Brevhusstempler
side 4


ID-nr.

NK-nr

Beskrivelse

Pris

Ny

22501 118 Merke med IV-st. 751 (merke har et noe rundt hjørne) = FJELLSTAD Søndre Odalen/He mai 14 -januar 35  80,-  
22505a
22505b
76 Vakkert fargekort ALT FOR NORGE med Flagg, Løve og bilder av Haakon VII, Dronning Maud og Kronprins Olav  (E A. Schørn. Kristiania - Kr.a. Lith A-Bolag) VAkkert stemplet med IV-stempel 8 (type 1) = MARIDALENS SKOLE Aker/Ak. 1/5-1904 - 1/4-08  Kortet er datert 24/12-05   Uvanlig kort og stempel med kort brukstid. 850,-  
22508 242x2 Brev (hvor begge merkene har småfeil) adressert til: ARBEIDSLEIREN VOSS - og st. med P-stempel VÅGE I TYSNES Tysnes/Ho. 8 /34 - Nedl. 1/10-43  - BRA STEMPEL OG UVANLIG ADRESSE. 475,-  
22509 237(274?)+
238(275?)+
237(276?)+
244
Nydelig brev med P-stempel MEDHAUG Åkra/Ro. 1/35 - Nedl. 6/12-65 475,-  
22510 617 Klipp med P-stempel SIMAVIK (type 2), do sidest.  TRomøysund/Tr. Type 2 har usikker leveringsdato, men brevhuset ble Nedlagt 1/7-75  SJELDEN STEMPEL. 250,-  
22511 341 Vakkert brev med P-st. SIMADALEN Eidfjord/Ho. 8/34 - Nedl. 14/5-1963  Sidestemplet SL EIDFJORD I HARADANGER 15 I 46 200,-  
22515a
22515b
348 S/H-kort - Borgund Stavkirke, Lærdal (A.B. Wilse - Th. Segelcke Thrap Serie B nr. 16)  st. med KPH-st. SANDSBRÅTAN (Sigdal/Bu 3/40 - nedlagt 1/2-1971)  Sidest. IIA PRESTEFOSS 15 11 46 150,-  
22516 346 H7-kort med KPH-st. ARNAVIK, do sidest. (Fjelberg/Ho. 10/36 - Poståpneri fra 1/3-1954 )  175,-  
22521 200/240 Klipp med KPH-st. TUSSØY (Hillesøy/Tr. 11/35 - Brh I fra 1/7-1951)  75,-  
22522 145 Klipp med KPH-st. SKOGNES Lenvik/Tr. - 11/35 - Brh I fra 1/4-1950)  75,-  
22523 205/246x2 Klipp med KPH-st. LANGNESBUKT (Lyngen/Tr.  9/35 - Brh I fra 1/1-1952) 80,-  
22525 354 Klipp (merke litt ullent i ø.h. hjørne-se foto) med KPH-st. HELGESTAD (Ullensaker/Akershus 2/9-47 - Brh. I fra 1/10-1951 = KORT BRUKSTID)  75,-  
22527 204/245x2 Klipp med KPH-st. ÅVEN (Råde/Øf. 5/36 - Nedl. 1/10-75)  60,-  
22529 145 Merke med stor del av KPH-st. (K)RYSTAD (Flagstad/No. 11/35 - Nedlagt1/5-1970)  45,-  
22530 76x2 Par med sidev. IV-st. 295 = KROGSTADELVA (Nedre Eiker/Bu 1897 - 1909)  150,-  
22538a
22538b
22538c
145 S/H-kort storformat - Gratangen Turiststasjon - fra Hornaksla mot Høltind (Normann 14/581) St. SA GRANANGEN TURISTSTASJON 23 8 39, do s.st.  og sendt til TYSKLAND.  Ble opprettet som brevhus 1/6-1939 med sesongåpent kun i perioden 1/6-30/9 hvert år.   Fikk tildelt stemepl fra Oslo 20/6-1930 og ble nedlagt 16/9-1941.  BRA STEMPEL.  200,-  
22545a
22545b
22545c
99 S/H-kort - Jotunheimen . Koldedalsbræerne, Falketind ( Aune nr. 310 - 1911) St. med IV-st. 208 = FRAMNES Vang/Op. Juli 1908 - 1/7-1914  Kun sesongåpnet i juli og august.  Sidest.  SL ØIE I VALDRES 14 VIII 12 og sendt til BELGIA.  Mottakerst. ANTWERPEN.  Uvanlig sak 750,-  
22549 141 Merke med pent IV-st. 271 =  M/S "LAVANGEN"  5/9-29 - aug 36  eller muligens  AGLE  Snåsa/Nt. (i såfall sent i perioden da Nk 141 utkom 8/6-1926 og brevhuset ble nedlagt 1/12-1927)  Ikke vanlig.   200,-  
22550 246 Klipp med stor del av KPH-st. YTRE HJAR(TDAL)  Hjartdal/Te. 6/36- ble Poståpneri fra 1/10-1946   45,-  
22551 246 Klipp med KPH-st. MORGENDAL  Kviteseid/Te 8/35-?  25,-  
22555 242x2 Par på klipp med KPH-st. HOLMESLETTE  Helgøy/Tr.  9/35 - ble Poståpneri fra 1/1-1946  100,-  
22557 221 Merke med stor del av KPH-st. R(EPPES)UNDET Bindal/No. 9/34 - BRH I fra 1/10-51  30,-  
22559 Tj-13 Merke med litt utydelig KPH-st. MYRA Bærum/Ak 20,-  
22566 354 Klipp med vakkert KPH-st. STEINGAMMEN (Måsøy, Finnmark Opr. 1/1-48, ble BRH I fra 1/4-1950 = MEGET KORT BRUKSTID)  Uvanlig stempel 300,-  
22568 118x2 Par på klipp med IV-stempel nr. 264 = TROFORS Grane/Nordl.  Oprettet 10/1-1934 - Fikk KPH-stempel i mars 1935  D.v.s.  MEGET KORT BRUKSTID - MEGET BRA STEMPEL  som KUN ble brukt på dette stedet. 375,-  
22574 362 Merke med stor del av KPH-st. T(OGRI)ND (Eidsberg/Øf. 3/35 - 1/1-59 (endret da navn til Slitu)  Slett ikke vanlig. 125,-  
22577 246 Klipp med sidev. KPH-st. REPPEGRENDA (Strinda/St. 3/39 - Feltpoståpneri fra 1/11-53)  150,-  
22579 354x2 Klipp med pent avtrykk fra KPH-st. ÅVEN (Råde(Øf. 5/36 - 1/10-75)  Ses sjeldent.  100,-  
22581 396 Merke med sidev. del av KPH-st. (ST)ØVSET (Skjerstd/No. 1/4-55 - BRH. I fra 1/6-59)  Kort brukstid. SJELDEN!  75,-  
22582 579 Merke med del av KPH-st. (BE)RDAL  (Snillfjord/St. 1/2-56 - BRH. I allrede 1/7-57 ) MEGET KORT BRUKSTID   150,-  
22584 245 Merke med del av KPH-st. MARIB(I)  (Norderhov(Bu.  1/35 -Nedl. 1/6-61.)  25,-  
22586 350 Merke med litt svakt fullst. KPH SIMAVIK (Tromsøysund/Tr. - Periode I 9/35 - Nedl. 1/10-49 -- Periode 2 opr. 1/10-53 - nedl. 1/7-59) Sistnevnte er uhyre sjeldent, det første sjeldent.  Dette er fra 1. periode såvidt vi kan se (RUI`s 1. periode)  150,-  
22587 691 Trykksaksbrev med KPH-st. UTAKLEIV (Buskenes/No. 1935 - Nedl. 1/10-76)  60,-  
22591 75 Merke med IV-st. 511 (type 1) TREVLAND Anebu/Vf  (1/4-00 - ca. 1905) 125,-  
22593 122 Merke med IV-st. 738 + del av datostempel. = AAVIKEN Søndre Undal/VA.  (1/4-12 - mars 35)  100,-  
22594 144 Klipp med IV-st. 780  =  TUSSØY Hillesøy/Tr. (1/12-19 - nov. 35) 150,-  
22596 145 Klipp med IV-st. 24 (type 2) = FREDHEIMBUKTA Lenvik/Tr. (6/12-21 - 31/3-27) eller GRESSMYR Lenvik/Tr. (1/4-27 - 1/7-32)  150,-  
22598a
22598b
98 Merke med IV-st. 339 (? - Vi er litt usikre på om dette er tolket rett - SE FOTO) = EIKE I LUND Lund/Ro. (1/7-08 - Okt. 34)  75,-  
22600 127x2 Klipp med IV-st. 826 = VIKBUGTEN I FOSNA Roan/St, (20/7-14 - des. 35)  175,-  
22601 127 Klipp med IV-st. 53 = STORBUDAL Budalen/St. ( 1/4-04 - juni 35)  125,-  
22607 145 Klipp med omv. IV-st. 611 (type 1) BROVOLD Anebu/Vf. (1/7-08 - jan. 36)  100,-  
22609 605 Klipp med KPH-st. STORESANDØY Kornstad/Mø. (16/7-47 - Poståpn. fra 1/12-68)  60,-  
22610 354x2 Klipp med KPH-st. LANGNESBUKT Lyngen/tr. ()/35 - Poståpneri fra 1/1-52)  75,-  
22611 597 Klipp med KPH-st. ROTHEIM Gol/Bu. (1/1-51 - Nedl. 1/9-78)  45,-  
22615 360x2 Klipp med stor del av KPH-st. GULLH(OLM)  Kvæfjord/Tr. 9/38 - Brh I fra 1/4-56  40,-  
22616 360+367 To klipp med store deler av PKH-st. BRATTFJ(ORD) og (B)RATTFJORD  Nordfold/No 1/12-44 ble BRH. I fra 1/4-59  60,-  
22617 240 Klipp med stor del av KPH-st. (T)USSØY Hillesøy/No. Hillesøy/No 11/35 - BRH I fra 1/7-51  45,-  
22618 361+369 Klipp (Nk 361 er litt skadet i n.v.hj.) med vakkert og uvanlig KPH-st. ÅBRU Dveberg/No. Sept 1947 - Poståpneri fra 1/10-1950  MEGET SJELDENT  600,-  
22621 240+396 Klipp med vakkert KPH-st. LJONES Skjerstad/No 1/7-51 - BRH I fra 1/10-64  75,-  
22623 145 Klipp med IV-st. 845 = NYGÅRD Åsnes/He.  1/10-21 - jan.-35.  125,-  
22624a
22624b
Ufr Julekort (Abel nr.22) - sendt ufrankert! - ingen spor kan ses etter fjernet frimerke - men vakkert st. IV-st. 198 = LØVAASEN Horg/St.  1/7-07 - 1935  Kortet er datert julen/nyttår 1918/19 Noen svake flekker - se foto.  300,-  
22625 Tj-85 Bruksbrev fra IMSLAND HERAD - Ordføreren - sendt til Finnvik i Ryfylke og st. med KPH-st. ØLMEDAL , do sidest + transittst. IIA HAUGESUND 24 10 61  Ølmedal lå i Imsland/Ro. 9/35 - Nedl. 1/5-70. 175,-  
22629a
22629b
22629c
241 Julekort  med havnemotiv (Norsk Arbeid - Mittet Serie 2663)  st. med KPH-st NESHEIM  Stjernerøy/Ro. 8/35 - Nedlagt 1/4-1980.  Påsatt NKS-julemerke fra 1942   Ses ofte fra slutten av bruksperioden på lagte brev, men er MEGET UVANLIG på bruksting fra de første 20 årene. Første reg. dato i boken POSTSTEMPLER FRA ROGALAND er : 29 7 41.  250,-  
22631 141+
145x3
Stort klipp fra følgebrev st. med IV-stempel 312 = LANESØRA Karlsøy/Tr. Stempelet var ibruk fra  1/12-28 - sept-1935   Bak del av st. (TR)OMSØ 7 III 32.  250,-  
22632 597 Klipp med vakkert KPH-st. ROTNEIM Gol/Bu. 171-51 - nedl. 1/9-78.  45,-  
22639 345x2 Kort til H7-lotteriet st. KPH SÆTRAN, do sidest.  Hopen/Mø. 1/3-44 - 1/9-67 200,-  
22640 348 H7-kort med KPH-st. KVAMSGREND (type 2)  Kvam/N.T. 2/42 - nedl. 1/6-64  200,-  
22641 346 H7-kort med KPH-st. OGGEVATN, do sidest.  Vegusdal/A.A.  14/11-41 - Ble postpåpneri fra 1/1-1947  Relativ kort brukstid 300,-  
22642 346 H7-kort med KPH-st. FESTANGEN Haus/Ho. 20/3-38 - nedl. 1/10-65  300,-  
22643 346 H7-kort med KPH-st. OKKENHAUG Frol/N.T.   1/1-39 - Brh. I fra ca. 1950.  Sidest.  TA LEVANGER 24 10 46  250,-  
22644a
22644b
346 Kort til H7-lotteriet - Fremsiden = KRIGS-HUMOR 3 (artig sak)  med KPH-st. FÅNES Frosta /N.T. 200,-  
22645 346 H7-kort med KPH-st. HALLE Brulanes/Vf.  2(35 - Brh I fra 1/4-51  200,-  
22646 Bk+348 Brevkort 15 øre Løve oppfrankert med 30+10 øre Kronprins Olav og st. med KPH-st. RUSTAD I HURDAL, do sidest.  Hurdal/Ak.  10/34 - BRH I fra 1/10-60  Sidest. SL HURDAL I ROMERIKE   175,-  
22648a
22648b
76 S/H-kort - Imsland - sett fra sjøen - Kirken og mange hus (Ukjent utgiver) Med IV-st. 594 = HOGGANVIK Vindafjord/Rogaland.  Sidest. SL RYFYLKE POSTEKSP: 14 VIII 08 350,-  
22649a
22649b
242 Julekort - Signert Br-  = ÅSHILD BRANDVOLD  - Nisse ser til purke med grisunger. (Oppi serie 603/1)  Annullert med vakkert KPH-st. ENMO Budal/St.  Do sidest 400,-  
22650 453 Kort med vakkert IIA-st. SOLOVOMI -6 3 63  Ble brevhus I fra 1/4-1953 - overgikk til poståpneri fra 1/3-1967. Bak flere avtrykk fra samme stempel.  Pent og neppe vanlig!  150,-  
22652a
22652b
76 S/H-kort - Kongen på ski (mye skrift på forsiden)  Datert Gjærvåg 9 mai 07 og st. med IV-st. 71 = NORDRE SUNDANE Tjømo/Vf.  Noe utydelig sidest. IIL ..RA.......N  17 V 07 275,-  
22655 P.fri Skoleberetning fra Værdalen skolestyre 1901-05 vakkert st. med IV-st. 26 = VÆRDALENS MEIERI Værdalen/ST.  (1886 - ble poståpneri fra 1/4-1909)  Nydelig sidest. SL VÆRDALEN 22 V 07  Kan neppe bli vakrere! 600,-  
22656 335 Klipp med KPH-st. SAGOSEN  Aure/Mø.  (26/3-1946  - ble brevhus I fra 1/4-1950)  Vanskelig stemple med KORT BRUKSTID 150,-  
22659 Tj-61 Brevforside med KPH-st. KJØKØY, do sidest.  Kråkerøy/Øf.  8/39 - Nedl. 1/11-1972  SES SJELDENT. 275,-  
22662 350-53 Hele Krone-HAAKON-serien på uadressert brev annullert med 3 avtrykk fra  KPH-st. LANDSKYTTERSTEVNET 1946  Sidest.   TA HARSTAD 14 7 46  Var kun ibruk under landskytterstevnet.  175,-  
22663 525 Brev annullert med IIA-st. VESTRINGBYGDI 21 10 67, do sidest.  Nord-Aurdal / Op.  Var Brh-I fra 1/4-1950 125,-  
22664 240+458 Klipp med KPH-st. OTEREN  Storfjord/tr. 1/11-49 - Poståpneri fra 1/11-1960 75,-  
22666 145 Flisetagget merke med rundt n.venstre hj. annullert med omvendt IV-st. nr. 881 = STØLEN Opedal/St.  1/8-1928 - des. 1935  100,-  
22674 127 Merke med sidev. IV-st. 483 = SIMADALEN Eidsfjord/Ho. 1/-1923 - aug 1934 Kan også være brukt på D/S "OLE BULL" i perioden 6/10-1922  til 1/7-1923 150,-  
22675 127x2 Klipp fra Følgebrev med sidev. IV-st. nr. 826 = VIKBUGTEN Roan /ST. 20/7-1914 - des. 1935 175,-  
22676 100 Pent merke med HÅNDSKREVET annullering 126 = KIRKEGRENDEN Tysvær/Ro.  MÅ VÆRE MEGET UVANLIG 450,-  
22678 246 Klipp med KPH-st. ÅRVANGFJORD  Stemshaug/Mø.  3/40 - BRH. I fra 1952  Bak stemplet SL SURNA 22 XII 43   60,-  
22682 245 Brevkort til H7-lotteriet med vakkert KPH-stempel ØLMEDAL Vindafjord/Ro.  Sept-1935 - 1/5-1970  Fin brukssak 150,-  
22683 611 Vakkert brukskort datert Stjernerøy 27/8-71 og annullert med KPH-st. EIK (Stjernerøy/Rog.)  Brevhuset ble nedlagt 1/4-1980.  Ses ikke så ofte på ordentlige brukssaker 120,-  
22684a
22684b
201/241 Julekort tegnet av FRANK WATHNE (Åsmund S. Lærdals forlag nr. 509)  Brett i kortet i nedre venstre hjørne ses ikke så mye forfra.  Annullert med KPH-stempel STEINSVIK PÅ SUNNMØRE , do sidest.  (Dalsfjord/ Mø. 3/35 - Fra 1/10-1975 6138 STEINSVIK).  Fin brukssak - og flott kort - trolig brukt rett etter krigen.  200,-  
22686 145 Merke med sidev. IV-st. 832  mest trolig GÅSVÆR Herøy/Nordland 1/4-1927 - Poståpneri fra 1/4-1932, eller eventuelt FLOSTRAND Nesnqa/nordland -opprettet 1/4-1932 - fikk KPH-st. i juni 1935.  Begge steder er uansett uvanlige 175,-  
22687 99+100 To mertker på klipp (nk. 100 noe beklippet høyre side - SE FOTO) med IV-st. 299 . Enten FLATEAAKER Tysnes/Hordl. 1/7-1897 til 1/7-1910 eller mer trolig  KLEVENESET Stryn/S.F. 1/12-1912 - nov-1935 100,-  
22690 142 Lokalbrev til Hurdal hvor merket er annullert med IV-st. 480 = RUSTAD I HURUM (Hurdal/Ak. 1/12-1925 til okt. 1934) og brevet sidest. SL HURDAL I ROMERIKE 15 V 31.  Konvolutt litt skadet i øvre venstre hjørne - SE FOTO 550,-  
22692 246 KPH-stempel VATNAMOT  ((Hå/Rogaland), do sidest. på brev sidestemplet SL JÆRBANEN B 20 III 46.  Ifølge stempelboken fra ROGALAND er det KUN reg. en bruksdato for dette stempelet nemlig 23.11.1944 - d.v..s at vi har har en ny S-dato. Brevhuset startet sin virksomhet i 1935 og ble nedlagt 7/7-1950)  Pen og høyst uvanlig sak 1100,-  
22694a
22694b
346+
HS
Oppfrankert helsak brukt som H7-kort med KPH-stempel KISTE (Manger/Ho. 5/34 - nedlagt 1/7-1964)  UVANLIG STEMPEL 450,-  
22695 347 H7.kort med vakkert KPH.stempel EIK (Stjernarøy/RO. 13/6-39 - nedlagt 1/4-1980.  Ses ikke så ofte fra tiden før 1970 150,-  
22696 246x2 Klipp med KPH-st. ØVRE-FOSSE , sidest. SL FREKHAUG 3 X 44  (HO) I bruk 08/34 - Nedlagt 10/1961  80,-  
22699 342 Klipp med KPH-st. LANDSKYTTERSTEVNET 1946 - Kun i bruk under stevnet sommeren 1946.  60,-  
22702 205/
246x3
Klipp med 2 avtrykk fra KPH-st. FOSSESJØEN (HO) 06/34 til Nedlagt 08/1954  100,-  
22704 396x2 Klipp med to avtrykk fra KPH-st. MEDHAUG, sidest. TA KOPERVIK 12 7 55 (RO) I bruk fra 01/35 til nedlagt 12/1965 60,-  
22705 Tj-43 Klipp med KPH-st. SPERLE (SF) I bruk fra 04/44 til nedlagt 11/1971 60,-  
22711 241 Klipp med 2 avtrykk fra KPH-stempel LINDEBERG (AK) I bruk KUN fra 02/1945 til overgang poståpneri fra 10/1946.  UVANLIG STEMPEL  450,-  
22712 335 Klipp med KPH-st. INDREFJORD (SF) I bruk fra 03/35 til overgang Poståpneri fra 07/1958 75,-  
22714 246 Klipp (merke er skadet) med KPH-st. BJØRVIKSTRANDA (SF) I bruk fra 1/1937 til overgang Postpåpneri fra 10/1945 75,-  
22715 Ob. Klipp med to små røde Postoblater med to avtrykk fra KPH-st. BORTNEN (SF) I bruk fra 04/1935 til overgang BRH I fra 11/1965  50,-  
22717 Br.kl. Klipp med KPH-stempel IGGELDAS (FI) I bruk fra 02/1937 til nedlagt 06/1966 Ses dog ikke så ofte.  50,-  
22719 651 MNerke med KPH-st. VÅLÅSJØ (OP) I bruk fra 03/1935 - Ble brukt frem til PN-stempel ble levert i 1980 - var dog kun sesonåpnet i store perioder 25,-  
22720 246 Klipp med KPH-st. YSTABØ (VA) I bruk fra 11/1934 til overgang BRH I fra 04/1950  60,-  
22721 246x3 Klipp med to avtrykk fr KPH-st. DUESUND (HO) I bruk fra 05/1934 til overgang POstpåpneri fra 01/1946.  Ses sjelden 150,-  
22723 246 Klipp med KPH-st. SALBU (SF) I bruk fra 11/1934 til nedleggelse 09/1962 30,-  
22725 396 Klipp med ( merke med rift) KPH-st. RUNDHAUG (NO) I bruk fra 11/1939 til overgang BRH I fra 07/1957.  Stemplet ses MEGET SJELDENT 400,-  
22726 393 Klipp med KPH-st. FLATÅSEN (NO) I bruk fra 01/1951 til nedleggelse 09/1964 SES MEGET SJELDENT 450,-  
22728 240x3 Klipp med to avtrykk fra KPH-st. RAKNESGJERDE (MR) I bruk fra 07/1939 tilk nedleggelse 07/1960  50,-  
22729a
22729b
202 Julekort (Norsk Arbeid 403) med to avtrykk fra KPH-st. SKJÅJORD, sidest. SL SORTLAND 16 XII 40  (NO) I bruk fra 11/1935 til nedleggelse 1/7-1964  Fin sak 250,-  
22731 Tysk fr. POSTKARTE - svardelen frakert med tyske frimerker annullert med 5 avtrykk fra KPH-st. HEIBØSLETTA (TE) I bruk fra 10/1953 til nedleggelse 06/1969.  MÅ VÆRE MEGET UVANLIG BRUK!   150,-  
22732 Tysk fr. POSTKARTE - svardelen frankert med tyske frimerker annullert med 3 avtrykk fra KPH-st. GOMØY samt sidest. TA KRAGERØ 28 5 65.  (TE) I bruk fra 11/1943 til nedleggelse fra 04/1979.  Kan ikke være vanlig på slike saker som dette !.  125,-  
22733a
22733b
75 S/H-kort (frimerket er skadet)  Hermo i Singsaas pr, Bjørgen Jernbanestation (ukjent utgiver) Merke annullert med IV-st. 481 ( = FORBYGDEN Singsaas/ST - i bruk fra 1/4-1900 til juni 1935).  Sidest. med IILH BJØRGEN 23 XII 07.  Flott sak 300,-  
22735a
22735b
Tj-kort Postsag - Tjeneste-kort med IV-stempel 661 (= OSEN Suldal/RO I bruk fra 15/7-1905 til Nedleggelse 8/7-1920) Sidestemplet SL RYFYLKE POSTEEXP. B. 10 VIII 08,  Kortet er datert Osen Brevhus den 10/8 08 og signert av Niels Haarenæs som var brevhusbestyrer.  FLOTT POSTHISTORISK SAG. 550,-  
22736a
22736b
77 Fargekort - GUDVANGEN - med dampskip ved kai - frankert med Nk 77- datert Nessa 8 aug. 07 - og sendt til AUSTRALIA  Frimerket annullert med IV-st. 615 (= NESE Aardal/RO I bruk fra 3/4-1903 til overgang poståpneri fra 1/1-1910 . ET MEGET UVANLIG STEMPEL Å FINNE- og ET SCOOP TIL ET LAND SOM AUSTRALIA 1500,-  
22737 100 Julekort med to avtrykk fra IV-st. 122 (= VAAGE I TYSNES Tysnes/HO) I bruk fra 1/6-1904 til august 1934)  250,-  
22738a
22738b
99 Jule/steds-kort!) st. med IV-st. 531 (= RAAEL Sem/VF. I bruk fra 16/7-1900 til januar 1936)  Datert Julen 1907 - har også et meget svakt stedsstempel. 175,-  
22739a
22739b
98 Julekort med IV-stempel 769 (= TANGEN I RYFYLKE (senere FATTNES) Sand/RO. I bruk fra 1/4.1913 til august 1935.) SES UHYRE SJELDENT - og er knapt sett etter 1915. 1100,-  
22740a
22740b
98 Bunadskort med IV-st. 683 sendt til Kaptein Vanvik ved niende kompani Vesterlinske regimet Kristiansand S.  Annullert med IV-stempel 683 (= SØMME Haaland/RO I bruk fra 1/6-1913 til nedleggelse 1/9-1916).  ET EKSTREMT SJELDENT STEMPEL Å FINNE. 1600,-  
22741 246x2 Klipp med KPH-st. GJØLANGER I MYLNA , sidest. SL FJORDANE B 28 II 44 (KpH-st. ibruk fra 7/43 til overgang BRH I fra 1/4-1950) Fin sak 100,-  
22743 240 Klipp med KPH-st. INSTEFJORD (S & F.) I bruk fra 5/1938 til overgang BRH I fra 10/1950.  MEGET UVANLIG STEMPEL  450,-  
22746 396 Klipp med KPH-st. NYHUS (He.) I bruk fra 11/1934 til overgang BRH I fra 7/1952 100,-  
22747a
22747b
Sekkel. Sekkelapp til Florø med to avtrykk fra KPH-st. INDREHUS (et forran og et bak) (S & F.) KPH-st. i bruk fra 2/1950 til nedleggelse fra 6/1969.  Ikke vanlig å se på saker som denne 425,-  
22749a
22749b
76 S/K-kort st. SL FREDERIKSHAVN med utydelig dato. Sidest med IV.st. nr. 29 = MANDVIG (Brunlanes S&F.) Stempel utsendt 15/12-1890 og var ibruk til KPH-st. ble levert i sept- 193-  350,-  
22751a
22751b
76 S/h-kort med IV-st. 419 = SAUESUND (Askvold S & F. - som hadde stemplet fra 1899 til overgang poståpneri 1/4-1901 ) ELLERS Jermnbanestrekningen BREVIK-SKIEN som hadde samme stempel fra mai 1902 til 14/6-1912. 300,-  
22752a
22752b
143 S/H-kort Turist Hytte Rondvassbu (Foto Artelier Otta) merke st. med IV-st. 310 = BOTTEN (Sel/opl.) Ibruk fra 30/4-1902 til mars 1935. Sidest. SL OTTA -6 VII 34 D.V.S. SEN bruk av IV-stemplet 375,-  
22753a
22753b
75 Fargekort (G.B. No 1602) Frimerke med IV-st. 447 = SVISDAL (Sundalen / M&R.) Ibruk fra 1/4-1900 til februar 1935.  Sidest. IIA GJØRA 20 XII 09. 450,-  
22754a
22754b
99 Gratulasjonskort Frimerke med IV-st. 481 = FORBYGDEN (singsaas/ST.) Ibruk fra 1/4-1900 til juni 1935.  Sidest. IILH BJØRGEN 24 VII 18.  375,-  
22755a
22755b
118 Gratulasjonskort (Signert SIG. -Norsk Kunstnerkort -enerett E.B.O.) Frimerke (som er skadet - SE FOTO) med IV-st. 818 = AUSTAD I SLEMDAL (Slemdal/Te.) Ibruk fra 1/7-1914 til juli 1935. Uleselig sidest. SKIEN . Kortet er datert 1934/35 og er en julehilsen.  D.V.S. SEN bruk av IV-stemplet 350,-  
22757a
22757b
98 Julekort (M& Co serie 710/1) annullert med IV-st. 675 = LERVIK I NORDMØR Valsøfjorden/ M&R.  I bruk KUN fra 1/10-1908 til 1/1-1912.  Sendt av brevhusbestyrer Haftor Olsen Lervik sin kone?? Datert julen 1910/11.  MEGET UVANLIG 1200,-  
22758 205/246? Bruksbrev med KPH-st. KARLSTAD I MÅLSELV (Troms) I bruk fra 9/1935 til overgang Poståpneri fra 5/1949  650,-  
22759 362 Bruksbrev med KPH-st. ÅRVÅGSFJORD (M&R) I bruk fra 3/1940 til overgang BRH I fra 1952   450,-  
22760 362 Bruksbrev med KPH-st. SVARTVASSMO ( i fiolett farge) (Nordl.) I bruk fra 8/1938 til nedleggelse fra 5/1966.  Også sidest. SL BLEIKVASSLIA 30 Iv 47  550,-  
22761 362 Merke med KPH-st. REINØY I MÅSØ(Y) (T2) I bruk KUN fra 1/1946 til nedleggelse 7/1949  VANSKELIG STEMPEL  250,-  
22762 462x2 Klipp med KPH-st. TOVSLI (Te.) I bruk fra 10/1935 til nedleggelse 4/1982 30,-  
22763 141x2 Par med KPH-st. BJØRVIKSTRANDA (S & F).  I bruk fra 1/1937 til overgang Poståpneri fra 10/1945  100,-  
22764 410 Merke med KPH-st. BUSTAD(SU)NDET  (FI.) I bruk fra 7/1949 til overgang Poståpneri fra 1/1955  125,-  
22765 396 Bruksbrev med innhold datert 10/9-1952 med KPH-st. BRENNA (FI.) Litt musespist i øvre venstre hjørne .og litt slurvet åpnet bak 150,-  
22766a
22766b
520 Fargekort Åndalsnes mot Isfjorden (Normann 13-29-1764) st. I22 ÅNDALSNES 11 8 64, sidest. med KPH-st. ÅNDALSNES LEIRPLASS (sesongstempel i perioden 1/6-30/9- oppstart i 1961).  75,-  
22767a
22767b
703 Fargekort Asmalsund - Rød i Hvaler (Widerø Flyselskap) st. med KPH-st. RØD I HVALER sidest. SA FREDERIKSTAD -7 8 73,  KPh-st. i bruk fra 12/1934 til nedleggelse 3/1976 60,-  
22768a
22768b
383 S/H-kort i storformay Oslo - Frognerparken med Vigelandsparken, (Normann) med KPH-st. FROGNERSÆTERA , do sidest. I bruk fra 6/!937 til nedlegggelse fra 6/!976 75,-  
22769a
22769b
245 S/H-kort i småformat HARSTAD (Mittet & Co 54) med KPH-st. LANDSSKYTTERSTEVNET 1946, sidest. TA HARSTAD 13 7 46.. KPH-st. KUN i bruk den uken skytterstevnet varte. 150,-  
22770a
22770b
903 Fargekort Hindsæter Fjellstue (Normann) st. KPH-st. HINDSÆTER 2680 VÅGÅMO, do sidest. Ogsppå st. I25N 2660 Vågåmo A.30.03.93.  KPH-st.i bruk fra 6/1981 til nedleggelse 9/1994  45,-  
22771a
22771b
389 Tegnet fargekort i storformat STORGATEN, OSLO (Dano) SIGNERT av tegner.  med KPH-st. HALNE FJELLSTOVA (Eidjord /Ho. - sesongst. ibruk 1/6 -31/8 fra 9/1935 Flott kort 75,-  
22772a
22772b
596 Fargekort Hilsen fra verdens Ende (Aune) med KPH-st. VERDENS ENDE samt maskinst. TJØME 17.7.67  KPH-st i bruk fra 6/1936 i sesongen 1/6 - 31/8 45,-  
22773a
22773b
240+392 S/H-kort i storformay Dalseter, Espedalen (Normann) Med KPH-st. DALSÆTER sidest. SL ESPEDAL 26 II 62.  KPH-st. ibruk fra 7/1952 til nedleggelse fra 6/1964 100,-  
22774 388 Julekort (oppi serie 608/2) med KPH-st. RAMSTAD (Ak.) I bruk fra 12/1934 til nedleggelse 10/1962 75,-  
22775a
22775b
859 Fargekort Fagerhøy Fjellstue (Normann) st. KPH-st. MYKINGSTØLEN, sidest. I22 BERGENSBANEN O2 29 8 80  Kph-st. i bruk fra 6/1938 til nedleggelse 9/1989 i sesogen som var fra 24/6 til 10/9 60,-  
22776a
22776b
650 Fargekort Midnattsol, Lyngenfjorden med KPH-st. KVÆNANGSFJELLET, do sidest. Også st. I22 TROMSØ 14 6 70.  Kph-st. i bruk fra 6/1963 i seson gen 1/6- 30/9 45,-  
22777a
22777b
959 Fargekort Bergsjø Høyfjellshotell (Mittet) st. KPH 3575 BERGSJØ, sidest, 3570 ÅL -7 2 85. Kph-st. i bruk fra 7/1979 til nedleggelse 01/1993 45,-  
22778a
22778b
392 S/H-kort i storformat Lillehammer - maskinst. Lillehammer 36 1955 sidest. KPH MAIHAUGEN (I bruk fra 11/1935 til 06/1966)  80,-  
22780a
22780b
245 Julekort (Norsk Arbeid) med KPH-st. FRAM I HÆRLAND, do sidest. + TA-st. HÆRLAND 19-12-46.  KPH-st. i bruk fra 4/1935 til nedleggelse 6/1953 100,-  
22781 372 Klipp med KPH-st, REINØY I MÅSØY (type 2) (FI) I bruk fra 1/1946 til 7/1949  Meget vanskelig stempel å finne.  300,-  
22782 206/247(?) Klipp med KPH-st. DOMBESTEIN (S & F) I bruk fra 1/1935 til nedleggelse fra 1/1969 50,-  
22783 241 Klipp med KPH-st. SKILR(U)D (TE) I bruk fra 6/1935 til overgang BRH I fra 10/1960  25,-  
22784 205 Klipp med KPH-st. VANNAHAMRE (TR) I bruk fra 9/1935 til overgang Poståpneri fra 1/1942  150,-  
22785 498 Merke med KPH-st. SENNESVIK (NO) I bruk fra 9/1957 til overgang BRH I fra 8/1965 25,-  
22786 145 Klipp med heller utydelig IV-stempel 358 = STENEN I FØRDE ( Ibruk 1/1898 til des 1934) Sidestemplet med SL-st. FJORDANE H 28 XI 29 75,-  
22787 Kl. KLipp med liten rød POSTOBLAT med to avtrykk fra KPH-st, BJØRVIKSTRANDA (S & F) I bruk fra 1/1937 til overgang Poståpneri fra 10/1945  100,-  
22789 782 Trollkort (Aune nr. 105) med KPH-st. VÅLÅSJØ (OP)  Brett i kortet - se foto.. I bruk fra 3/1935 til 1980.  30,-  
22790 240x2 Klipp med KPH-st. RAKNESGJERDE (M & R) I bruk fra 7/1939 til 7/1960  60,-  
22791 425 Klipp med KPH-st. RIMSTAD (VF.) I bruk fra 5/1953 til 10/1959  MEGET UVANLIG STEMPEL 450,-  
22792 578 Klipp med KPH-st. URDAL (ØF.) I bruk fra 12/1934 til 11/1968  75,-  
22793 148+202 Klipp med (nedre del av Nk 202 er klippet bort - SE FOTO) med KPH-st. TILREM (NO) I bruk fra 06/1943 til overgang poståpneri alt fra 10/1944.  UVANLIG STEMPEL MED MEGET KORT BRUKSTID 450,-  
22794a
22794b
240x2 Julekort med KPH-st. RØRSTAD (NO) I bruk fra 4/1946 til overgang BRH I fra 7/1955 Noen bretter i kortet - se foto  125,-  
22795a
22795b
127 Brev med IV-st. 566 = INDHAVET (Hamarøy/No) i bruk fra 1/10-1919 til overgang Poståpneri fra 1/1-1927.  Bak maskinstemplet TRONDHJEM 11 V 26 D.V.S Sen bruk av IV-stemplet.  Fin sak 475,-  
22796a
22796b
127 Brev med IV-st. 556 = BJØRSVIK I NORDFOLD (Nordfold/No)  I bruk fra 1/11-1929 til overgang Poståpneri fra 1/1-1930.  Bak maskinst. TRONDHJEM 6 II 26.  425,-  
22797 346 H7-kort med KPH-st. REPPEGREND (ST) I bruk fra 2/1939 til Nedleggelse fra 10/1963  Heller vanskelig stempel 375,-  
22798 347 Kort til H7-lotteriet med KPH-st. MYRA (AK) I bruk fra 6/1935 til nedleggelse fra 10/1962  150,-  
22799 Hs+346 Oppfrankert helsak 15 øre Løve sendt til H7-lotteriet med KPH-st. ØYSVOLL, do sidest.  (NT) I bruk fra 3/1942 til nedleggelse fra 4/1989 100,-  
22800 346 H7-kort med KPH-st. SYLTEGREND (M&R) I bruk fra 2/1935 til overgang BRH I fra ca. 1950  Sidest. SL SURNA 18 X 46  250,-  
22801 346 Merke satt over klisjeen på Helsak (15 øre Løve) til H7-lotteriet. Med KPH-st. SAGOSEN (M&R) I bruk fra 3/1946 til overgang BRH I fra 4/1950  Relativ kort brukstid 425,-  
22803a
22803b
221 Brev med KPH-st. SÆTA (I bruk fra 6/1935 til nedleggelse 2/1966),  Bak maskinst. SANDEFJORD 26 I 45.  MEGET UVANLIG STEMPEL som sjelden ses 500,-  
22804 346 H7-kort med KPH-st. LANGVASSEID (type 2) I bruk fra 8/1945 til overgang BRH I fra 7/1950.  MEGET UVANLIG STEMPEL FRA FINNMARK 850,-  
