet var i bruk fra 10/1896 til det ble innsendt 20/1-1923 325,- NY
13690 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. IIL RINGØIE -8 II 04 - påsatt Nk 79 til dekning av porto ved innløsning av krav.. Sendt fra og stemplet med IIL-st. NOREIMSSUND 30 I 04 (NB: INGEN STEMPEL MED DENNE TEKST ER NOTERT I NORGESKATALOGEN PIOSTAL II - sjeldent??? ).  IIL RINGØIE er regiestert brukt fra 28 II 98 til 16 III 19 i NK POSTAL II.  Også st. IIL RINGØIE på baksiden.  Arkivbretter 375,- NY
13691 103 Blankett nr. 2 Indenrisk postopkrav til Hemmingsjord. Sendt fra og påsatt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 4/2-14.  Ved innløsning påsatt Nk 103 st. SL HEMMINGSJORD -4 III 14, do sidest. Arkivbretter 225,- NY
13692 103 Blankett nr. 2 Indløsningsbevis for postopkrav sendt til Ænes. Sendt fra og st. SL NORHEIMSUND 28 IV 11.  Ved innløsning påsatt Nk 103 st. SL ÆNES 29 IV 11, do sidest. Arkivbretter 250,- NY
13693 79 Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. IIL VINÆS -2 III 07 - påsatt Nk 79 til dekning av porto ved innløsning av krav.. Sendt fra og datert Norheimsund 2/3-07. IIL-stemplet VINÆS er registert brukt fra 24 VII 1888 til 16 VIII 08 i følge NK POSTAL 2 - som noterer stempelet til en sjeldenhetsgrad på 8 punkter. Arkivbretter 650,- NY
13694 79 Blanket nr. 2 Indenrisk postopkrav sendt fra og st. NORHEIMSUND 27 V 10. Ved innløsning påsatt NK 79 til dekning av påorto og st. SL FOSSE I HARADANGER 31 V 10, do sidest.  Arkivbretter 250,- NY
13695 103 Blankett nr. 2 Indenrisk postopkrav sendt fra og st. SL NORHEIMSUND 5 XII 11. Ved innløsning påsatt Nk 103 st. SL ØVRE HAALANDSDALEN 11 XII 11, do sidest. SL ØVRE HAALANDSDALEN ble utsendt 05/1896 og innsendt 10.01.1920 Noteres til 7 punkter i NK POSTAL II.  Arkivbretter 450,- NY
13696a
13696b
  Blankett nr. 2 Indenrisk postopkrav sendt fra og gitt linjestempel AASHEIM I BUSKERUD 25/2-13. Ved innløsning påsatt Nk 103 st. SL KAUTOKEINO 20 IV 13, do sidest (type 1 - i bruk fra 01/1905 til tapt 02/1925). Bak st. SL NORDLANDS POSTEXP H 5 III 13, SL ALTEN og noe svakt SL VESTBANERNES POSTEKSP ??  Arkivbretter og noe slitt. 275,- NY
13697a
13697b
  Indløsningsbevis for indenrigske postopkrævinger til postaabnerier sendt til og st. SL VARALDSØEN 9 II 09 - påsatt Nk 76+79 til dekning av porto ved innløsning av krav.. Sendt fra og datert Norheimsund 5/2-1909.  Også st. SL VARALDSØEN 9 II 09 på baksiden. SL-stempel VARALDSØEN ble utsendt 02/1896 og var ibruk frem til det ble innsendt 10/1-1920 300,- NY

   

Se også Postanvisninger side 1

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com