Ministempler, Prefins, Varianter
Fluelorter, etc. etc.


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

11500 (240+242
+246)
Minist.(ca. 16mm) BØDØ * 1945 bak på klipp fra postanv. st. TA KJØPSVIK 35,-

 

11501 (249) Minist. (ca. 17,5mm) TROMSØ P.A. 1945 bak på klipp fra postanv. st. IIA HARSTAD 35,-  
11502 (251x3) Minist. (ca. 15,5mm) OSLO G 1944 bak på FB-klipp st. SL HAFRSFJORD 30,-  
11503 118x2 Minist. (ca. 15,5mm) OSLO Bko. 1936 på klipp fra portokart 35,-  
11504 (229x2+
250)
Minist. (ca. 18mm) OSLO H 1945 bak på FB-klipp st. SA DALEN I TELEMARK  20,-  
11505 (296x3) Minist. (ca. 17mm) OSLO ST.H 1942 på FB-klipp st. TA LARVIK  25,-  
11506 (204+
208x2)
Minist. (ca. 16mm) OSLO P.P. 1940 bak på FB-klipp st. SA KABELVÅG 20,-  
11507 (229+251) Minist. (ca. 17mm) OSLO PP 1945 bak på FB-klipp st. TA TRONDHEIM PP. 20,-  
11509 (252) Minist. (ca. 17mm) OSLO THORSHOV 1941 bak på FB-klipp st. SA MOSS 40,-  
11510 (247) Minist. (ca. 15mm) OSLO SOLLI 1945 bak på FB-klipp st. TA OSLO 30,-  
11511 (252) Minist. (ca. 16,5mm) OSLO T.HOV 1941 bak på FB-klipp st. TA SANDNES 45,-  
11512 (246x3) Minist. (ca. 16mm) OSLO E bak på FB-klipp st. TA GEILO  30,-  
11513 229 Minist. (ca. 16mm) OSLO E på forsiden av FB-klipp. Heller uvanlig 50,-  
11514 (249) Minist. (15mm) BERGEN L * 1945 bak på postanv.kl. st. TA OSLO  50,-  
11515 (249) Stor del av Minist. (ca. 18mm) KRS.S.ANV. 1945 bak på postanv.kl. st. Ta GJØVIK 20,-  
11516 (253) Minist. (ca. 17m) MOLDE * 1945 bak på klipp fra postanv. st. TA MOLDE 40,-  
11518 102ax2 PERFINS B D (Brødrene Dahl A/S Kristiania) på par i de to vannrette stillingene (ene merke med liten tynnhet) MEGET UVANLIG  (De to vannrette stillingene er MEGET UVANLIGE - i et parti massevare fant vi ca. 350 stk.av  denne Perfinsen, men kun 15 stk i vannrette stillinger - d.v.s mindre enn 5 %) 250,-  
11519 102a PERFINS B D (Brødrene Dahl A/S Kristiania) DOBBELPERFORERT i loddrett stilling. Artig. 50,-  
11524 102ax4 PERFINS L.M. (Løwener, Mohn A/S, Oslo) i de 4 ulike loddrette stillinger (Ok. merkekval. - se foto) 50,-  
11527 99x2 PERFINS S.B. (Storm Bull & Co.) på par i to ulike vannrette stillinger. N.B: En god del av de opprinnelige nålene har falt ut slik at Perfinsen nær sagt ser ukjentkjennelig ut!! Artig sak 100,-  
11528 100x2 PERFINS - To ulike perfins: A/S G.M. og H.H&S 100,-  
11530 127 PERFINS B D (Brødrene Dahl A/S Kristiania) DOBBELSLÅTT i to ulike loddrette stillinger Artig og uvanlig 100,-  
11536 100 Merke med hvit flekk i O i Norge (To ørsmå tynnheter i papiret ses kun bakfra) 50,-  
11537 100 Merke med "aprostrof" mellom G og E i Norge (Brett i ø.v.hj. ses kun bakfra) 50,-  
11540 100 Merke med NK-variant nr. 1 - Ekstratype - (Nk 2002 kr. 700,-) Strengt vurdert to-tre litt lave tagger i øvre kant 400,-  
11541 100 Merke med NK-variant nr. 2 - Ekstratype - (Nk. 2002 kr. 1000,-) 750,-  
11542 102 Merke med hvit linje mellom G og E i Norge  Del av st. (S)KIEN (Aune-1991 -v1 )  50,-  
11544 102 Merke med "tåke" over R i Norge  50,-  
11545 102 Merke med hakk ( hvit strek)  i sjallstykke (Aune 1991 -v8 ) 50,-  
11546 102 Merke med brudd i posthornbøylen under store 15  50,-  
11547 102 Merke med graveringslinje over IM i Frimerker  50,-  
11549 102 Merke med hvit prikk etter E i Øre    50,-  
11550 102 Merke med hvitt punkt i O i Norge  (Skjevt sentrert og noe flisetagget)  40,-  
11551 102 Merke med perle i ving 3 (Aune -1991 v1) (Skjev sentrering) 50,-  
11552 102 Merke med graveringsstrek vertikalt gjennom ving 6  (Aune 1991 v3) 50,-  
11553 102 Merke med særdeles krafig (mot høyre) øvre ramme, samt fargeflekk over G i Norge 75,-  
11556 98 Merke hvor "lille 3 ligner 8"  (tynnflekk bak i øvre kant) 50,-  
11558 127 Merke med hvitt økseblad (Brett i øvre del av merke)(Aune-1991 v2)  50,-  
11563 145 PERFINS  B. D . i 3 ulike stillinger - 2 loddrette og en vannrett (denne med hjørnebrett) (Vannrette stillinger er MEGET UVANLIGE - i et parti massevare fant vi ca. 350 av denne perfinsen, men kun 15 stk. i loddrette stillinger - d.v.s mindre enn  5%)  150,-  
11565 145 PERFINS  B.D. - Dobbelslått med begge de to loddrette stillingene på samme merke - Artig og uvanlig 75,-  
11578 Ufr. Blankett 242 - Kvittering for en Anvisning p kr. 10,- til Oslo. St. med ministempel I-17 OSLO SOLLI 1930 Blanketten er heller medtatt Arkivbretter/rifter etc . + skrift på baksiden 50,-  
11581a
11581b
127 Brev med logo fra A/S F. Beyer, Bergen, maskinst. STØTT NORSK ARBEID BERGEN 21 V 25  Merke har PERFINS " FB B "  Bak reklame fra F. Beyer. Konv. med ørlite småkrøll i øvre kant.- se foto 125,-  
11582a
11582b
144 Brev med logo fra G.C.Rieber, Bergen, maskinst. BERGEN 16 X 26  Bak reklame for Riebers skotøi.  Merke med PERFINS  " Rr."  125,-  
11583a
11583b
110IIb+
120
Følgebrev sendt fra Arth. Mack, Tromsø, st. SL TROMSØ 1922, do s.st.  Mottakerst. SL FINSNES foran og bak.  Merkene med PERFINS " A.M. "  - se foto 11583a  250,-  
11584a
11584b
110IIb+100 Følgebrev sendt fra Arth. Mack, Tromsø, maskinst. TROMSØ 1922, sidest. SL TROMSØ.  Mottakerst. SL FINSNES bak.  Merkene med PERFINS " A.M. " - se Foto 11584a   En svak vannrett arkivbrett ses knapt forfra - se foto. 250,-  
11585a
11585b
99x2+107x2+
122
Følgebrev sendt fra Arth. Mack, Tromsø, st.SL TROMSØ 1922, do s.st.  Mottakerst. SL FINSNES foran og bak.  NK 122 med PERFINS "A.M. " - se foto 11585a 200,-  
11587a
11587b
108x30+
118+120
Oppkravsfølgebrev frankert med bl.a. "skotsk" 4-blokk nk 108 hvor ene merke har Nk-variant v9 - Fargeflekk i posthornet under munnstykket (pos. 55)  FB`et er maskinst. KRISTIANIA ***  1922 Mottakerst. SL FINSNES foran og bak.  Merke med varianter er plassert litt utenfor kanten på selve FB`et + at nedre nk 108 har et rundt hjørne.  150,-  
11588a
11588b
106x2+110IIB Følgebrev for en pakke i 3. vektklasse (3/5kg) frankert med bl.annet par nk. 106 hvor venstre merke har NK-varaiant v1 - Hvit flekk i ovalen under P gjennom vinge - se Foto 11588a . FB`et er maskinst. TROMSØ 1922 + st. SL TROMSØ  Mottakerst. SL FINSNES bak.  Er ørlite slitt i øvre kant mot venstre hjørne, bl. annet er par smårifter i FB`et.  150,-  
11589a
11589b
108x2+
121
Oppkravsfølgebrev frankert med bl. a. par nk 108 hvor venstre merke har NK-variant v8 - Hvit flekk i ovalen til høyre for kronen -  se FOTO 11589a - FB`et er maskinst. TROMSØ 1923 + mottakerst. SL FINSNES på forsiden.  Videre medfølger BL. nr. 209 - Meldeseddelen til mottaker - st. SL FINSNES 1923 . MEGET UVANLIG å finne FB og meldeseddel som er sammenhørende.  Fin posthistorisk sak. 300,-  
11590 Ufr. Kvittering for betalt postinnkassasjon (kr. 5389,30) med miniatyrst. (ca. 18mm)  BODØ * 21 12 63 2 arkivhull i venstre side 50,-  
11592 145 Liten del av portokart påsatt nk. 145 st. med minist. OSLO M.J. 1 VI 35  50,-  
11593 242x3 Baksiden av FB-klipp med skotsk "fireblokk" med to avtrykk fra minist. OSLO G. 30 I 51  30,-  
11595a
11595b
145 Brev fra O. MUSTAD & SØN, Bergen.  Maskinst. BERGEN 1932 PERFINS O.M.& S.  200,-  
11597a
11597b
120 Brev fra VAKSDAL MØLLE, Bergen. Maskinst. BERGEN 1923 PERFINS V.M. 175,-  
11598a
11598b
122 Brev fra VAKSDAL MØLLE, Bergen. Maskinst. BERGEN 1923  Perfins V.M 175,-  
11599a
11599b
145 Brev fra HARALD LYCHE & Co, Drammen.  Maskinst. DRAMMEN 1938, bak st. OSLO 1Tur.  PERFINS H.L. & Co 175,-  
11600a
11600b
205/246 Brev fra HARALD LYCHE & Co, Drammen.Maskinst. DRAMMEN 1941  PERFINS H.L. & Co 175,-  
11601a
11601b
145 Brev fra Lensmannen I Herøy, Gurskøy st. SL GURSKØY 1934, do st. (begge avtrykk litt uklare) PERFINS S på merke 175,-  
11602a
11602b
11602c
127 Brev fra F. BEYERS PAPIRVAREFABRIK, Bergen.  St. IIL BERGEN 1928, do s.st.  Bak reklame fra fabrikken.  PERFINS F.B. B.  200,-  
11603a
11603b
145 Brev fra A.s. F. BEYERS PAPIRVAREFABRIK, Bergen   Maskinst. med tekst. BERGEN 1934  PERFINS F.B. B.  175,-  
11604a
11604b
11604c
145 Brev fra OLUF BJØRNESETH & CO A/S  Maskinst. med tekst. BERGEN 1933 (frimerket er skadet i høyre side) Bak reklame fra firmaet.  PERFINS  O.B & Co 150,-  
11606a
11606b
120 Brev fra G.C. RIEBER & CO. A/S- BERGEN .  St. SL BERGEN NORDNES 1922, do s.st.  PERFINS:  R.r.   175,-  
11607a
11607b
100 Brev fra G.C. RIEBER & CO. A/S- BERGEN . St. SL BERGEN NORDNES 192?  PERFINS: R.r 175,-  
11608a
11608b
11608c
122 Brev fra G.C. RIEBER & CO. A/S- BERGEN . St. IIL NORDLANDS POSTEXP. B. 1922, do s.st.  Bak reklame fra Rieber + litt skrift.  PERFINS: R.r 200,-  
11609a
11609b
118 Avisbanderole (Trykksak) st. TA OSLO BR. IX 1938  PERFINS : A. B.  Uvanlig sak 275,-  
11612a
11612b
202+205x2+
229
FB-klipp st. med 2 avtrykk fra miniatyrst. OSLO P.P.  27 XII 40  på baksiden.  På forsiden bl.a. Bl. 85 PORTO Å BETALE, samt linjest. RETUR 60,-  
11613a
11613b
202+205x2+
213
FB-klipp st. med 3 avtrykk fra miniatyrst. OSLO P.P. 20 VI 40 på baksiden. På forsiden bl.a. NBl. 85 PORTO Å BETALE  60,-  
11617 77 Lite klipp, merke med perfins O.M. & S.  St. KRISTIANIA *** 21 IV 06  20,-  
11618 100 Lite klipp, merke med perfins B.V.  del av maskinst 25,-  
11619 68 Merke med perfins C.B.&K.  Del av st. ....ania  24 X 96  Merke litt skadet h.s. + tynnhet bak 10,-  
11620 100 Lite klipp, merke med perfins M.A. Del av stempel Bureau de Christiania 1915 20,-  
11621 100 Klipp, merke med perfins C.F.J.  Maskinst. Jubileumet i 1914   30,-  
11622 100 Klipp, merke med perfins M.A. Utydelig stempel 20,-  
11624a
11624b
11624c
99 S/H-kort - 457 FINSE I - BERGENSBANEN (Eneret K. Knudsen, Bergen) Merke med PERFINS H. B.  Kortet er sendt av (se undeskrift) HANS BERGSLAND som var innehaver av denne Perfins-maskinen fra 1900-15   Kortet er st. KRISTIANIA 13 X 13  ARTIG SAK 200,-  
11625a
11625b
Bk.+76 5 øres Brevkort oppfrankert med Nk. 76 - med Perfins O.M. & S.  Sendt til Tyskland fra Firma O. MUSTAD & SØN.  Stemplet IIL og maskin. KRISTIANIA 29 IX 15.  Artig sak 150,-  
11626 250 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 25 X 45.  Sendt til Økern, påsatt nk 250 st. TA ØKERN.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.   Også st. TA ØKERN på baksiden 225,-  
11627 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD -3 X 44.  Sendt til Vinderen, påsatt Nk 246 st. SA VINDEREN.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo. 225,-  
11628a
11628b
