Håndskrevne annulleringer


Id-nr.

Nk-nr.

Beskrivelse

Pris

Ny

6000

53II

Konvolutt h.s. ROMEDAL 28/5 (Ca. 1886/87), merket blekkrysset og litt falmet

300,-

 

6003

Franco br.

Helbrev fra DK til Norge st. KJØBENHAVN 5-10-1855 + håndskrevet " KBHAVN 5/10 " Bak mottakerst. CHRISTIANIA 11-10-1855 Pent og uvanlig brev. (Rift bak går gjennom Christiania st.)

500,-

 

6006

8

Brev håndskrevet ONSØ 8/12. Merke blekkrysset. Sidest. I-st. FREDRIKSSTAD 9/12-1866. Merke med rundt n.h.hj. dog meget pent brev.

500,-

 

6013a
6013b
6013c
Port.
sag
Brev som er brukt to ganger. Først st. SORT-I FREDERIKSTAD 29.7.1849  Deretter gitt håndskrevet annullering ,som er litt vanskelig å tyde, men trolig står det:  HØLEN den 3/8-49  - sidest. SORT-I MOSS 3.8.1849   (Som FOTO 6013b viser er brevet først skrevet på Onsø prestegaard og deretter datert Grorud 2 aug. 1849 - Er da trolig befordret til Hølen og postlagt der! eller?? ) Uansett er dette et bra brev. 350,-  
6016 14 Merke med pen håndskrevet annullering som vi dog er usikkert på om vi har tydet rett - Se derfor selv  - SE FOTO  275,-  
6017a
6017b
  Betalt brev med håndskrevet annullering " RISSEN 7/11-67" samt sidest. I TRONDHJEM 11 11 1867  Sendt til ESKILSTUNA   Litt patina fra lakksegl ellers meget pen.  550,-  
6034   Ubetalt helbrev til Drammen med håndskrevet annullering " GRAN 30 (aug. 1852) "  Bak I-st (type 3b) CHRISTIANIA 31 8 1852  (blått) + karteringsnr./portoang.  Nett lite brev. 475,-  
6044a
6044b
  Betalt (helbrev) Bancobrev - 8Sp. 48/  - til Laurvig med håndskrevet annullering " RSTAD 20/1 (Rakketsad 20/1-1844)  Bak Div. karteringer etc.  Nydelig sak 800,-  
6045a
6045b
6045c
  Helbrev til Drammen med håndskrevet annullering GRAN 22. Selve brevet er datert EGGE 14 Januar 1845 (se foto) Bak Karteringsnotat. 550,-  
6046a
6046b
6046c
  Portofri sag med håndskrevet annullering HOLE 18/11-58, Bak karteringsnr. 1 samt segl (delt) med tekst. RINGERIGES SORENSKRIVERIE.  Fin kvalitet 600,-  
6048a
6048b
  Betalt brev med håndskrevet annullering ROMEDAL 28/2   Som innholdet (se foto 6048a) viser er brevet fra 1866.  Microrift i øvre kant, ellers meget pent 575,-  
6051a
6051b
6051c
6051d
  Helbrev til Drammen påført " FRAGT 8/ " (om vi tyder påskriften rett).  Hva som står i nedre venstre hjørne tør vi dog ikke si noe om (SE FOTO 6051 b)  Som foto 6051c viser er brevet skrevet i Christiania 24/4-1841.  Uvanlig!!  475,-  
6052   Portofri sag til Drammen med håndskrevet annullering ULLENSAGER 27   Bak st. I CHRISTIANIA 28 3 1851 samt to karteringsnotat (3- samt 10-)   Svak arkivbrett 550,-  
6057a
6057b
6057c
  Brev til MANDAHL sendt fra GØTERBORG med påskrift  håndskrebvet påskrift om Recommandasjon (se foto)  Videre st. GØTHERBORG 26 11 1833 på forsiden samt påført diverse tall .  Bak er brevet gitt håndskrevet transittpåskrift: FR.HALD 28 NOVBR.  samt portoangivelsen " 48 ".  ET privat segl finnes fortsatt, mens det kun er restene igjen av to postale segl fra GØTHERBORG.  Tidlig brev i flott kvalitet.  Trolig uvanlig!!! 800,-  
6058a
6058b
6058c
  Brev til Laurvig påført O.S.   Bak påført karteringsnr + portoangivelse " 25 - 8 " samt en påskrift som vi sliter litt med å tyde - SE FOTO   Brevinnholdet er datert CHRISTIANIA 22 sept. 1846. 350,-  
