Bestillingsvilkår
 
Når dere bestille noe ber vi om at dere bruke ID-nummeret på objektet (som er unikt), og skriver dette klart og tydelig i mailen .
I tilegg bør dere skrive litt av teksten f.eks. "Stedsnavnet" (eller noe annet som er sentralt i beskrivelsen vår) + prisen på objektet. Dette for at vi skal ha muligheter for å sjekke at dere ikke har skrevet feil id-nummer (noe som stadig forekommer).

Kunder som er kjent av oss, og som tidligere har betalt sine regninger innen den avtalte fristen (8 dagers fra utsendelse), vil få objektene tilsendt vedlagt giro med 8 dagers betalingsfrist.

For oss ukjente kunder, samt kunder som gjentatte ganger ikke har overholdt den avtalte betalingsfristen, vil få forhåndsfaktura tilsendt via E-mail. Straks denne er registrert betalt vil så objektene bli utsendt fra oss.
Vi sender mindre sendinger i vanlig brev, men ved større bestillinger (over kr. 500,- --- eller om kunden ønsker det) bruker vi REK-brev, eventuelt VERDI-brev om verdien av de bestilte varer tilsier det.

Kunder som ønsker sendinger med verdi over Kr. 500,- tilsendt i vanlig brev må spesifisere dette ved bestilling - vi sender da ut forhåndsfaktura via E-mail og de bestilte varene blir så sendt PÅ KUNDENS REGNING OG RISIKO straks betaling er bekreftet mottatt..

Siden dette tross alt er et hobbyprosjekt kan det fra tid til annet ta litt tid innen vi rekker å sende ut varene (p.g.a. våre ordinære jobber), men vanligvis tar det ikke mer enn 1-2 dager. Bekreftelse på at bestillingen er mottatt blir også sendt pr. E-mail.

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden