Jernbanepost

Fra og med id. nr. 2173 følger nummereringen NYE TIEMER/ÅNENSEN


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

2000

BK-12

St. HAMAR 17.8.1880 Sidest. I RØROSBANEN 17-8-1880 (8 punkter hos Tiemer)

600,-

 

2003

 

Bl. Nr. 127C-Fortegnelse over postposer og pakker etc. st. SØRLANDSBANEN A 1934

125,-

 

2005
2005A

79

Bankobrev st. TENNES 1906 Bak NORDBANERNES POSTEKSP. II D 11-XII-06 (Tiemer 22D) Ny F-dato (Tiemer har 28 IX 07)

100,-

 

2006

P.f.

Portofritt brev sendt fra Rena til Stange. St. I RENA 16/2-1878, I RØROSBANEN 16/2-1878 og I STANGE 18/2-1878 Bak 1 Lakksegl fra RENA POSTÅBNERI. Dessverre noe utflytende blekk

350,-

 

2011

 

NSB-formular (regning) til Valnes fj. Samvirkelag. Vedrørende leie for vogn og presenning kr. 15,- st. med NSB-st. 1385 FAUSKE-IL-FRAKTEGODS 21-2-61 Ikke postalt

100,-

 

2013

246

Litt medtatt brev til Sv. st. DOVREBANEN S. B. 17 III 44 Også sensurremse/st. DO-7-52by

100,-

 

2020

Il-10B

Klipp med Nk. 246x2 st. SØRLANDSBANEN B IV 15.7.45. Hvilket er over et år tidligere enn hos Tiemer.

60,-

 

2023

AIa-6

Brev Nk. 242 (skadet) + 248 st. ØSTFOLDBANEN V.L. *1947 Sendt til Tyskland. Påsatt lukkningsremse P.C.90 med tekst " OPENED BY EXAAMINER 6417 " Også rundt blått st. BRITISH CENSORSHIP *GERMANY* 2520. Bra brev !

275,-

 

2024

AII-29

Brev til Tyskland med Nk. 148 st. BUREAU AMB. OSLO-ED IV 1934

120,-

 

2029

Cf-17A

Brev med Nk. 812 st. OSLO-TRONDHEIM A T406 1978

25,-

 

2031a
2031b

Fb-14A

Brev med Nk. 390 st. BERGENSBANEN A 1954. Satt i porto med 30 øre påsatt bak i form av frankeringsmaskinavtrykk fra Oslo Postktr. Budavd. (maskin nr. 1477) Uvanlig sak. Mindre rift i konv. I n.v.hj.

125,-

 

2032

Fb-6

Kortbrev nr. 9 (uten rivekant) st. BERGENSBANEN POSTEKSP. F 1923

50,-

 

2033

Fb-16A

Brev med par Nk. 99 st. BERGENSBANEN C –2 X 17. Dette er ny F-dato, Tiemer har 26 X 17

40,-

 

2039

Eg-2

Brev med nk. 127 st. REINSVOLD-SKREIA 15 IX 23 Do sidest. Litt rust rundt taggene på merket, ellers meget pent brev. Stempelet var kun ibruk i ca. 4 år og har 8 punkter hos Tiemer.

1250,-

 

2041

Cc-20

Brev med nk. 77 st. NORDBANERNES POSTEKSP BII 1909. Do sidest. Bak del av Kristiania Tur 3

35,-

2042

Cc-19

Brev med nk. 102 sendt til Sverige (portosats kun gyldig i 1 år) st. NORDBANERNES POSTEKSP: AII 1919. Bak mottakerst.  HALSINGBORG 2. Tur

75,-

2050

Ia-13b

Sekkelapp til USA st. JÆRBANEN B 10 XII 27. MÅ VÆRE MEGET UVANLIG !!!

500,-

2051

Ia-14

Sekkelapp til USA st. JÆRBANEN C 10 XII 27. Noen ubetydelige arkivbretter. MÅ VÆRE MEGET UVANLIG !!!

