Hjelpestempler

 


ID-nr.

NK-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

3012

299

To følgebrevskl. st. HJ-type SA OSLO TØYEN 16 IV 45

100,-

 

3017

250+252

Stort følgebrevskl. st. HJ-type SA (to avtrykk) MOLDE 22 ii 45

125,-

 

3019

390+399x3

Følgebrevskl. st. HJ-type IIA HOLMENKOLLEN (4 avtrykk) 17-12-51

125,-

 

3020

352

Merke st. HJ-type SA (K)VERVA 28 10 54 (?)

100,-

 

3021

246x2

Klipp st. HJ-type SA MOSTERHAMN 1?-1-46

100,-

 

3024

350

Merke st. HJ-type IIA BERGEN SANDVIKS (TORGET) 17-12-49

75,-

 

3027

470

Lite klipp (litt slitte tagger i overkant) st. HJ-type IIA ANKENESSTRAND 14.12.68

80,-

 

3028

249x3

3 merker med større eller mindre del av st. HJ-type SA FINNEIDFJORD 17-2-45, 20-2-45 og 27-2-45

175,-

 

3031

249x2

Postanv.kl. st. HJ-type SL (to avtrykk) HAUKETO 22 II 45

150,-

 

3036

249

Klipp med HJ-type SL HAUKETO 26 II 45

100,-

 

3038

Tj-95

Par med del av HJ-type SL RAKKESTAD 7-IV-64

75,-

 

3045

959x2

Par med HJ-type SA GRUBHEI 21 12 84

75,-

 

3047

467x2

Par med HJ-type SA (UT)SKARPEN 14 9 65

100,-

 

3048

251

Klipp med HJ-type SA ORKANGER 30 7 51

125,-

 

3050

251

Merke med del av HJ-type SA (STÅ)RHEIM 4 3 50

75,-

 

3055

354

Klipp st. HJ-type SL HAREID -8 III 48 (to avtrykk)

125,-

 

3060

205x3

Følgebrevsklipp med HJ-type SL LOPPA (to litt svake avtrykk) -7 X 40. Bak st. SL HAVØYSUND

150,-

 

3067

352

Merke med del av HJ-type SA (BA)RDU 19 11 52

40,-

 

3071a
3071b

FB-klipp

Klipp uten frimerker. Foran st. med HJ-type SA LAVIK 14 10 53. Bat to avtrykk fra IIA st. SANDNESKRYSSET 20 10 53

50,-

 

3078

Ufr.

Kvittering sor innbetalt postinkassasjon st. med HJ –type SA BESTUN –5 1 55 På innbetalingsdagen st. SL VALOSEN 19 1 55. To arkivhull v.s.

200,-

 

3079

453

Julekort st. med HJ –type SA BESTUN 21 12 59. Meget pent avtrykk.

350,-

 

3082

346

H7 –kort st. med HJ –type SA GAUSA 2? 10 46. To litt overlappende avtrykk, hvorav et er nær uleselig og det andre ganske pent. (Se foto)

200,-

 

3086

Tj.-43

Merke med del av HJ-type SA STØR(en) –1 4 43

80,-

 

3087

Tj.-43

Merke med del av HJ-type SA (Me)LHUS ?–3-43

40,-

 

3088

175

Merke med del av HJ-type SL (B)EKKELAGSH(øgda) 19 IV 29

60,-

 

3089

390

Merke med del av HJ-type SL (??)LBU 21 XII 53 (Melbu, Volbu, Selbu, eller hva?)

40,-

 

3090

242

Klipp med vakkert HJ-type SA MELHUS 15 6 43

125,-

 

3091

Ufr.

Kvittering for kjøpte frimerker (Bl. nr. 115) st. HJ-type SA ORKANGER –6 7 51. Pen og dekorativ tiltross for arkivhull v.s.

300,-

 

3093

Ufr.

 Bl. 130B HJ type SL NÅRA 14 III 58 litt utydelig stemplet

150,-

 

