Objekter fra 1800-tallet

 


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

8506

8II

Brevomslag pent I-st. KONGSBERG 28 5 186?

175,-

 

8511

8Iib

Brevomslag I-st. THRONDHJEM 18 8 1865

175,-

 

8512

14x
x2

Par på brevomslag (dobbelvektig) I-st. SOGNDAL I SOGN 28 11 1871

400,-

 

8513

8IIb
x2

Brevomslag (dobbelvektig) I-st. SOGNDAL I SOGN 25 5 1869

400,-

 

8519

25
(III)

Brev st. I GRIMSTAD (Stempel fra 1858 –noe svakt) 1880

50,-

8523

8I

Nett lite brevomslag st. I LILLESAND 1864 (litt svakt), do sidest. Bak mottakerst. I DRØBAK

250,-

8524

51I

Trykksak st. SL BERGEN 4 III 87. Inneholder regnskap for Bergen Kreditbank 1886. God kvalitet.

500,-

8525

14x

Pent helbrev til Trondhjem st. I CHRISTIANIA 1868. Bærepenger er notert med
-1- (en skilling) med rødkritt. Arkivbrett.

100,-

8528

12+
16Iib

Brev fra Aktieselskapet Kværner Brug til Lillehammer st. SL KRISTIANIA *** 1896 (Sen bruk)

250,-

8529

11

Trykt sag (herredstyresag) st. (svakt men leselig) I MANDAL 1872. Meget pen !