450,-

2052

Ab-6A

Klipp med nk. 460 st. OSLO-MYSEN-SARPSBORG –1-12-60 T192

50,-

2059

Cg-7

Klipp med nk. 390x2 st. DOMBÅS-ÅNDALSNES ** 5-6-54 T356

30,-

2062

Db-15

Luftpostbrev til SWEITZ med nk. 397 + nk. 440 st. NORDLANDSBANEN G 4-2-58 T460

450,-

2063 Fb-5 Par nk. 100 på brev st. BERGENSBANENS POSTEKSP. E 1921, do sidest. Svak brun flekk h.side) 50,-  
2064 Fb-7 Par nk. 100 på brev st. BERGENSBANENS POSTEKSP. G  1921, do sidest 40,-  
2065 Ia-1 BK. nr. 50 st. JÆDERBANEN POSTEX. 1898, do sidest. Ørliten knekk i kortet synes knapt 50,-  
2076 Id-1B Klipp nk. 460x2 st. STAVANGER-EGERSUND * -7-12-60 T710 + del av maskinst 30,-  
2078 Io-1B Klipp med nk. 460 st. KRISTIANSAND S. -Stavanger * 10-6-61 T708  20,-  
2079 Dc-1 Klipp med nk. 396 st. NAMSOS-GRONG * 14-6-55 T492 (7 punkter hos Tiemer) 50,-  
2080 Im-11A Klipp med nk. 593 st. OSLO-KRISTIANSAND S. B IV 30.10.67 T702 30,-  
2082 Cf-14A Nk. 746 på brev (lanf konv.) st. OSLO-TRONDHEIM B -3-10-75 T706, do sidest 35,-  
2087 AII-33? Brev med nk. 401 sendt til TYSKLAND og st. OSLO-KORNSJØ * -4-9-56 T137, do sidest 75,-  
2089 Cc-1 BK20 (5+5øre blå med batalt saar) Brukt begge veier. 1. kortet st. TA NORDBANERNES POSTEXP. 7 X 95 og svarkotet IIL RØROS -9 X 95 Pent og uvanlig kort 500,-  
2090 Cc-21 Nk 102 på brev til Sverige st. NORDBANERNES POSTEKSP: II C 1919 bak mott.st. HALSINGBORG 1 Potosats kun gyldig i 13 mnd 75,-  
2091 Cc-21 Nk 103 på brev til Sverige st. NORDBANERNES POSTEKSP. II C 1921 Bak mott.st. HALSINGBORD 1Tur 40,-  
2092 Cc-22D Nk 99+102 på brev til Sverige st. NORDBANERNES POSTEKSP. II D 1920 Bak st. HALSINGBORG 1 40,-  
2093 Cc-22D Nk 103 på brev til Sverige st. NORDBANERNES POSTEKSP. II D 1921 bak mott.st. HALSINGBORG 4.Tur 40,-  
2098 Bc-6 Brev st. SOLØRBANEN A 1943, do sidest 75,-  
2100 Ia-1 Bk 37III sendt til Tyskland st. JÆDERBANENE POSTEXP. 1895 (to overlappende st..) Mottakerst. Leipzig-Eutritzch på forsiden 75,-  
2101 Ba-7 Bk 56 oppfr. med nk. 76 og st. KONGSVINGERB. POSTEXP. *B* 1903 og sendt til Tyskland. Mottakerst. på forsiden 50,-  
2104 Cf-18A Sekkelapp (Bl. 356) merket BREVPOST og påskrevet 95-99 FINNMARK og st- OSLO-TRONDHEIM B T405 1979 Heller uvanlig 150,-  
2105a
2105b
FB-5 S/H-kort med fin frankering nk 184 = 20+10 øre Radium  Motiv: Ved Finse, Bergensbanen (Mittet & Co 9/31) st BERGENSBANENS POSTEKSP. E 1932, do sidest. Sendt til Frankrike. merket er skadet før avstempling (brett) 150,-  
2107 Ia-12 Fargekort signert FB - Pen pike - frankert med nk 144 st. med to heller svake avtrykk SL JÆRBANEN A. 1 V 34  20,-  
2108a
2108b
