Postverkets Bl. 222
(Kvittering for fortollingsavgift)


 

Alle objektene i denne avdelingen er av samme type, nemlig Postverkets Bl. 222.
Forsiden er alle temmelig ensartet, og alle er stemplet med miniatyrstempel OSLO TOLLP. I desember 1948.
Som et eksempel på hvordan forsiden ser ut, har vi scannet inn forsiden til ID 11001 som ID 11000.
De øvrige objektene er nærmest helt identiske. Der hvor andre stempler forekommer på forsiden
er dette nevnt i teksten. Alle baksidene av blankettene er scannet inn under de ulike ID-nummer.

 

Eksempel på forside, trykk her !

ID-nr.

NK-nr

Beskrivelse

Pris

Ny

11003

251x2

St. TA NITTEDAL 1948

75,-

 

11006

350

St. TA ASKER 1948

60,-

 

11008

350

St. IIA GJØVIK ** 1948. På forside også st. IIA GJØVIK * 1948

60,-

 

11009

356+
368

St. SL GJØVIK 1948. På forsiden st. IIA GJØVIK * 1948

150,-

 

11010

360x2+
373

St. TA LILLESTRØM 1948

125,-

 

11011

350

St. IIA REFSTAD 1948 (AD- er ikke synlige p.g.a. plassering)

60,-

 

11014

350

St. IIA SANDVIKA 1948. Også st. IIA SANDVIKA på forsiden

60,-

 

11016

350

St. TA ASKIM 1948

60,-

 

11020

354x4

St. SA SLATTUM 1948

70,-

 

11021

350

St. TA SMESTAD 1948

60,-

 

11023

350

St. TA LILLEHAMMER 1948

60,-

 

11025

251x2

St. SL BILLINGSTAD 1948

75,-

 

11028

350

St. SL LYSAKER 1948

50,-

 

11031

350

St. SL BJØRKELANGEN 1948 + del av maksinst. OSLO *** 1948. Også st. SL BJØRKELANGEN på forsiden

50,-

 

11033

242x2+
356x2

St. IIA LØRENSKOG 1948

75,-

 

11034

350

St. SL JØMNA 1948

70,-

 

11035

252

St. litt svakt TA EVENSTAD 1948

60,-

 

11044

251x2

St. litt svakt IIA JESSHEIM 1948. Ene merket skadet

60,-

 

11045

350

St. SA EIDSVOLD 1948

60,-

 

11053

354x4

4-blokk st. SL APTÅ 1948. Samme st. også på forsiden

75,-

 

11054

354x4

St. IIA KLØFTA 1948. Samme st. også på forsiden. To merker er skadet

50,-

 

11055 350 St. TA ELVERUM 1948 60,-  
11056 354x4 4-stripe st. SL BLOMMENHOLM 1948 60,-  
11057 354x4 4-blokk st. TA HØNEFOSS 1948  70,-  
11058 350 St. TA RJUKAN 1948 (litt svakt) 50,-  
11059 350 St. IIA RENA 1948, do. st. på forsiden 60,-  
11060 350 St. SL ØVRE RENDAL 1948 Arkivbr. i blanketten 40,-  
11062 350 St. IIA LØRENSKOG 1948 60,-  

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com