700,-

8533 77I Brev med innhold (mangler klaff bak) st. IIL MELBO 1899 (fra perioden da poststedet het MELBU 1896-1910, men før nytt stempel var utsendt - se obj. 10164 og 10165) 40,-  
8534 68 Brev med innhold st. IIL NYKSUND 1897, do sidest 40,-  
8538 25III Brev st. I HOLMESTRAND 1879, do sidest 50,-  
8540 68 Brev st. SL BODØ 1897, do sidest. Har liten del av klaffen fra annet brev fastlimt på forsiden (kan sikkert fjernes)  25,-  
8542 53II Brev st THL LIAN 1 X 8?  75,-  
8543 53II Brev st. TLH LIAN 15 VI 8?, do sidest 100,-  
8545 25III Brev til Skien pent st. I LANGESUND 1879, do sidest 100,-  
8548 53VI Brev st. IIL SILGJORD 1892 120,-  
8551 18 Liten konvolutt st. I STAVANGER 1874, do s.st. Transittst. I BERGEN 75,-  
8552 8 Helbrev st. I VARDAL 1864,  do s.st. Bak transittst. I CHRISTIANIA.  Merket er beklippet langs v.s. (mangler tagger)  Ser dog ok ut. NK angir  sjeldenhetsgrad R for VARDAL på Nk. 8  = +250 kr. 100,-  
8553 14 Brevomslag st. I TØNSBERG 1868, do s.st. 75,-  
8554 18 Liten brevforside st. I PORSGRUND 25 8 1872, do s.st.  Svak Ab 50,-  
8557 1 Tettklippet merke på helbrev til Levanger . Merke st. III 42  ( = Christiania) og sidest. I CHRISTIANIA 1855  Bak transittst. I TRONDHJEM 3 10 1855  Arkivbrett + noen delvis bortviskede tall i ø.v.hj.   250,-  
8558 18 Konvolutt st. I CHRISTIANIA 1875, do s.st. + st. I CHRISTIANIA BYPOST 6/1-1875 Bak utydelig I-st.  ...AGER  75,-  
8559 18 Pent konvolutt st. I HOLMESTRAD 1877, do s.st 125,-  
8560 18 Konvolutt st. I MANDAL 1877, do s.st. Merke med dobbeltagg v.s 80,-  
8565 53 Konvolutt st. I KVÆDFJORD 1893, do s.st. Er endel vannskadet på baksiden. Forsiden Ok.  150,-  
8567 43 Konvolutt st. I LILLESAND 1886. do s.st.  Merke er plassert helt i kanten av konv. og er litt slitt i taggingen. Eller pent. 50,-  
8572 53 Helbrev st. IIL HORTEN (heller svakt) 1886, transittst. I STAVANGER  Arkivbr 60,-  
8573 25 Sterkt medtatt konvolutt - SE FOTO - st. I HAA 1878, do st.   NK sier 4R på røde merker = +kr. 600,- for stempelet. 100,-  
8574 43 Konvolutt st. I ORKDALEN 1885 (LUX midt på merke), do s.st. Litt medtatt og med to svake bretter - hvorav den ene berører merke 100,-  
8575 61x x2 Konvolutt st. SL HJARTDAL 13 IV 96 (ene merket er skadet i n.h. hjørne - SE FOTO) Pen 75,-  
8576 14 Konvolutt st. I RØDENES 4 10 1870, do s.st.  Liten rift i n.h.hj.  Med innhold. Konv. litt slitt men RØDENES er IKKE registrert på NK 14 i Norgeskatalogen fra 2001 400,-  
8585 18b Konvolutt st. I SOGNDAL I SOGN 2--1-1875, do s.st.  Noe medtatt med rift i konv. + liten rift i merke i ø.h. hj.  Også noe "rabbel" bak på konv.  90,-  
8586 18a Brevomslag st. I CHRISTIANIA 6 5 1872, do s.st 150,-  
8587 18b Helbrev st. I THRONDHJEM 7 4 1874, do s.st.  Transittst. I BERGEN 11 4 1874  90,-  
8588 13 Helbrev st. I DRAMMEN 27 2 1872, do s.st.  Dessverre kraftig brett som også går gjennom merke - også mindre rift i omslag til venstre for merke. SE FOTO   400,-  
8591 8 Brevomslag med noe uryddig I-st. SOGNDAL I DAL 1865, do s.st.  Sendt til Egersund  Ikke det vanligste stempelet å finne på brev.   Meget svak arkivbr 350,-  
8595 43 Pent brev st. I CHRISTIANIA 8E 9V 84  50,-  
8597 14 Brev st. I  LAURVIG 13 6 1863, do s.st.  Arkivbrett 125,-  
8598 14 Brev st. I CHRISTIANIA 5 6 1871, do s,st.  Meget svak arkivbr. i nedre kant. 100,-  
8600 2 MINIBREV - det minste vi har sett  -  st. med grøtet III-st. 364 sidest. i rødt I CHRISTIANIA BYPOST 21 3 1861  Merket er påsatt utenfor brevets øvre kant er er derfor litt skadet  (liten rift midt på merke)  - SE FOTO Høy katalogverdi 400,-  
8602 8 REKOMMANDERT brev st. I-st. SARPSBORG 1866 (St. PRAKT omtrent midt på merke), do s.st.  Påført "NB" samt "12" med rødkritt.  To arkivbretter hvorav den ene går gjennom merke 250,-  
8604 4 Vakkert brev st. I-.st. SARPSBORG 1860, do s.st.  (Omvendt LUX-st. midt på merke.)   350,-  
8610a
8610b
Pf. Portofritt brev st. I KASTNÆSHAVN 3 10 1862 (Dato er utydelig, men innholdet er datert Holm den 30. sept. 1862 - SE foto 8610a).  Notert til 2R på både Nk. 4 og Nk.. 8 i NK.  Karteringsnotat " 1 " bak 475,-  
8611 Pf. Portofritt brev med I-st. HADSEL 17 4 1865.  Noteres til e på både Nk. 4,8 og 14 ifølge NK.  Arkivbrett 275,-  
8612 Pf. Pen konvolutt st. med I-st.  LOPPEN  7 1 1880(?? -årstallet er meget utydelig og kan være såvel 1870, 1880 som 1890 ??? ) Noteres til 2R på stolpemerker ifølge NK.  Pen 325,-  
8613a
8613b
16IIb Pen korsbaand-sending fra W Hvistendahl, Christiania med 1 skilling Posthorn i mørk grønn nyans.  St. I CHRISTIANIA 4 187?  To arkivbretter 400,-  
8617a
8617b
11+14 Brev til DANMARK st. I SARPSBORG 1871, do s.st.  Bak st. CHRISTIANIA OMK. + mottaksst. KØBENHAVN  Noe patina, men OK brev 400,-  
8618 2 Lokalbrev st. III-st. 364 + rødt sidest. I-rings CHRISTIANIAS BYPOST 18 1 1861  Pent brev men nær skjult rift gjennom bypoststemplet 950,-  
8622a
8622b
53 Brev st. IIL HOLDEN 1890, do s.st.  Bak st. TL SKIEN  75,-  
8624 53 Brev st, SL KRISTIANIA ***  1891  50,-  
8625 53 Brev st. TL STAVANGER 1889, do s.st.  50,-  
8627 53 VIa
Type 2
Brev med logo fra Bergens Smørfabrikk til Stolmen st. SL BERGEN 1891, do s.,st.  Også påskrift: Pr. "KARMSUND"   150,-  
8630 53VI Brev st. SL STAVANGER 1892, do s.st.  Liten rift i øvre venstre hjørne.  Mangler klaff bak 50,-  
8631 53VI Brev med logo fra Christian Høeg Bergen st. SL BERGEN 1892, do s.st 50,-  
8633 25III Brev st. SL TRONDHJEM 1880. Mottakerst. SL CHRISTIANIA   50,-  
8634 53 Brev til Sogn st. SL BERGEN 1885, do s.st.  50,-  
8635 52III x2 Brev st. IIL BERGEN 1892, do s.st.  Ene merke er skadet i høyre side - SE FOTO  100,-  
8637a
8637b
53 Brev st. I AARNES 1889, do s.st.  Bak st. IIL ØSTRE THOTEN 1889   Liten rift i øvre kant 75,-  
8638 53 Brev fra Alfred Eide, Christiania st. SL KRISTIANIA 1890  50,-  
8639 53 Brev st. TL STAVANGER 1890, do s.st 50,-  
8640a
8640b
  Brev st. I TVEDESTRAND 1874, do s.st.  Bak st. I RIISØER  Noe rufset åpner i øvre kant - SE FOTO 100,-  
8642 50 Brev st SL AARNÆS 1894  Sendt til Gjæsåsen.  Brett Pent lokalbrev 400,-  
8643 4 Brevomslag til Frederikshald st. med I-st. CHRISTIANIA 1864  100,-  
8644 4 Brevomslag til Rissen st. I-st. THRONDHJEM 1860, do sidest.  100,-  
8645 4 Brevomslag til Hammerfest st. I-st. THRONDHJEM 1864, do sidest. Arkivbrett 100,-  
8648 18 Helbrev til Arendal st. I-st. CHRISTIANIA 1874, do sidest. Arkivbrett 100,-  
8649 18 Helbrev til Skien st. I-st. CHRISTIANIA 1876, do sidest. + st. I CHRA BYP.  Arkivbrett som går ggjennom merket 75,-  
8650 54II Konvolutt til Rødenes, pr. Mysen Station st. SL CHRISTIANIA 1890  150,-  
8656a
8656b
4 Vakkert brevomslag til Nedenæs st. med III-st. 43 på merke + sidest. med I.st. CHRISTIANSAND 1858.  Bak vakkert segl fra Norges Bank 175,-  
8687a
8657b
4 Brevomslag til Øvervaag pr. Ulfsten st. I CHRISTIANIA 1861, do sidest. + rødt sidest. I CHRISTIANIA BYPOST   150,-  
8660 23 Trykksaksomslag til Selø, Nordfjord st. I STAVANGER 1877,  do sidest. + transittst. I BERGEN  200,-  
8664 50 Lokalbrev (Bygdeporto) sendt fra D. Johansen, Greaker . og st. TL GREAKER 1 IX 98.  Et par rifter i øvre kant fra sluvet åpning er pent limt igjen 375,-  
8665 43 Nett lite brev st. IIL HØNEFOS 8 VII 85og sendt til Valdres bataljon, Gardermoen pr. Trøgstad Station 100,-  
8667 8I Brev st. I HOLE 21 12 1865, do s.st. 300,-  
8668 23 Korsbånd  (Tilbud om bok om skyteferdigheter - Veiledning i rifleskyting fra en løintant i Drammen) NOE mangelfull adresse!!!  St. I CHRISTIANIA 16 6 1877  Pen sak 200,-  
8669 18? Nett lite brevomslag st. I FETSUND 23 4 1872, do sidest.  (merket kan muligens ha stående vannmerke - disse finnes stort sett fra 1871/72) 350,-  
8670 18 Helsakskonvolutt st. TA KVITNÆS I HADSEL 1898, do sidest.  Bak st. SL KRISTIANIA. Kan ikke være vanlig fra et lite sted som dette! Arkivbrett . 850,-  
8672a
8672b
Hsak Brev frankert med to utklipte 5-øres klisjer fra helsaker på brev til Bergen.  Annullert med SL-stempel SANDE I SØNDFJORD 20 XII 97 (?)  Konvolutt med logo fra Lyder Sivertsen Sande, Søndfjord.  Liten rift i øvre kant ARTIG OG UVANLIG - super til hjemstedssamling. 450,-  
8674a
8674b
  Brev st. IIL VIGHOLMEN 21 X 99, bak st. SL BERGEN TUR 4 26-10-1899.  (NO)  75,- NY
8675 Brevk. Brevkort 5 øre grønn Posthorn - st. SL BREIDABLIKK 14 VII 96, mottakerst. SL KRISTIANIA TUR 1 15-7-1896  Stemplet ble utsendt 05/1905 75,- NY

    

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com