Ia-12 Pent Nissekort - Se FOTO 2108a - frankert med Nk. 121 og st. med to pene avtrykk JÆRBANEN A. 23 XII 27 45,-  
2113 AII-15 Brevkort nr. 73 pent st. BUREAU REEXP.DE KRISTIANIA I -5 XI 21 sendt til TYSKLAND  Svake bretter i øvre h. og v. hj. Dog pent og uvanlig brevkort. (Aune angir fra kr. 300,-)  250,-  
2116 Cc-12 5 øres BK. st. NORDBANERNES PEKSP. I  K 1898, do s.st. 45,-  
2118 AII-3C Bk. nr. 57 vakkert st. BUREAU REEXP DE KRISTIANIA 1902 og sendt til TYSKLAND, mottakerst. HAMBURG på forsiden. Noen små hengslerester fra montasje på baksiden. 50,-  
2120 AII-3A 5 øres BK. st. BUREAU REEXP. DE KRISTIANIA 1898 Mottakerst. SL TRONDHJEM på forsiden. Noe smuss v.s + øvre kant 20,-  
2122 Ia-12 Nk 205 på brev st. JÆRBANEN A 1940, do s.st. Litt smuss + mindre fettflekk Bak maskinst. LILLEHAMMER 30,-  
2123 Ch-3 Nk 144 på brev st. RØROSBANEN S. C 1927, do s.st. Bak st. JUBILEUMSUTSTILLINGEN LILLEHAMMER 17 JULI - 17 AUG. 1927  (Bra stempel) 45,-  
2124 AI-1B Nk 99 på S/H-kort (vakker pike) st. SYDBANEN 1915, do s.st. Sendt til SVERIGE 30,-  
2129 AII-2 5 øres BK (grønn) st. BUREAU REEXP DE CHRISTIANIA 1887, do s.st 20,-  
2133 Il Postverkets BL. 1 d - Verdekart - sendt fra SØRLANDSBANEN D (håndskrevet) til ØYERSTRANDA 28/6-1955 (også håndskrevet) Også linjest. : Fl.fjord postktr. jnr. 14B-1955  Gjelder 3 rekommanderte sendinger. Arkivbrett samt ca. 1 cm rift i bretten øverst. Ellers pen. Sikkert ikke vanlig 250,-  
2136 Ab-6A Nk 460 på klipp st. OSLO-MYSEN-SARPSBORG T 192 1961  50,-  
2138 Db-21A Nk 613 på klipp st. TRONDHEIM-MO T432 1968 50,-  
2139 If-3 Nk 460x2 på kjlipp st. KONGSBERG-RØDBERG *  T2191 1961  50,-  
2140 If-3 Nk 597I på klipp st. KONGSBERG-RØDBERG *  T2198 1965  50,-  
2141 Fg-32A Nk 460 på klipp st. BERGENSBANES POSTEKSP. G T601 1959  40,-  
2142 Bc-10A Nk 392+453 på klipp st. KONGSVINGER-ELVERUM * T1082 1960 40,-  
2146 Cc-1C BK 12 st. TL NORDBANERNES POSTEXP. 27 IX 81, do s.st. Lite spydhull 30,-  
2147 Ca-1b BK 18 st. HOVEDJERNB. POSTEXP. 13.12.1883, do s.st. Kraftig vertikal brett i nedre kant (ses ikke så mye forfra) Tiemer 7 punkter 250,-  
2148 Ce-2 Luftpostbrev til FRANKRIKE frankert med nk. 253 st. DOVREBANEN S. A 1942, do s.st. V.s./bak tysk sensurremse + sensurstempel fra Frankrurt (f) Liten del av konv. er kuttet av i n. h. hjørne . Tiemer 6 punkter.  Bra brev.. 250,-  
2149a
2149b
Db-7B Brev med nk. 201, forsøkt sendt som trykksak, men IKKE godtatt og satt i porto med 26 øre (manglende porto 13 øre + avgift 13 øre) st. NORDLANDSBANEN A .9 3 40, do s.st.  Bak påsatt nk. 101x2 + nk. 198 som alle er stemplet med T i ring samt st. TA OSLO BD ( UVANLIG STEMPEL ???) 11 3 40 over dette.  Bra brev.  250,-  
