Prefrim/Portofrie brev


ID-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

6508

Portofr. Brev st. I MOSS 1860. Bak segl (litt skadet) fra Smaalehnenes Amt..+karteringsnotat 10- På forsiden bærepenger med 1 skill. I rødt og porto 6 skill. I sort. D.V.S. at portofrihet IKKE er godkjent.

75,-

 

6520

Portofritt Rek-brev st. SL LANDBRUKSHØYSKOLEN I AAS 1924. (Litt svakt)

50,-

 

6530a
6530b

Brev st. I-st. CHRISTIANIA 3-4-1856 - Sendt som portofri Sag. Bak pent segl fra FINANS OG TOLD DEPARTEMENT

100,-

 

6532

Brev merket " pr. Eep " d.v.s. Pr. expresse. Datert Jarlsberg Verk i Skouger 3 decbr. 1849

175,-

 

6535

Prefrimbrev til SVERIGE st. blå SARPSBORG 7-9-1852. Ifølge Nk. 2000 er det kun kjent 1 -ett- prefrimbrev i blått fra Sarpsborg (sendt til Sverige) til utlandet. Meget uvanlig brev i fin kvalitet. Dog arkivbrett.

2500,-

 

6550

Portofritt brev (litt stort) st. IIL HOLME 1917.