6059a
6059b
6059c
6059d
  Brev til Christiania merket K.T.  Bak noen påskrifter som vi ikke helt vet om vi har tydet rett - se derfor  FOTO Også nydelig segl med tekst: DRAMMENS POLITIKAMMER Innholdet er datert DRAMMEN POLITIKAMMER 24 sept. 1847  Flott sak 475,-  
6060a
6060b
6060c
  Nydelig brev med håndskrevet annullering HIERMSTAD 20de. NOV 1801 på baksiden  Også privat segl.  Se også påskrift om "betalt fragt" på forsiden (Foto 6060b)  Topp brev i nydelig kvalitet. Meget uvanlig med så tidlige håndskreve som har fullstendig navn + dato  1100,-  
6074a
6074b
6074c
  Vakkert forhåndsbetalt brev  til Kristiania med håndskrevet annullering RAADE 11/1-65   Privat laggsegl bak.   Fikk I-stempel først i 1877   650,-  
6077a
6077b
6077c
  Pent forutbetalt bancobrev (!) til Christiania - bak med håndskrevet annullering HITTEREN 1/4 (1851) og I-st. TRONDHJEM 7 4 1851 (type 1)  Også karteringsnotat + privat lakksegl bak 600,-  
6080a
6080b
  Pent forhåndsbetalt brev til Christiania med håndskrevet annullering YTRE REENDALEN 23/4-68  (Fikk I-stempel i 1870)  Arkivbrett 650,-  
6081a
6081b
6081c
  Pent forhåndsbetalt brev til Christiania med håndskrevet annullering NÆS I ROM 15/11 (1857 ifølge innhold)  BAk privat lakksegl + karteringsnotat.  Arkivbrett 600,-  
6082a
6082b
6082c
  Forhåndsbetalt bancobrev til Christiania med håndskrevet annullering GAUSDAL 18/4 (1874 ifølge innhold) Bak postalt lakksegl GAUSDALS POSTAABNERI  900,-  
6085a
6085b
6085c
  Brev til Kristiania merket AVISSAG og gitt håndskrevet annullering IHLSENG 10/12 (1874 ifølge innhold datert Romedal 7/12-1874)  Bak forseglet med postalt lakksegl (delt)  ROMMEDALS POSTAABNERI   Arkivbrett i nedre del 950,-  
6087a
6087b
6087c
  Porto fritt brev til Kristiania med håndskrevet annullering EIDSBERG 4/4 (1855 ifølge innhold datert Rannestad 31 mars 1855)  Arkivbrett.  Privat segl bak 600,-  
6089a
6089b
6089c
  Pent forutbetalt brev til Christiania med håndskrevet annullering SEL 2/4-1863  Karteringsnotat bak.  Arkivbertt 700,-  
6090a
6090b
  Pent forutbetalt brev til Christiania med håndskrevet annullering SANDE 26/7-57 (Fikk I.st. i 1859)  Bak privat segl (delt) Svak arkivbertt.  650,-  
6091a
6091b
  Vakkert portofritt brevomslag til Nordre Land med håndskrevet annullering GRAN 25/4 76 550,-  
6092a
6092b
6092c
  Ubetalt  bancobrev til Christiania med håndskrevet annullering RAKKESTAD 26/1 (1859 ifølge innholld)  Fiukk I-stempel kort tid senere  Utleveringsnummer påført med rødkritt fra Christiania på forsiden.  Bak karteringsnummer + porto å betale " 2-8" .  Arkivbrett 650,-  
6101a
6101b
Prf.br Brevomslag til Trondhjem med håndskrevet annullering RISSEN 16/1-68 . Bak privat segl.  Arkivbrett 500,-  
6106a
6106b
Pf. Portofritt brevomslag med vakker håndskrevet annullering SANDE 27/12  Bak gitt journalnr. 61/52 hvilket tilsier at brevet er fra 1852.  Svakt arkivbrett 600,-  
6112a
6112b
6112c
Pf. Vakkert portofritt brevomslag med håndskrevet annullering EIDSBERG 15   Bak blått I-st. CHRISTIANIA 17 2 1854  Også rødt segl + karteringsnotat.  Flott sak 750,-  
6123a
6123b
  Noe slitt/fuktskadet helbrev sendt som portofri sag til Nøtterø prestegaard med håndskrevet annullering TØNSBERG 9/3 (1857) samt blått I-stempel TØNSBERG 9 3 1857.  Privatr segl bak 425,-  
6125a
6125b
  Pent brevomslag - hvor litt av konvolutten er revet av i nedre venstre hjørne på forsiden (SE FOTO), muligens er et frimerke fjernet!??   Brevet har håndskrevet annullering SKEDSMOE 20 juli  Bak har brevet I-stempel CHRISTIANIA 24 7 1855 200,-  
6132a
6132b
  Brevomslag merket K.T. m A. (Kongelig tjenestebrev med Attest) og sendt til Holmestrand.  Brevet har vakker håndskrevet annullering fra:  ????. 15 NOV. 1845 ( men vi sliter med å tyde denne SE FOTO - de som vet får gi oss beskjed )  Mest sannsynlig sjelden!  850,-  
6134a
6134b
6134c
  Helbrev til Christiania med håndskrevet annullering N. AURDAL 18/8 (1861)  Såvidt vi kan se skrevet på: STENDE I VALDRES 14 august 1861 (SE FOTO)  Bak privat segl.  Arkivbrett.  550,-  
6137a
6137b
6137c
  Vakkert brevomslag sendt som Portofri Sag til Smaalendernes Amt, Moss  med håndskrevet annullering EDBERG 1 (Eidsberg) Bak er brevet stemplet med. I-st  CHRISTIANIA 3/3-1854    Også pent segl samt karteringsnummer 16. 650,-  
6139a
6139b
6139c
6139d
  Vakkert helbrev til  Buskeruds Amt pr. Drammen  Bak håndskrevet annullering OURDAL 7.   Brevet er datert Søndre Ourdal prestegaard 2de. May 1838.  Bak finnes også to karteringer (4-10) og 12  samt pent rødt segl.  IKKE SÅ VANLIG MED HÅNDSKREVNE FRA DENNE TIDEN 950,-  
6155   5 øres brevkort med betalt svar - hvor svarkortet er ubrukt - Gitt håndskrevet annullering DOVRE 16/2-1916 øverst på kortet samt stemplet SL DOVRE 16 II 16    Sendt til Herr Driftsstyreren for OTTA DOMBAASBANEN, Hamar.   Artig sak 350,-  
6157a
6157b
6157c
  Ubetalt brev datert Lilleodnes 21. april 1855, sig. G, Baardsen og sendt til Drammen.  Gitt HÅNDSKREVET annullering - som likner på LOM 22, men vel mest trolig er LAND 22 (!?) (eller er det en forkortning for Lilleodnes ???).  Bak karteringsnr + portoangivelse " 7-5"  samt omkarteringsnotat " 11 " + I-st. CHRISTIANIA 25 4 1855.  Arkivbrett eller fin 550,-  
6158a
6158b
6158c
  Ubetalt brev datert Voyen (?) 11. januar 1862 og sendt til Drammen.  Gitt håndskrevet annullering NÆSS 5 samt st. I NÆS I ROMER 5 1 1862 Bak kerteringsnr. + portoangivelse " 3-5 " fra Næs i Romer samt I-st. CHRISTIANIA 6 11 1862 samt nytt karteringsnr. "22" herfra.  Arkivbrett 550,-  
6159a
6159b
6159c
Bet. Br. Forutbetalt brevomslag til Ørskoug Søndmøre med håndskrevet annullering EIDSVOLD 14  Bak karteringsnommer 9- og 1 + I-stempel CHRISTIANIA 18 11 1850 i blått.  Fin sak 650,-  
6161a
6161b
6161c
  Vakkert betalt helbrev til Bergen sendt fra Bødø 24/4 - med HÅNDSKREVET annullering BODØ 25/4 bak (dessverre siden overskrevet og dekket av mottakers noteringer - SE FOTO som uthevet annulleringen + kateringsnotater "13" og "68" som også finnes bak. Forran annullert med blått I-stempel NORDLAND 27 4 1850 (type II) Brukt på tur nr. 3 i sørgående retning av dampskipet PRINS GUSTAV som anløp Trondhjem 27/4 og Ålesund 4/5. Skipet utvekslet post med skip i ruten Trondhjem-Bergen ved FOSEN HAVN (Storfosen).  (Nk. noterer fra 1200,- for slike Prefrimbrev med NORDLAND type II - her får en håndskrevet annullering BODØ i tillegg)   1100,-  