2151 Ba-5B BK 26 type 1 st. BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 1884, og sendt til England. Mottakerst. BECKENHAM bak.  (Bra brevkort, og stempelet har 6 punkter hos Tiemer)  200,-  
2159 Ia-1B BK-7II st. SL SYDBANEN * 1881 20,-  
2165a
2165b
145 Brev til Oslo st. med IV.st. 313 (se foto 2165a) = MERÅKER JERNBANESTASJON meråker/Nt. 1922-36. Sidest. SL MERÅKERBANEN A 24 V 35  (noe som tilsier sen bruk av IV-stempelet)  Dessverre noen rifter i konvolutten - SE FOTO - ser dog ikke så verst uttotalt sett 300,-  
2167 LG-1 Klipp med nk 1041 LUX st. (midt på merke) SL BERGEN-REISENDE 27 XII 01  Stemplet disponeres fortsatt av Bergen Postkontor og er kjent brukt ved flere anledninger de senere år. Sist i september 2004 under veterandagene i Modalen ifølge opplysninger fra Jan Bødtker.   50,-  
2168 Ja-4 Julekort (Oppi 55/12) med nk. 390 st. med RESERVEDATOSTEMPEL av typen maskinst. OSLO JERNBANEPOSTEKSP. 18.12.56.  Ifølge Tienmer/Ånenesen brukt fra 17-23.desember de fleste årene mellom 1952 og 1970 150,-  
2169 Cn-1A(?) Julekort frankert med nk. 240+242  - Blomstrer (Oppi) st. OSLO-LILLEHAMMER 4-3-48 T 302  45,-  
2172a
2172b
77 S/H-kort  - Fra hvor??? (Peter Alstrups Kunstforlag, København) Dessverre med større rift som er tapet igjen - SE FOTO 2172a)  St. med IV-st. 419 , transittst. SL VESTBANERNES POSTEKSP: A  I -5 II 06 og mottakerst. FLENSBURG . 8 2 06  . IV-419 = Brevig-Skien Jernbanestrekning fra mai-1902 til 14/6-1912  Ikke så vanlig på utenlandsforsendelser 200,-  
2177 Fb-2 10 øre Brevkort- Aune nr. 57  sendt til ØSTERIKE og pent st. SL BERGENSBANENS POSTEKSP. B 3 IX 08 (Ganske så tidlig dato for dette stempelet).  Bra sak. 150,-  
2179 Fb-17 Brev med Nk. 432 st. SL BERGENSBANEN A 1957, do s.st.  40,-  
2180 Fb-19 Brev med Nk 103 st. SL BERGENSBANEN B 12 X 21, do s.st.  Bak mottakerst. Maskin. KRISTIANIA 3 TUR 45,-  
2181 Ha-5 Brev med par Nk. 61 st. TA VESTBANERNES POSTEXP. 13 VI 93, do s.st. Arkivbrett + litt smuss - SE FOTO 50,-  
2182 Ha-5 5 øres Brevkort (Aune nk. 30II) st. TA VESTBANERNES POSTEXP. 1896 Ørlite merke etter tape i nedre kant 25,-  
2183 Ha-12 Brev til ENGLAND med par Nk. 77II st. SL VESTBANERNES POSTEKSP.A.3 29 II 02 Litt slitasje. Bak mottakerst. GRIM 75,-  
2184 Ha-11 10 øres Brevkort (Aune nr. 51I) sendt til UNGAREN st. SL VESTBANERNES P.EKSP.A.III 11 X 97. Mottakerst. BUDAPEST FØPOSTA . Meget uvanlig adresseland og tidlig stempeldato for dette stempelet 150,-  
2185 Ad-4II 10  øres Brevkort (Aune nr. 51II) sendt til TYSKLAND st. TL BUREAU REEXP. DE CHRISTIANIA 21 IV 00, do s.st. Mottakerst. BRANDENBURG  Arkivbrett 75,-  
2188 Cc-1oI 10 øre Kortbrev (Aune nr. 5) oppfrankert med 5 øre (Nk. 99) st. SL NORDBANERNES POSTEKSP. II C  -5 XI 19, do s.st. 50,-  
2191 Ig-1 Nk 246 på brev st. SL NUMEDALSBANEN 20 VI 44, do s.st.  Konvolutten er litt medtatt og frimerke litt skadet i ø.h.hj.- SE FOTO  45,-  
2192 Aa-7 S/H-kort - Pen ung mann - frankert med Nk. 118+141 st. SL SYDBANEN V.L A 22 III 32  45,-  
2194 Ij-4I Brev til SVERIGE frankert med par Nk. 120 (ene merke skadet) st. SL SØRLANDSBANEN B 27 V 22 (2 avtrykk) Dette er NY SISTEDATO for dette stempelet. (som har 7 pkte. hos nye Tiemer/Ånenesen)  Bra sak.  425,-  
2196a
2196b
Cf-5/6? S/H-kort - Trondhjems Domkirke -Rosevinduet (F. Bruns Bokhandel, Trondhj. -51) Frankert med nk 118+141 og st. SL DOVREBANEN M 19 VIII 30, do s.st. 45,-  
2197 Cd-5 Nk  218 på brev med artig innhold - bl. annet 7 fotografier - Stemplet TA DOVREBANEN S. A 11 9 39 , do s.st.  Bak st. SL GAUSA  80,-  
2198 Ga-8II Brev til ENGLAND med 4-stripe Nk 141 st. SL RANDSFJORDSB.POSTEKSP. * 27 XII 30, do s.st.  Denne datoen flytter F-datoen flere år frem i tid i forhold til TIEMER/ÅNENSEN (De har 27 IX 35 som F-dato)  Bra sak. 150,-  
2199 Cg-13I Nk 461 på brev st. IIA OSLO-ÅNDALSNES * -2 9 62 T 355, do s.st 60,-  
2200 Cp-9 Nk-432 på brev st. IIA OSLO-RØROS D 20 12 57 T302, do s.st. Noen små flekker og spor etter tape på baksiden 40,-  
2201 Ba-10 10 øres Brevkort (Aune nr. 31I ) sendt til ST. PETERSBURG (Russland) st. IIA KONGSVINGERB. POSTEXP. * A * 22 XI 87, do s.st.   Transittst. PKXP. No.2 C.UTR. N * 30 11 1887 (Svensk jernbanestempel??) samt russisk mottakerst. Heller uvanlig adresseland. 150,-  
2203 Ha-16 Nk 246 på brev st. SA VESTFOLDBANEN A 17 7 40, do s.st. Svak arkivbr 40,-  
2204 Cf-12 Nk 460 på brev st. OSLO-TRONDHEIM A 14 12 58 T 406, do s.st.  40,-  
2205 Db-19 (?) Nk 460 på brev st. IIA NORDLANDSBANEN H 4-1-62, do s.st. 60,-  
2206a
2206b
Cd-4 SEKKELAPP - til Romsdal R st. SL DOVREBANEN S. B -8 XII 24  Bak st. SL NORDMØRS POSTEKSP. D -8 XII 24 (Danielsen nr, 10A-6b)   Flott dokumentasjon på postgang via tog og båt.  (Bilde er i 130% størrelse) 550,-  
2207a
2207b
Cb-13-II SEKKELAPP - VERDI til Aandalsnesruten . Også påskrevet Bergen-Thjm.  og st. (noe utydelig) N(ordba)NERNES P(eks)P I  K - 5 XI 21  Bak påsatt LAKKSEGL fra NORDBANERNES PEKSP. I K (litt skadet - se foto) + st. SL TRONDHJEM  - 5 XI 21  Neppe vanlig!!   (Bilde er i 130% størrelse) 900,-  
2208 Ie-1 Nk 354 på brev til Kjevik Flystasjon st TA ARENDAL-NERLAUG * 3.5.48 , do s.t. (Stempelet er reg. brukt i ca. 5,5år)  Litt uvørent åpnet i øvre kant - se foto 450,-  