246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD -2 X 44, krysset ut og rettet til -3 X 44.  Sendt til Thorshov, påsatt nk. 246 st. med MINIATYRSTEMPEL OSLO-THORSHOV.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak finnes også miniatyrstempel.  OSLO-THORSHOV -4 10 44   400,-  
11629 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 26 X 44.  Sendt til Ullevål, påsatt nk 246 og st. TA ULLEVÅL. Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st. TA ULLEVÅL 26 10 44. 225,-  
11631 242 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 13 X 44.  Sendt til Smestad, påsatt nk 242 og st. TA SMESTAD.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo. Bak st. TA SMESTAD 13.10.44  250,-  
11632 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 12 X 44.  Sendt til  Kjelsås, påsatt nk 246 st. SL KJELSÅS 13 X 44.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo. 225,-  
11633 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 10 X 44 .  Sendt til Simensbråten, påsatt nk 246 og st. TA SIMENSBRÅTEN 10 10 44.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st. TA SIMENSBRÅTEN 10 10 44  250,-  
11634 250 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 31 XI 44  Sendt til Nordstrandshøgda, påsatt nk 250 st. TA NORDSTRANDSHØGDA. Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st. TA NORDSTRANDSHØGDA 31 10 44  225,-  
11636 252 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 15 X 44 + TA-st.. OSLO Bko. 16-10-44.  Sendt til Bekkelagshøgda, påsatt nk 250 st. SL BEKKELAGSHØGDA.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo  Bak st. SL BEKKELAGSHØGDA 24 X 44 og TA OSLO BD. 23 10 44. 14   225,-  
11637 200+245 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 11 X 44.  Sendt til Abilsø, påsatt nk 200+245 og st. TA ABILSØ.  Bak st. TA ABILSØ 11 10 44  250,-  
11638 250 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 12 X 44.  Sendt til Bygdøy, påsatt nk 250 og st. SL BYGDØY.  Bak st. SL BYGDØY 14 X 44  250,-  
11639 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 25 X 44. Sendt til Bryn, påsatt nk 246 og st. SA BRYN.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st. SA BRYN 26 10 44  225,-  
11640 240 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 11 X 44.  Sendt til Blindern, påsatt nk 240 og st. TA BLINDERN. Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st, TA OSLO BD. 11.10.44 11  250,-  
11641 246 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 25 X 44.  Sendt til Majorstuen, påsatt nk 246 og st. med MINIATYRSTEMPEL OSLO-MJ.   Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo. Bak st. TA OSLO MAJORSTUEN 27 10 44. 12 450,-  
11642 242 Postverkets bl. 203 - PORTOKART sendt fra og st.med miniatyrstempel OSLO BUD 17 X 44.  Sendt til Grefsen, påsatt nk 242 og st. (utydelig) SA GREFSEN.  Også påsatt linjestempel: Portokatet bes sendt tilbake med første post til budavdelingen Oslo.  Bak st. TA OSLO BD. 17 10 44. 11 200,-  
11645a
11645b
109+117+
127x5
Verdifølgebrev (kr. 16,45) for en postpakke sendt til Finsnes og st. SL TROMSØ -6 VI 23 (6 avtrykk) + do sidest.  Også mottakerst. SL FINSNES -7 VI 23 på forsiden.  Medfølger også kvitteringslappen (Postens blankett nr. 209) for sending av pakken.  IKKE VANLIG Å SE DISSE SAMMEN.  Nk 117 har overtrykket kraftig forskjøvet mot høyre slik at 2 taller i 25 er bart - SE NK.  Fin sak 250,-  

 

 

Trykk her for å gå til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com