6163   Vakkert helbrev med håndskrevet annullering LENVIK 29/7-70, sendt til Kastneshavn 850,-  
6165a
6165b
  Vakkert bevomslag sendt som Portofri Sag til Bergen. Bak håndskrevet annullering FREDØE 7/2-58   (Fredøe ble opprettet 1/10-1845, fikk I-st. 5/3-1859 og ble nedlagt fra 1/3-1867). Noen håndskrebvet annullering herfra er ikke reg. i boken til D.E. Børseth (Møre & Romsdal)  Bak ses også transittst. I MOLDE 8 2 1858 i blått.  Karteringsnummer "1" fra Fredøe ses også. UVANLIG SAK 950,-  
6166a
6166b
  Helbrev til Drammen sendt ubetalt.  Gitt håndskrevet annullering BR. VOLD 26/9 på forsiden (Brandvold - opprettet 15/8-1857 og fikk I-stempel i 1859 - endret senere navn til Brandval (Hedemark). Bak ses karteringsnotat/portoangivelse "2-5" samt I-st. CHRISTIANIA 28(8-1862.  PÅ forsiden er brevet påført: Navnekartert".   Svak arkivbrett ses lite 650,-  
6168a
6168b
BK Brevkort 41 IIb med HÅNDSKRVET ANNULLERING ASK 13/9-78.  ASK fikk I-stempel i 1879 - og ifølge NK POSTAL II er dette KUN sett på NK 14 - og noteres til 9 punkter på dette merke. SJELDEN SAK 850,-  
6169a
6169b
P.S Brevomslag sendt som Portofri Sag til Christiania med håndskrevet annullering AASGARDSTR. 20/1 53 Bak pent /delt) segl fra JARSLBERGS FOGDERI samt I-stempel i blått HOLMESTRAND 21 1 1853 Videre på karteringsnummer " 16 " og " 7 ".  Dette er trolig rett før AAsgårstrand fikk enringsstempel - det ble nemlig utsendt fra gravør 13/1-1853, men ble som vanlig sendt via Christiania etc. Første registerte dato med dette stemplet er fra 17.02.1853. Flott brev i super kvalitet. 1200,- NY
6170 25 Pent helbrev med blekkkrysset merke og håndskrevet annullering VOLD 4/4 81 på omslaget. Poststedet VOLD i Eid og Vold prestegjeld i Romsdal fogderi under Molde postkontor ble opprettet fra 1/10-1871, men fikk ikke noe stempel for et IIL-stempel VOLD ble utsendt i 1886. Fin sak 1200,- NY
6171 18x2 Par på konvolutt hvor frimerkene er stemplet med I-stempel BERGEN 1/11-1874 og brevomslaget er gitt håndskrvet annullering HESTNÆSØREN 3/11-1874 før Hestnæsøren ligger i Gloppen i Sogn og Fjordane og ble opprettet fra 15/10-1870 men fikk stempel av typen IIL først i 1882.  Flott sak 1200,- NY
6172a
6172b
25 Helbrev til Molde med håndskrevet annulering HARHAM 15/7-80  HARHAM lå i Sundmør Fogderi under AALesund postkontor og ble først opprettet som postaabneri fra 1/1-1861, men ble nedlagt igjen alt 1/7-1863 Opprettet på nytt fra 1/4-1869. Fikk I-stempel først i i 1876 og da med navnet HARHAM. Her dog med håndskrevet annullering.  IKKE NOTERT i boken til DAg E. BØRSTEH.- heller ikke under håndskrevne annulleringer i NK POSTAL II 1250,- NY
6173a
6173b
P.S Helbrev til Christiania med I-stempel ULLENSAGER 6 2 1856 + håndskrevet annullering ULLENS. 6/1 - denne er dog overstrøket.  Bak deler av segl fra Øvre Romerikes fogderi Også karteringsnummer " 2 " . Brevet er datert 5 februar 1856. Ikke I-stempel i 1855 så trolig tidlig dato!  450,- NY

 

Trykk her for å gå tilbake til hovedsiden

Eller, bestill her: gjfrimerker@hotmail.com

 

 

 

 

Copyright Ó Jørn Inge Sund
Webmaster@frimerker.bizland.com