2210a
2210b
Ib-2 Pent fargekort (se 2210a) med noe uryddig st. SL SANDNES-STAVANGER 20 XII 13 .  Vanskelig stempel med kun 5 års brukstid.  125,-  
2211 Ij-5I Luftpostbrev - påsatt etk. 341 - og sendt til ENGLAND.  Frankert med nk. 143+148 og st. SL SØRLANDSBANEN C. 23 I 35, do s.st 150,-  
2212a
2212b
Ij-23 55 øres Aerogramme sendt til S. INDIA og stemplet med IIA-st. SØRLANDSBANEN B. V 25 7 55, do s.st.  Omadressert - se stempler på baksiden 175,-  
2213 Aa-13 Pent brev med nk. 526 sendt fra Sarpsborg til Oslo og st. OSLO POSTEKSPEDISJONENE 18 7 68 T 102(+)  Uvanlig stempel med ca. 2 års brukstid 275,-  
2216 Ia-17 Brev fra GRAND HOTEL, Stavanger, frankert med 3 stk Nk. 119 og st. JÆRBANEN B. 28 I 35, do s.st 80,-  
2220 Ij-22(A)! Brev med vakker logo fra Bolkesjø Turisthotell frankert med Nk 460 og st. IIL SØRLANDSBANEN B VI 1960, do s.st 60,-  
2221 Ij-21 Brev fra Hansen & Øsleby a/s Kristiansand frankert med Nk 432 og st. TA SØRLANDSBANEN B. V 1956, do s.st..  45,-  
2222 Ij-18 Brev med logo fra Statsbanens Reisebyrå, Kristiansand frankert med Nk 432 og st. TA SØRLANDSBANEN B. II 1956, do s.st.  50,-  
2223 Ij-23 Brev med logo fra Statsbanens Reisebyrå, Skien frankert med Nk 432 (merket er brettet inn i øvre venstre hjørne - SE FOTO) og st. IIA SØRLANDSBANEN B. V 1957, do s.st.  50,-  
2226 Ij-26 Brev (lang konv) med logo fra Hotell Alstor, Stavanger, frankert med Nk 432 og st. IIL OSLO-KRISTIANSAND S. B T-708 1957, do s.st. 30,-  
2227 Ij-31 I(?) Brev (lang konv) med logo fra Winge & Co`s Reisebureau a/S Kristiansand frankert med Nk 432 og st. IIA OSLO-KRISTIANSAND S. A.1 T 708 1956, do s.st 40,-  
2228 Ij-32 Brev (lang konv) med logo fra Winge & Co`s Reisebureau a/S Kristiansand frankert med Nk 432 og st. IIA OSLO-KRISTIANSAND S. A.2 T 706 1957, do s.st 40,-  
2229 Ij-34 Brev med logo fra Statsbanens Reisebyrå, Kristiansand frankert med Nk 432 og st.  IIA OSLO-KRISTIANSAND S. A.3 T 706 1958, do s.st. 50,-  
2231 Dc-1 Brev fra Birger Svensgaard. Rørvik frankert med Nk 432 og st. IIA NAMSOS-GRONG T-482  1956, do s.st 150,-  
2233 Db-18 Brev med logo fra Norges Statsbaner frankert med Nk 396 og st. IIA NORDLANDSBANEN H 1956, do s.st 60,-  
2234 Db-15 Brev med logo fra Saltfjell Turisthotell, Lnnsdal st. frankert med NK 460 og st. TA NORDLANDSBANEN E 1960, do s.st 60,-  
2235 Fb-46 Brev (lang konv.) frankert med Nk 460 og st. IIA BERGENSBANENES POSTEKSP. G. T-603 1960, do s.st.  100,-  
2236 Fb-42 Brev (lang konv.) med vakker logo fra Ustaoset Hotel, Ustaoset st., Bergensbanen frankert med Nk 432 og st. IIA BERGENSBANEN K 1957, do s.st.  50,-  
2237 Fb-49 Brev (lang konv.) med vakker logo fra Bergsjø, høyfjellshotell, Ål Hallingdal - påsatt linjestempel TRYKKSAKER, frankert med NK 392 og st. med KPH-stempel BERGSJØ, sidest. I22 BERGENSBANEN H * 1960   100,-  
2238 Fb-39 Brev (lang konv.) frankert med Nk 432 st. IIA BERGENSBANEN D 1956, do s.st 30,-  
2239 Fb-33 Brev (lang konv.) med logo fra Fleischers Turisthotell, Voss, frankert med NK 432 og  st. TA BERGENSBANEN C 1958, do s.st. Liten rift i konv. i øvre kant 20,-  
2240 Fb-7 Brev (lang konv.) med logo fra Fleischers Turisthotell, Voss, frankert med NK 432 og  st. SL BERGENSBANENS POSTEKSP. F 1957, do s.st 35,-  
2242 Cg-8 Brev (lang konv.) med logo fra Det Bergenske Dampskipsselskap frankert med Nk 458 og st. IIA DOMBÅS-ÅNDALSNES * T-352 1958. do s.st 35,-  
2243 Cg-11 Brev (lang konv.) med logo fra Grand Hotell Bellevue A/s Norske spisevognselskap, Åndalsnes frankert med par Nk. 432 og st. IIA DOMBÅS-ÅNDALSNES ** T-356 1956, do s.st 50,-  
2244 Cf-17 Brev (lang konv) med vakker logo fra Odal Turisthotel, Oppdal frankert med par Nk 432 og st. IIA OSLO-TRONDHEIM F T-406 1956, do s.st.  40,-  
2246 Cd-8 Brev med logo fra Statsbanens Reisebyrå, Lillehammer , frankert med Nk 432 og st. IIA OSLO-DOMBÅS B T-402 1957, do s.st 50,-  
2247 Cd-9 Brev med logo fra Lillehammer Turisthotell frankert med Nk 460 og st. IIA OSLO-DOMBÅS C T-402 1960, do s.st.  50,-  
2250 Cf-20 Brev (lang konv.) med logo fra Grand Hotel, Otta Gudbrandsdalen, frankert med NK 432 og st. IIL OSLO-TRONDHEIM G T-406 1957 30,-  
2251 Cf-14 Brev frankert med Nk. 462 og st. IIA OSLO-TRONDHEIM C T-406 1960 50,-  
2252 Cf-15 Brev med logo fra Statsbanens Reisebyrå, Trondheim frankert med Nk 432 og st. IIA OSLO-TRONDHEIM D T-406 1111957, do s.st.  50,-  
2253 Cf-16 Brev med logo fra Olaf T Ranum, Trondheim frankert med Nk 460 og st. IIA OSLO-TRONDHEIM E T-406 1960, do s.st 50,-  
2258 Db-10 Brev fankert med Nk 432 og st. SA NORDLANDSBANEN A 1957, do s.st. 25,-  
2259 Bc-6 Brev (lang konv.) med vakkert logo fra Gødøysund Hotel, Godøysund frankert med Nk 432 og st. TA SOLØRBANAN A 1959, do s.st 45,-  
2263 Cg-13I Brev (lang konv.) med logo fra Grand Hotell Bellevue A/s Norske spisevognselskap, Åndalsnes frankert med Nk. 432 og st. IIA OSLO-ÅNDALSNES * T-356 1957, do s.st 35,-  