3099 229 Merke med stor del av hjelpestempel type SL (K)LEPP(E) 28 II 44   100,-  
3102 352 Merke med del av HJ type SA HOLM(edal) -2-5-51  80,-  
3106 393x3 Trestripe med to avtrykk fra HJ type SA LILLESTRØM 19 11 53 100,-  
3107 352 Merke med del av HJ type SL LA(kse)LV 16 III 55 100,-  
3108 Tj-25 Merke med del av HJ type SA (Må)SØY 30 4 38 80,-  
3112 402 Par med del av HJ type SA (F)ROSTAD 18 2 55 100,-  
3115 247 Merke med del av HJ type SA (So)RTLAND 10 2 44 125,-  
3118 536 Merke med HJ type SL VALEN I SUNNHORDLAND 16 IX 63  125,-  
3119 Tj-61 Merke med del av HJ type SL (Fo)RUS -5 II 51 75,-  
3120 251 Merke med del av HJ type SL STAVAN(ger Ø) -4 12 50  75,-  
3125a
3125b
Sv.fra. Brev fra Sverige til Norge Bak st. HJ type SL HUNDORP 18 XI 36 (noe svakt avtrykk) 300,-  
3129 350 Merke med del av HJ type SA ST(aub)Ø 5.12.48 80,-  
3139 209x2 Anvisningskl. st HJ type SA SULITHJELMA 17 4 39 150,-  
3140 375 Merke HJ type SA BERKÅK 19 7 49 125,-  
3143 251 Merke del av HJ type SA STÅRHE(im) -9 3 50 100,-  
3148 352 Merke med HJ type SA (V)INDEREN 17 12 63 125,-  
3150 353 Merke med del av HJ type SA OSLO-STORTIN(GET) 18 11 53  100,-  
3154 TJ-61 Merke (dårlige tagger i øvre kant + svak brett ø.h.hj.) med HJ type SL RYGGE STASJON -7 IX 51 80,-  
3159 362 Klipp med del av HJ type SL (BAN)DAKSLI ? VII 47  70,-  
3170 389 Julekort st. med HJ type SA LØKVIK 18 12 55 (siste siffer i årstallet er litt utydelig, men vi mener det er 1955) 500,-  
3185 Tj-52 Stor del av HJ type SA OPPHAUG 1 11 52  100,-  
3186 460 Stor del av HJ type SA SISTRAN(ND)A -6-3-61  100,-  
3187 350+351 Vakkert klipp med HJ type SA HASSELVIK 29 4 58 (2 avtykk) Bak st. SL VÅGBØ  175,-  
3188 354 Pent klipp st. HJ type SL BJUGN -9 I 51  150,-  
3193 644x2 Klipp HJ type IIA HAUGENSTUA 17-12-90  80,-  
3195 Ufr. FB-klipp - på baksiden HJ type SA ALNABRU 22 7 59 (foran nk. 458 st. I22 LEKSVIK) 50,-  
3202 Ufr. Prøvetrykk fra gravør RUI`s arkiv med lux avtrykk fra HJ type SL NÆRBØ 14 VII 29 100,-  
3204 Ufr. Prøvetrykk fra gravør RUI`s arkiv med lux avtrykk fra HJ type SL VARHAUG 20 IV 31 100,-  
3205 Ufr. Prøvetrykk fra gravør RUI`s arkiv med lux avtrykk fra HJ type SL VARHAUG -1 III 32 100,-  
3206 Ufr. Prøvetrykk fra gravør RUI`s arkiv med lux avtrykk fra HJ type SL VIGRESTAD 30 VII 31 100,-  
3211 354 Merke med stor del av HJ type SA ROVERRUD 19 8 49  100,-  
3216 Tj-52 Merke med litt sidev. nær fullst. HJ (litt "ullent") GLADSTAD 14 8 44 100,-  
3223 149 Merke med stor del av HJ type SL GRORU(D) 11 III 32  100,-  
3224 141 Klipp med pent Hj type SL VÅGAM(O) - 4 II 38 125,-  
3233 BK-177 Brevkort med pent HJ type IIA SLEMDAL 21-1-81  200,-  
3234 966 Brev med HJ type IIA REFSTAD 13-5-85 200,-  
3240 145 Lite klipp med HJ type SL LENA -3 I 31 150,-  
3241 110IIa Lite klipp HJK type SL ODDA 18 VIII 36  150,-  
3244 904 Julekort (A/S-Kortforlaget 515) st. med HJ type IIA BÅSMOEN 12-12-85 250,-  
3246 Tj.4 Merke med del av HJ type SL LISLE(BY) -2 X 34  100,-  
3251 721 Klipp med Hj type IIA SKRUVA 10-12-73 Bak st. I22 TROMSØ 16-12-73  100,-  
3258 147 Merke med del av HJ type SL RO(SSVA)SSDALEN 28 IX 38  100,-  
3268 359 Merke med del av HJ type SA (N)ORDVÅGEN I FI(nnmark) , uten dato, men utvilsomt fra 1947 40,-  
3270 396 Lite klipp med stor del av HJ type SL (To)RHOP 30 IV 55  NB: Er ikke nevnt hos Tegler 125,-  
3271 390 Julekort (Aune 1146-4) st. med HJ type SL SLATTUM 22 XII 53, do s.st 375,-  
3277 205 Merke med sidev. del av HJ type type SL F(AUS)KE 24 I 40   100,-  
3279 221 Merke med stor del av HJ type SA (HO)LM I HELGELA(ND) - dato er noe svak, men: ?? 9 40   100,-  
3291 240x2 Klipp med vakkert HJ type SA SALTDAL 28 2 41  150,-  
3292a
3292b
612x6+620

FB-klipp med 2 avtrykk fra HJ type IIA FEVIK 19 7 69 på baksiden. Foran frimerkene st. I22 MJØNDALEN Brett midt på klippet sjenerer ikke. 

