Krigspost


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

1503

325

Rek.-brev til DK. St. OSLO MAJORSTUA 15-8-44 Sensurkode 2B Videre DO6+52bx dvs. brukt betydelig senere enn S reg. hos Lindewald.

125,-

 

1504

316x2

Rek.-Ilbud-brev til DK. st. OSLO Bko. 19-12-44 Passerst. SO-37

125,-

 

1505

312

Brev til Dk. st. SANDEFJORD 24-10-44 Passerst./remse: DO37+60

150,-

 

1508

S.afa-267

Brev st. LULEÅ1 10.10.44 til Norge. Sensurkode 6B + DO8+55 med ny F-dato.

150,-

 

1509

246

Brev til Sv. maskinst. NAMSOS 17.5.44 Sensurkode 3 (2B+"K"), videre DO7+55y

150,-

 

1515

326-29

Rek.-brev til DK. st. OSLO TØYEN 1-12-44 = Første dag. Passerst. DO-35

150,-

 

1519

246

Brev til ? (vinduskon.) Maskinst. Oslo Br. 1.4.43. DO-7+52bx

75,-

 

1520

246

Brev til Sv. st. ØKERN 4-4-44 Sensurkode 2B DO-7+52by

125,-

 

1521

 

Litt stort brev sendt fra (st. n. v. hj.) Deutsches Zweigdienspostamt Narvik, og merket "Postache" st. TA NARVIK 25 6 43 Også Mottakerst. Bergen *** 1T.29 6 43. Bra brev

600,-

 

1522

246

Innenlandsbrev med P-st. MEDHAUG samt Tysk passerst. (to-linjers) GEPRUFT AUSHANDIGEN (meget uvanlig st. brukt i Bergensområdet) Bak maskinst. BERGEN -Tur 27.2.41. Meget uvanlig brev. Merket med rundt ø.v.hj.

900,-

 

1526a
1526b

246

Brev maskinst. Oslo 10 7 44 med sensurst./remse. DO-7+55y Bak også linjest. I ramme (DO-75) ”forsinkelse i videreforsendelsen på grunn av manglende avsenderadresse” Noen rifter i øvre kant p.g.a. uforsiktig åpning.

200,-

1527a
1527b

220x2

Par på brev til HAWAII st. SA GALTERUD 21 3 41, do sidest. Sensurremse + stempel fra Berlin bak. Ene merke med rundt ø.h.hj.

150,-

1529

364

Brev til den Britiske sonen i Berlin maskinst. OSLO Br. 12 6 47. Har gått gjennom uten sensurstempel, men har kontrollbokstaver påskrevet i n.h.hj. Konvolutten mangler litt av ø.h.hj.

60,-

1532 242+
247x2
- Express brev til SVERIGE st. SL KOLBJØRNSVIK 1945. do sidest. Påsatt kontrollremse nr. 635. Bak mottakerst. MALMØ  175,-  
1534 Ufr. Tysk feltpostbrev st. 20.12.41, sendt fra Feltpostnummer L21344 = Flughafen - Bereiches-kdo. 25/III (Narvik-Finsnes) FP.Nr. 21 344  Sendt til TYSKLAND  Meget bra brev 450,-  
1537a
1537b
242x4 Stor konv. til DANMARK (avsender Oslo Helseråd ifølge gummistempel) st. TA OSLO BR. VIII 1941 Tysk sensurremse v.s, sensurst. bak. Arkivbrett + liten rift i øvre kant. 60,-  
1538a
1538b
246x2 Litt stort brev til DANMARK maskinst, OSLO BR. -mot lysere tider - Merkene også st. TA OSLO BR. II 1944 Tysk sensurremse v.s/bak. + sensurst. bak. Ørliten rift i øvre kant. 75,-  
1539a
1539b
246x3

Ilbud brev til DANMARK st. TA OSLO BR. II 1941 Dansk kontrollstempel AK i ring på forsiden. Tysk sensurremse + st. fra Oslo bak. Pris: 80,-

80,-  
1549a
1549b
277(264?)
+281(268?)
Brev til Sverige maskinst. "V med ekeløv" OSLO Br. 16 9 41 Sensurkode 4-5 og DO5+52  (Klaff bak litt skadet i ø.h.hj.) 125,-  
1550 242 Lokalbrev maskinst. "V med ekeløv" OSLO Br. 14 10 41  30,-  
1551a
1551b
316x2 REK-brev sendt som ILBUD (Blankett 39a) til Danmark (korrekt porto 80 øre) st. TA OSLO Bko. 19/12-44 Passerst. Ao i ring (DO-379 Bak nøytral remse ca. 70x24mm (Uvanlig ??)  150,-  
1555a
1555b
Sv. fr. Brev fra Sverige til Norge med vakker frankeringsmaskinst. 15 øre - med motiv av gammel betongblandebil . bak nøytral brun sensurremse (30mm x 15 cm) (D-50)som er st. GEPRUFT DEUTSCHE ZENSUR (D0-3a) Litt stygt åpnet bak- skjemmer dog ikke.  200,-  
1557a
1557b
Sv. fr. Brev fra Sverige til Norge st. med spesialst. BILPOSTKONTORET FOLK og FORSVAR GØOREBORG 15 4 41 + logo av gammel buss. Sendt til Stavanger, her st. "RETUR" + "UKJENT INCONNU" + "INCONNU UKJENT AV POSTBUDENE I STAVANGER"  Bak påsatt tysk sensurremse + stempel. + linjest. "BEKJENTGJORT" i ramme. + påskrift "Ukjent efter adressen L.L. (sig.) Meget bra brev. 450,-  
1562 Tj-43I Brev fra Aker Kommune, Bygningssjefen, sendt til Sogn haveby og maskinst. OSLO BR. 23.5.42 . Påsatt oblat DEN NORSK LEGION på FORSIDEN av brevet slik at denne bindes av stempelet. Oblaten ble utgitt i 1941 som propaganda for DEN NORSK LEGION (som skulle hjelpe Finland i kampen mot Sovjet-Unionen) Ble solgt ved postkontorene og skulle settes på BAKSIDEN av konvoluttene. Ses meget sjelden på forsiden som her. Flott sak 750,-  
1564a
1564b
99x4 Brev maskinst. KRISTIANIA 25 IV 15 og sendt til Lyon. FRANKRIKE. transittst. PARIS R.P. ETRANGER på forsiden Åpnet for sensur og lukket med nøytral gulaktig lukkeremse som har blåfiolett stempel med tekst: COVERT par AUTORITE MILIT..RI..(?) UVANLIG???  - SE 1564a -  Svak AB.  300,-  
1567 238+240 Brevkort maskinst. BERGEN 20 5 044 og sendt til SVERIGE med sensurkode 1 og 2b (IKKE vanlig på brevkort !) + sensurstempel (DO-47) brukt som passeringsstempel på forsiden (også det uvanlig) 200,-  
1570 Ufr. Brev st. FELDPOST b 1941. Sendt fra Feldpost L36945 i følge påskrift, men stemplet ved feltpostnummer L 36 018 Også rammestempel. "Portofreie Dienstsache" samt påskrift "Kuierpost"  Bra brev - UVANLIG !! 400,-  
1574 246 Brev til SVERIGE maskinst. OSLO Br. 1944 Passerst. Ao i ring  8ca, 25mm) 40,-  
1577a
1577b
315 Brev til SVERIGE st. TA OSLO **** 13 10 44, do s.st. Tysk sensurremse + stempel v.s./bak (se FOTO 1577a) fra Oslo 60,-  
1579 246 Brev til SVERIGE maskinst. Norsk Font OSLO Br. 9.4.45 (5-års dagen for krigens begynnelse) Simultansensur med brun nøytral remse v.s. /bak + st. Ao i ring (ca. 25mm) 75,-  
1580 255-58 Serie Redningsselskapet på REK-brev til DANMARK st. TA OSLO * -4 11 41 Passerst. Ao og Ak i ring på forsiden. Mottakerst. KØBENHAVN Ø. bak. Mangler klaff 150,-  
1582a
1582b
242+
314x2
Brev til SVERIGE st. SL BERGEN MINDE 18 IV 44, do s.st. Omadressert. V.s./bak tysk sensurremse + stempel. (Se FOTO 1582a)  fra Oslo. 100,-  
1583a
1583b
221 Brev til SVERIGE maskinst. Norges Varemesse 1940 OSLO Br. -7 11 40 Bak nøytral brun (131x29mm) tysk sensurremse samt sensurstempel i rødt med tekst  "DEUTSCHE ZENSUR" (se FOTO 1583a) Konv. lettere medtatt med liten fettflekk på forsiden 250,-  
1584a
1584b