2268 Bl Postverkets bl. 310c - Liste over postsaker til Nordland sendt med Dovrebanen.  Her er Dovrebanen strøket over og erstattet med:  G(VOGN) VIA SVERIGE. Blanketten er sendt fra Oslo 26/5-1945 til Narvik og viser oversikten over post til steder Nordpå.  Påskreft i nedre venstre hjørne: TIL NARVIK 29. MAI KL. 21 - ÅPNET 30/5.  I øvre høyre hjørne finnes rødt linjestemepl: OSLO POSTKONTOR TR|ANSPORTAVDELINGEN.   Bevis på at posten rett etter krigen ikke gikk direkte nordover med Dovrebanen, men i stedet for ble sendt med godsvogner via Sverige. UNIK DOKUMENTASJON!  Tidligere kjent??? Arkivbrett 1250,-  
2270a
2270b
Ha-11 Brev frankert med par Nk 77II og sendt til SOUTH AFRIKA.  Omadressert diverse ganger og påsatt en mengde stempler både forran og bak (12 totalt) SE FOTO.  Gøyalt brev 250,-  
2271a
2271b
Hb-2hs. Nk 76 på S/H-kort hvor merket har HÅNDSKREVET annullering 419. På kortsiden ses dateringen 4/10-03.  Kortet er sendt til Arendal. Utvilsomt et UNIKAT - kan ikke huske å ha sett håndsrevne annulleringer fra denne jernbanestrekningen tidligere. IV-stempel 419 var ibruk på BREVIK-SKIEN-banen fra mai 1902 til det ble innsendt 18/4-1912.  1200,-  
2272a
2272b
-- Nk 242 på NSB-JERNBANEBREVKORT med del av maskinstempel NORSK FRONT (fra Stavanger). Bak opplysninger om en skadet pakke på ilgodsterminalen st. STAVANGER 22234 ILGODSEKSP. 27.2.45.  Et uvanlig objekt som sjelden ses postgått 600,-  
2273 Ch-2 Nk 121 på gratulasjonskort st. SL KRISTIANIA-LILLESTRØM 31 VIII 22  Meget bra stempel med en registert brukstid fra 24 XII 1919 til 15 X 24 450,-  
2274a
2274b
Ig-4 Nk 348 på H/-kort med HJELPESTEMPEL type SL NUMEDALSBANEN 24 X 46.  MEGET UVANLIG STEMPEL angitt med 9 punkter i jernbanekatalogen til Aanensen/Tiemar 950,-  
2275 Cg-2 Helsak 15 Øre LØVE st. SL RAUMABANEN B 10 IX 27  Bertt i kortet - se foto 45,-  
2276a
2276b
Ea-1 Julekort - Nissefamilie (Stenders forlag) frankert med Nk 127 og st. SL GJØVIKBANENS POSTEKSP. A. 21 XII 23, do sidest.  Kortet kanskje bedre enn stemplet??  50,-  
2277a
2277b
Cb-11I Portofritt brev st. SL NORDBANERNES PXP. I B 10 X 15  Atig påskrift bak - se foto 60,-  
2278 Cf-7 Helsak 15 øre Posthorn st. SL DOVREBANEN N 15 VII 24, do sidest. 40,-  
2279 Ba-17 Gratulasjonskort med Nk 143 st. SL BUREAU AMB.OSLO-CHARLOTTENBERG B 17 VIII 37, do sidest 45,-  
2280a
2280b
Ba-11 Nyttårskort signert Otto Moe (o.M. - M & Co serie 2048) st. IIL KONGSVINGERBANENS EXP.* B * 1924  FLOTT KORT 75,-  
2281a
2281b
Fb-11 Nk 392 på S/H-kort i storformat Fossli Turisthotell med Vøringsfossen (Normann 11-48-42) st. SL BERGENSBANENS POSTEKSP. K -1 X 50 45,-  
2282 Ha-17 Verdikart sendt fra og st. SL VESTFOLDBANEN B 11-12-44 - sendt til og mottakerst. SL JÅBERG 11 XII 44. Svak arkivbrett eller meget pen 150,- NY

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com