150,-  
3293 433x2 To merker med deler av HJ type SA SAUD(asjøe)N 17 11 56 og (Sa)UD(a)SJØEN 21 11 56  100,-  
3294 396x2 Klipp med par vakkert HJ type SA VÅGAMO 24 12 56  175,-  
3295 396x2 Klipp med par Vakkert HJ type SA NOTODDEN 20 12 55  150,-  
3296 403 Klipp med HJ type SL ROALD 22 IX 55  150,-  
3297 402 Klipp med litt "grøtet" HJ type SA LØKEN I HØLAND 22 8 55 125,-  
3299 470 Merke med del av HJ type SL RAKKESTAD - 3 VI 64  75,-  
3300 352 Merke med del av HJ type SA (ÅRD)ALSTANGEN +5 9 48  60,-  
3302 352x2 Par med vakkert HJ type SL BRYN 19 XII 53  150,-  
3303 206 Merke med del av HJ type SL (NER)STRAND 23 IV 38  75,-  
3304 357 Merke med stor del av HJ type SL HAREI(D) -3 III 48  80,-  
3306 460 Merke med HJ type SA STORVIK 29 4 59  100,-  
3314 246 Brev med HJ type SL HAUKETO 12 II 45, do s.st. Ørlite patina. 475,-  
3318 Ufr. Kvittering for Postinkassasjon st. med HJ type SL FRØSKELAND 26 VIII 59 på ankomstdagen og med vanlig TA-st. FRØSKELAND på utleveringsdagen 350,-  
3323 246x2 Par med rettv. nær fullst HJ type SA FORSENGET 28 10 45   125,-  
3326 240 Merke med rettv. nær fullst. HJ type SL GISLØ(Y) 25 X 45   100,-  
3333 350x2 Par med sidev. nær fullst. HJ type SA (B)ITTERSTAD 11 8 49   125,-  
3338 469 Klipp med sidev. HJ type SL GRYLLEFJORD 1 VII 66   125,-  
3342 350 Merke med sidev. HJ type SL EGERSUND 18 XI 50  90,-  
3344a
3344b
610+
637x4
Pakkeadressekort for oppkravspakke st. I22 OSLO-RODELØKKEN 9 5 71 (se FOTO 3344a) Bak to avtrykk fra HJ type IIA HELLENDSBYGD 11 5 71 og 12 5 71 (Nk 610 er også påsatt på baksiden st. I22 OSLO-RODELØKKEN)   300,-  
3348 362 Merke med sidev. del av HJ type SL HATTFJEL(LDAL) 15 VII 47  70,-
3350 396 Merke/Lite klipp med stor del av HJ type SA LEIRFJO(RD) 18 1 (64?) 70,-
3351 Tj-61 Lite klipp med HJ type SL HERMANSVERK 7 II 51 (Første del av navnet viser ikke bokstavene tiltross for at stempelet er relativt hardt slått - SE FOTO) 75,-
3353 221 Lite klipp med stor del av sidev. HJ type SA HIN(DERÅV)ÅG 16 6 41  Dette er FØRSTE BRUKSDAG for dette HJ`et 80,-
3354 184 Merke med stor del av HJ type SA TEIE 5 II 37  (Liten blekkflekk på merke - se foto)  125,-
3355 221x Merke med rettv. HJ type SL LILLESAND 15 V 39  100,-
3356 354 Merke med stor del av HJ type SA KRÅKES(TAD) 23 8 50 80,-
3357 303 Merke med stor del av sidev. HJ type SL DEGERN(ES) 18 VI 42 100,-
3358 205 Klipp med nær fullst. rettv. HJ type SA ÅLGÅR(D) - 7 10 40  125,-
3368 631zx2+
941x
FB for Postpakke i takstgruppe II -vekt 8,2kg, porto 90,- - (Bl. 72D, påsatt Bl. 72B) st. HJ type IIA TRÆNA 14 12 88 Bak st. I22N 8340 STAMSUND B 17 12 88 og I22N 8340 STAMSUND 19 12 88  250,-
3370 251x2 Klipp fra Tollpostanv. st. HJ type SL SØRVÆRØY I LOFOTEN - 2 X 49 Bak st.TA SVOLVÆR 29 10 49  150,-  
3372 251x2 Klipp fra Tollpostanv. st. HJ rype SA BITTERSTAD - 7 11 49  125,-  
3374 240+358 Klipp med HJ type IIA SKROVA - 6 12 49 125,-  
3377 354 Merke rettv. HJ type SA BILLIT 2 7 49  120,-  
3378 396 Merke stor del av Hj type SA VOKSENLIA 15 1 ??  75,-  
3380 Tj-63 Merke med del av HJ type SL SELLEB(AKK) 13 XI 49  75,-  
3383 247 Merke stor del av Hj type SA (MAU)SEIDVÅG 16 1 42 75,-  
3392 Ufr. Postverket blankett 106a Melding om REK-brev st. HJ type SL SANDKOLLEN -7 X 38  Br. tid ca. 4 uker. Meget pen. 400,-  
3395 938 Uadressert brev st. HJ type IIA KANEBOGEN 10 10 83  Klaff bak er fjernet 100,-  
3401 Ufr. Postverket blankett nr. 242 Kvittering for betalt postanvisning st. HJ type SL JENNESTAD 27 XII 34  400,-  
3403 Ufr. Kvittering for innbetalt postinkassasjon st. HJ typr SA VALOSEN 18 5 60 , do s.st.  Ene avtrykket heller grøtet, det andre ok.  2 arkivhull i v.side 350,-  
3409 471+525 Klipp med HJ type SL GRYLLEFJORD 12 VII 66  150,-  
3421 Tj-25 Merke med del av HJ type ??  OS  ????    25,-  
3423 471 Merke med del av HJ type SA ....FOSS .. 8 66  (HØNEFOSS ???)  Merke er skadet i n.h. hj.  25,-  
3424 250 Klipp med pent HJ type SL HOMMELVIK 23 VII 41   130,-  
3432 240+242+
246
Vakkert klipp med 2 avtrykk fra HJ type SA TYDAL -8 5 41  (Nk 246 med skade i ø.h.hj.)  150,-  
3436 147+154 Klipp med to avtrykk fra HJ typa SA RØROS 21 12 37  Nk 147 er skadet i nedre h.hj.   125,-  
3437 229+253 FB-klipp med 2 noe svake avtrykk fra HJ type SL  OSLO  TØYEN  12 IV 45   120,-  
3438 249+
369x3
Vakkert FB-klipp med 3 avtrykk fra HJ type SA VORMSUND 26 8 47  (Bak st. TA REKEFJORD 29 8 47) Nk 249 er litt skadet h.s.   175,-  
3442 147 Merke HJ type SA FINNSNES 22 4 37   100,-  
3445 247 Vakkert klipp HJ type SL HAUKETO 28 II 45   150,-  
3449 Kvitt Kvittering for betalt postinnkassasjon st. med to avtrykk fra HJ type IIA ÅKENES I VESTERÅLEN 19 3 60 og -1 4 60   450,-  
3451 Kvitt Kvittering for betalt postinnkassasjon st. med to avtrykk fra HJ type SL BJARKØY 22 I 43 og 28 I 43  To arkivhull i øvre kant berører ikke stempelavtrykkene.   400,-  
3457 350 Merke med HJ type IIA BE(rgen) SANDVIKSTORVET 21 12 49  MEGET kort brukstid  150,-  
3461 362 Merke med HJ type SL (T)JØTTA 30 IX 47  80,-  
3470 460 Klipp med Hj type SA TYSVÆRVÅG 29 3 60  100,-  
3476 352 Merke med del av HJ type SL (O)KSVOLL 12 XI 50 75,-  
3478 609 Merke med HJ type SA VALOSEN 19 11 68  125,-  
3479 396x2 Par med stor del av HJ type SL (S)ØRVÆRØY I LOFOTEN - 4 II 57  125,-  
3482 362 Klipp med vakkert HJ type SL RØRA 26 VI 47  150,-  
3483 253 Klipp med vakkert HJ type SL BRENNHAUG 14 II 47  175,-  
3486 247 Merke med stor del av HJ type SL SØRSKOG(bygda) 7 XII 44 80,-  
3487 355 Merke med stor del av HJ type SA STÅRHE(im) 16 3 50  100,-  
3491 247 Klipp med vakkert HJ type SL MINDLAND 18 11 42  150,-  
3494 204+205 Klipp med vakkert HJ type SA SULITTJELMA -3 4 39 175,-  

 

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com