22805 294x2 Klipp med KPH-st. KVANNKJOSEN (NO) I bruk fra 9/1935 til overgang Poståpneri fra 07/1944 Ikke vanlig noteres til 7 punkter i NK POSTAL II  175,-  
22806 200+
202x2
Klipp med to avtrykk fra KPH-st. HOLØYAN (HE) I bruk fra 7/1935 til Overgang BRH I fra 4/1953  Bak del av stempel fra 1939 60,-  
22807 202(!)x2 Par på klipp med KPH-st. MANVIK (VF) I bruk fra 9/1935 til overgang Poståpneri fra 7/1943 Noteres til 7 punkter I NK POSTAL II  150,-  
22808 206x4 To par på klipp med 2 avtrykk fra KPH-st. KINSARVIK (HO) I bruk fra 7/1934 til Overgang Poståpneri fra 1/1942 Bak miniatyrstempel OSLO P.P. 22 I 41  75,-  
22809 246 Klipp med KPH-st. FRAM I HÆRLAND (ØF) I bruk fra 4/1935 til Nedleggelse 6/1953 35,-  
22810 360 Klipp med KPH-st. INDREFJORD (S & F) I bruk fra 3/1935 til overgang Poståpneri fra 7/1958 75,-  
22811 200+205+
211
Klipp med to avtrykk fra KPH-stempel VANNAKALVEN ((TR) I bruk fra 9/1939 til overgang BRH I fra 10/1949 Sidestemplet SL SENJA-TROMSØ E -7 XII 40 100,-  
22812a
22812b
350+392 Klipp med PKH-st. LJØNES (NO) I bruk fra 7/1951 til overgang BRH I fra 10/1964 Bak miniatyrstempel OSLO T.HOV. 16 IX 52.  75,-  
22813 Papir Klipp fra konvolutt med KPH-st. BIGGELUOBAL (FI) I bruk fra 9/1938 til overgang BRH I fra 4/1950  75,-  
22814 246x2 Par på klipp med KPH-st. NESØY (S & F) I bruk fra 11/1934 til nedleggelse fra 11/1969  75,-  
22815 362x2 Klipp med to avtrykk fra KPH-st. MÅRØYFJORD (FI) I bruk fra 10/1946 til overgang BRH I alt fra 4/1950  Vanskelig stempel Noteres til 8 punkter i NK POSTAL II   400,-  
22817 Hs+345 Helsak 15 øre LØVE oppfrankert med Nk 345 og gitt to avtrykk fra KPH-st. SKOGNES (TR) I bruk fra 9/1935 til overgang BRH I fra 4/1950  175,-  
22819 733 TRykksaksbrev med KPH-st. GRIMELI, do sidest.  (BU) I bruk fra 4/1951 til datostempel ble levert 02/1980  125,-  
22820 634 Trykksaksbrev med KPH-st. ØYSVOLL, do sidest.+ I22N 7860 SKAGE I NAMDALEN 22-78-74 (NT) I bruk fra 3/1942 til nedleggelse fra 4/1989 80,-  
22821 605x2 Par på klipp med KPH-st. NESHEIM (RO 8/1935 til 4/1980)  25,-  
22822 605 Klipp med KPH-st. KILBOTN (TR 12/1953 til Nedleggelse fra 2/1967) 75,-  
22824 246 Klipp med KPH-st. KINSARVIK, sidest.. IIA LOFTHUS -7 7 41 (HO 6/1934 til overgang poståpneri fra 1/1942) 80,-  
22826 396 Klipp med to avtrykk fra KPH-st. MEDHAUG (RO 1/1935 ttil nedleggelse fra 12/1965) 60,-  
22827 222 Klipp med to avtrykk fra KPH-st. SAKSEGARD (AK 6/1935 til nedleggelse fra 10/1982) Sidest. SL HERNES I HØLAND 27 II 40.  35,-  
22829a
22829b
392 S/H-kort i storformat Hornsjø Høifjellshotel pr. Lillehammer (Normann 6-11-120) Stemplet med KH-st. HORNSJØ (type 1) (OP) samt maskinst. LILLEHAMMER 4 3 1953.  I bruk fra 12/1945 til 09/1959 100,-  
22830a
22830b
245 Bunadskort- SETESDAL- av Erling Nielsen (Serie nr. 21) med KPH-st. STALSBERG (BU) sidest. TA GEITHUS 11-8-44 KPH-st. ibruk fra 02/1942 til nedleggelse fra 06/1968  Liten skade på frimerke - SE FOTO  150,-  
22831a
22831b
245 Fargekort i storformat Jotunheimen - Fanaråken fra Sognefjellet (Oppi ) Med KPH-st- KROSSBU, do sidest. + noe utydelig sidest. TA BØVERDALEN 30 8 44.  KPH-st. ibruk fra 8/1936 til 06/1981 -dog KUn i sesongen fra juli til august/september 100,-  
22832a
22832b
392 S/H-kort i storformat Hester i fjellet, Norge (Oppi 15/13) med KPH-st. BJØBERG (type1) - datert Bjøberg 28.7.1954 (BU) Kph-st. ibruk fra 06/1935 til ca. 1956 125,-  
22833a
22833b
390 Julekort av Trygve M. Davidsen (Oppi serie 622/2) med KPH-st. TOGSTAD, do sidest. (AK) I bruk fra 6/1935 til overgang BRH I fra 4/1957.  175,-  
22835 390 Klipp med KPH-st. HOVLAND(type 1) I bruk fra 4/1937 til nytt stempel ble levert 8/1963 50,- NY

<<-- Forrige side

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com