60,-

6555 Portofritt brev datert Nordre Romerikes Fogdekontor 15 feb. 1861 og sendt til ordfører Thoresen, Skedsmo. Ikke synlige spor etter postbehandling, dog merket og attestert som portofri sak. 150,-  
6559 Skoleberetning fra Melhus skolestyre 1901-05 st. SL SØBERG 1906  (Opprettet 1/7-18999  100,-  
6560a
6560b
6560c
Helbrev datert 25 may 1829 (se 6560c) sendt til Drammen Bak SVART segl BUSKERUD AMT (delt) Meget pent 200,-  
6563a
6563b
Privat befordret brev til Skoger datert Strømsgodset ???? den 23 desember 1872 (SE 6563b) 100,-  
6574a
6574b
Privat befordret (?) brev med innlagt 25 Spd. sendt til Christiania. Datert: BYE 28 januar 1856 (Se foto 6574b) 60,-
6581a
6581b
Brev Merket K.T.m.a. (Kongelig Tjeneste med attest) sendt til Christiania . Bak karteringsnr, (2) og deler av segl fra Drammens Politikammer Datert DRAMMENS POLITIKAMMER 18 januar 1845 ( se Foto 6581b ) Svak ab. ellers meget pent. 175,-
6587a
6587b
Portofritt brev fra Gaustad Asyl med innhold maskinst. KRISTIANIA *** (4 paralelle hele streker) 27.9.09  Bak pen oblat fra GAUSTAD SINDSSYGEASYL - neppe vanlig ! 50,-  
6590 Brev med innhold, sendt uten frimerker og påført " 40" med blå kritt - Portokart trolig utsendt da "straffekortoen ikke er satt på selve brevet. Stemplet IIA SORTLAND 19-3-45 (Stempelet utsendt 25/5-1944) 50,-  
6592 Portofritt brev med innhold fra Lensamnden i Øksnes st. SL ØKSNES 1903 (Stempelet utsendt 25/9-1895) 30,-  
6594 Portofritt brev med innhold fra Herredskassereren i Øksnes st. SL SOMMERØEN I VESTERAALEN 1908  35,-  
6595 Portofritt brev med innhold fra Sortlands Formannskap st. SL SORTLAND 1905  35,-  
6596 Portofritt brev med innhold fra Melbo Toldstation st. SL MELBO 1918, do s.st.  40,-  
6597 Portofritt brev med innhold fra Øksnes Arbeidskomite st. IIL NYKSUND 1910 (Stempelet utsendt fra gravør - etter reperasjon - 28/10-1904) 35,-  
6603 Portofritt brev med innhold fra Bø fattigstyre, Ringstad st. SL RINGSTAD 1913 ( Opprettet 1/10-1899)  45,-  
6608 Portofritt brev med innhold fra Sorenskriveren i vesteraalen st. IIL BITTERSTAD 1910  40,-  
6612 Postsak (Det Norske Postvæsen 8) med innhold st. SL SVOLVÆR  1920  50,-  
6616 Portofritt brev med inhold fra Høiesteretsadvokat Jens Frederiksen, Rabben pr. Melbo, Vesteraalen st. SL STEILO 1908 (Ble opprettet 1/7-1900)  45,-  
6618a
6618b
Portofri sag , datert Tromsø 6th. Februar 1850 ( se FOTO 6618a) og st. SORT (noe svakt) I TROMSØ 13 2 1850  Bak karateringsnr. 2 + rødt segl fra Finnmarkens Amt (se FOTO 6618b)  (Nk 2003 angir 1300,- for Sort Portofri sag fra TROMSØ)   Litt svakt stempel som vanlig for Tromsø 700,-   
6619a
6619b
Betalt brevomslag st. SORT-I TROMSØ 28 6 1850 Bak kerteringsnotat  "32-8" . (Nk 2003 angir Kr. 1500,- for betalte brev fra TROMSØ)  Pent brev i god kvalitet  950,-  
6622a
6622b
Portofri sag (omslag) st. I  blå (IVb) CHRISTIANIA 11 12 1851 og sendt til Norddalen.  Bak st. I- blå MOLDE 16 12 1851 Også Rødt segl KIRKE OG UNDERVISNINGS DEPARTEMENT  samt karteringsnotatet.  Noe skrukket v.s. - SE FOTO    125,-  
6623 Betalt helbrev st. SORT-I BERGEN 31 8 1850 (Type 1)  Bak karteringsnummer. " 4 " .  Meget pent brev  175,-  
6624 Trykket formular, sendt som betalt brev og stemplet  BLÅ-I BERGEN 10 1 1853 (Type II)   Bak karteringsnr. "6"  Pent brev.   175,-  
6626 Nota fra A. Hesselberg, christiania st. I CHRISTIANIA 13 og 14 5 1861 og sendt til Svelvik.  Påskrevet PORTO 6/ med rødkritt  - dette deretter overstrøket med blåkritt.  En noe kryptisk notering bak - SE FOTO Satt i porto eller hva???      125,-  
6628 Pent portofritt brev st. IIL FREDERIKSTAD 1887   60,-  
6629a
6629b
Pent portofritt berv st. SL CHRISTIANSAND *S*1886 Bak vakkert st. EG SINDSSYGEASYL CHRISTIANSAND . *  (se Foto 6629b)   60,-  
6630 Ferditrykket Portofri Sag til Fattigkommissionen st. IIL LAUR`VIG 1888  Konv. litt skadet i ø.v.hj.   40,-  
6631 Portofritt helbrev st. I SØNDRE UNDAL 1875 (sort avtrykk) Arkivbrett i øvre kant + et par små rifter    75,-  
6638 Avissag (?) st. I CHRISTIANIA 1860 Bak st I CHRISTIANSAND  Også karteringsnr. "83"   45,-  
6639 Avissak st. BØDØ 13 12 35-2I  ***   25,-  
6641 Portofri Sag - Brevomslag st. Svart I CHRISTIANSAND 23 10 49  To arkivbretter  150,-  
6642 Portofri Sag - Brevomslag st. Blå I CHRISTIANSAND 10 3 1850  Pent  150,-  
6643 Portofri Sag - Pent helbrev st. I MAALSELVEN 17 12 1862 (Fikk stempel i 1859 og nytt stempel i 1885) NK angir 4R på € sk. Oscar og 3 R på Nr. 8  Pent og vakkert brev.   350,-  
6645a
6645b
Betalt brev med pent blått I-st. TØNSBERG 19/6-1851 Svak arkivbrett. Bak kartieringsnotat- se foto. 125,-
6649 Skoleberetning for Folkeskolen i Møgster kommune 1891-95 st. SL HUFTEREN 3 XII 97 ( Ble opprettet 1/7-1894)  150,-  
6651a
6651b
Portofritt brev fra Amtmanden i Romsdals Amt (se stempel fra baksiden - 6651a) st. I (stenskrift) MOLDE 18 I 1976, do s.st.  60,-  
6652a
6652b
Portofritt brev st. I SURENDAL 24 6 1860 Bak sort (del ved åpningen) segl fra Nordmørs Fogderie .Arkivbrett 75,-  
6653 Portofritt brevomslag st. I CHRISTIANSUND 7 1 18...  (årstall mangler i stempelet)  Arkivbrett.  Sendt til Grimstad 75,-  
6654 Portofritt brevomslag st. I MOLDE 20 4 1868  (Antikva)  60,-  
6655a
6655b
Helbrev til Waale Prestegard.  Datert TØNSBERG 19 janu. 1830   Pen sak 150,-  
6656a
6656b
Pent forhåndsbetalt brev til Sandefjord st. I-st. SILGJORD 4 2 1874 (Første reg. dato i Telemarksboken er 13.04.73)  Bak st. I-st- SKIEN 200,-  
6657 Portofritt brev til fattigkommissionen i Flesberg st. IIL BRÆNDAASEN 4 V 98   75,-  
6661 Pf. s. - Portofritt brev fra SANDE LIGNINGSNEVND  st. IIL AANDALSNÆS 23 VI 12   45,-  
6666 Nydelig portofritt brev til Christiania med I-st. VESTNÆS 22 2 1869 hvor dato/måned er skrevet for hånd.  (Fikk I-st. 5/3-1859 - Nk. sier 2R på nk 4 og 8 og 3 R på Nk 14)  375,-  
6669 Pent forhåndsbetalt brev til Christiania med I-st- NANNESTAD 14 5 1860 (Fikk I-st. 20/1-1859 - Nk sier RR på Nk 4 og ukjent på NK 8) Arkivbrett .  UVANLIG STEMPEL   550,-  
6670 Vakkert forhåndsbetalt brev til Christiania med I-st. ASKER 24 3 1860 (årstallet er svakt med bekreftes av innholdet) (Fikk I-st. 6/1-1859  NK angir 4R på Nk 4 ) Asker ses som oftes håndskrevet i 1860-årene stempelet ses omtrent aldri! UVANLIG  450,-  
6672a
6672b
forhåndsbetalt brev til Christiania med I-st. RØKEN 27 12 1859 (Fikk I-st. 7/2-1859 - Nk sier RR på Nk. 4 og ukjent på NK 8 og 14)  Uvanlig stempel fra denne tiden!   475,-  
6675a
6675b
Ubetalt brev til Christiania med I-stempel HAKEDAL 9 9 1861  (Ifølge NK er stempelet noteres til RR på nk. 4 og er ikke reg. brukt på Nk, 1, 8 eller 14)  Stempelet ble utsendt 6/1-1859.  Bak karteringsnr. / portobeløp " 1-5 "  Pent brev med uvanlig stempel 475,-  
6677a
6677b
Forhåndsbetalt Bancobrev til Christiania med I-stempel KVAM 19 9 1861 (dato/årstall delvis med blekk)  Stempelet ble utsendt 20/1-1858 og noteres til R på nk 4 .  Bak pent POSTALT segl QVAMS POSTAABNERI  På forsiden ses utleveringsnummeret i Christiania  " 183 " påført med rødkritt 650,-  
6683 Skriv/brevinnhold annullert med I-stempel FRADAL 1 11 1886 ( Fikk stempel i 1878 - noteres til 2R på røde merker)  275,-  
6685 Vakkert portofritt brev til Christiania med I-stempel DOVRE 12 8 1865 Fikk stempel 20/1-1859, endret navn til Domaas fra 1884.  Noteres til 5R på nk 4 og 3R på nk 8 ifølge NK 425,-  
6698 Portofritt brevomslag st. med SORT I-st. BERGEN 23 10 1849 (type2)  Bak privat segl + kartieringsnr. 1 400,-  
6699 Portofritt brevomslag til Selø st. med BLÅTT I-st.BERGEN 6/5-1853 (type 2)  Bak privat segl + karteringsnr. 3  200,-  
6702 Betalt helbrev til Christiania st. I BOLSØ 8 6 1868 (Dato/måned er skrevet for hånd)  Fikk stempel mars 1859 - het Kleive fra 1/10-1890  Noteres til R på Nk 8 og 14 i NK 300,-  
6703 Vakkert betalt helbrev til Christiania st. I NÆS I HALLINGDAL 14 12 1868    150,-  
6705a
6705b
Ubetalt brevomslag  til Christiania st. I GRUE 24 6 1881 (1861??)  Bak karteringsnummert/portoangivelse  " 4 5 "  125,-  
6706 Betalt helbrev til Christiania st. I TROMSØ 29 6 1855  100,-  
6709 Ubetalt helbrev til Christiania st. I SARPSBORG 6 6 1861  Bak karteringsnr./portoangivelse.  Arkivbrett.   100,-  
6710 Ubetalt helbrev til Christiania st. I TVEDESTRAND 26 8 1861  Bak karteringsnr,/portoangivelse  " 4-5"   125,-  
6711 Betalt helbrev til Kristiania st. I GAUSDAL 24 10 1871  250,-  
6716 Portofritt brev til Stavanger st. med I-st. HAA 27/3-1868 ( dato, måned og deler av årstall er håndskrevet)   Noteres til 3R både på Nk 8 og Nk 14 i NK.  Svak ak. br.  475,-  
6719 Pent brevomslag st. I NAMSOS 18 11 1857  Skitten "klaff" bak + del segl. 125,-  
6721 Vakkert brevomslag  st. I ØRLANDET 23 1 1866  Bak pent segl.   Ble nedlagt allrede 1/7-1872  (Noteres til 3R på Nk 4 og R på Nk 8 i NK) 300,-  
6722a
6722b
Vakkert brevomslag st. I SELBO 6/1 - ??6?  -  (1860 eller 1866 ??)  Tydeligvis IKKE godtatt som Portofri Sak.  Bak satt i porto med 5 sh.  - se notat  " 6 - 5 " 150,-  
6726 Vakkert brevomslag st. I CHRISTIANSSUND 3 9 1859  (type 2b) Vakkert sort segl bak 125,-  
6727 Vakkert brevomslag st. I FLORØ 24 2 1869  Arkivbrett.  (Het KINN til 1/1-1863) 150,-  
6730a
6730b
Trykket skriv til Fattigkommisionene i Norge fra Sannæs Fattigkommision st. I SANNÆS 14 7 1871  (Noteres til R på Nk 14 og 3R på nk 18 i følge NK)  Bak st. I CHRISTIANSSAND 17 7 1871 og I DRAMMEN 19 7 1871.  200,-  
6732 Vakkert brevomslag st. I SOGNDAL I SOGN 3 8 1865  200,-  
6733a
6733b
Vakkert brevomslag st. I SANDE I JARLSB:  25 7 1861  Bak st. I DRAMMEN + karteringsnotat 150,-  
6736 Portofritt brev fra Herredskassereren i Gildeskål, Lekanger - Salten til Indyr. Stemplet SL LEGANGER I SALTEN 15 IV 12  Ble opprettet 1/10-1900.  Klaffen bak mangler 60,-  
6738 Portofri skoleberetning fra BUKSNÆS SKOLESTYRE 1901-06 st. SL GRAVDAL 1 VI 06  (Opprettet 1/7-1896)   100,-  
6739 Portofri skoleberetning fra BORGE SKOLESTYRE , LOFOTEN 1901-06 st. SL BORGE 23 V 06   Reidar Steen har kun EN REG DATO med dette stempelet nemlig fra 1.11.09.   Her ny F-dato.  150,-  
6740 Portofri skoleberetning fra BINDALEN SKOLESTYRE 1896-1900 st. SL SKOTNES 21 IX 01   Ble opprettet 1/5-1900 - OG FØRSTE REG. DATO hos Reidar Steen er 7-7-24!   Her ny F-dato med hele nær 23år - og MEGET TIDLIG DATO 200,-  
6749a
6749b
6749c
Ubetalt brev til Tromsø, innholdet datert Trondhjem 28 may 1831.  Bak vakkert lakksegl + portonotater SE FOTO  Arkivbrett. 125,-  
6754a
6754b
6754c
Litt avkortet (sprettet i høyre side + nedre kant) bancobrev (omslag) med innlagt 40 Spd., sendt til Bergen og st. I DØMNNES 13 8 1866 samt transitt st. I. HAMFST. A. HMBRG. 14 8 1866 (Utsendt til D/S FINMARKEN i sept. 1865) Dønnes noteres til R på både NK. 8 og 14 i NK.  Bak er brevet forseglet med 4 + et halvt)  flotte avtrykk fra postsigneten til DØNNÆS POSTAABNERI   HØYST UVANLIG SAK 650,-  
6756 Skoleberetning fra SØRFJORDENS SKOLESTYRE 1901-05 st. IIL LYNGEN 11 VI 07 125,-  
6757 Skoleberetning fra SAUDE SKOLESTYRE 1896-1900 st. IIL FAREVOLDEN 3 VIII 01  125,-  
6758a
6758b
6758c
Brev til Hurum (?) - omhandler en pike som ønskes arrestert, og har tydeligvis gått frem og tilbake. Er påskrevet (a) Lier lendsmandscontor 17 mars 1875, (b) Lier, Røken , Hurum Sorenskriverkontor 17 nars 1875, (c) Også Drammen politkammer 19 mars 1875 - SE FOTO.  FIN LOKAL POSTHISTORIE - Meget svake arkivbretter - SE FOTO 100,-  
6763a
6763b
6763c
Ubetalte brev, først sendt fra Drammen til Eidsberg og st. I DRAMMEN 14 5 1873 .  Snudd og sendt tilbake, nå st, I EIDSBERG 23 5 1873.  Bak st, I SARPSBORG 24 5 1873  Ved begge annledninger sendt som UBETALTE BREV viser påskrifter.  "5".   (Eideberg endret forøvrig navn til Lekum fra 1/12-1885 )  ARKIVBRETTER - SE FOTO  100,-  
6766a
6766b
6766c
Brev datert Ladevig lendsmannsombud 6 october 1851 og sendt til Ytre Sogns Sorenskriveri., Nybø pr. Lekanger.   - Påført Portofri Sag og sig, TH.. DAAE.  likevel påført karteringsnummer + portoangivelse " 1-4" bak!!!  SE FOTO.  Delt privat segl.  Fin kvalitet  125,-  
6768a
6768b
6768c
Brev datert Christiansand den 14 juni 1847 - med innlagt artig regning også datert Christiansand's Reberban den 14 juni 1847. Sendt til Capitane Waleur, Frederiksværn.  Bak påført karteringsnunmmer + portoangivlese " 7 - 10"   Ikke så vanlig.  Arkivbrett ellers pen. 200,-  
6771a
6771b
6771c
Brev stilet til Formannskapet i Fjelberg sogn. datert ØSTHUUS den 12 te mai 1860 og sendt til Ordfører G, Hejmntsen (?), Vikeviig  Påskrevet " Ved godhed" og i nedre høyre hjørne "Haster".  Segl bak - men vi klarer ikke helt å tydehva som står i seglet.!  75,-  
6772a
6772b
6772c
Brev datert Arendal 15 april 1842. Sendt til Capt. Laurt, Foyn, Tønsberg,  Bak karteringsnummer og portoangivelse " 1-8 "   ( 8 skilling var forøvrig taksen for brev som ble befordret inntil 18 norske mile i perioden 1816-1848.  Fin sak.   175,-  
6773a
6773b
Skolebet. - Beretning om folkeskolene i Moskenes 1901-1905 (8 sider) st. IILH MOSKENÆS 3 VIII 06 100,-  
6774a
6774b
Skolebet. - Beretning om folkeskolen i Vik, Helgelkand 1901-1905 (8 sider) st. IIL VIK I HELGELAND 2 IX 06 100,-  
6775a
6775b
Skolebet. - Beretning om  Sortlands Folkeskoler 1891-1895 ( 8 sider) st. SL SORTLAND 30 I 97 100,-  
6776a
6776b
Skolebet. - Beretning om folkeskolene i Bjørnstad 1896 -1900 (8 sider) st. SL SKJOLDEHAVN 8 VII 02  125,-  
6777a
6777b
Skolebet. - Beretning om folkeskolen i Steigen 1891-95 (8 sider) st. IIL VAAG 1o II 97 125,-  
6778a
6778b
Skolebet. - Beretning om Mosjøens folkeskole 1896-1900 (16 sider) st. IIL MOSJØEN 21 IX 01  125,-  
6779a
6779b
Skolebet. - Beretning om folkeskolen i Vefsn herred 1901-1905 (16 sider) st. IIL MOSJØEN 12 X 06 100,-  
6780a
6780b
Skolebet. - Beretning om folkeskolene i Alstahaug 1896-1900 (8 sider) st. IIL ALSTAHAUG 20 OO 02 100,-  
6781a
6781b
Skolebet. - Beretning om  Lurø folkeskoler 1901-1905 (8 sider) st. SL LURØ 29 X 06 100,-  
6783a
6783b
Skolebet. - Beretning om Lødingens folkeskoler 1901-1905 (12 sider) st. SL LØDINGEN 22 II 07 100,-  
6784a
6784b
Skolebet. - Beretning om Skjolds folkeskolene i 1896-1900 (12 sider) st. IIL SKJOLD 20 XI o1 125,-  
6785a
6785b
Skolebet. - Beretning om Strands folkeskoler 1901-1905 (8 sider) st. IIL TAU 18 I 06 100,-  
6786a
6786b
Skolebet. - Beretning om Varhaug folkeskole 1896-1900 (8 sider) st. SL NÆRBØ 26 II 02 100,-  