220+221 Brev til FINLAND maskinst. Juleposten må leveres inn i god tid OSLO Br. 22 XI 43 Også finsk passerings/sensur stempel på forsiden. Bak del av tysk sensurremse + stempel fra Oslo (konvolutten er klippet opp i v.s slik at deler av remsen er borte) Også mottakerst, JYVASKYLA bak 75,-  
1585 204/242? Forutadressert konv. til NS lagskontor, Musegt. 2 , Stavanger. Ikke brukt. Kraftig arkivbrett + liten skade i n.v.hj. Uvanlig adresse??  20,-  
1588a
1588b
Fr.mask REK-brev til DANMARK sendt fra bergens Privatbank frankert med 40 øre fra frankeringsmaskin nr. 50. På forsiden stort rødt rektangulært stempel vedrørende valuta lisens (se FOTO) , linjestempel "Recommanderet" og A0-st. i ring.  Bak st. AK i ring + stempel fra postbudet i København. (se FOTO 1588a) Bra brev 200,-  
1589 205 Brev til DANMARK vakkert st. SL FELTPOSTKONTORET GARDERMOEN 27 VI 38, do s.st. Arkivbr 75,-  
1590 Portofr. Portofreie Dienstsachre fra ...offizer der waffen SS in Norwegen - VINDEREN - .. Stemplet SA VINDEREN 4.10.44  300,-  
1597a
1597b
245 Julekort, sig. B. Maurits Larsen (Oppi 482/1) st. TA KLEPPSTAD 11 5 40 og sendt til Storkmarknes . Påsatt kontrollstempel nr. 1 (Torstad) "PASSERT POSTKONTROLLEN " fra Postkontrollkontor nr. 14, SVOLVÆR  Er reg. brukt fra 12/4 -14/6-1940  Pen sak 1100,-  
1600a
1600b
Tj-30 Brev (med innhold) fra Værvarslinga for Nord=Norge - Tromsø - , maskinst. SKRIV FULLSTENDIG ........TROMSØ 24.IV.40 og sendt til Espenes.  Bak påsatt GUL - Sensurremse nr. 1 (Torstad) " Postkontrollkontor nr. 8 (M.P.K.) " fra Postkontrollkontor nr. 8, TROMSØ.  Reg. brukt 10/4 - 13/5-1940  .  Lett brett/krøll i konvolutten  - SE FOTO  .  Flott sak. 1600,-  
1602a
1602b
241 Bladet VIKVÆRINGEN nr. 4 1944 (3.årgang) på 8 sider (tilsluttet Nasjonal Samling!) sendt som trykksak og st. TA SARPSBORG 10 5 44  MÅ VÆRE SÆRDELES UVANLIG!  1600,-  
1603 245 Brevkort maskinst. GJØVIK 20 XII 44 og sendt til Langfjordbotten, Sopnes.  P.g.a. krigshandlingene i Nord-Norge umulig å få frem til mottaker, derfor returnert påsatt FIOLETT LINJESTEMPEL: RETUR Kan ikke sendes fram. (over to linjer)  Meget uvanlig sak i topp kvalitet.  1200,-  
1605a
1605b
103 Brev til ENGLAND st. IIL HEGGEDAL 1916, do s.st.  Påsatt sensurremse OPENED BY CENSOR 372 . Bak (se FOTO 1605a) har brevet vært fastlimt til kartongstykke og rester av denne siter fortsatt fast - kan sikkert fjernes med litt tålmodighet. Ellers er kvaliteten ok 200,-  
1606a
1606b
Tysk fr. Brev med tysk 3 Pf. Hitler st. DEUTSCHES DIENSTPOSTAMT OSLO c 28.4 43  Også linjest. Durch Deutsches Dienstpostamt OSLO  samt linjest. TRYKKSAKER.  Sendt til Tyskland.  Avsender - se foto 1606a   Fin kvalitet  425,-  
1608 325x2 Brev til DK. maskinst. SANDEFJORD 20 I 45  Passerst. Ao i ring 125,-  
1609a
1609b
242+251 EXPRES/ILPOST-brev til SVERIGE maskinst. MOT LYSERE TIDER OSLO Br. 25.2.44  Påskrevet EKSPRESS + påsatt Bl. 39a "Ilbud/Expres"  Tysk sensurremse + do st. v.s./bak 150,-  
1612a
1612b
246 Brev til SVERIGE maskinst. NORSK FRONT  OSLO Br. 21 3 45 Tysk sensurremse + do s.st. v.s/bak (DO-8+56)  120,-  
1613 240+245 Brev til DK  (sprettet i 3 sider for montasje) maskinst. OSLO Br. 5.2.45 Tysl sensurremse + do.st. v.s./bak(DO8+56) + tydelig spor etter Kjemisk sensur på forsiden 125,-  
1617 Sv. frank Vindukonv. med svensk frankering st. STOREBRO 1945 Påsatt  Norsk kontrollremse 1041 (fra Stavangersensuren) i v.side 120,-  
1618 Sv. frank Vinduskonv frankert med svensk frankeringsmaskin i ROSENFORS 1945 Påsatt  Norsk kontrollremse 1042 (fra Stavanger sensuren) v.s. Maskinst. BERGEN TUR 15.7.45 bak.  125,-  
1619 Sv. frank Vinduskonv. med svensk frankering maskinst. MALMØ 14.8.45 Påsatt Norsk kontrollremse 1135 ( Fra Stavanger sensuren)  v.s. Dette nr. er IKKE reg. hos Torstad.  Bak maskinst. BERGEN TUR 21.8.45  150,-  
1620a
1620b
372 Pent brev med maskinst. NORSK FELTPOSTKONTOR TYSKLAND - OSLO 30.9.48   Avsender påført bak 100,-  
1621 Tysk Fr. Litt slitt LUFTFELTPOSTBREV påsatt to tyske Luftpostmerker (ene er slitt i øvre kant) st. feltpost 26.1.45.  Sendt fra Feltpost 22252B = Mar. Art. Abt. 516 - 5 Bttr. STRANDEN - VESTFJORDEN (Avsender er påført bak.)  Også påført " 1 " i Rød ring !  Sendt til Berlin.  Uvanlig sak. 275,-  
1629 205 Vinduskonvolutt fra MACK-ølbryggeri Tomsø st. SA TROMSØ -5 6 40, do s.st.  Påsatt rødt linjestempel over to linjer med tekst: PASSERT / POSTKONTROLLKONTOR NR. 8  Konvolutt noe slitt i øvre kant.  Uvanlig stempel 475,-  
1630 229 Følgebrev til GRINI - FANGE nr. 14536 sendt fra og st. TA HAMAR 21 4 45, do s.st.  Uvanlig 450,-  
1631 266/279? Brev til innsatt i ULVEN LEIR med maskinstempel  V med laurbærkrans BERGEN 11.10.41 - 6-3  Åpnet for kontroll i høyre side - se merke etter stiftemaskin  - og påsatt linjestempel (2 linjer)  GEPRUFT AUSHANDINGEN   Liten skade i konvolutten i øvre kant - SE FOTO - Uvanlig stempel . 600,-  
1634 373-373 Serie på REK-brev til ØSTERIKE st. SL KRISTIANSAND S 15 VI 48, do sidest.  NB= FØRSTEDAGSBREv.  Også st. (øster)hische ZENSURSTELLE 29 /21 + lite ovalt stempel V1 Åpnet for sensur og påsatt nøytral brungrå sensurtape i venstre side.  HØYST UVANLIG FØRSTEDAGSBREV.  Bak st. WIEN 107 f  21.6.48  275,-  
1636 Pf. Brev merket Krigsgefangenenpost sent fra og st. SCHOKKEN (KR WONGROWITZ) 15.10.442.-18 Påsatt rødt sensurstempel i ramme Oflag XXI C geprüft E, sendt til Norge fra Norsk offiser i tysk fangenskap. Med innhold. (Lørdahl  nr. Csk1 - i bruk fra mai 1942 til april 1944)   150,- NY
1637 Pf. Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Richthaus, Schildberg til Norge. Blindt stempel 13.9.44.-10 samt sensurstempel Oflag XXI C Geprüft 1 i blåfiolettfarge (Lørdahl nr. Csc11).  Richthaus var den minste forlegningen i Schildberg og ergo den vanskeligste å finne post til/fra. Gitt 8 punkter av Lørdahl. 300,- NY
1638 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Seminar, Schildberg til Norge. Blindt stempel 23.3.44.-10 samt sensurstempel Oflag XXI C 6 Geprüft i blåfiolett farge.  (Lørdahl nr. Csc9 - sett fra janauar til juli 1944).  175,- NY
1639 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Seminar, Schildberg til Norge. Blindt stempel 08.12.44.-10 samt sensurstempel Oflag XXI C Geprüft 14 i blåfiolett farge (Lørdahl nr. Csc15 - sett fra juli 1944 til januar 1945)  150,- NY
1640 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i LUCKENWALDE til Norge. Blindt stempel 06.4.45. samt sensurstempel Geprüft 1 i ramme (Blåfiolett farge) (Lørdahl nr. Clw2 - sett fra januar - mars 1945 ifølge katalog - her dog fra APRIL 1945).  Uvanlig sak 400,- NY
1641 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Seminar, Schildberg til Norge. Blindt stempel 23.5.44.-10 samt sensurstempel Geprüft 4 Oflag XXI C i blåfiolett farge.  (Lørdahl nr. Csc8 - sett brukt fra januar 1944 - januar 1945 - dog et av de stemplene en se sjeldnest).  250,- NY
1642 Pf.

 

Postkarte - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Seminar, Schildberg til Norge. Blindt stempel med uleselig dato, men kortet er datert 3/2-1944 bak. Påsatt sensurstempel Oflag XXI C 3 GEPRÛFT i blåfioøett farge. (Lørdahl nr. Csc13 - sett brukt fra januar 1944 til desember 1944)  175,- NY
1643 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost ( litt slitt - se foto) - Sendt fra Norsk Offiser i Seminar, Schildberg til Norge. Blindt stempel 07.9.44.-10 samt sensurstempel Oflag XXI C 13 Geprüft i blåfiolett farge. (Lørdahl nr. Csc14 sett brukt i tiden juli 1944 til januar 1945). Blant de vanskeligset å finne 200,- NY
1644 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i Richthaus, Schildberg til Norge. Blindt stempel med uleselig dato, men datert 3/11-1944 bak. Påsatt sensurstempel Oflag XXI C 5 Geprüft i blåfiolett farge. (Lørdahl nr. Csc12 - sett brukt i tiden februar 1944 til Januar 1945).  175,- NY
1645 Pf.

 

Postkarte - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i SCHOKKEN til Norge. Stemplet SCHOKKEN (KR WONGROWITZ) 15.1.43.-11  samt påsatt sensurstempel Oflag XXI C geprüft A i rød farge. (Lørdahl nr. Csk1 - i bruk april 42 til august 1943)  150,- NY
1646 Pf.

 

Formularbrev - Kriegsgefangenenpost - Sendt fra Norsk Offiser i SCHOKKEN til Norge. Uten datostempel (UVANLIG Å FINNE) . Datert 17/4-43 inne i brevet.  Påsatt sensurstempel Oflag XXI C geprüft E i rød farge.  (Lørdahl nr. Csk1 - i bruk fra may 1942 til april 1944)  150,- NY
1647 Pf.

 

Brevkort (som trolig har vært innlagt i brev) sendt til fange i ILSENG FENGSEL etter rettsoppgjøret i 1945.  PÅsatt linjestempel Ilseng Fengsel samt SENSURERT på forsiden.  Fin og uvanlig sak 750,- NY
1648a
1648b
354 Brev til innsatt i GULSKOGEN LEIR - maskinst. OSLO 18.949 17-22.  Bak påsatt linjestempel Sensurert i blåfiolett farge.  Arne Drøvdal var tidligere lensamnn og en av dem som fikk en lang dom etter rettsoppgjøret.  Flott brev med innhold.  750,- NY
1649a
1649b
354 Brev til innsatt i SEM FENGSEL (Box 96, Tønsberg) Påført "240" med rødkritt på forsiden = Fangens nummer i leiren.  Bak påsatt S i ring inne i firkant = Sensurstempel fra SEM. Flott brev i fin kvalitet 450,- NY
1650 Bk. Svar-Brevkort 15 øre LØVE sendt til innsatt ved OSLO KRETSFENGSEL, AVDELING A. Maskinstemplet OSLO 21 8 45- 8-12.  UVANLIG SAK. 600,- NY
1651 375 Brev til innsatt ved ILEBU FENGSEL - stemplet TA LJAR 20 6 49.  Åpnet for kontroll og påsatt liten hvit tape ved lukkingen.  Med innhold som er påsatt blåfiolett sensurstempel ILEBU FENGSEL.  Brevet var nr. 8 denne fangen fikk dette året - og dette er markert på forsiden av brevet samt ved stempel på innholdet "8". også signatur fra sensor finnes.   Flott sak,  400,- NY
1652a
1652b
242 Julekort (Norsk Arbeid 573) sendt til innsatt ved AASTJERN FANGELEIR.  Stemplet SL DISENÅ 21 XII 46. PÅsatt linjestempel SENSURERT i blåfiolett farge.  Meget SJELDEN SAK - såvidt vites finnes det kun fangepost fra ASTJERN til denne ene fangen.  MEGET FÅ KORT ER KJENT 1600,- NY
1653 Bk. Brevkort 15 øre LØVE sendt fra innsatt (Johan Myrdahl) ved OSLO KRETSFENGSEL AVD. B til hans kone . Maskinst. OSLO Br. 4.9.45. 14-19, samt påsatt linjestempel i blålig farge SENSURERT.  Fin sak 600,- NY
1654 Ark Brevark - skrvet av fange i OSLO KRETSFENGSEL AVD B - og påsatt stempel fra samme sted i øvre venstre hjøne Også påsatt to linjestempler SENSURERT.  Datert OSLO 7.5.46. - og sendt til fangens kone Ruth Myrdahl.  UVANLIG SAK.   200,- NY
1655a
1655b
209+229 Luftpostbrev til USA st. SL AVALDSNES 21 X 41.  Påsatt linjestempel OVER THE ATLANTIC AND FROM NEW YORK. Sensurert både av Engelsmennene og tyskerne - SE FOTO. Masse stempler - flott og uvanlig brev 450,- NY

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com