6787a
6787b
Skolebet. - Beretning om folkeskolen i Randaberg Skolekommune 1896-1900 (4 sider) Litt slitt i kantene - se foto.  St.SL STAVANGER 1 1 X 01 60,-  
6788a
6788b
Skolebet. - Beretning om folkeskolen i Randaberg Skolekommune 1891.1895 (4 sider) st. SL STAVANGER 23 XII 96  75,-  
6789a
6789b
Skolebet. - Beretning om Gjesdals og Aalgaards Fabrikers Folkeskoler 1891-1895 (8 sider) st. SL TIME 14 IV 97 100,-  
6790a
6790b
Skolebet. - Beretning om Nærbø folkeskole 1901-1905 (8 sider) st. SL NÆRBØ 11 X 06 100,-  
6791a
6791b
Skolebet. - Beretning om Skjolds folkeskole 1891-1895 (8 sider) st. IIL SKJOLD 16 XII 96 100,-  
6792a
6792b
Skolebet. - Beretning om Varhau folkeskole 1891-1895 (8 sider) st. SL NÆRBØ 25 II 97 100,-  
6793a
6793b
K.T.- Brev til Sogneprest Christid merket Kongelig tjeneste med Attest. Datert ØVRE ROMERIKE FOGDERI 1 aug. 1842 Kartering 4 - bak. 275,-  
6794a
6794b
K.T. - Brev til Løyntant Ingjer, Ullensager merket Kongelig Tjeneste fra Lendsmand Michelsen. Datert SANDE den 29de Maretz 1836 og signert Michelsen.  Inni finnes nok et brev stilet til DET HØIE AGERSHUSS AMT - dette er datert Gard Ingjer den 28de april 1836 og signert Ingier. KArteringsnotat bak - se foto 325,-  
6795a
6795b
K.T. - Brev til Aggershuus Amt merket Kongelig Tjeneste. Datert HELMERD de. 8de July 1825 og signert Buchholtz.  Karteringsnummer " 2" bak 275,-  
6796a
6796b
K.T. - Brev til hr. Leganger a/Berger Eidsvold merket K.T. Inni datert Presterud den 28de Ferbuar 1846 og signert noe vi tolker som Johnsen.  Karteringsnoterting bak - se foto 275,-  
6797a
6797b
K.T. - Brev til Aggershuus Amt merket K.T. Inni datert Semb den 23de August 1830 og L .Ørnen. eller Ørnum !  Karteringsnummer " 1 " bak.  275,-  
6799 Bet. - Forutbetalt helbrev til Leganger st. I (type 1) LADEVIG 11 6 1867 (S&F) Ibruk fra 1859-1876.  Noteres til 6 punkter i NK POSTAL på NK 8 og Nk 14.  200,-  
6800a
6800b
K.T.- Kongelig Tjenestebrev til Aagershuus Amt fra Lensmand Ørbech Bak flott segl fra Lensmannen + karteringsnummer " 10 " . Inne brvet datert Sørum Gaard den 20. martz 1828 og signert Ørbech. 375,-  
6801a
6801b
O.S. - BRev merjet O.S- (Offentlig Sak.) fra Nitedals Formandsskab og sendt til Veiinspektør F. Leganger, Berger, Eidsvold. Bak flott segl + karteringsnotat " 1-4 "  Innholdet datert Rotnæs den 27. nevember 1852 og signert ANKER f.t. Ordfører. 250,-  
6802a
6802b
K.T.  - Brev sendt som Kongelig Tjeneste (K.T.) til Kartein M. Ingjer Ullensager. Bak del privat segl + karteringsnotat samt påskrift vi ikke tyder. Innholdet datert Haugsund den 28. juni 1835 . Noe medtatt på baksiden.  225,-  
6803a
6803b
C 8 - Brev merket C 8: (Kong Christian den 8) Sendt til Formandskapet i Skydsmoe prestegjeld. Bak privat segl + karteringsnotat " 4-4" . Innholdet datert Høilands formandsskabden 12. October 1840 og signert J.C. Østbyd.  Fin Sak 375,-  
6804a
6804b
Br. - Brev merket ?? - sendt til Veiinspektør Leganger Gaarden Berger i Eidsvold.  Bak karteringsnotat " 3-4 " Innholdet datert: Vold ( i Sørum ?) 2de October 1848 300,-  
6805a
6805b
Pfb. - Portofritt brev med innlagt kr. 135,00  st. IIL SANDØKEDAL 18 VI 06, do sidest. (TE) I bruk fra 1882 til 1917.  Bak to private lakksegl + st. SL KRAGERØ og IIL CHRA.A.-BERGEN C 13 VII 06   75,-  
6806 Beret. - Beretning fra Hollen Fattigstyre st. SL HOLLEN 12 V 09 (TE)  I bruk fra 9/1897 til nedleggelse fra 10/1917 75,-  
6807 Skb. - Skoleberetning fra Hitterdals skolestyre for årene 1896-1900 (10 sider) st. SL HITTERDAL 12 II 02 (TE) I bruk fra 9/1898 til innsendelse 10/8-1918 120,-  
6808 Skriv fra skoledirektøren i Hamar st. IIL HAMAR 24 VII 06 60,-  
6809 Skoleberetning ( 8 sider) fra Holmestrands skolestyre for årene 1901-05 st. SL HOLMESTRAND 11 X 06 75,-  
6810 Skoleberetning fra Vaale skolestyre (8 sider) for årene 1901-05 st. SL HOLMESTRAND 1 VII 06 75,-  
6811a
6811b
Portofritt REK-brev st. SL HAUGSUND I EKER 14 IX 15.  Bak st. SL KONGSBERG-HAUGSUND 14 IX 15  Liten skade i øvre venstre hjørne 75,-  
6812 Helbrev til Bergen - sendt fra ALTONA med I-stempel ALTONA 16 2 1855, sidestemplet I-st. SVINESUND 26 2 1855 (Type 1) Bak karteringsnotat " 13-20 "  Pen og uvanlig sak 550,-  
6813a
6813b
Skoleberetning fra Tysfjord Skolestyre for årene 1896-1900 ( 8 sider ) st.- litt svakt - IIL KJØPSVIK -2 X 01  Arkivbretter. 80,-  
6814a
6814b
Skoleberetning fra Skjærstad skolestyre for årene 1891-95 (  8 sider) st. SL SKJERSTAD 22 II 97 -  Arkivbretter 100,-  
6815a
6815b
Skoleberetning fra Sortlands Skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. SL SORTLAND 19 II 02 Arkivbretter 100,-  
6816a
6816b
Skoleberetning fra Lurø Skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. -litt grøtet - SL LURØ 23 X 01  Arkivbretter 80,-  
6817a
6817b
Skoleberetning  fra Hadsel Skolestyre for årene 1901-05 (8 sider) st. SL STEILO 17 VII 06  Arkivbretter 100,-  
6818 Skoleberetning for Haugesunds Folkeskole for årene 1896-1900 (24 SIDER) iKKE POSTSTEMPLET, MEN FLOTT LOKALHISTORIE 150,-  
6819a
6819b
Skoleberetning fra Varhaug Skolestyre for årene 1901-05 (8 sider) st. IIL VARHAUG 4 VIII 06 Arkivbretter 100,-  
6820a
6820b
Skoleberetning fra Suldals Skolestyre for årene 1896-1900 (12 sider) st. IIL NÆSFLATEN 19 VI 01 (2 avtrykk)  Arkivbretter. 100,-  
6821a
6821b
Skoleberetning fra Finnø Skolestyre for årene 1901-05 (4 sider) st. SL FINNØ 12 VII 06  Arkivbretter 100,-  
6822a
6822b
Skoleberetning fra Stjernerø Skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. SL STJERNERØ 2 X 01  Arkivbretter 100,-  
6823a
6823b
Skoleberetning fra Ogne Skolestyre for årene 1901-05 (8 sider) st. SL OGNE 31 XII 06  Arkivbretter 100,-  
6824a
6824b
Skoleberetning fra Dverberg Skolestyre for årene 1901.05 (8 sider) st. SL DVERBERG 16 VII 07.  Arkivbretter 100,-  
6825a
6825b
Skoleberetning fra Gildeskaals Skolestyre for årene 1896-1900 (12 sider) st. SL SUND I SALTEN 9 X 02  Arkivbretter 100,-  
6826a
6826b
Skoleberetning fra Øksnes Skolestyre for årene 1896-1900 (10 sider) st. SL ØKSNES 13 I 03  Arkivbretter. 100,-  
6827a
6827b
Skoleberetning fra Mosjøens Folkeskole for årene 1891-95 (12 sider) st. IIL MOSJØEN 11 I 97   Arkivbretter 100,-  
6828 Skoleberetning om folkeskolen i Erfjord for årene 1891-95 (4 sider) IKKE postgått - Fin lokalhistorie.  Arkivbretter 60,-  
6829a
6829b
Skoleberetning fra Nærbø Skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. SL NÆRBØ 4 VI 02 Arkivbretter 100,-  
6830a
6830b
Skoleberetning fra Tysvær Skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. IIL TYSVÆR 11 V 02  Arkivbretter 100,-  
6831a
6831b
6831c
Skoleberetning fra Moskenes skolestyre for årene 1896-1900 (8sider) st. IIHL MOSKENES 5 6 01  Arkivbretter 100,-  
6831a
6832b
6832c
Skoleberetning fra Gimsø skolestyre for årene 1896-1900 (4 sider) st. SL GIMSØ 11 XII 01  Arkivbretter 120,-  
6833a
6833b
6833c
Skoleberetning fra Andenes skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. SL ANDENES 29 XI 02 Arkivbretter 100,-  
6834a
6834b
6834c
Skoleberetning fra Mosjøens folkeskole for årene 1891-1895 (12 sider) st. IIL MOSJØEN 11 I 97  Arkivbretter 100,-  
6835a
6835b
6835c
Skoleberetning fra Buksnæs folkeskole for årene 1901-1906 12 sider) st. SL GRAVDAL 1 VI 06   Arkivbretter 100,-  
6836a
6836b
6836c
Skoleberetning fra Aardals folkeskole for årene 1896-1900 (8 sider) st. IIL AARDAL I RYFYLKE 31 III 02 Arkivbretter 100,-  
6837a
6837b
6837c
Skoleberetning Om folkeskolen i Erfjord for årene 1896-1900 (4 sider) st. IIL ERFJORD 21 XI 01. Transittst. KRISTIANIA TUR 1 24-11-1901.  Liten rift. Arkivbretter 100,-  
6838a
6838b
Skoleberetning fra Randaberg skolestyre for årene 1901-05 (4 sider) Maskinst. (7 paralelle streker) STAVANGER *** 23.10.06 6-9E  Et stempel som er registert brukt fra 11/5-1905 til 24/2-1908  Arkivbretter 100,-  
6839a
6839b
6839c
Skoleberetning fra Nærbø skolestyre for årene 1891-95 (8 sider) st. SL NÆRBØ -4 II 97 Arkivbretter 100,-  
6840a
6840b
Skoleberetning om Folkeskolen i Høle for årene 1901-05  (4 sider) Ikke postgått. Arkivbretter 60,-  
6841 Beretning om Sandnes Folkeskole for årene 1901-1905 ( 24 sider)  Ikke postgått - Fin lokalhistorie 150,-  
6842 Beretning om Stavanger Folkeskole for årene 1901-1905 ( 40 sider) Ikke postgått.  Fin lokalhistorie 150,-  
6843 Portofritt brev st. TL YTTEREN 6 XI 16. (NO) 125,-  
6844 Portofritt brev st. SL SUNDERØY 11 XII 26 (NO) 150,-  
6845 Portofritt brev st. SL BÆRØYVAAGEN 19 II 25  (NO) 125,-  
6846 Portofritt brev st. IIL KOBBERDAL -3 Iv 22 125,-  
6847 Portofritt brev st. SL HUSVÆR 21 IV 19 (NO) 125,-  
6848 Portofritt brev st. SL STYRKESNES 12 I 20 (NO) 125,-  
6849 Portofritt brev st. SL MINDLAND 3 IV 15 (NO) 125,-  
6850 Skoleberetning fra Blaker skolestyre for årene 1901-1905 ( 8 sider) st. SL SØRUMSSANDEN -7 III 06  Arkivbretter. 125,-  
6851 Skoleberetning fra Jostedalens skolestyre for årene 1896-1900 (8 sider) st. SL MYKLEMYR 23 XI 03 Arkivbretter 150,-  
6852a
6852b
Delvis Forutbetalt brev - FRITT HAMBURG - sendt til CETTE i Sør-Frankrike fra Norge.  Stemplet med RØDT I-stempel CHRISTIANIA 6 11 1846 ( Type 2) Videre st. blant annet STRØMSTAD 7 11 1846 og flere andre stempler - SE FOTO Også CPR3 -linjestempel ( Correspondence Prussienne Rajon) FLott og meget uvanlig brev i flott kvalitet 1500,-  
6853a
6853b
6853c
K.T. - Helbrev til Toldkammeret i Kragerø merket K.T m.a. (Kongelig tjeneste med attest) Bak vakkert (delt) segl fra TVEDESTRANDS TOLDKAMMER, samt kateringsnotater "14" og "2". Innholdet er datert Tvedestrands Toldkammer pe. 1. marts 1846 og signert Scheeffer 200,- NY
6854a
6854b
P.S. - helbrev til inspektør Leganger Eisvold Bak karetingsnotat " 1-4 " Innholdet er datert SKEDSMOE den 15. Oktober 1852 og signert L. Selboe 150,- NY
6855a
6855b
6855c
K.T. - Helbrev til Stiftsamtmann Sibbern i Christiania  Bak sort segl (delt) merket K 14 HI - Også karetingsnotat "14" bak.  Innhold er datert MAASTAD 8de juli 1826 og signert Ingier. Flott og stilig brev 300,- NY
6856a
6856b
6856c
K.T.  Helbrev til Hr. Ingier, Ullensager. Bak privat segl + karteringsnotat " 9-4" .  Innhold er datert LANGVÆG I EIDSVOLD 8 . November 1834 og signert Raasen Fin sak 275,- NY
6857a
6857b
 
O.S. - Helbrev til Aggershuus Stiftsformandskap, Christiania  Privat segl bak + karteringsnotat "5-" Innhold er datert BRADSBERG 22 martz 1823  300,- NY
6858a
6858b
K.T. - Helberv sendt til Moss . Bak karteringsnr. "2". Innhold datert ØVRE ROMERRIGES FOGDKONTOIER den 20 mai 1844 200,- NY
6859a
6859b
Br. - Helbrev til Sognepresten paa Dahle prestegaard  Innholdet er datert EEG den 6 januar 1823  Muligens privatbefordret?  Pent og tidlig brev 275,- NY

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com